Büruc Suresi Hakkında Bilgi

0

Büruc Suresi nedir? Büruc Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Büruc suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Büruc Suresi
Büruc Suresi Hakkında Bilgi

Büruc Suresi; Kur’an-ı Kerim’in 85. suresidir. 22 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Birinci ayette göklerdeki burçlardan (buruç, burç’un çoğuludur) söz edildiğinden sure bu adla bilinir. Sürenin öteki ayetlerinde, inanmayanların yaptıkları eziyetlerin cehennemde cezalandırılacağını, iman edenlerin ise cennetle ödüllendirilecekleri anlatılır.

Advertisement

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve burçlarlar anlamına gelen “el-Bürûc” kelimesinden alır. Mekke devrinin ortalarında paganların Müslümanlara işkence yapmaya başlamasından sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure burçlar (buruc) la dolu göğe yemin ederek başlar. Burca takım yıldız ve astrolojik burçlar şeklinde anlamlar verilmiştir.

Büruc Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

Burçlarla dolu göğe andolsun,

Va’dedilen güne andolsun,

Advertisement

Şahid olana ve şahit olunana.

Kahrolsun Ashab-ı Uhdud

‘Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,’

Hani kendileri çevresinde oturmuşlardı.

Ve mü’minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

Onlardan, yalnızca ‘üstün ve güçlü olan,’ öğülen Allah’a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

Advertisement

Ki O, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır.

Gerçek şu ki, mü’min erkeklerle mü’min kadınlara işkence uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; işte onlar için, cehennem azabı vardır ve yakıcı azap onlaradır.

Şüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.

Doğrusu, Rabbinin ‘zorlu yakalayışı’ şiddetlidir.

Çünkü O, ilkin var eden, döndürecek olandır.

O, çok bağışlayandır, çok sevendir.

Arşın sahibidir; Meciddir.

Her dilediğini yapandır.

Orduların haberi sana geldi mi?

Firavun ve Semud’un?

Hayır; inkar edenler, bir yalanlama içindedirler.

Advertisement

Allah ise, onları arkalarından sarıp-kuşatmıştır.

Hayır; o, ‘şerefli-üstün’ olan bir Kur’an’dır;

Levh-i Mahfuz’dadır.


Leave A Reply