Canik Dağları Nerededir?

0

Canik Dağları hangi bölgemizde, nerededir? Canik Dağları yüksekliği, konumu, özellikleri, hakkında bilgi.

Canik Dağları; Karadeniz Bölgesi’nde, Ordu yakınındaki Melet yarma vadisinden batıda Yeşil Irmak’ın aşağı kesimine kadar uzanan dağlardır. Doğu Karadeniz Dağları kadar yüksek değildir, 1500-2000 m. yüksekliğinde, üstleri düz yahut hafif dalgalı dağ sıralarıdır. Daha güneydeki dağlardan Kelkit Çayı oluğu ile ayrılırlar. Canik Dağları’nı Karadenize dökülen, birbirine paralel birçok küçük dere ve çaylar derince yarar.

Advertisement

Bu dağlar, sık orman bölgelerinden biridir. Alçak kısımlar daha çok tarla ve bahçelere ayrılmıştır. İç taraflara bakan yamaçlarında otlaklar geniş yer tutar.

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan karayollarından olan Sivas – Zara – Koyulhisar -Mesudiye – Ordu yolu bu dağları 1275 m. yüksekliğindeki Gürgentepe Geçidi’nde aşar. Canik Dağları’nı aşan diğer bir yol, Kelkit vadisindeki Niksar’ı Karadeniz kıyısındaki Ünye’ye bağlıyan yoldur. Bu yol birinciden daha az önemlidir.


Leave A Reply