Carl Gustav Jung Kimdir? Ünlü Psikiyatristin Hayatı, Çalışmaları, Katkıları

0

Carl Gustav Jung kimdir ve ne yapmıştır? Ünlü psikiyatristin hayatı, psikoloji alanındaki çalışmaları, eserleri ve kuramları hakkında bilgi.

Carl Gustov Jung

Kaynak: commons.wikimedia.org

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung; İsviçreli psikolog ve psikiyatri uzmanıdır (Kesswyl 1875-Küssnacht 1961).

Basel Üniversitesinde tıp öğrenimini tamamladıktan sonra Zürich’te psikiyatri eğitimi gördü. 1906’da Sigmund Freud ile tanıştı. 1910’da Freud, Jung ve Bleuder Uluslararası Psikanaliz Derneği’ni kurdular. Jung bu derneğin ilk başkanı oldu. Freud ile aralarında beliren görüş ayrılıkları nedeniyle 1914’te dernekten ayrıldı. Bu arada önce Zürich (1907-1912) ve Basel (1933-1943) üniversitelerinde dersler verdi. 1948’de Zürich’ de C. G. Jung Enstitüsü’nü kurdu. Modern psikolojide Freud’dan sonra en önemli kişi sayılan Jung, kişilik kuramında Freud’dan önemli farklılıklar gösterir. Jung’a göre insan davranışları birey ve ırk olarak geçmişinin yanı sıra amaçlarıyla da belirlenir. Freud insan davranışlarında içgüdüye ağırlık verdiği halde Jung, amaca ağırlık verir ve insanın sürekli bir gelişme içinde kendisini tamamlamaya yöneldiğini öne sürer.

Kişilik Üzerine Çalışmalar

Freud kişiliğin temelinin çocukluktan geldiğini savunurken Jung, kişiliğin ırksal temelini savunur. Çözümlemesi psikolojik olarak adlandırılan görüşlerinde Jung, psişe adını verdiği kişiliğin açıklanmasında ego, kişisel bilinçdışı, ortak bilinçdışı, persona, anima, animus, gölge, içedönüklük, dışadönüklük ve ben kavramlarından yararlanır. Bu kavramlar sırasıyla birbirlerini tamamlayarak kişiliği oluştururlar. Ego, kişiliğin merkezi ve bilinçli olan yüzeyidir. Kişisel bilinç dışında daha önce bilinçli olan bastırılmış, unutulmuş ve bilinçli olabilecek güçte olmayan yaşantılar yer alır. Ortak bilinçdışı ya da ırksal bilinç dışı adı verilen kavram, Jung’un özgün buluşudur. Ona göre kişiliğin en güçlü yanıdır. Ortak bilinçdışını açıklayıcı bir kavram olan “archetyp” güçlü evrensel düşünce biçimleridir. Bir arketip olan persona, bireyin toplum içindeki kişiliği, daha doğrusu maskesidir. İnsanın aynı anda iki kişiliği de yaşattığını öne süren Jung, erkekteki arketipe “animus” adını verdi. Ben, benliktir ve yaşamın amacıdır. İçedönüklük, kişiliğin öznel dünyaya yönelmesidir. Dışadönüklük, kişiliğin nesnel dünyaya yönelmesidir. Her insanda bu iki tutum değişik derecelerde olmak üzere yer alır. Kurduğu çözümlemeci psikoloji tutumuyla çağdaş düşünceye etkileyen Jung’un bazı tedavi yöntemleri ve “çağrışım testi” günümüzde de kullanmaktadır.

Başlıca eserleri:

Über die Psychologie der Dementia Praecox (Dementia Fracox Üzerine) 1907, Wandlungen und Symbole der Libido (Libidonun Değişimleri ve Sembolleri) 1912, Psychologische Typen (Psikolojik Tipler) 1921, Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten (Ben ile Bilinçdışı Arasındaki İlişkiler) 1928, Über die Energetik der Seele (Ruhun Gücü Üstüne) 1928, Das Geheimnis der goldenen Blüte (Altın Çiçeğin Sırrı) 1929, Seelenprobleme der Gegenwart (Günümüzde Ruh Sorunu) 1934, Psychologie und Religion (Ruhbilim ve Din) 1940, Über die Psychologie des Unbewussten (Bilinçdışı Ruhbilimi) 1942, Die Psychologie der Übertragung (Geçişme Ruhbilimi) 1946, Symbolik des Geistes (Ruhun Sembolleri) 1948, Naturerklärung und Psych (Tabiat Açıklaması ve Ruh) 1952, Gegenward und Zukunft (Geçmiş ve Gelecek) 1957.


Leave A Reply