Bütün İle İlgili Cümleler, “Bütün” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Bütün ile ilgili cümleler. Bütün kelimesi içeren “Bütün” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Bütün

Kaynak: pixabay.com

“bütün” kelimesi ne demek? sözlük anlamı nedir

Bütün” Türkçe’de tamamı, hepsi, tümü, her şey anlamına gelir. Örneğin, “bütün ev” ifadesi “evin tümü” anlamına gelir. Ayrıca kelime, bir konuda tamamen haklı olduğunu, tümünü kapsadığını ifade etmekte de kullanılabilir.

Bütün İle İlgili Cümleler

 1. Bütün bakterilerde bulunan bazı ortak özelliklerin dışında her türde bulunmayan özellikler de vardır.
 2. Bilinen bütün parıltılı yıldızlar kırmızı cücedir; mutlak parlaklığı daha yüksek başka parıltılı yıldız türü henüz saptanamamıştır.
 3. Ribozom, bütün hücrelerde bulunan ve protein sentezinin sağlandığı bir organeldir.
 4. Fransa’nın kara ve demir yollan bütün yönlerden Paris’te buluşacak biçimde düzenlenmiştir.
 5. Bütün virüs çeşitlerinde bağımsız bir yaşam döngüsü yoktur.
 6. Havuçları tencere içine bütün bütün atalım.
 7. Bluhdorn hızla başka şirketleri bir araya getirmeye koyuldu ve Gulf+Western, çoğu birbiriyle ilgisiz, değişik alanlarda çalışan şirketlerden oluşan bir bütün halinde gelişti.
 8. Aziziye Camisi’nin bütün cephelerinde zengin bir dekoratif etki ve hareketlilik egemendir.
 9. Bu durum mücadeleye karşı bir etken olsaydı, bütün virüs çeşitlerinin oluşturduğu hastalıklarla mücadelenin çok zor olması gerekirdi.
 10. Azınlık gruplarının toplum içindeki konumunu, bir bütün olarak toplumun yapısı belirler.
 11. 42. madde aile hukuku, gelenek, görenek ve din kurumlarına ilişkin güvenceleri, 43. madde inanç özgürlüğünü, 44. madde ise Milletler Cemiyeti güvencesine bağlanan bütün bu hükümlerin Cemiyet Konseyi çoğunluk karan olmadan değiştirilemeyeceği ilkesini içermektedir.
 12. II. Dünya Savaşı sonrasında onarılarak eski haline getirilen Schwetzingen ve Bruchsal şatoları, Karlsruhe ve Mannheim kentlerinin çevresindeki çok sayıda şatoyu bütünler.
 13. Yetişkin eğitimine dönük bütün kamu kuruluşları 1970’ten sonra bir araya getirilerek, Volksbildungswerk adıyla ayn bir birim oluşturmuştur.
 14. 20 kozmonot ile Sovyet uzay programına seçilen Gagarin bütün testleri başarıyla atlattı.
 15. Guanra kentindeki tiyatro modern mimarisiyle bütün Güney Amerika’da ünlüdür.
 16. Romantik okulun bütün klasik konularına değinmekle birlikte, en çok aşk ve yurtseverlik konularını işledi.
 17. Bazı durumlarda ise, bireysel temelde değil, bir çalışma grubunda yer alan bütün işçileri kapsayacak biçimde uygulanması gerekir.
 18. Genelde bütün Paris porselenleri Sevres porselenlerinden daha saydamdır; hamurları da eşsiz bir beyazlıktadır.


Leave A Reply