C. Wright Mills Kimdir? Hayatı ve Sosyoloji Alanındaki Çalışmaları

0
Advertisement

Charles Wright Mills kimdir ve ne yapmıştır? Wright Mills hayatı, biyografisi, sosyoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

C. Wright Mills

Kaynak: commons.wikimedia.org

C.WRIGHT MILLS (1916 – 1962, Amerika)

Genel olarak C. Wright Mills olarak bilinen Charles Wright Mills (1916-1962), bir yüzyıl ortası sosyolog ve gazeteciydi. Çağdaş iktidar yapılarına yönelik eleştirileri, sosyologların sosyal sorunları nasıl incelemeleri ve toplumla nasıl ilişki kurmaları gerektiğine dair coşkulu incelemeleri ve sosyoloji alanına ve sosyologların akademik profesyonelleşmesine yönelik eleştirileriyle tanınır ve kutlanır.

Hayatın erken dönemi ve eğitim

Mills, 28 Ağustos 1916’da Teksas, Waco’da doğdu. Babası bir satıcı olduğu için, aile çok taşındı ve Mills büyürken Teksas’ın birçok yerinde yaşadı ve sonuç olarak, yakın veya sürekli ilişkiler olmadan nispeten izole bir hayat yaşadı.

Mills, üniversite kariyerine Texas A&M Üniversitesi’nde başladı ancak yalnızca bir yılını tamamladı. Daha sonra Austin’deki Texas Üniversitesi’ne girdi ve burada sosyoloji alanında lisans ve felsefe alanında yüksek lisans derecesini 1939’da tamamladı. Bu noktada Mills, alanın önde gelen iki dergisinde yayınlayarak henüz öğrenciyken kendisini sosyolojide önemli bir figür olarak konumlandırmıştı. (“Amerikan Sosyolojik İncelemesi” ve “Amerikan Sosyoloji Dergisi”) .

Mills doktora derecesi aldı. Doktora tezinin pragmatizm ve bilgi sosyolojisine odaklandığı 1942’de Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden sosyoloji alanında doktorasını aldı.

Kariyeri

“Her birey, bir kuşaktan diğerine, bir toplum içinde yaşar… o [aynen böyle], bir biyografiyi yaşar ve… bunu tarihsel bir sıra içinde gerçekleştirir. Toplum ve onun tarihsel ittirmesi ve kaktırması ile oluşturulmuş olsa bile, yaşamış olduğu gerçekliğiyle, ne kadar küçük de olsa, toplumunun biçimlenmesine ve tarihinin akışına katkıda bulunur.”

Advertisement

Amerikalı sosyolog C. Wright Mills “Sosyolojik İmgelem” kavramıyla pek çok sosyoloğun atıfta bulunduğu bir isimdir. Sosyolojik olarak düşünmeyi öğrenmek, başka deyişle daha geniş görünüme bakmak imgelemin işlenmesidir. Sosyolojiyle uğraşmak, yalnızca sıradan bir bilgi edinme süreci olamaz. Sosyoloji incelemesi, “sosyolojik imgelenY’e bağlıdır. Sosyolojik imgelem bizden, her şeyden önce kendimizi gündelik yaşamlarımızın bildik sıradanlığından, yeni bir bakışla “uzaklaştırarak düşünmeyi” gerektirir.

Sosyolojik imgelem bizim, yalnızca bireyi ilgilendirir görünen pek çok olayın gerçekte daha geniş sorunları yansıttığını görebilmemizi sağlar. Örneğin, boşanma, boşanan bir kişi için son derece güç bir süreç olabilir. Ancak bütün evliliklerin üçte birinden fazlasının on yıl içerisinde bozulduğu bugünün Britanya’sı gibi bir toplumda aynı zamanda toplumsal bir sorundur da. Yine aynı şekilde işsizlik, işinden atılmış olan ve başka bir iş bulamayan birisi için kişisel bir trajedi olabilir. Ama bir toplumdaki milyonlarca insan aynı durumda olduğunda, kişisel bir ümitsizliğin önüne geçer; işsizlik artık büyük toplumsal eğilimleri dile getiren bir kamu sorunudur.

Mills, aynı zamanda sınıf çatışmaları, işçilerin problemleri, yabancılaşma, iktidar seçkinleri ve orta sınıflar üzerine çalışmalar yapmış bir sosyologtur.

Mills’e göre, orta sınıf, geniş bir yelpaze olup, işverenlerle ücretli çalışanlar arasındaki tampon sınıftır. “Beyaz yakalılar” eserinde, orta sınıf konusunu ele almıştır. 1950’lerde Amerika’da giderek büyüyen beyaz yakalı orta sınıfın statüsü hakkında kaleme aldığı bir eserdir.

20. yy.’da büyük çaplı girişimcilerden, küçük mülk sahiplerinden oluşan eski ve bağımsız durumdaki orta sınıfın yanı sıra, şirketleşme çatısı altında toplanan Amerikan toplumunda yeni bağımlı bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. 1940’larda bu yeni orta sınıf nüfusun beşte dördünü yani büyük bir oranını kaplamaktadır. Yeni orta sınıf bir toplum yapısının önemli siyasal parçası olamamıştır. Günümüzde ise toplumu kitle toplumu olmaya zorlayan güçlerin, arkadan gelen ikinci veya üçüncü sınıfın hizmetlileri olma pozisyonunda kalmıştır. Mills, eski orta sınıfın bir zaman içinde olsa, toplumda bağımsız bir iktidar tabanı oluşturduğunu belirtmekle birlikte, yeni orta sınıfın bu yeteneği gösteremediğini belirtir. Ayrıca Mills, beyaz yakalıların bağımsız bir siyasal görünümü olmayan ve olacağa da benzemeyen bir yeni orta sınıf meydana getirdiğini söyler. Orta sınıf işçilerinin ve hatta serbest meslek sahibinin; genelde kendi yaşamlarını kontrol edecek bir kişisel güçten ve ulusu şekillendirebilecek bir politik güçten yoksun olduklarını belirtmektedir.

Milis in iki temel eseri Türkçeye çevrilmiştir:

Advertisement
  • ✓ İktidar Seçkinleri (1956)
  • ✓ Toplumbilimsel Düşün (Sosyolojik İmgelem) (1959)


Leave A Reply