Browsing: Atatürk

Atatürk Atatürk İnkılapları

Atatürk Devrimleri

0

Atatürk Devrimleri nelerdir? Atatürk’ün cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapmış olduğu devrimler ile ilgili bilgi. Atatürk Devrimleri Yurdumuzda 29 Ekim 1923 tarihinden sonra milletimizin değerlerinin gelişmesine imkân verecek olan Cumhuriyet yönetimi gerçekleşmişti. Atatürk toplum hayatımızın da yeni bir düzene sokulması gerektiğine inanıyordu. Bu inançla, birçok yenilikler, devrimler yapmaya girişti. Bizi ileri milletlerin seviyesine çıkaracak olan bu yeniliklere

Atatürk Atatürk Ödev Kapakları

Atatürk Ödev Kapakları

0

İnkılap dersi ve Atatürk ile ilgili verilen ödevler için hazırlanmış ödev kapakları, Atatürklü ödev kapakları indir.

Atatürk Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeleri

0

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşması ile ilgili genel bir yazı ve Atatürkçü düşünce sisteminin açıklaması 1789 yılındaki Fransız İhtilali dünyaya eşitlik, milliyetçilik, özgürlük gibi kavramları tanıtmış ve dünyayı derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu bu olay yaşandığında, önce Fransa’nın kendi iç işleri olarak düşünmüş fakat zaman geçtikçe çok uluslu yapısının tehdit altında olduğunu anlamıştır. Zaten sekteye uğrayan imparatorluktaki

Atatürk Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi (Resimli)

0

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin resimleri, oku, resimli hitabe. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi resmi Her zaman kalbimizde yaşayacak olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem Gençliğe Hitabesi’nin resimlerde can bulmuş hallerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Aydın, Aydın Olmak Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Aydın, Aydın Olmak konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. AYDIN, AYDIN OLMAK ***  Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Ama genellikle şu yanlışımız da vardır ki, inceleme ve araştırmalarımıza yer ve konu olarak çok kez kendi ülkemizi, kendi tarihimizi, kendi geleneklerimizi, kendi özelliklerimizi ve

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Kültür, Uygarlık Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Kültür, Uygarlık konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. KÜLTÜR VE UYGARLIK • Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanmak, düşünmek, zekâyı eğitmektir. • Ulusal kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlayacağız. • Bir ulusun kültür

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Vatan Sevgisi Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Vatan Sevgisi konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. Atatürk’ün Vatan Sevgisi Hakkındaki Sözleri • Bu dünyadan göçerek Türk ulusuna veda edeceklerin çocuklarına, kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü şu olmalıdır: «Benim Türk ulusuna, Türk toplumuna, Türklüğün geleceğine ilişkin ödevlerim bitmemiştir. Siz onları tamamlayacaksınız. Siz de

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Politika, Devlet Yönetimi Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Politika, Devlet Yönetimi konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. POLİTİKA VE DEVLET YÖNETİMİ • Yüzyıllardan beri Türkiye’yi yönetenler çok şeyler düşünmüşlerdir. Ama yalnız bir şey düşünmemişlerdir: Türkiye’yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türkiye’nin ve Türk ulusunun uğradığı zararları ancak bir şekilde kapatabiliriz. O da Türkiye’den başka

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Kadın, Aile Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Kadın, Aile konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. KADIN, AİLE * Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. * EY yiğit Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. • Toplum yaşamının kaynağı, çağdaş aile yaşamıdır. • Dünya üzerinde

Atatürk Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri ve Kısa Açıklamaları (İlkeler Hakkında Bilgi)

0

Atatürk İlkeleri nelerdir kısaca açıklaması. Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği ilkeler ve bu ilkeleri kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. ATATÜRK İLKELERİ Atatürk ilkeleri, kaynağını Kurtuluş Savaşından ve bu savaşın muzaffer önderi, büyük devlet adamı M. Kemal Atatürk’ün çağdaş, ilerici görüşlerinden alan altı temel düşüncedir: Cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık (devrimcilik). Bu altı temel ilke, Türkiye

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Bağımsızlık ve Özgürlük Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Bağımsızlık, Özgürlük konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK • Türkiye’nin bağımsızlığı kutsaldır. O, sonsuza dek güven altına alınmış ve korunmuş olmalıdır. • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bütün programlarının ilkesi şu iki temeldedir: Tam bağımsızlık, kesinlikle ulusal egemenlik. • Boyunduruk altına girmek istemeyen

Atatürk Atatürk İnkılapları

Bir Bedevinin Kehaneti

0

Atatürk ile ilgili anılar, Bir Bedevini Kehaneti ve Atatürk, Bir Bedevinin Atatürk ile ilgili kehaneti. İtalyanlar çok uzun süredir elde etmek istedikleri Trablusgarp‘a (Bugünkü Libya) 1911 senesinde saldırmışlardı. Osmanlı Ordusu ise  Anavatanı’ndan gerçekten çok uzakta çarpışıyordu. Bu sıralarda bir grup subay da savaşa katılmak için Bingazi şehrine gidiyordu. Bunların arasında Mustafa Kemal’de yer alıyordu. Yolda bu

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk İle İlgili İngilizce Kompozisyon

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak yazılmış örnek bir İngilizce kompozisyon. Atatürk hakkında kompozisyon İngilizce. WHO WAS MUSTAFA KEMAL ATATURK? Mustafa Kemal Pasha Ataturk (1881-1938) was the founder of the Republic of Turkey. He served Turkey as an army officer, as a revolutionary statesman, as a famous writer and as its first

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk Kronolojisi

2

Atatürk Kronolojisi.Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı boyunca yaşadıklarının kronolojik olarak özetleyerek sıralanması. Atatürk kronolojisi özeti. Atatürk gibi ulu bir insanın, tarih yaratmış bir büyük adamın hayatındaki olayları böyle dar bir çerçeve içine sığdırmak elbette ki imkansızdır. Bizler burada, Atatürk’ün ve büyük eserinin tam bir kronolojisine ancak temel olabilecek başlıca önemli olayların özetlenmiş bir listesini vermekle yetiniyoruz.

