C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları – Eş Anlamlılar Sözlüğü

0

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ç Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

C Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • caba: karşılıksız,
 • cadaloz: huysuz, çeneli, şirret.
 • cafcaf: şatafat, gösteriş,
 • cafcaflı: gösterişli, şatafatlı,
 • cahil: 1. bilgisiz. 2. tecrübesiz. 3. deneyimsiz,
 • cahillik: bilgisizlik,
 • caiz: uygun, yerinde, gerekli,
 • caize: bahşiş, armağan,
 • caka: gösteriş, çalım,
 • cambaz: 1. akrobat. 2. kurnaz, hileci,
 • cambul cumbul: sulu.
 • camekân: vitrin,
 • camgöz: köpek balığı, tamahkâr.
 • camia: topluluk, cemaat,
 • camus: manda,
 • can: 1. yaşama. 2. ruh.
 • can atmak: istemek, arzulamak,
 • canciğer: içten,
 • cana yakın: sevimli.
 • candan: içtenlikli.
 • canhıraş: acı, üzücü, cani: katil.
 • canip: yan, yön cihet, doğrultu.
 • canlandırmak: diriltmek, gayretlendirmek,
 • canlanmak: 1. iyileşmek, kendine gelmek. 2. kıpırdanmak.
 • canlı: 1. diri. 2. güçlü, etkili. 3. yaratık,
 • canlılık: 1. dirilik. 2. güçlülük, etkinlik,
 • can sıkıcı: bunaltıcı, boğucu,
 • kasvetli, cansız: 1. ölmüş. 2. güçsüz. 3. hareketsiz. 4. durgun,
 • carcar: geveze,
 • cari: 1. akan, akar, geçerli, yürür, yürürlükte olan.
 • cariye: halayık, köle, esir, hizmetçi,
 • casus: ajan.
 • cavlak: tüysüz, çıplak, boş, örtüsüz,
 • caymak: vazgeçmek, dönmek.
 • cazibe: alımlı, çekici, gösterişli, albenili,
 • cebir: zor, baskı, zorlama, zorlayış,
 • cebren: zorla,
 • cedit: yeni.
 • cefa: eziyet, sıkıntı, azap, eza.
 • cefakâr: cefa eden, cefa çeken.
 • cehalet: bilmezlik, bilgisizlik, cahillik,
 • cehennem: tamu.
 • cehennemlik: günahkâr,
 • ceht: çaba, gayret,
 • celâdet: yiğitlik, bahadırlık,
 • celâl: 1. büyüklük, ululuk. 2.öfke, hiddet,
 • celâllenmek: öfkelenmek, büyüklenmek.
 • celp: getirtme, celse: oturum, cemaat: topluluk, toplum,
 • cemal: güzellik, yÜz güzelliği,
 • cemil: güzel
 • cemiyet: 1. dernek. 2. topluluk.
 • cengâver: savaşçı, cenkçi,
 • cenk: savaş, harp.
 • cennetlik: cennetmekân, günahsız, iyi.
 • centilmen: görgülü, kibar, çelebi,
 • cenup: güney,
 • cerbezeli: 1. dilli. 2. girgin,
 • cereme: zarar,
 • cereyan: akım.
 • ceride: gazete,
 • ceriha: yara.
 • cerrah: operatör,
 • cesamet: büyüklük, irilik,
 • cesaret: yüreklilik, gözüpeklik, bahadırlık, ataklık, atılganlık.
 • cesaretlenmek: yüreklenmek, cüretlenmek,
 • cesaretli: gözüpek.
 • cesim: büyük, iri.
 • cesur: yürekli, atılgan, korkusuz, gözüpek.
 • cet: ata.
 • cevap: yanıt.
 • cevdet: iyilik, saflık, kusursuzluk.
 • Cevir: cefa, eziyet, üzgü.
 • ceza: eziyet,
 • cezaevi: hapishane,
 • cezbetmek: hayran etmek,
 • göz almak, çekmek,
 • cezir: çekilme, gitme, inme.
 • cılız: zayıf, güçsüz, kuru, sıska, çelimsiz,
 • cıvık: sulu, gevşek,
 • cıvıtmak: cıvık olmak,
 • cibilliyet: yaradılış, maya.
 • cici: 1. güzel, iyi. 2. hoş.
 • cicili bicili: süslü, bezekli,
 • cafcaflı, cidal: 1. uğraşma. 2. savaşma,
 • cidden: gerçekten, hakikaten,
 • ciddi: 1. ağırbaşlı. 2. şakasız. 3. güvenilir,
 • cihan: 1. dünya. 2. evren, 3.âlem.
 • cihaz: aygıt,
 • cilalamak: parlatmak,
 • cilt: 1. deri, ten. 2. kap.
 • ciltçi: mücellit.
cilve: naz, eda.
 • cimri: hasis, pinti, varyemez,
 • cins: çeşit, tür.
 • cisim: 1. madde. 2. gövde. 3. beden.
 • civanmert: mert yaradılışlı, yiğit,
 • civar: yöre, dolay,
 • civelek: neşeli, sokulgan, sevimli.
 • coşkun: taşkın, ateşli, heyecanlı.
 • coşmak: ateşlenmek, heyecanlanmak, hararetlenmek,
 • cömert: eli açık.
 • cumhur: 1. halk. 2. topluluk.
 • Cumhurbaşkanı: Reisicumhur.
 • curcuna: gürültü, patırtı, şamata.
 • cüce: bodur, bacaksız, bücür,
 • cücük: filiz, tomurcuk,
 • cüda: ayrı, uzak.
 • cümbüş: eğlenti,
 • cümle: 1. tümce. 2. sistem. 3. hep.
 • cür’et: 1. ataklık. 2. cesaret,
 • cürüm: suç.
 • cüsseli: iri yan.
 • cüz’i: az, azıcık.

Advertisement

Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  caduger, cadı
  camış, manda
  cefengiyat söylemek, zırvalamak
  cenabet, taharetsizlik
  cesaretli, gözü kara
  cevher, asıl, cevahir
  ciddi, vakur
  cinnet, delilik
  cöke, ıhlamur
  cüretli, pervasız

Leave A Reply