Canlılar kaç alemde incelenir?

0
Advertisement

Canlılar kaç alemde incelenir? Canlıları genel olarak kaç alemde toplayabiliriz. Canlıların toplandıkları alemlerin isimleri aşağıda yazmaktadır.

Canlılar kaç alemde incelenir?

Taksonomi

Canlılar altı alemde toplanır ve incelenir. Aşağıda isimleri ve açıklamaları yazmaktadır.

ARKELER
Prokaryot hücre yapısında ve bir hücreli canlılardır. Bazı özellikleri bakterilere çok benzer. Ototrof ve heterotrof türleri vardır.
BAKTERİLER
Prokaryot hücre yapısına sahip bir hücreli canlılardır. Ototrof ve heterotrof türleri vardır. Çok hızlı çoğalmaları nedeniyle biyolojik araştırmalarda bakterilerden yararlanılmaktadır.
PROTİSTALAR
Tek ve çok hücreli olarak bulunurlar. Hücrelerde çekirdek ve diğer organeller bulunur. Bazıları hareketlidir. Bazıları kendi besinlerini kendileri yaparken, diğerleri ise besinlerini başka organiz malardan temin eder.
MANTARLAR
Bir veya çok hücrelidirler. Hücrelerinde çekirdek ve diğer organeller bulunur. Hareketsiz olup besinlerini başka organizmalardan emerek sağlarlar.
BİTKİLER
Çok hücrelidirler. Hücrelerinde çekirdek ve diğer organeller bulunur. Hareketsizdirler, kendi besinlerini kendileri yaparlar.
HAYVANLAR
Çok hücrelidirler. Hücrelerinde çekirdek ve diğer organeller bulunur. Hareketlidirler, bitki ve diğer hayvanları yiyerek beslenirler.


Leave A Reply