Büyük Konstantin Kimdir? Hıristiyanlığı İlk Kabul Eden Roma İmparatorunun Hayatı

0
Advertisement

Ünlü ve büyük bir Roma imparatoru olan Büyük Konstantin’in hayatı ve dönemi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Büyük Konstantin kimdir?

Büyük Konstantin

Kaynak: wikipedia.org

Tam adı Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, Roma imparatoru (MS 22 Şubat 272 – 22 Mayıs 337) Hükümdarlık dönemi: 306-337. Constantius Chlorus’un oğludur. Genç yaşta eğitilmek üzere imparator Diocletianus’un sarayına gönderildi. Burada bir asker gibi yetiştirildi. Latin kültürü aldı, yeni yayılmaya başlayan Hıristiyanlıkla tanıştı ve bu dine yakınlık duydu. Diocletianus 305’te Maksimianus ile birlikte tahttan çekilince Constantius imparatorluğun batı kesiminin imparatoru oldu.

Ancak sezar olması gereken Constantinus, doğunun augustusu olan Ga-lerius’un sarayında rehin kaldı. Constantius, Britanya’ya yapacağıbir seferde kendisine yardımcı olması için Ga-lerius’tan oğluna izin vermesini istedi. Bu izin verilmeyince Constantinus saraydan kaçtı ve Bolonya’da babasıyla buluştu. Constantius Britanya seferkideyken 306’da York Kenti’nde öldü. Ordu Constantinus’u imparator ilan etti. 307-310 arasında imparator olmak için mücadele eden altı kişinin çarpışmalarıyla geçti. 310’da Maksimianus, 311’de Galerius öldü. Roma’yı ele geçirmiş olan Maksentius üzerine yürüyen Constantinus 312’de onu öldürerek İtalya’nm tümünü ele geçirdi. Öteki imparatorlar Licinus ile Maksimianus Daia, Campus Serenus’ta savaşa tutuştular. Yenilen Maksimianus Daia Anadolu’ya kaçtı ve 313’te Tarsus’ta öldü. Böylece imparatorluğun batısı Constantinus’a, doğusu da Licinus’a kaldı. Bu arada Constantinus kız kardeşi Constantia ile Licinus’u evlendirerek ilişkilerini sağlama aldı. Constantinus’ un 313’te yayınladığı ve din özgürlüğünü içeren “Milano Fermanı“, Licinus ile aralarının açılmasına neden oldu.Hıristiyanlığa yakınlık duyan Constantinus’a karşılık Licinus çok-tanrılı dinden yanaydı. Aralarındaki gerginlik 314’te Balkanlar’da yapılan bir dizi savaşla su üstüne çıktı. Savaşa Constantinus kazanmasına karşın Licinus ile anlaşmayı yeğledi.

Batı topraklarından yalnız Trakya’yı Licinus’a verdi ve barbar akınları dışında birbirlerinin topraklarına girmemeyi kararlaştırdılar. 323’e kadar anlaşmış görünen iki imparator, sezarların seçiminde anlaşmazlığa düştüler.. Üsküdar’da yapılan savaşı Licinus yitirdi. Ancak eşi Constantia’nın ricasıyla yaşamı bağışlandıysa da 325’te devlete ihanetle suçlanarak öldürüldü. Böylece 306-325 arasında sürüp giden imparatorlar savaşı son buldu ve Constantinus tek başına imparator oldu.

325-337 arasında Roma İmparatorluğu için bir barış dönemi oldu. Constantinus kendini imparatorluğun bayındırlığına adadı. 326’da imparator oluşunun 20. yıl törenleri için Roma’ya gitti. Bu gidişinde Roma’nın başkent olmaktan çıktığını iyice anladı. Gerçekten 324’te Bizans’ın (İstanbul) yeniden yapımına başlanmıştı. 11 Mayıs 330’da İstanbul büyük törenlerle başkent oldu. 326’dan ölümüne kadar Constantinus bir daha Roma’ya gitmedi. Bizans’ın adını değiştirdi ve kendi adını verdi: Constantinopolis. 326-337 arasında Avrupa’da Franklar, Sarmatlar ve Gotlara karşı yapılan saldırıların ötesinde önemli bir olay görülmez.

