Caber Kalesi Hakkında Bilgi

0

Caber Kalesi nerededir? Caber Kalesi’nin özellikleri, tarihçesi, tarihteki yeri hakkında bilgi.

Caber KalesiCaber Kalesi; Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırına 100 km uzaklıkta, Fırat Irmağının orta kesiminin sol yakasında, Sıffin’in karşısındadır.

Advertisement

Kalede bulunan mezar, Türk Mezarı adıyla bilinir. İslâmlıktan önce ve İslâmlığın ilk dönemlerinde Devsara adıyla biliniyordu. Uzun bir süre Numary kabilesinin elinde bulunan kale, 1040’lara doğru Fatımilerin, sonra da Karahanlıların eline geçti. Daha sonra Kuseyr kabilesi kaleye egemen oldu. Burayı Kuseyrilerden alan Sakıbettin Caber, kaleye kendi adını verdi. Daha sonra da Melikşah’ın ele geçirdiği kaleye bir süre de Franklar egemen oldu. 1146’da Halep emirlerinden Zengi kaleyi kuşattıysa da ölümü üzerine bu gerçekleşmedi. Ancak 1168’de kale, Zingi’nin oğlu Mahmut’a teslim edildi. 1193’te Eyyubilerin eline geçti ve onarılıp sağlamlaştırıldı. 1202’de Harizm-şahlar tarafından yağma edildi. 1260’ta da Moğolların eline geçti ancak kalenin stratejik önemi kalmadığından, giderek Türkmen oymaklarının kışlağı durumuna geldi. Kale, Memlûkların eline geçtikten sonra, Döğer Türkmenleri Caber yöresine yerleştiler. Döğer beyleri Memluk ve Osmanlı dönemlerinde kale çevresinde egemenliklerini sürdürdüler. Osmanlı döneminde Caber, Rakka kazasına bağlı bir nahiye merkeziydi. Bu dönemde kalede bulunan mezarın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in dedesi Süleyman Şah’a ait olduğu sanılmaktaydı. Bu nedenle Osmanlılar yöreye önem verdiler. II. Abdülhamit buraya Süleyman Şah için bir türbe yaptırdı. Kale, 1918’de İngilizlerin eline geçtiyse de Milletler Cemiyeti’nin kararıyla Fransız mandasına verildi. 20 Ekim 1921’de Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Süleyman Şah’ın mezarının bulunması nedeniyle Türk toprağı sayıldı ve Türkiye’ye kalede asker bulundurmak ve bayrak çekmek hakkı verildi.


Leave A Reply