Canlı Doğal Kaynaklar Nelerdir?

0

Canlı doğal kaynaklar nelerdir? Canlı kaynaklardan bitki, hayvan ve mikroorganizma hakkında bilgi.

ormanlar

Advertisement

Canlı Doğal Kaynaklar

Canlı doğal kaynaklar denilince bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan oluşan biyolojik çeşitlilik anlaşılır. Genel olarak belirli bir yerdeki tüm bitki, hayvan ve mikroorganizma türleri biyolojik çeşitlilik olarak tanımlanır.

İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin değerlendirilmesine bağlıdır. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin çok az bir bölümünün örneğin bitki türlerinin ancak yüzde birinin yeterince incelendiği, hayvan türlerinde ve mikroorganizmalarda bu oranın giderek daha da düştüğü ileri sürülmektedir.

Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, tıp, eczacılık ve endüstri alanlarında kullanılan türler önemli bir ekonomik kaynak özelliği göstermektedirler.

Advertisement

Biyolojik zenginlik kavramı genetik çeşitlilik ve ekolojik çeşitlilik kavramlarını birlikte içermektedir. Genetik çeşitlilik bir türün değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi için gereken gen havuzundaki kalıtsal bilgilerinin çeşitliliğidir.

Ekolojik çeşitlilik ise; belirli bir bölgede yer alan farklı ekosistemleri ifade etmektedir. Belirli doğal bir sınır içinde yer alan bitki, hayvan ve mikroorganizmalar tür topluluğu denilen bir bütün oluştururlar. Ekolojik çeşitlilik tür topluluğunun yanı sıra bu topluluk içindeki tür sayılarını da içerir.

Biyolojik çeşitlilik hem dünya hem de her ülke için ayrı ayrı canlı doğal kaynak zenginliği olduğundan ekonomik kalkınma açısından büyük bir önem taşır. Çünkü ülke ekonomisi kaçınılmaz olarak doğal kaynaklara dayanır. Bu nedenle söz konusu zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi günümüzün en önemli çevrebilimsel sorunudur.

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesinde üç temel sorun ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar;

• Çeşitlerin kaybolması

• Türlerin kaybolması

Advertisement

• Doğal alanların bozulmasıdır.


Leave A Reply