Büyükayı Takım Yıldızı

0

Büyükayı Takım Yıldızı ve özellikleri, Büyükayı yıldızı ile ilgili bilgi.

Büyük Ayı Takım Yıldızı

Advertisement

Büyükayı; Yedi yıldızdan meydana gelen bir takımyıldızın adıdır. Kuzey Yıldızı’nın kolayca bulunmasında faydalanıldığından gök bilginleri, coğrafyacılar, askerler, birçok , kimseler Büyükayı’yı tanırlar.

Kuzey Kutbu’nun gök bölgesinde olan bu yedi yıldız bir arada hemen hemen bir cezve şeklini andırır. Eskiler, bu yıldızlar ve yakınındaki daha başka ikinci, üçüncü derecedeki yıldızlar arasında çekilen çizgilerle ayıya benziyen bir şekil çizilebildiğini gördükleri için bu adı vermişlerdi. Bu takımyıldızın yakınlarında az çok aynı şekli gösteren bir takımyıldız daha vardır, o da küçükayı diye adlandırılır.

Büyükayı çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Homeros «İlyada» sında bu takımyıldızdan bahsetmişti. Yunanlılar, Romalılar, Araplar Büyükayı’yı incelemişler, Ptolemaios ise Büyükayı’nın sekiz yıldızdan meydana geldiğini ileri sürmüştü.

Latinler Büyükayı’ya «harman savuran yedi öküz»; İngilizler «araba», «pulluk», «kelepçe»; Fransızlar ve Almanlar da «araba» adını vermişlerdi. Hintliler’in inancına göre ise bu yedi yıldız yedi kişiyi temsil etmekteydi.

Advertisement


Leave A Reply