Çanakkale Savaşı Hakkında Kim Ne Söyledi? (Resimli Sözler)

1
Advertisement

Çanakkale Savaşı ile ilgili Atatürk’ün, Churchil’in ve diğer generallerin söylediği sözler. Çanakkale Savaşı hakkında resimli sözler

Yakın tarihimizin en önemli savaşlarından birisi kabul edilen Çanakkale Savaşı’nda yaşananlar hala insanları etkilemeye devam etmektedir. O günleri yaşayan ünlü şahsiyetlerin ağzından Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak söylenmiş sözlerden seçmeler aşağıda yer almaktadır.


1. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Zaferi hakkındaki sözü.

Çanakkale Savaşı Sözleri


2. Mağlup taraftan Churchil’in Çanakkale Zaferimiz hakkında söyledikleri.

Çanakkale Savaşı Sözleri


3. Japon Profesörün Çanakkale Savaşı hakkında söyledikleri :

Çanakkale Savaşı Sözleri


4. General Fahri Belen’in Sözü

Çanakkale Savaşı Sözleri

Advertisement

5. Sami Paşazade Sezai ve Çanakkale Savaşındaki Mucizeler…

Çanakkale Savaşı Sözleri


6. “… Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur…. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra bittecrübe anlamışlardır.” İNGİLİZ GENERALİ OGLANDER

Çanakkale İle İlgili Sözler


7.M. Şevki Yazman’ın Çanakkale Savaşı hakkındaki sözü…

Çanakkale İle İlgili Sözler


8. Harpte iki meş’um şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız. – İngiliz Başbakanı Asquith

Asquith


9. Avustralya’lı Yarbay D. M. Horner’in Çanakkale Savaşı için söyledikleri.

Çanakkale İle İlgili Sözler


10. Yeni Zelandalı Prof. Dr. J. Phillips: Çanakkale Savaşları, savaşa İngiliz bayrağı altında katılan Yeni Zelanda’nın uluslaşma sürecine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1915’te Yeni Zelandalılar, kimliklerini İngiliz İmparatorluğu içerisinde tanımlamaktaydılar ve bağımsızlık kazanmak gibi istekleri yoktu.

Çanakkale Şehitlerine

Advertisement

Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları Neden Oldu?

Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, İngiltere-Fransa ve Rusya için Boğazlar’ın hayatı önemini tekrar gündeme getirmişti. Çanakkale Boğazı’nın zorlanarak geçilmesi, dolayısıyla

1) İstanbul’un ele geçirilmesi ve böylece Osmanlı Devleti’nin daha savaşın başında saf dışı edilmesi neticesini verecek ve bu sonuçla özellikle,
2) Silah ve her türlü mühimmat ve malzeme sıkıntısı çekmekte, içte de sosyal karışıklıklarla çalkalanmakta olan Çarlık Rusya’nın desteklenmesi ve savaşı başarı ile sürdürebilmesi gerçekleştirilmiş olacaktı. Osmanlı Devleti’nin savaş dışı bırakılması,
3) Balkanlar’da -Bulgaristan gibi- henüz Almanya safında savaşa katılmamış olan devletler için de caydırıcı bir etki yapacaktı.

Bu fikirlerle olgunlaşan Boğazlara saldırılması fikri Osmanlı İmparatorluğunun tamamen parçalanması hakkında yapılan planlar ve pazarlıklarla yakından ilgilidir. Buna göre İstanbul dahil olmak üzere, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile çevre bölgesinin genel savaşın zaferle bitirilmesi üzerine Rusya’ya bırakılması, İngiltere ve Fransa tarafından kabul edilmiş bulunuyordu. (Mart-Nisan 1915.)

Çanakkale Savaşında İngilizler (Avustralya ve Yeni Zelanda = ANZAC, Kanada, Hindistan, Yunan ve Yahudi Birlikleri dahil) 400.000, Fransızlarda 80.000 kadar askerle katıldılar. Savaş boyunca bu cepheye gelen Türk kuvvetlerinin sayısı 700.000 kadardı. İngilizlerin bu savaşlarda kaybı 205.000 kişidir. Fransızların kaybı 47.000 olarak belirlenmiştir. Türklerin kaybı ise şehit, yaralı ve hasta olmak üzere 253.000 dir. Türkiye’nin doğu ve batı kültürlerini toplayan gençleri gençleri yedek subay olarak bu savaşta şehit oldular.

Bu savaş Plevne‘den sonra bir kere daha savunma savaşında hiçbir ordunun Türk askerini alt edemeyeceğini bütün dünyaya tekrar göstermiştir.

Çanakkale kara savaşları yalnız devleti ve İstanbul’u kurtaran büyük bir zaferle sona ermemiştir. Bu savaşlar, üstün kumandanlık vasıfları ile sivrilen Mustafa Kemal’i, I. Cihan Savaşı sonunda düşman işgaline uğrayan aziz vatanımızın kurtarıcısı ve Milli Mücadele’nin emsalsiz önderi olarak da ortaya çıkartmıştır.


1 Yorum

Leave A Reply