Büyük İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Büyük Geçen

0
Advertisement

İçinde büyük kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin açıklamaları. Büyük hakkındaki atasözleri ve anlamları.

Büyük İle İlgili Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Büyük İle İlgili Atasözleri

***borçtan korkan kapısını büyük açmaz (küçük açar)
borçlanmak istemeyen fazla açılmaz, giderlerini kısar, kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

***büyük balık küçük balığı yutar
güçlüler, güçsüzleri ezer.

***büyük başın derdi büyük olur
büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur.

***büyük lokma ye büyük söz söyleme
başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme.

Advertisement

***cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur
bir yetkili kimse, çevresindekilerin düşüncesi ne olursa olsun kendi istediğini yapmaya çalışır.

***çöreğin büyüğü, hamurun (unun) çoğundan olur
verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.

***delik büyük, yama küçük
eldeki imkânlar gerekenden çok az.

***deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.

Advertisement

***deveci ile konuşan kapısını büyük açar
yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

***deveden büyük fil var
herhangi bir konuda söz sahibi olanlardan daha büyük, daha yetkili biri mutlaka vardır.

***dilin cirmi küçük, cürmü büyük
dil küçük bir nesnedir ama söylediği kötü sözlerle kişinin başını belaya sokarak büyük suç işler.

***ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur
verimin bol olması, kullanılan malzemenin bol olmasına bağlıdır.

Advertisement
***kaçan balık büyük olur
elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

***kaybolan (zayi olan) koyunun kuyruğu büyük olur
elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

***su küçüğün, söz (sofra, yemek) büyüğün
1) temel bir ihtiyaç olan su önce küçüğe verilir, konuşmaya ise ilk önce büyükler başlar; 2) her şeyin bir sırası vardır; kişiler bu sıralamada yaşlarına, kültürlerine vb. özelliklerine göre yer alırlar.

***tutulmayan hırsız beyden büyüktür
suçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, böyle bir suç işlemesi düşünülmeyen kimselerle dürüstlük yarışı içinde olabilir.

***zayi olan koyunun kuyruğu büyük olur
elden kaçırılan fırsat gözde büyütülür.

Advertisement

Büyük Nedir? Sözlük Anlamı Bileşik Kelimeler

“Büyük”
1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı
“Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz.” – Y. Z. Ortaç
2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram)
“Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.” – P. Safa
3. Niceliği çok olan
“Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır.” – R. N. Güntekin
4. Üstün niteliği olan
“Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri.” – N. Ataç
5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş
“Büyüklerin tandır sefasına ayıracak zamanları yoktu.” – A. Kutlu
6. Önemli
“Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti.” – T. Buğra
7. Büyük abdest
8. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse

“büyük oynamak ”
1. çok para koyarak kumar oynamak
2. büyük risk ve beklentilerle bir işe girişmek

“büyükten büyüğe ”
mirasın kardeşler arasında önce büyüğe, o öldüğünde kalanların en büyüğüne geçmesi kuralı

“mirasın kardeşler arasında önce büyüğe, o öldüğünde kalanların en büyüğüne geçmesi kuralı”
“büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur” anlamında kullanılan bir söz
“Mutlu değildi. Büyük başın derdi de sıkıntısı da büyük olur.” – B. Felek

Advertisement

“büyük laf etmek ”
büyük söylemek

“büyük lokma ye büyük söz söyleme ”
“başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme” anlamında kullanılan bir söz

“büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek ”
saygı ve sevgi göstermek
“Buralara kadar zahmet ettiniz, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.” – H. Taner

“büyükbaş ”
Sığır, manda vb. kasaplık hayvanlara verilen genel ad

Advertisement

“büyükbaba”
Dede
“Büyükbabanın zamanında bergüzarmış, ne yapayım, kıramadım.” – E. E. Talu

“büyük önerme ”
Tasımın öncüllerinden büyük olanı, majör

“ağzı büyük ”
Yüksekten konuşan, hava atan

“burnu büyük”
Kibirli (kimse)
“Burnu büyüklerden demokrasiye ancak zarar gelir.” – H. Taner

Advertisement

“büyük tövbe ayı ”
Ay takviminin beşinci ayı, cemaziyelevvel

“büyük sesli uyumu ”
Büyük ünlü uyumu


Leave A Reply