337’de Pers Kralı II. Sapor (309-380) Mezopotamya’dan toprak isteminde bulunca Constantinus sefere kendisi komuta etmek istedi. Ancak Nicomedia’ya (İzmit) geldiğinde hastalandı. Hastalığı artınca vaftiz edilmesini istedi ve kısa süre sonra da öldü.

Advertisement

Roma imparatorlarının en büyüklerinden biri olan büyük Constantinus, tek başına ülkeyi yönettiği dönemde toprakları güvence altına aldı, güçlü bir sivil yönetim kurdu, İstanbul’u başkent yaparak doğuya daha fazla önem verdi. Hıristiyanlık resmi din oldu. İmparatorluğun başta İstanbul olmak üzere büyük kentleri bayındır bir hale geldi. Ölümünden sonra yerine oğulları II. Constantinus, II. Constatius ve Constans geçtiler.

Büyük Konstantin

Büyük Konstantin

 

Kaynak – 2

Büyük Konstantin (27 Şubat 272 – 22 Mayıs 337), Ünlü bir Roma imparatorudur. Bugünkü Niş’te doğdu. 44. Roma imparatoru I. Konstantius (305-306) ile imparatoriçe Helena’nın büyük oğludur. Babası 56 yaşlarında öldüğü zaman Prens Konstantin 18 yaşındaydı. Ortak imparator olarak saltanata katıldı. Asıl imparator ise önce Galerius (306-311 ), sonra sırası ile Galerius’un yeğeni Severus, 43. imparator Maximianus’un (286-305) oğlu Maxentius, bunun kardeşi Lîcinianus (315-324) idi. Büyük Konstantin’in 2. karısı Fausta, işte bu son iki imparatorun kızkardeşidir. Licinianus da Konstantin’in kızkardeşi Konstantia ile evlenmişti.

Konstantin, tahtı paylaştığı kayın biraderi Licinianus’u birkaç savaşta yendikten sonra, nihayet öldürttü. Artık dünya devletinin başında tek kalmıştı.

Konstantin’in Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri vardır. 313’ten beri Hıristiyan dini Roma imparatorluğu tarafından resmen tanınıyordu. Konstantin’de 324’te Hıristiyan oldu, ertesi yıl İznik Konsili’ni topladı. Bu İznik Konsili, Tanrı’yı üçe parçalamak, «teslis» i dinin başlıca unsuru haline koymak, Hz. İsa’yı tanrılık derecesine yükseltmekle ünlüdür ki, bu akideler, zamanımıza kadar devam etmiş, aksi inanışta olanlar kafir sayılmışlardır.

Konstantin devrinde, Roma’daki Papa’nın otoritesini tanımak üzere, İskenderiye, Kudüs ve Antakya’da 3 patriklik kuruldu. Bunlardan sonra başpiskoposlar, sonra piskoposlar, sonra başpapazlar geliyor, Hıristiyanlık, devlet içinde bir devlet teşkilatına sahip oluyordu.

Advertisement

326’da Konstantin, karısı Fausta’yı sıcak hamamda hapsedip buharda boğmak suretiyle öldürttü. Çok güzel olan imparatoriçenin, imparatora ihanet ettiği söyleniyordu. Konstantin’in ilk karısı Minervina’dan olan oğlu veliaht Crispus’un öldürülmesinde de Fausta birinci derecede rol oynamıştı. Crispus’un ölümünden sonra, 9 yaşında olan oğlu Konstantin veliaht olmuştu,

49. Roma imparatoru olan Büyük Konstantin, İstanbul’u kurmakla da dünya tarihine geçmiştir. «Konstantinopolis» adı verilen, zaman zaman yüzyıllarca dünyanın en büyük şehri olan istanbul, Hazreti Meryem’e ithaf edilmişti. Büyük törenler ile 11 Mayıs 330’da şehrin açılışı yapıldı. Roma İmparatorluğunun başkenti Roma’dan buraya getirildi. 337’de ölen Büyük Konstantin’in ailesinden birkaç imparator daha tahta geçmeyi başarmıştır.


Leave A Reply