Cambaz Ne İş Yapar? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Cambazlık mesleği nedir? Cambaz ne iş yapar, Cambazlık mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

cambazCambaz

Çok eski çağlardan beri var olan ip cambazları, yüksek bir yere gerili ip üstünde, bir sırığı denge aracı olarak kullanarak yürürler ve çeşitli denge oyunları gösterirler.

Klasik ip cambazı, yüksek bir yere gerili ip üstünde dengesini muhafaza ederek yürümekle yetinir. Modern cambazlar ise, ip üstünde yürümekle kalmayıp, kendilerine özgü, çeşitli numaralar yaparlar. Bazı ip cambazları, dengelerini tehlikeye sokmak pahasına, sırığı bırakır ve gergin ipi de gevşeterek, bunun üzerinde, seyircilerin yüreğini ağzına getirecek oyunlar gösterirler: Tek ayak üstünde’durmak, tehlikeli sıçramalar yapmak ya da oyun arkadaşlarını omuzlarında taşımak gibi… ip cambazlarının en gözüpekleri, bir şehrin ya da bir nehrin üstüne gerilmiş, yüzlerce metre uzunluktaki bir kablonun üzerinde saatlerce yürür, hattâ bisiklet veya motosikletle gezinirler. Cambazlık, babadan oğula kalan mesleklerdendir ve cambaz aileleri, göçebe hayatı sürerler.


Leave A Reply