Büyük Halk Şairi ve Ozanımız Pir Sultan Abdal’dan Seçme Sözler

0
Advertisement

Alevi-Türk bir halk şairi ve ozan olan ve etkisi günümüzde de devam eden Pir Sultan Abdal’ın söylemiş olduğu sözlerden seçmeler.

Pir Sultan Abdal Sözleri

 • Pir Sultan Abdal’ım dağlar aşalım / Aşalım da dost iline düşelim/Çok nimetin yedim helalaşalım / Geçti dost kervanı eyleme beni.
 • Dertli olmayanlar derde yanar mı / Sâdık dervis ikrârından döner mi / Dertsiz bülbül gül dalına konar mı / Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?

Pir Sultan Abdal Sözleri

 • Dostum beni ısmarlamış, gel diye, / Gideceğim ama yol bozuk, bozuk.
 • Gel ahımı alma güzel/Bir ah yerde kalmaz imiş / Gaziler fani dünyada / Pir ağlatan gülmez imiş.
 • Gel ey zahit bizim ile çekişme / Hakk’ın yarattığı kul bana n’eyler / Kendi kalbin arıt, bize ilişme / Bendeki küfr sendek’imana neyler?
Pir Sultan Abdal Sözleri
 • Pir Sultan Abdal’ım, er haksın er hak/Münkir olanlardan ıraksın ırak / Kurdun işi namert lokmasın yemek/Hak için adanan kurbana n’eyler?
 • Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani / Nereden geliyor çanımın çanı / Sensin bu gönlümün şahı sultanı / Sensiz bu cesette bu çan eylenmez.
 • Alem çiçek olsa, arı ben olsam / Dost dilinden tatlı bal bulamadım.
Pir Sultan Abdal Sözleri
 • Altından bir pula olur mu kail /Konuş ki ehl ile olasın ehil / Konuşma cahille olursun cahil / Kisi itibardan düşer mi düşer.
 • Ask harmanında savruldum / Hem elendim hem yuğruldum / Kazana girdim kavruldum / Meydana yenmeğe geldim.
 • Ateş gibi birden parlayıp yanma / Yanıp yanıp çevre yanın yandırma / Kah karanlık kah aydınlık görünme/Meydanda mum gibi yan deli gönül.
 • Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır.
 • Ben de su dünyaya geldim geleli / Kalsın benim davam divana kalsın / Yaradan Allah’tır benim vekilim / Kalsın benim davam divana kalsın.
Pir Sultan Abdal Sözleri
 • Ben dervişim dersin dava kılarsın / Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır / Kendini gör, elde sen ne ararsın / Hâlâ hâl etmeğe hâlin var mıdır?
 • Pir Sultan Abdal’ım, çağır ya Gani / Veren Allah yine alır ol çanı / Gönül bir gemidir, akıl dümeni / Akıl dümen, ya söyleyen dil nedir?
 • Benden selam olsun ev külfetine / Çıkıp ele karsı ağlamasınlar.
 • Benden selam söylen sofu çanlara / Vücudun şehrini yuyanlar gelsin / Yedi kat göklerin yedi kat yerin / Kudret binasını kuranlar gelsin.
 • Bir kişi Hakk’ın emrinde olmasa/Ona nesne gelmez, selamın almam.
Pir Sultan Abdal Sözleri
 • Bir öğüdüm vardır sana söyleyem / En iyi dostundan sakın sen seni / Öğüdüm dinlersen manası budur / En iyi dostundan sakın sen seni.
 • Pir Sultan Abdal’ım, ihlas yar olsa / Meçnun da gözlüyor Leyla gelirse / Bir çananın meyli sende yok ise / Ahir fayda etmez onu terk eyle.
 • Gönüldür cennet yapısı / Nur ile aydın kapısı / Kıldan inçedir köprüsü / Geçebilirsen beri gel.
 • Hak bizi yoktan var etti / sükür yoktan vara geldim / Yedi kat arsa asılı / Kandildeki nura geldim.
 • Hatırın yıkarlar hatır yıkınca / Gözyaşı yeğlenmez taşıp akınca / El elden üstündür arsa erince / Nasihatim dinle, sakın gururdan.
 • Pir Sultan Abdal’ım, bu sözüm haktır / Gaziler sözümün hatası yoktur / Aşıkın maşuktan dönmesi çoktur/Pirin eşiğine düş deli gönül.
 • Bir su bir gölde çok durursa kokar / Azar azar çağla ak deli gönül/Bulanık akma ki içmezler seni / Çeşmenin gözünden çık deli gönül.
 • Bu dünya dediğin bir sınık yaydır / Evveli toy düğün, ahiri vaydır / Dört kapılı ulu hoş bir saraydır / Konan göçer imiş, kalan eylenmez.
Cehennem dediğin, dal odun yoktur /  Herkes ateşini kendi götürür.
 • Dağlara taşlara lalesin verdi / Kafire hisarın kal’asın verdi/Arıya bal verdi belasın verdi/Arı aglar bana, balımdan oldu.
 • Derdim çoktur hangisine yanayım, / Yürekte yareler türlü türlüdür.
 • Herkese gönlünce ver deli gönül.
 • Hünerin var ise kendini devşir / Söyleyecek sözü kalbinde pişir / Ululuk büyüklük Hakk’a yaraşır / Nasihatim dinle, sakın gururdan.
 • İman eder, amel etmez / Hakk’ın buyruğuna gitmez /  Kadılar yas yere yatmaz / Hiç böyle bir şeytan var mı?
