Ç Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Ç harfi, Türkçede bulunan Ç harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

çabucak: çok ağır, çok yavaş.

çabuk: ağır, ağır ağır, yavaş, yavaş yavaş,

çabuklaşmak: ağırlaşmak, yavaşlamak,

çabuklaştırmak: yavaşlatmak, ağırlaştırmak,

Advertisement

çabukluk: yavaşlık, ağırlık,

çağcıl: geri kafalı, mutaassıp,

çağıldamak: sessiz akmak,

çakırkeyf: ayık.

çakışmak: kopmak, ayrılmak, kurtulmak, çözülmek, serbest kalmak,

çaktırmadan: açıkça,

Advertisement

çalar: (saat için) zilsiz, çansız.

çalık: 1. doğrulmuş, düzelmiş. 2. doğru, akıllı, aklı başında,

çalışkan: tembel, miskin,

çalışma: tembellik, boş oturma.

çalışmak: tembellik etmek.

çamur: kuru toprak,

çapkın: ciddi, ağırbaşlı, uslu.

çapraşık: kolay, anlaşılır, açık, görünen,

çarçabuk: yavaş yavaş, ağır ağır.

çarçur etmek: hesaplı olmak, tutumlu olmak,

çarpık: doğru, düzgün, muntazam.

Advertisement

çarpıtmak: doğrultmak, düzeltmek,

çatak: düz, kolay, yalın,

çatallaşmak: basitleşmek, açılmak.

çatık: neşeli, güler yüzlü,

çatmak: rahat durmak,

çekici: 1. itici. 2. çirkin, antipatik,

çekingen: girgin, pervasız,

çekinmeden: korkarak, çekinerek.

çekinmek: 1. korkmamak. 2. utanmamak.

çekişme: uyuşma, anlaşma, iyi geçinme,

çelişik: uyumlu,

Advertisement

çelişki: tutarlılık, uyarlılık.

çetin: 1. kolay. 2. yumuşak,

çetrefil: açık, durgun,

çevrelemek: serbest bırakmak, koyuvermek,

çıkmak: girmek, saklanmak,

çıkmaz: dipli, çıkar, neticeli, sonlu, sonuçlu,

çıldırmak: akıllanmak,

çılgın: akıllı,

çıplak: giyinik, örtülü,

çift: tek, yalnız,

çifter çifter: teker teker, ayrı ayrı.

Advertisement

çiğ: 1. pişmiş. 2. yerli yerinde. 3. kibar,

çilekeş: huzurlu, sıkıntısız.

çirkin: güzel.

çoğalmak: azalmak, eksilmek,

çoğul: tekil.

çoğu zaman: bazen, nadiren,

çok: az, kıt.

çokluk: azlık,

çolpa: 1. becerikli, hünerli. 2. bilgili,

çorak: verimli, bitek,

çöreklenmek: kalkmak, doğrulmak,

Advertisement

çözmek: bağlamak, düğümlemek,

çözüm: sorun,

çukur: tümsek,

çukurlaşmak: tümsekli olmak, tepeli olmak,

çürük: 1. taze, iyi. 2. sağlam.


Leave A Reply