Cahil Nedir? Cahil ve Cahillik İle İlgili Söylenmiş Anlamlı Güzel Sözler

0

Cahil ne anlama gelir? Cahil ve cahillik üzerine söylenmiş güzel ve anlamlı sözler. Cahil ve cahillik kavramı ile ilgili alıntılar, sözler.

Cahil Nedir?

“Cahil”
1. Öğrenim görmemiş, okumamış
“Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar.” – H. E. Adıvar
2. Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan
“Sansürcülerin çoğu cahil, tiyatrodan anlamaz kişilerdi.” – M. And
3. Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

“cahil kalmak ”
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
“Bu konularda yeni kuşağın yanında her zaman cahil kalmaya mahkûmuz.” – H. Taner

“kara cahil ”
Çok cahil
“Paşa kara cahil olduğunu ileri sürdüğü hâlde, öyle değildi.” – R. N. Güntekin

“zırcahil ”
Çok cahil

“cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür”
“ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir” anlamında kullanılan bir söz

Cahil – Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

Bir cahil için en iyi şey susmaktır. Ne var ki, bunu bilseydi zaten cahil olmazdı.
Sadi

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

 • Biz cahiliz, belki ömür boyu cahil kalacağız. Yaşadığımız sürece birtakım şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiklerimiz de, bizim ne kadar cahil olduğumuzu daha fazla ortaya çıkartıyor.
  Meaterlinck
 • Cahil insan kadere pençe gösterir.
  Sadi
 • Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir?
  Sokrates
 • Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
  Hz. Mevlâna
 • Cahil, ne kendi eksiğini görür, ne de öğütlere kulak asar.
  Hz. Ali

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

 • Cahil birine karşı aşırı içtenlik aptallıktır.
  Publius Syrus
 • Cahil ile sakın latife (şaka) etme. Dili zehirli olduğundan gönlünü yaralar.
  Hz. Ali
 • Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene,
  Çünkü cahil ne gelirse söyler diline.
  La Edri
 • Cahil olan zengin, altın koyun gibidir.
  Diyojen
 • Cahil kişi gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır.
  Hz. Mevlâna
 • Cahil olanların merhameti ve lütfü azdır.
  Hz. Mevlâna

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

 • Serseri, cahil bırakılmış çocuğun büyümüşüdür.
  Montaigne
 • Cahilin malı ve her nimeti arttıkça çirkinliği de o nisbette artar.
  İmamı Maverdi
 • Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur.
  Goethe
 • Cahiller kâmile sen bilmen deyip anın için kaybettiler irfanı.
  Pir Sultan Abdal
 • Cahillerle tartışmayın, ben hiç galip gelemedim.
  İmam Gazali

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

 • Cehaletinden haberi olmamak, cahil hastalığıdır.
  A. R. Atcot
 • Çok yaşamak cahile cehaletten başka bir şey kazandırmaz.
  İmam Gazali
 • Dünya sakinlerine yazıklar olsun! Şu cahil insanlık dışı hırsızlara bakın! Güzel görüntüsüne bakıp zahid görürsünüz; ama içinde, hanesinde Allah yoktur.
  Hz. Mevlâna
 • En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir.
  Montaigne
 • Cahillerle girdiğim her tartışmayı kaybetmişimdir.
  İmam-ı Azam

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

Büyük cinayetler ancak büyük cahiller tarafından işlenmiştir.
Voltaire

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir.
Hz. Ali

Arif isen bir gül yeter kokmaya.
Cahil isen gir bahçeye yıkmaya.
La Edri

Cahil ile görüşme ve ondan sakın. Zira nice cahiller ilim sahibine düşmandır.
Hz. Ali

Cahil kimse vatanında garip, ilim sahibi ise gurbette ehli vatandır.
Ali Emiri

Cahil kimseler, ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sade övünmeleridir.
Ka’bül Ahbar

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

 • Cahilin bedeni seyyar bir kabirdir. İlim öğrenmediği müddetçe gaflet uykusu içindedir. Ölünceye kadar uyanmaz.
  İmam Maverdi
 • Cahillere ilimden bahseden onu etmiştir ziyan.
  Gerekenlerden de onu esirgemek zulümdür aman.
  Kâtip Çelebi
 • İlim, aşağıdakileri yükseltir, cahillik de yüksektekileri alçaltır.
  Hz. Ali
 • İlimle, az amel çoktur. Cahille, çok amel azdır.
  El Kuzai

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

 • İnsanın, cahil olduğunu bilmesi, ilme atılmış ilk adımdır.
  Disraei
 • Ne kadar okursan oku, bilgine yaraşır biçimde davranmazsan cahilsin. Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvandan başka bir değildir.
  Sadi
 • Tarlalar ekilmezse ambarlar boş, kitaplar okunmazsa çocuklar cahil kalır.

Cahil - Cahillik İle İlgili Güzel Sözler

Âlim ilmi ile cahil de malı İle iftihar eder.

Kimse evladını cahil komak ister mi ayol?
Bize lâzım iki şey var: Biri mektep, biri yol.
Niye Türk’ün canı yangın, niye millet geridir;
Anladık biz bunu, az çok, senelerden beridir.
Mehmet Akif

Sakın cahil kimselerle şaka etme. Onların hâlleri ve dilleri akrebin kuyruğu gibidir, derhal senin kalbini zehirleyebilir.
Hz. Ali


Leave A Reply