Cami Alemi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Camilerimizi süsleyen cami alemi ile isimlendiren şekil / yapı ile ilgili kısa bilgi ve cami alem resimleri.

Cami ve başka yapı kubbeleriyle minare külahlarının üstüne konan tepeliklere «alem» denir. Bunların üstü genel olarak ay biçiminde olur. Ayrıca nal, zambak ve boynuz biçiminde yapılanlar da vardır.

Başka birçok memleketlerde de bazı yapıların tepesine türlü şekillerde alemler konmuştur.

Cami ve minarelerin alemleri ay biçimindedir. Bunlar daima bir yüzü Kabe’ye gelecek şekilde konur. İki ucu dışarıya doğru kıvırcık boynuz biçimindeki alemler daha eski devirlerde, Türkler ve diğer Asya milletlerince kullanılmıştır. Zambak ve yaprak biçimine daha çok taştan yapılan alemlerde rastlanır.

Alemler genel olarak bakırdan yapılır, üstüne altın yaldız sürülür, içleri boştur. Boyları üzerine konacak binanın büyüklüğüne bağlıdır. Büyük camilerde alemin uzunluğu 6 metreyi bulur.

Advertisement

Cami Alemleri

Cami Alemi

Cami Alemi

Cami Alemi

Advertisement

Cami Alemi


Leave A Reply