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı

0

Mustafa Kemal Atatürk sosyal bilimlere katkıda bulunacak ne gibi çalışmalar yapmıştır? Sosyal bilimler alanındaki çalışmaları Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca akıl ve bilimi rehber olarak almıştır. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyerek bilime verdiği önemi vurgulamıştır. Bu yaklaşımı, Atatürk’ün sosyal bilimler alanında da katkılarda bulunmasını sağlamıştır. Atatürk’ün Akılcılığa

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetçilik İlkesi Nedir?

4

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Cumhuriyetçilik ilkesinin özellikleri maddeler halinde Cumhuriyetçilik Atatürk, Milli Mücadele’nin başından beri her fırsatta egemenliğin ulusa ait olduğunu belirtiyordu. Bu amaçla saltanat kaldırılmış, cumhuriyet yönetimi gerçekleştirilmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet anlayışı milli egemenliğe ve kişi özgürlüğüne yani, demokrasiye dayanır. a. Cumhuriyetçilik, bir yönetim ilkesidir. Çünkü cumhuriyet, bir devlet

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetin İlanı Nasıl Oldu?

2

Cumhuriyet ne zaman ve ne şekilde ilan edildi? Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı cumhuriyetin lanı nasıl oldu sorusunun yanıtı. Cumhuriyetin İlanı Nasıl Oldu? Atatürk, 8 Nisan 1923’te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına yeni seçilecek meclisin ilkelerini 9 ilke halinde yayınladı. Halk Partisi’nin ana tüzüğünü teşkil eden bu ilkelerle, Meclis’e girecek olan

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Liderlik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Liderlik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. BÜYÜK ADAM, LİDER • Büyüklük odur ki, hiç kimsenin gönlünü okşamayacaksın, hiç kimseyi aldatmayacaksın, yurt için gerçek ülkü neyse onu görecek, o amaca yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır.

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Ordu, Askerlik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Ordu, Askerlik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. ORDU, ASKERLİK • Ülkenin genel yaşamında orduyu politikanın dışında bırakmak ilkesi, cumhuriyetin boyuna göz önünde bulundurduğu bir temel görüştür. • Ordumuzu en yeni araçlarla sürekli donatmaya çalışıyoruz. Yüksek değerine verdiğimiz önem ise daha çoktur. • Ordumuz,

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Halkçılık Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Halkçılık konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. HALK, HALKÇILIK • Türkiye halkı, soyca, dince ve kültürce ortak, birbirlerine karşılıklı saygı ve özveri (fedakârlık) duygusuyla dolu, alın yazısı ve yararlan özdeş bir toplumdur. • Bizim bakış açımız —ki halkçılıktır— gücün, erkin (iktidarın), egemenliğin halkın elinde

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Türkçe Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Türkçe konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. DİLİMİZ TÜRKÇE • Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duyguların gelişmesinde başlıca etkendir. Türkçe, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. • Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devlet örgütümüzün

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Çalışma Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Çalışma konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. ÇALIŞMA *** Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. *** Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. *** Biz hayatını ve bağımsızlığını kurtarmak için

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Ulus, Ulusçuluk Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Ulus, Ulusçuluk konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. ULUS, ULUSÇULUK • Bilelim ki, ulusal benliğini bilmeyen uluslar, başka uluslara yem olurlar. • Bu ulus, utanmak için yaratılmış bir ulus değildir. övünmek için yaratılmış, tarihini övünçlerle doldurmuş bir ulustur. • Büyük şeyleri, yalnız büyük uluslar

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Din ve Laiklik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Din ve Laiklik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. DİN VE LAİKLİK • Din vardır ve gereklidir. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; ama bina, yüzyıllardır bakımsız kalmış. ‘ • Din, bir vicdan sorunudur. Herkes vicdanının emrine uymakta özgürdür. Biz dine saygı

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Dış İlişkiler ve Dünya Barışı Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Dış İlişkiler ve Dünya Barışı konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. DIŞ İLİŞKİLER VE DÜNYA BARIŞI • Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek, Türk politikasının temelidir. • Türkiye Cumhuriyeti’nin en temelli ilkelerinden biri olan »yurtta barış, dünyada barış» amacı, insanlık ve uygarlığın gönenç

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Devletçilik Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Devletçilik konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. DEVLETÇİLİK • Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Bireylerin özel girişimlerini ve kişisel etkinliklerini esas tutmak, ama büyük bir ulusun ve geniş bir ülkenin bütüa gereksinmelerini ve çok şeylerin yapılmadığını gözönün-de tutarak, ülke ekonomisini devletin eline almak.- • Bağımsızlığın

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Basın-Yayın Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Basın-Yayın konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. BASIN-YAYIN • Basın ulusun genel sesidir. Bir ulusu aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir ulusa gereksinim duyduğu düşünceyi vermede, özetle bir ulusun mutluluk amacı olan ortak yönde yürümesini sağlamada, basın başlı başına bir güç, bir okul, bir

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Ahlak, Erdem Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Ahlak, Erdem konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. AHLAK, ERDEM • Çocuklar, her öğretim basamağında, ekonomik alanda yapıcı, etkili ve başarılı olacak biçimde yetiştirilmelidir. