Canlılarda Bulunan Temel Elementler, Görevleri, Özellikleri

0

Canlıların vücudunda bulunan elementler nelerdir ve görevleri nedir? Vücudumuzu oluşturan temel elementler hakkında bilgi.

Canlılar - Hayvanlar

Canlılarda Bulunan Temel Elementler

Evrendeki tüm maddeler bir dizi kimyasal elementten oluşur. Bu kimyasal yapı taşları da Dünya üzerindeki tüm canlı organizmalar için temel oluşturur. Canlı organizmalar bir dizi farklı element içermekle birlikte, bazı elementler canlı organizmalarda daha bol miktarda bulunurlar. Bu elementler oksijen, karbon, hidrojen, azot, sülfür, kalsiyum ve fosfordur. Canlı organizmalar çoğu zaman eser miktarda diğer elementlerden de içerirler.

Oksijen

Oksijen, insan vücudunun yaklaşık % 65’ini oluşturan, canlı organizmalar içinde bulunan en bol elementtir. Oksijen aynı zamanda Dünya’nın kabuğundaki en bol elementtir ve Dünya’daki çoğu yaşam için gerekli olan havada bulunur. Oksijenin vücuttaki varlığı, yaşamı sürdürebilmek için ihtiyaç duyulan, vücut içindeki enerjiyi üretmek için kullanılan, su biçimindedir.

Karbon

Karbon, Dünyadaki tüm yaşamın temelini oluşturur; Gerçekten de, Dünya üzerindeki yaşam formları, bu elementin yaşam için önemini vurgulayan, karbon temelli yaşam formları olarak adlandırılır. Karbon atomları oksijen ve azot gibi diğer atomik elementlere kolaylıkla bağlanır. Karbon diğer elementlerle çok kolay bağlandığından, uzun bağ zincirleri, nükleik asitler biçimindeki yapısal proteinler ve genetik bilgiler gibi canlı organizmalar içinde meydana gelen kompleks süreçler ve yapılar için gerekli fiziksel ve kimyasal yapıyı oluşturabilir ve sağlayabilir.

Hidrojen

Hidrojen en basit elementtir, çünkü atomu sadece bir proton ve tek bir nötron içerir. Bu basitliğin bir sonucu olarak, hidrojen diğer elementlerle kolayca bağlanır ve bu da onu canlı organizmaların oluşumu için önemli bir bileşen haline getirir. Hidrojen, Dünya’daki çoğu yaşam formu için önemli bir bileşen olan suyu oluşturan diğer elementtir (oksijen ile birlikte). Hidrojen ayrıca fotosentez ve metabolizma dahil olmak üzere birçok biyolojik reaksiyonda bir yan üründür.

Azot

Azot, Dünya’daki havanın yaklaşık % 80’ini oluşturan, Dünya’daki en bol elementlerden biridir. Bu elementleri içeren bileşikler, bitkiler tarafından kolayca emilip kullanıldığından, azot bitki yaşamının gelişiminde önemli bir unsurdur. Azot, aynı zamanda, genetik materyalin sonraki yaşam nesillerine aktarılması için çok önemli olan birçok proteinin ve deoksiribonükleik asidin (DNA) önemli bir bileşenidir.

Sülfür (Kükürt)

Sülfür, canlı organizmalar tarafından kullanılan iki temel amino asidin önemli bir bileşenidir: sistein ve metionin. Tüm amino asitler gibi bu amino asitler, yapısal stabilite ve canlı organizmaların onarımı için kullanılan proteinlerin yapımı için çok önemlidir. Örneğin, saç ve tüylerin yapısal bütünlüğü bu amino asitlere bağlanabilir. Kükürt ayrıca bir enerji kaynağı olarak kullanılır ve bazı bakteri türleri ve diğer düşük yaşam formları tarafından metabolize edilir.

Fosfor

Fosfor, tüm canlı hücrelerin, hücre zarının önemli bir bileşeni olan bir molekül türü olan fosfolipitlerin oluşumunda kullanılır. Bu hücre zarı olmadan hücreler gelişemez ve ilk etapta yapısal kararlılığa sahip olmazlardı. Bu koruyucu fosfolipit tabakası, hücrenin ömrünü sürdürebilen süreçleri mümkün kılan, hücrelerin tüm iç bileşenlerini yerinde tutar. Fosfolipit tabakası ayrıca, hücre dışında istenmeyen veya potansiyel olarak tahrip edici materyalleri uzak tutarak hücreyi korur.


Leave A Reply