Büyü Nedir?

0
Advertisement

Büyü nedir? Büyü ile ilgili bilgilendirme yazısı.

BüyüBoş bir inançtır. Büyüye inananlar iyilikleri veya kötülükleri bazı kimselerin üzerine yönelterek onlara fayda sağlayabileceklerini veya zarar verebileceklerini sanırlar.

Büyünün insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi vardır. Çok eski çağlarda, çoktanrılı dinlerin bulunduğu sıralarda insanlar tanrılarla olan münasebetlerini düzenlemek için bazı hareketlerde bulunurlardı. Böylece onların lütuf ve ihsanlarını kendi üzerlerine çekmiş, üzerlerindeki kötülükleri defetmiş olduklarına inanırlardı. Dinlerin gelişmesi sonunda tek tanrılı dinler ortaya çıktı. Bu dinler kendilerinden önceki dinlerdeki gelenek, tören, ayin, sihir ve büyüleri yasakladılar. Buna rağmen birçok adetler ve inanışlar bırakılmadı, nesillerden nesillere devredilerek günümüze kadar geldi. Büyü de bunlardan biridir. Birçok Müslüman ve Hıristiyan topluluklarında aynı büyülere rastlanması da bunu gösterir.

Büyü daha çok kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşinden soğutmak veya ayırmak yahut bunun tamamen, aksini sağlamak, insanların bazı kabiliyetlerini tamamen ortadan kaldırmak, sevilmeyen birisini hasta etmek, sakatlamak, hatta öldürmek için yapılır.

Bizdeki eski inanışlara göre, mesela beraat etmek isteyen sanık, hakim huzuruna çıkmadan yönce parmağına ölmüş bir kimsenin nişan yüzüğünü takardı. Kadınlar, kocalarının kendilerine daha fazla ilgi göstermelerini sağlamak için deniz kıyısından toplanmış 41 tane çakılın herbiri üzerine “Yasin” okuyup mangala gömerlerdi. Bunun gibi, yarasanın boyun kemiğindeki delikten kime bakılırsa o kimsenin bakan kimseye bağlanacağına inanılırdı. Bir kadın tırnağını kesip ateşte yaktıktan sonra biberle karıştırarak kocasına yedirirse, sözde kocasının sadakatini sağlamış olurdu. Nikah kıyılırken bir kilidi kilitlemek ve ya bir atın kazığını yere çakmak gibi hareketlerin erkeğin erkeklik kudretini azalttığına inanılırdı Bu son büyünün benzerine Fransa’da da rastlamak mümkündür.

Büyünün tesirlerini tehlikesiz hale sokmak için ya o büyüyü bozmaya çalışılır ve ya büyüyü tesirsiz kılacak başka büyüler yapılırdı. Bunun gibi, üzerlerine bazı dualar ve yazılı muskalar taşımakla da bir kimsenin büyülerin kötü tesirinden korunabileceğine inanılırdı.

Advertisement

Bugünkü bilim çağında bu gibi boş şeylere inananlar artık kalmamıştır büyü şimdi ancak masallarda yeri olan bir şeydir. Buna rağmen toplumda bağnaz, cahil ve sofu kişiler içerisinde büyüye inananlar çıkmaktadır.


Leave A Reply