Buz Nedir?

0

Buz nedir? Buzun özellikleri nelerdir? Buz erime noktası, hakkında bilgi.

buzBuz; suyun üç kimyasal halinden en katı olanıdır. 0°C’de ve 760 Torr’da sıvı sudan oluşur. Yoğunluğu 0.916 olduğundan su üstünde yüzer. Su donarken genleşir (yaklaşık 1/121 oranında). Göl gibi durulmuş sularda ve pencere camlarında donma önce yüzeyde, akarsularda ise dipte olur. Genelde kristal halde ve şekilsiz buz tanecikleri olarak, atmosferde su bulunan çoğu bulut biçimleri, tümüyle ya da az da olsa buz kristallerinden oluşur. Bunlar, su buharından doğrudan süblimasyonla değil de, sıvı bir yüzey üzerinde donma ile oluşmuşlardır. Buz üzerindeki doyma buhar basıncı suyun üzerindekinden daha düşük olduğu için karışık bir bulut içindeki buz tanecikleri su tanecikleri zararına büyürler.

Advertisement

Dünyadaki sürekli buz bölgeleri iklim koşullarıyla belirlidir. Daha çok yüksek coğrafi enlemlerde görülen sürekli buzlanmalardan kuzey yarıkürede bulunanların güney sınırı, kar tabakası olmayan ve ortalama -2°C senelik isotermi bulunan bölgelerle karla kaplı ve yıllık ortalama -5°C isotermi bulunan yerlere düşümleşir. İnce bir yüzey tabakanın altında bulunan buzlu bölge, birkaç yüz m’lik alanı kapsayabilir. Yüzey tabaka kışın donar, yazın hafif nemli bir alan olur. Tropik bölgelerde 5.000 m’nin üzerindeki yüksekliklerle sınırlıdır ve kutba doğru buz sınırıyla sürekli derinleşir. Orta meridyen üzerinde bulunan kutup bölgeleriyle yüksek bölgelerde her yıl düşen kar tam olarak erir ve toprakta buzul tabakalar oluşmasına neden olur.


Leave A Reply