Bursa Ulu Cami Hakkında Bilgi

0

Güzel yeşil Bursa’mızın en ünlü Osmanlı eserlerinden birisi olan Ulu Cami ile ilgili olarak tarihi ve mimari bilgiler.

Advertisement

Bursa’da Osmanlılar tarafından XIV. yüzyılın sonlarında yapılmış büyük bir camidir.

Ulu caminin yapılmasına I. Bayezit (Yıldırım) zamanında 1395 yılında başlandı. Padişahın, Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düşmesi üzerine, yapı işi bir süre durdu ve Yıldırım’ın oğlu Çelebi Mehmet zamanında bitirilerek ibadete açıldı.

Bursa’nın tam ortasındaki cami 2215 metrekarelik bir alanı kaplar. İki minarelidir. Caminin içindeki 12 büyük sütunun 1,5 metrelik bir kesimi eskiden altın yaldızla kaplıydı. Bugün bu altın yaldızlar yoktur. Bu 12 sütun (ayak), Ulu Caminin içini beş bölüme — sahanlığa — ayırır. Bölümlerin her biri, dörder kubbeli olmak üzere 20 kubbe ile örtülüdür ki, Türkiye’de hiçbir camide bu kadar kubbe yoktur.

Advertisement

Caminin ortasındaki kubbe açıktır ve tel kafesle örtülüdür. Bu sayede içeriye bol ışık girer. Bu açık kubbenin altında 16 köşeli bir şadırvan vardır. Şadırvanın havuzu etrafındaki 16 köşede, 16 abdest musluğu bulunur.

Ulu Cami, bugüne kadar birçok tamir gördü. 1853 yılındaki büyük depremde caminin dış duvarları ve iki kubbesi dışında yıkılmadık yer kalmadı. Bu depremden sonra cami, Namık Paşa tarafından hemen yeniden yaptırıldı. Ulu Cami’nin tarihî kıymeti, mimari değerinden büyüktür. Duvarlarının kalınlığı ve büyüklüğü ile çağındaki eserler arasında önemli bir yer tutarsa da, asıl kıymeti iç süslemeleri ile yazılarından ileri gelir. Caminin içinde birbirinden güzel yazılar vardır. Bunların arasında Sultan Mehmet’in Mustafa Şefik Efendi’nin, İzzet ve Yesari’nin yazıları sanat bakımından değerli ve ilgi çekicidir.

Ulu caminin, abanoz ağacından ve çivi çakılmadan yapılan mimberi, hemen hemen bütün camiye değer bir kıymet taşır. İnce bir sanat eseri olan bu mimber, kabartma biçiminde kıvrık dallarla süslüdür.

Ulu caminin bir de eski kütüphanesi vardır. İçinde birçok yazma kitaplar bulunan bu kütüphanede XIV. yüzyıla ait (770 Hicrî tarihli) altın işlemeli bir Kur’an büyük bir tarihî kıymet taşımaktadır.

Advertisement


Leave A Reply