Bursa Orhan Gazi Cami Hakkında Bilgi

0

Orhan Gazi Cami nerededir? Bursa Orhan Gazi Cami’nin mimari özellikleri, tarihçesi, kim tarafından yaptırılmıştır, hakkında bilgi.

Bursa Orhan Gazi Cami

Bursa Orhan Gazi Cami; Bursa’da Koza Hanı’yla Cumhuriyet Caddesi arasında, Orhan Bey’in (Gazi) 1339/40’ta yaptırdığı camidir. Taş ve tuğla almaşık örgülü bir yapıdır. Arka arkaya iki büyük kubbenin örttüğü bir orta şahın ve daha küçük birer kubbeyle örtülü iki yan kanattan oluşur. Bu plan düzeniyle çok işlevli ya da zaviyeli camiler grubuna girer. Ama yan kanatlar birer büyük kemerle orta sahna bağlandığından zaviyeden çok, camiyi mekânsal olarak bütünleyen birer yan şahın niteliğindedir.

Bursa Orhan Gazi Cami Nerededir?

Bursa Orhan Gazi Cami Mimarisi

Caminin kuzey cephesindeki beş gözlü son cemaat yeri, yapıyla organik bir bütünlük içindeki ilk örnektir. Gözlerden iki uçtakiler birer aynalı tonozla, ortadaki üç tanesi kubbeyle örtülüdür. Uçlardaki gözlerin iki yana bakan kemer açıklıkları Bizans başlıklı birer mermer sütunla ikiye bölünmüştür. Cephelerdeki, tuğlayla yapılmış rozet biçimindeki bezemesel örgeler de yapıda Bizanslı ustaların çalıştığını düşündürür. Cümle kapısından girilen küçük sahanlığın sağındaki ve solundaki kapılardan birer küçük odaya, ortadaki kapıdan da ibadet mekânına geçilir.

Bursa Orhan Gazi Cami İçi

Bu mekânın arka kubbesi yapıdaki kubbelerin en yükseğidir ve köşelerde pandantiflere oturan bir kasnağın üstünde yükselir. Kasnaktaki pencerelerin arasına, tepe noktaları yukarıda, aşağıya doğru yelpaze gibi açılan üçgenler yerleştirilmiştir. Arkadakinden büyük bir kemerle ayrılmış olan öndeki kubbe hem daha alçak, hem de yuvarlak değil, elips biçimlidir.

Kubbeye geçiş için köşelerde tromplardan yararlanılmış, bunların içi çeşitli yönlerde düzenlenmiş kırık üçgenlerle doldurulmuştur. Bu kubbenin altındaki döşeme, arka kubbenin altındakinden yaklaşık 50 cm daha yüksektir. Arka kubbenin iki yanında yer alan dikdörtgen planlı kanatlar, üzerlerinin kubbeyle örtülebilmesi için kuzey ve güney kenarları boyunca uzanan geniş birer kemerle kare haline getirilmiştir. Bunların kuzey duvarları ile son cemaat yeri arasında da uzunlamasına yerleştirilmiş, tonoz örtülü birer oda yer alır. Doğudaki odanın içinde caminin tek minaresinin merdiveni başlar.

Tarihçesi

Orhan (Gazi) Camisi, 15. yüzyılın başında, 19. yüzyılın ikinci yansında ve 20. yüzyılın hemen başında önemli onarımlar geçirmiştir. Ama özgün biçimini oldukça az değişiklikle korumuş olduğu için, türünün en eski ve önemli örneklerinden biri sayılır. Parçası olduğu külliyeyi oluşturan medrese, zaviye, imaret, mektep, hamam ve handan günümüze yalnızca, Ulucami ve Koza Hanı arasında yer alan Emir Hanı ve Orhan Gazi Hamamı ulaşmıştır.


Leave A Reply