Caber Kalesi (Türk Mezarı) Önemi

0

Türk Mezarı diye de anılan Caber Kalesi nerede, hangi ülkededir? Caber Kalesi hakkında bilgi.

Caber Kalesi

Kuzey Suriye’de Fırat’ın sol kıyısında Rakka’nın 50 km, batısında eski bir kaledir. Osmanlı tarihçilerince, Osman Gazi’nin büyükbabası olarak kabul edilen Süleyman Şah’ın Fırat’ta boğulup buraya gömüldüğü söylenir. Kalenin şöhreti buradan gelir. Halbuki Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin babasının kim olduğu olağanüstü karışık bir konudur. Bu günkü tarih ilmi bakımından bu zatın adının Süleyman Şah olduğu iddia edilemez. Fakat bundan şüphe etmeyen Osmanlılar zamanında burası, adeta kutsal bir yer sayılırdı. Pek önem verilirdi. Bundan dolayı Caber Kalesi «Türk Mezarı» olarak da anılır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın 5 haziran 1086’da bu yakınlarda şehit düşmesinin Türkler arasında uyandırdığı etki ve hatıra, sonradan Osmanoğulları ile bu şekilde birleştirilmiş olsa gerektir.

Caber Kalesi

Süleyman Şah’ın türbesi sayılan yer II. Abdülhamit tarafından büyük bir itina ile yeniden yaptırılmıştır. Burası milli bir mabet derecesinde önemli sayıldığı için, 20 kasım 1921 tarihli Türk Fransız Ankara Antlaşmasının 9. maddesiyle Türkiye’ye bırakılmıştır. Şimdi de Türkiye’nin sınır dışında tek toprağıdır. Burada hükümetimiz, muhafız asker bulundurur, kaleye Türk bayrağı çekilir.


Leave A Reply