Çalışmak İbadetin Yarısıdır Anlamı

0
Advertisement

Çalışmak İbadetin Yarısıdır atasözü ne anlama gelir, ne demektir, ne anlatılmak isteniyordur, hakkında yazı.

ÇALIŞMAK, İBADETİN YARISIDIR.

Tanrı buyruklarını yerine getirmek, herkesin görevidir. Namaz kılmak, oruç tutmak hacca gitmek gibi kutsal görevlere “ibadet” diyoruz. Çalışmak da, bu ibadetler gibi kutsaldır.

Çalışmak; var olmanın, yaşamanın temel koşuludur. Çalışan insan, önce kendine, sonra çevresine, topluma yararlı olur. Çalışan insan, üretir; ürettiğini pazara götürüp değerlendirir. Elde ettiği para ile kendisinin ve ailesinin birtakım gereksinmelerini karşılar. Çalışmasının yararlı sonuçlarını görünce mutlu olur.

İbadetlerin amaçları da bu değil midir? Namazı ele alalım. Günde beş kez namaz kılan bir ansan, önce bedensel bir canlılık içine girer. Uyuşukluktan kurtulur. Kendisini Tanrı karşısında duyar, her türlü kötülüklerden uzak kalır. Doğruluk içinde olur; temizliğe özenir. Ailesinin, içinde yaşadığı halkın iyiliği rahatlığı için çaba gösterir.

Görülüyor ki, ibadet ile çalışmak, amaç bakımından bir yerde birleşiyor. Çalışmak da, bir Tanrı buyruğu olan ibadet gibi kutsallaşıyor.

Advertisement

Leave A Reply