Caferilik Mezhebi Hakkında Bilgi

0

İslam dinindeki en yaygın mezheplerden birisi olan Caferilik mezhebi ile ilgili maddeler halinde kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Caferilik nedir?

Caferîlik

Advertisement
  • Şii doktirinin bir kolu olan Caferilik, imam Cafer Sadık’ın görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.
  • Caferilikte dini hukuk ilkeleri, Kur’an, Sünnet ve Oniki İmamın söz ve uygulamalarından çıkarılır.
  • Caferiler Oniki imam kanalıyla gelen hadisleri esas alırlar.
  • Sünnilerin meşru halife kabul ettikleri Ebu Bekir, Ömer ve Osman kanalıyla gelen hadisleri kabul etmez, onları model almazlar.
  • Hz Peygamber ve kızı Hz. Fatıma’nın yanı sıra Oniki imama masumluk ve yanılmazlık atfeder ve sadece bu grubun söz ve uygulamalarını dinde kendilerine örnek alırlar.
  • Şiilerin yüzde 80’e yakını Caferidir.
  • Caferilik Azerbaycan, İran, Irak, Lübnan, Yemen ve Bahreyn’de hakimdir.


Leave A Reply