Canlı İle İlgili Cümleler

0

Canlı ile ilgili cümleler. Canlı kelimesi içeren “Canlı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Canlı İle İlgili Cümleler

 1. *** Geyik, ağaçkakan, dağ keçisi, baykuş ve esmer akbaba gibi canlıların yaşama ortamı orman ekosistemidir.
 2. *** Çünkü bu canlıların besin ihtiyacını karşılayacak bitki çeşitliliği orman ekosistemlerinde bulunmaktadır.
 3. *** Zararlılarla en iyi mücadele, canlıları kullanarak yapılan mücadeledir.
 4. *** Tarım ilaçlarının sulara karışması ise su kirliliğine neden olur ve suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.
 5. *** Kentte canlı sanat etkinliklerinin yanı sıra hareketli bir gece yaşamı da vardır.
 6. *** Bağlı su, fizyolojide, canlı hücrenin içinde bulunan, ancak makromolekül adı verilen büyük moleküllere bağlanmış olduğu için hücre içinde gerçekleşen kimyasal tepkimelere katılmayan su molekülleridir.
 7. *** Parça alışverişi, çarpazlanma ya da parça değişimi olarak da bilinir, eşeyli üreyen canlılarda, mayoz bölünme sırasında iki homolog kromozomdan ayrılan parçaların birbiriyle yer değiştirmesi.
 8. *** Hayvanlar aleminde incelenen canlıların hücrelerinde kloroplast organeli yoktur.
 9. *** Bu beslenme özelliğine sahip olan canlılara heterotrof denir.
 10. *** Bitkiler, hayvanlar ve toprakta yaşayan mikroorganizmalar gibi canlılar için ormanlar en ideal yaşama alanlarıdır.
 11. *** Ormanlar bu canlılar ile hava, su, toprak, ısı, ışık gibi cansız etmenlerin etkileşim içinde yaşadığı ekosistemlerdir.
 12. *** Ülkemizin step ekosistemlerinde verilen canlılardan şahin ve bıldırcın yaşamaktadır.
 13. *** Sulak alanların yok edilmesi, orman yangınları ve ormanların kesilmesi yaban hayatı canlılarının yaşamını olumsuz etkilemektedir.
 14. *** Tarımsal amaçlı zehirler doğrudan veya sulara karışarak yaban hayatı canlılarına zarar vermektedir.
 15. *** Böylece yaban hayatı canlılarının zarar görmesi engellenmiş olur.

Advertisement

Leave A Reply