Büyük Menderes Nehri Hakkında Bilgi

4
Advertisement

Büyük Menderes nehri nerede doğmuştur ve nereye dökülür, uzunluğu, özellikleri, Büyük Menderes ile ilgili bilgi.

Büyük Menderes Nehri

Büyük Menderes; Ege Bölgesi’nin doğu-batı doğrultulu akarsularından en büyüğüdür. Uzunluğu 495 km. dir. İçbatı Anadolu’da bir çok noktadan doğan kolların birleşmesiyle meydana gelir.

Bu kolların başlıcaları Murat Dağı’ndan inen Banaz Çayı, Çivril’den geçen Kufi Çayı, Denizli’ye doğru akan Emir Çayı’dır. Büyük Menderes Sarayköy yakınlarından başlıyarak doğu-batı doğrultusunu alır, sırasıyla Nazilli, Aydın, Söke yakınlarından geçer. Bu arada güneyden gelen Akçay ve Çine Çayı’nı içine alır. Bu iki çay da Menteşe dağlık bölgesinden doğar. Büyük Menderes Söke yakınlarında kuzeydoğu-güneydoğu doğrultusunu alır, Mandalya Körfezi’nin kuzeyinde Ege Denizi’ne dökülür.

Büyük Menderes sürüklediği alüvyonlarla geniş bir delta meydana getirmiştir. Eski deniz kıyısı ırmağın bugünkü ağzından bir hayli içeride kalmıştır. Buradaki eski körfezin yavaş yavaş dolmasıyla eski limanlar içeride kalmış, eski adalar ova ortasındaki tepeler haline gelmiştir. İlkçağ’da işlek bir liman olan Milet (Miletos), bugün kıyıdan 10 km. içeridedir.

Büyük Menderes’in kolu Akçay üzerinde Kemer Barajı vardır. Nazilli’nin 50 km. güneyinde bulunan bu baraj «beton ağırlık» tipindedir. Hidroelektrik santralı barajın eteğinde kurulmuştur. Barajdan hem enerji sağlamada, hem taşkınlardan korunmada, hem de sulama işlerinde faydalanılmaktadır.

Advertisement

4 yorum

Leave A Reply