C Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

C Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek

Kaynak: pixabay.com

C Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Cabbar: Kuvvet ve kudret sahibi Allah.
Cabir: Zorlayan, cebreden.
Cafer: Küçük akarsu.
Cahit: Çalışan, çabalayan.
Cahiz: Korkusuz, cesur kişi.
Camer: Centilmen. 2. Cesur adam.
Cameri: Eliaçık, cömert.
Can: İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık. 2. Yaşama. 3. Güç, dirlik. 4. İnsanın kendi varlığı, özü. S. Gönül. 6. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. 7. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.
Canalp: Yüreğinde güç ve sevgi olan kimse.
Canaltay: İçten, yürekten.
Canaydın: Yüreği temiz, ferah kişi.
Canbay: Saygın ve yüreği temiz kişi.
Canberk: Sağlam, canlı, metin.
Candaner: Sevecenliğin koruyucusu.
Candar: Candan, içten:
Candeğer: Uğruna herşey göze alınabilecek kadar sevilen anlamında.
Candemir: Özü demir gibi sağlam kişilikli kimse.
Candoğan: Doğuştan sevimli ve içten olan.
Caner: Çok içten, sevilen.
Cangiray: Sevecenlik ve içtenlik yaraşır anlamında.
Cangür: Canlı, neşeli, hareketli.
Canip: Yan, taraf, yön.
Cankorur: Canlı, neşeli ve koruyan anlamında.
Cankurt: İçten ve sadık anlamında.
Cankut: Neşe, mutluluk, talih, baht.
Canol: içten ve sevecen ol anlamında.
Canpolat: içtenliği ve yürekliliği çelik gibi sağlam olan.
Cansal: içtenliğini ve sevecenliğini çevresine de saçan anlamında.
Cansoy: Canlı, neşeli soydan gelen. 2. Dost kişi.
Cantaş: içtenlik ve sevecenlik iradesi gösteren.
Cantekin: içtenlikte ve sevecenlikte eşsiz olan.
Cantürk: içten ve sevecen Türk.
Canyurt: Yurdunu büyük bir içtenlikle seven kişi anlamında.
Caran: Güzel kokan bir tür çiçek.
Cavit: Sonsuz, ebedi, sonrasız, ölümsüz.
Caymaz: Sözünü tutan, Sözünden dönmeyen.
Cazim: Karar veren, kesen.
Cebbar: Kuvvet ve kudret sahibi Allah.
Cebealp: Silah kuşanmış savaşçı.
Cebel: Dağ.
Ceben: Bir Oğuz boy’u.
Cebesoy: Silahlarla ilgilene soydan gelme anlamında.
Cebrail: Dört melekten biri.
Cedit: Yeni 2. Yeni var olmuş, yeni ortalığa çıkmış anlamında
Cefa: Sıkıntı, zahmet.
Celadet: Yiğitlik.
Celal: Büyüklük, yücelik, ululuk. 2. Kızgınlık;
Celalettin: Dinin ululuğu; yüceliği.
Cefali: İlahi olan.
Celasun/Cilasun: Babayiğit, boylu,poslu, sağlıklı.
Celil: Ulu, büyük, yüce.
Celilay: Ulu, yüce, yüksek ay.
Cem: Yanında, nezdinde bulunmak. 2. Doğu mitolojisinde şarap ve içkinin bulucusu.
Cemal: Güzel yüz, güzellik.

Cemal: Güzel yüz, güzellik.
Cemalettin: Dinin güzelliği.
Ceman: Kürt inanışlarına göre il merkezi.
Cembeli: Konusu Hakkari’de geçen bir halk kahramanı.
Cemi: Toplanmış
Cemil: Güzel. 2. Tanrı adlarından biri.
Cemşah: Hükümdar.
Cemşir: Hükümdar.
Cemşit: Mitolojide İran şahı.
Cenani: Yürekten, gönülden.
Cenap: Şeref, onur.
Cengaver: Savaşçı, bahadır.
Cengel: Orman.
Cengiz: Güçlü, korkusuz kişi.
Cengizhan: Moğol İmparatorluğunu kuran Türk hükümdarı.
Cenk: Savaş
Cenker: Savaşçı, iyi savaşan.
Cenup: Güney.
Cerbeze: Mahir, ustalık. 2. Serinkanlılık.
Cerit: Bekar.
Cesaret: Yiğitlik, mertlik, atılım.
Cesim: İri, büyük.
Cesur: Yürekli, korkusuz.
Cetik: Olgun.
Cevahir: Mücevherler, süs taşları.
Cevat: Cömert.
Cevdet: İyilik, zarafet. 2. Mükemmelliyet, olgunluk.
Cevheri: Bir şeyin özü ile ilgili anlamında.
Cevri: Güçlü, kuvvetli. 2. Anlayan kavrayan.
Cevval: Hareketli, yerinde duramayan.
Ceyhun: Tevrat’a göre cennetin dört nehrinden biri.
Cezair: Adalar.
Cezlan: Mutluluk içinde olan.
Cezmi: Kesin karar veren, kararlı. 2. Bildiğim bildik.
Cezri: Köktenlikle ilgili.
Cibran: Kürt komutanIarından biri.
Cidal: Kavga, savaş.
Cihanbay: Dünyanın en saygın kişisi.
Cihanbey: Dünyanın en saygın kişisi .
Cihandar: Dünyayı zaptetmek isteyen.
Cihaner: Dünyayı koruyan anlamında.
Cihanerk: Tüm dünyanın en kudretlisi, güçlüsü.
Cihangir: Dünyayı zaptetmek isteyen.
Cihanhan: Dünyanın hÜkümdarı.
Cihanmert: Dünyanın en dürüst insanı
Cihanşah: Dünyanın hükümdan anlamında
Cihanşan: Dünyaya nam salmış olan, bununla şana şöhrete kavuşmuş olan.
Cihantürk: Dünyaya, aleme nam salmış Türk.
Cihat: Din uğuruna düşmanla savaşma.
Cindoruk: En yüksek yer, zirve.
Civanmert: Mert yaradılışlı, yüce gönüllü yiğit.
Civanşir: Genç aslan.
Coşan: Coşku duyan, heyecanlı. 2. İçi içine sığmayan.
Coşar: Her zaman için çoşkuyu içinde taşıyan anlamında.
Coşkun: Coşan, coşkulu, heyecanlı. 2. İçi içine sığmayan.
Coşkunay: Ay’ın parıltısını heyecanla içinde taşıyan anlamında.
Coşkuner: Heyecanını, sevincini her zaman için koruyan.
Coşkuntürk: Coşkulu, heyecanlı içi içine sığmayan Türk.
Çoşkuntan: Tan vaktinin coşkusunu yüreğinde taşıyan.
Cömert: Eli açık, verimli.
Cudi: Cömert, eli açık, doğuda bir dağ.
Cuma: Toplanmla, Müslümanlarda kutsal gün. 3. Haftanın 6. günü.
Cumali: En kutsal gün.
Cumhur: Topluluk, kalabalık, halk.
Cura: Dost, arkadaş, yaren. 2. Güzel ve uyumlu ses. 3. Bir tür halk sazı. 4. Küçük atmaca.
Cüneyt: Küçük asker, askercik.
Cüret: Atılganlık, cesaret, yiğitlik.


Leave A Reply