Büyük Havza Nerededir?

0

Büyük Havza Nerededir, ne kadar büyüktür? Büyük Havza özellikleri nelerdir? Amerika’da bulunan Büyük Havza hakkında kısa bilgi.

Büyük Havza Nerededir?

Büyük Havza, Amerika Birleşik Devletleri’nin batısında yarı çöl bölge. İngilizce Great Basin. Yüzölçümü 518.000 km2, uzunluğu 1.288 km, en geniş yeri 805 km.

Geniş bir iç akaçlama havzasıdır. Batıda Nevada Sıradağları, kuzeyde Columbia Yaylası, kuzeydoğuda Kayalık Dağlar, doğuda Colorado Yaylası, güneyde Majove Çölü ile sınırlanır. Havza üzerinde yer alan çok sayıda çöl ve tuz gölü, birbirlerinden kuzey-güney doğrultusunda uzanan kırıklı dağ sıralarıyla ayrılır. Irmakların bir bölümü çölden geçerken kuruduğu bir bölümü de büyük göllere boşaldığı için (kuzeydoğuda Büyük Tuz Gölü’ne) denize ulaşamaz. Havzanın en alçak yeri, deniz düzeyinden 86 m aşağıda kalan Death Valley (Ölüm Vadisi) çanağıdır. Tarım, yarı çöl iklimli Büyük Havza’ da sınırlı ölçüde ancak sulama yoluyla yapılır, buna karşın koyun ve sığır yetiştiriciliği yaygındır. Bölge yeraltı kaynakları açısından zengindir (bakır, demir filizi, kömür, gümüş, altm, uranyum, tuz, alçı vb) bulunur. ABD’nin yerleşime en az açık bölgelerinden biridir.

Büyük Havza
Büyük Havza


Leave A Reply