 • Kaba rüzgar gibi boşa dolaşma / Çalıya çırpıya değip ileşme / Toz toz olup topraklara karışma / Harman yeli gibi es deli gönül.
 • Kara toprak gibi sakin ol otur / Hak’tan ne gelirse kabul et getir / Bahar aylarının yemisin bitir.
 • Karga konsa gülistana / Gülün kadrini ne bilir / Kendi kadrini bilmeyen / Elin kadrini ne bilir.
 • Ne kadar bilsen de bilire danış / Danışan dağları aşar mı aşar / Danışmadan yola gitse bir kişi / Yorulup yollardan şaşar mı şaşar.
 • Oku asılanın yayı yasılır / Gaziler kılıçı Ars’a asılır / Gurur ile kahramanlar basılır / Nasihatim dinle, sakın gururdan.
 • Pir Sultan Abdal’ım böyle söyledi/İndi askın deryasını boyladı / Bunu islemeyen kula söyledi / En iyi dostundan sakın sen seni.
 • Uzak ol çahilden kamile yakın/Sözümde mana yok darılma sakın/Hasmın karınçaysa merdane takın/Ummadık tas basa düser mi düser.
 • Varın görün irakipler kandedir/Hak ehli kardaslar yolda demdedir/Bilin ayn el yakin Ali çemdedir/çemiyet olmayan köyü n’eylersin?
Yad ellerde kalmak kula hatadır / Sal Allah’ım, sal sılama varayım.
 • Yanlış fetva ile yola gidilmez / Arif isen bu manadan fark eyle / Eğri haçet ile metah dokunmaz / Üstat isen endazeni derk eyle.
 • Yine gerçeklerden açtık kapıyı / Bir pirin önünde kıldık tapıyı/Arı birlik ile yapar yapıyı/Birlik ile bitmeyende bal olmaz.
 • Yorulan yorulsun, ben yorulmazsam / Derviş makamından ben ayrılmazsam / Dünya kadısından ben sorulmazsam / Kalsın benim davam divana kalsın.
 • Zahit sen bu sırra erem mi dersin / Erenler halinden bilem mi dersin / Mesçit hak meyhane haram mı dersin/Hak olan mesçide meyhane n’eyler?
 • Pir Sultan Abdal’ım, nerden asalım / Asalım da dost köyüne düşelim / Çok tuz etmek yedik, helalaşalım / Gelin rıza ile gönderin bizi.
 • Pir Sultan’ım, ulular izin izle / Kemliği terkeyle, iyiliği gözle / Hasmın karıncaysa merdane gözle / Nasihatim dinle, sakın gururdan.
 • Sekiz derler sol cennet’in kapısı / Hakk’a doğru açılırmış hepisi / Korkusun çektiğin Sırat köprüsü / Onu doğru geçen insana n’eyler?
 • Sen de dersin söz içinde sözüm var / Çalarsın çırparsın oğlum kızım var / Senin şunda üç beş arsın bezin var  / Bütün dünya malın olsa ne fayda.
 • Seçaatin varsa kalbinde sakla/Nasihatim dinle, sakın gururdan/Bir isin önünden sonunu yokla/Nasihatim dinle, sakın gururdan.
Su yalan dünyanın sonu hiç imiş, / Aksam gelüp konan, sabah göç imiş.
 • Abdal Pir Sultan’ım, böyle mi olur / Herkes ettiğini elbette bulur / Alıcı kuşların ömrü az olur / Akbaba zararsız yasar mı yasar.
 • Gelir senden önce yükseğe çıkar / Gözlerinden kanlı yaşını döker / Ayağın kayınca urganın çeker / En iyi dostundan sakın sen seni.
 • Gelir senin ile güler de oynar / Ardınça önünçe ayıbın söyler / Bir vakit gelince önüne çıkar / En iyi dostundan sakın sen seni.
 • Gönül havalanıp gökte gezerken / Bana zulüm kanlı zalimden oldu / Kişinin çektiği dili belası / Her ne oldu ise dilimden oldu.
 • Zahit sen bu yola diken ekersin / Hatıra dokunur, gönül yıkarsın / Yüküm vardır deyü zahmet çekersin / Yavuz baççı yüksüz kervana n’eyler?
 • Pir Sultan Abdal´ım dünya durulmaz. Gitti giden ömür geri dönülmez. Gözlerim de sah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan saha gider.
 • Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helâli haramı yersin seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda
 • Bir gün alır götürürler evinden. Hakk’ın kelâmını koyma dilinden. Kurtulaman Ezrail’in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda.
 • Pir Sultan Abdal’ım çıktık oturduk. Kaza lokmasını burda yetirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya bizim olsa ne fayda.
 • Ötme bülbül ötme sen değil bağım. Dost senin derdinden ben yana yana. Tükendi fitilim eridi yağım. Dost senin derdinden ben yana yana
 • Kul olayım kalem tutan eline. Kâtip ahvalimi sah’a böyle yaz. sekerler ezeyim şiirin diline. Kâtip ahvalimi sah’a böyle yaz
 • Sivas illerinde sazım çalınır. Çamlı beller bölük bölük bölünür. Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir. Kâtip ahvalimi sah’a böyle yaz.


Leave A Reply