Bursa Yeşil Cami Hakkında Bilgi

0

Bursa Yeşil Cami nerededir, kim tarafından yaptırılmıştır? Bursa Yeşil Cami’nin tarihi, tarihçesi, mimari özellikleri, Yeşil Türbe hakkında bilgi.

bursa-yesil-camiBursa Yeşil Cami; Beşinci Osmanlı padişahı Çelebi Sultan Mehmet‘in XV. yüzyıl başlarında Bursa’da yaptırdığı camidir.

Advertisement

Babası Yıldırım Bayezit‘in ölümünden sonra, kardeşleriyle taç ve taht kavgasına tutuşan Çelebi Sultan Mehmet, 1413 yılında onları ortadan kaldırıp devletin birliğini yeniden sağladıktan sonra, başkenti olan Bursa’da bazı imar hareketlerine koyuldu. 1415 yılında büyük bir cami yaptırmaya karar verdi. Caminin plânlarını Hacı İvaz Paşa’ya hazırlattı, yapılmasına da onu memur etti. Altı yıl süren inşaat tamamlanmak üzere iken Çelebi Sultan Mehmet, genç yaşta öldü. Yerine geçen oğlu II. Murat, babasının eserini kısa zamanda tamamlatarak 1422 yılında ibadete açtırdı.

Bugün bulunduğu semte adını vermiş olan caminin “Yeşil” sıfatıyla anılışının sebebi, yapılırken, iç duvarlarıyla bir kısım dış duvarlarının son derece güzel yeşil Türk çinileriyle kaplanmış olmasıdır. Yalnız, zamanla bu çinilerden pek çoğu harap olmuş, hattâ çalınmış, yerine yenileri de konmamıştır.

Mihrabın tam karşısında, padişahın namaz kılmasına mahsus “Hünkâr Mahfili” yer almıştır. Caminin bütün iç süslemesi, özellikle “Hünkâr Mahfili”nin yeşil çinileri bir sanat şaheseri niteliğindedir.

Büyük selâtin camilerine göre, orta büyüklükte olan Yeşil Cami, zaman zaman tamir gördüğünden, bazı yerleri eski haline göre hayli değişmiştir. Özellikle minareleri, ilk yapıldığı zamandakinden tamamen ayrı bir üslûp taşımaktadır.

Advertisement

Yeşil Türbe

Yeşil Cami’nin tam karşısındadır. 1421’de yapılan türbenin mimarı da, camiyi yapan Hacı İvaz Paşa’dır. Bu türbenin içi ve dışı baştan başa yeşil çinilerle kaplıdır. Kütahya öncesi Türk çiniciliğinin merkezi olan İznik’ ten getirilen çiniler tarzlarının en güzel örneklerini teşkil eder. Yayvan ve rahat basamaklarla çıkılan türbenin kapısı da, Türk oyma sanatının güzel bir örneğidir.

Çelebi Sultan Mehmet’in sandukası, sekizgen biçimindeki geniş türbenin tam ortasındadır. Sanduka, duvardakilerle ahenkli, yeşil çinilerle, kaplıdır. Türbe’nin kubbesi yassı değil, diktir. Pencereler, mermerdendir. Çelebi Sultan Mehmet, doğrudan doğruya sandukanın altında değil, bunun alt katındaki mahzende yatmaktadır.


Leave A Reply