C Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

cafcaflı: sade, süssüz, gösterişsiz,

cahil: bilgili, okumuş,

cahillik: bilgililik, okumuşluk.

cakalı: gösterişsiz, çalımsız,

Advertisement

cana yakın: sevimsiz,

canhıraş: iç okşayıcı, tatlı, hoş.

canlandırmak: öldürmek, hareketsizleştirmek.

canlanmak: miskinleşmek, tembelleşmek, sakinleşmek.

canlı: ölü, hareketsiz,

canlılık: ölülük, miskinlik,güçsüzlük, tembellik,

Advertisement

can sıkıcı: ferah, cansız: 1. canlı. 2. parlak,

cari: 1. hareketsiz. 2. kaldırılmış, yürürlükten çıkmış.

cavlak: tüylü, örtülü, dolu, giyinik,

caymak: vazgeçmemek.

cazibe: gösterişsiz,

cazibeli: gösterişsiz, çirkin,

cebren: güzellikle, iyilikle,

cebri: iyilikte yapılan,

cedit: eski.

cefakâr: sefa sürmüş,

cehalet: bilgililik, bilirlik, ariflik,

Advertisement

cehennem: cennet,

cehennemi: cennet gibi, ferah, iç açıcı,

cehennemlik: cennetlik, iyilik eden.

cemal: çirkinlik, yüz çirkinliği,

cemil: çirkin,

cennet: cehennem,

cennetlik: cehennemlik, kötülükçü, günahkâr,

centilmen: kaba, görgüsüz,

centilmence: kabaca, görgüsüzce,

cenup: kuzey.

cerbezeli: çekingen, utangaç, tutuk.

Advertisement

cesamet: küçüklük, ufaklık,

cesaret: korkaklık, yüreksizlik.

cesaretli: korkak, yüreksiz,

cesur: korkak, ödlek, yüreksiz,

cevap: soru.

ceza: mükâfat, ödül.

cezalandırmak: mükâfatlandırmak, ödüllendirmek,

cezir: yükselme, med.

cıbıl: giyinik, örtülü,

cılız: şişman, gürbüz,

cıvık: 1. terbiyeli. 2. katı.

Advertisement

cibiliyetsiz: soylu,

cicili bicili: süssüz, sade.

cidden: yalancıktan, uyduruktan.

ciddi: 1. şakacı. 2. hafif, önemsiz.

ciddileşmek: önemini yitirmek,

cihat: barış, sulh.

cilalı: mat.

cimri: cömert, eli açık.

civelek: somurtkan, çekingen.

coşkun: sakin, durgun, hareketsiz.

coşkunluk: sakinlik, durgunluk, hareketsizlik,

Advertisement

coşmak: durgunlaşmak, sakinleşmek,

coşturmak: durgunlaştırmak,sakinleştirmek,

cömert: cimri, eli sıkı.

curcuna: sessizlik,

cüce: uzun boylu,

cüsseli: ufak tefek, çelimsiz,

cüz’i: çok, pek çok.


Leave A Reply