Bursa İlimizde Bulunan Tarihi Anıtlar (Cami ve Türbeler) Hangileridir?

0
Advertisement

Bursa ilimizde bulunan tarihi camiler, türbeler hangileridir? Bursa camileri, tarihi anıtları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Bursa, İstanbul’dan sonra Osmanlı anıtlarının en önemli merkezidir. Bilhassa ilk Osmanlı çağının örnek olacak emsalsiz mimarlık eserleri bu şehirdedir. Büyük tarih ve mimarlık değerleri olan anıtların başlıca olanları ise şunlar sayılabilir:

Bursa Ulu Cami

Kaynak : kulturportali.gov.tr

Camiler:

Ulu Cami şehrin en büyük camisidir. 1395’te Yıldırım tarafından başlatılmıştır. 49 x45 m. büyüklüğündedir. 16 köşeli şadırvanı ünlüdür. Caminin içi bir yazı müzesi halindedir. Türk yazı sanatının pek eski ve değerli örnekleriyle doludur.

Bursa’da ilk cami Orhan Gazi (saltanatı: 1324-1362) tarafından yaptırılmıştır. Oğlu I. Sultan Murat Hü-davendigâr’ın (saltanatı: 1362-1389) Çekirge’de yaptırdığı cami de önemlidir. Murat’ın oğlu Yıldırım Bayezit (saltanatı: 1389-1402) Ulu Cami’den başka şehrin doğu kesiminde Yıldırım Camisi denilen büyük bir cami daha yaptırmıştır.

Yıldırım’ın oğlu olan Çelebi I. Sultan Mehmet (saltanatı: 1413-1421), Yeşil Cami’yi yaptırmıştır. Caminin çinileri, dünya mimarlık eserleri arasında pek ünlüdür; duvarlar, 2 metre yüksekliğe kadar, 6 köşeli çinilerle kaplıdır; yeşil ve mavinin çeşitleri çinilerde göze en çok çarpan renktir. 15 m. yüksekliğindeki mihrap baştan başa çiniden yapılmış bir sanat şaheseridir.

Çelebi’nin oğlu ve Fatih’in babası II. Sultan Murat (saltanatı: 1421-1451), 1447’de Muradiye Camisi’ni yaptırmıştır. Bu cami de çinicilik bakımından pek zengindir. Padişahlar camileri, dışındaki camiler de sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan Damat Emir Sultan Camisi başta gelir.

Advertisement
Bursa Orhan Gazi Cami İçi

Bursa Orhan Gazi Cami İçi

Türbeler:

İlk 6 Osmanlı hükümdarı (Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murat, I. Bayezit, I. Mehmet ve II. Murat) Bursa’da ayrı türbelerde gömülüdürler. Bu türbelerin çoğunun büyük mimarlık ve sanat değeri vardır. «Yeşil Türbe» denilen Çelebi Sultan Mehmet türbesi, bir renk cenneti halindedir. Dünyanın hiçbir anıtında ölümün bu kadar güzelleştirildiği görülemez. –

Fatih’in veliahti Şehzade Mustafa Türbesinde, bu padişahın küçük oğlu Sultan Cem de gömülüdür. Kanuni’nin veliahti Şehzade Mustafa’nın da bir türbesi vardır. Bu hanedan türbelerinde, adlarını taşıdıkları kimselerden başka o hanedandan daha birçok kimse gömülüdür.

Medreseler, hamamlar, kaplıcalar, kervansaraylar, hanlar, imaretler, köprüler, çeşmeler vs. bakımından da Bursa son derece zengindir. Anıtlar en çok XV. yüzyılda yapılmıştır.


Leave A Reply