Büyük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Büyük Geçen

0

İçinde büyük kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin açıklamaları. Büyük hakkındaki atasözleri ve anlamları.

Büyük İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Büyük İle İlgili Atasözleri

 • ***borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
  borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.
 • ***büyük balık küçük balığı yutar
  güçlüler, güçsüzleri ezer.
 • ***büyük başın derdi büyük olur
  büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur.
 • ***büyük lokma ye büyük söz söyleme
  başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme.
 • ***cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur
  bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.
 • ***çöreğin büyüğü, hamurun (unun) çoğundan olur
  verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.
 • ***delik büyük, yama küçük
  eldeki imkânlar gerekenden çok az.
 • ***deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
  insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.
 • ***deveci ile konuşan kapısını büyük açar
  yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
 • ***deveden büyük fil var
  herhangi bir konuda söz sahibi olanlardan daha büyük, daha yetkili biri mutlaka vardır.
 • ***dilin cirmi küçük, cürmü büyük
  dil küçük bir nesnedir ama söylediği kötü sözlerle kişinin başını belaya sokarak büyük suç işler.
 • ***ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur
  verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.
***kaçan balık büyük olur
elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.
 • ***kaybolan (zayi olan) koyunun kuyruğu büyük olur
  elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.
 • ***su küçüğün, söz (sofra, yemek) büyüğün
  1) temel bir ihtiyaç olan su önce küçüğe verilir, konuşmaya ise ilk önce büyükler başlar; 2) her şeyin bir sırası vardır; kişiler bu sıralamada yaşlarına, kültürlerine vb. özelliklerine göre yer alırlar.
 • ***tutulmayan hırsız beyden büyüktür
  suçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, böyle bir suç işlemesi düşünülmeyen kimselerle dürüstlük yarışı içinde olabilir.
 • ***zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur
  elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

Büyük Başın Derdi Büyük Olur:

ANAFİKİR : Kişinin işi büyüdükçe sorunları da o kadar büyür.

İş, kişilerin ruhsal yapılarını çok etkilemektedir. Karşılaşılan sorunlar da yapılan iş ile orantılı olur. Gelişen işlerde sorunlar çoğalır. Onların üstesinden gelmek için, insan sürekli düşünmek zorunda kalır. Zamanında çözümlenmeyen sorunlarla, insanm ruh sağlığı olumsuz yönde etkilenir. Gittikçe büyüttüğümüz işimizin sorunlarını azaltıp, olumsuzluklarından etkilenmemek için, her şeyi zamanında ve saptanan planlar çerçevesinde yürütmeliyiz. Büyük işler yaptıkları halde, hiç dertleri olmayan iş adamları, başarılarını buna borçludurlar.

Büyük Nedir? Sözlük Anlamı Bileşik Kelimeler

“Büyük”
1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı
“Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz.” – Y. Z. Ortaç
2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
“Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.” – P. Safa
3. Niceliği çok olan
“Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır.” – R. N. Güntekin
4. Üstün niteliği olan
“Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri.” – N. Ataç
5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
“Büyüklerin tandır sefasına ayıracak zamanları yoktu.” – A. Kutlu
6. Önemli
“Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti.” – T. Buğra
7. Büyük abdest
8. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse

 • “büyük oynamak ”
  1. çok para koyarak kumar oynamak
  2. büyük risk ve beklentilerle bir işe girişmek
 • “büyükten büyüğe ”
  mirasın kardeşler arasında önce büyüğe, o öldüğünde kalanların en büyüğüne geçmesi kuralı
 • “mirasın kardeşler arasında önce büyüğe, o öldüğünde kalanların en büyüğüne geçmesi kuralı”
  “büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur” anlamında kullanılan bir söz
  “Mutlu değildi. Büyük başın derdi de sıkıntısı da büyük olur.” – B. Felek
 • “büyük laf etmek ”
  büyük söylemek
 • “büyük lokma ye büyük söz söyleme ”
  “başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme” anlamında kullanılan bir söz
 • “büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek ”
  saygı ve sevgi göstermek
  “Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.” – H. Taner
 • “büyükbaş ”
  Sığır, manda vb. kasaplık hayvanlara verilen genel ad
 • “büyükbaba”
  Dede
  “Büyükbabanın zamanında bergüzarmış, ne yapayım, kıramadım.” – E. E. Talu
 • “büyük önerme ”
  Tasımın öncüllerinden büyük olanı, majör
 • “ağzı büyük ”
  Yüksekten konuşan, hava atan
 • “burnu büyük”
  Kibirli (kimse)
  “Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir.” – H. Taner
 • “büyük tövbe ayı ”
  Ay takviminin beşinci ayı, cemaziyelevvel
 • “büyük sesli uyumu ”
  Büyük ünlü uyumu

Leave A Reply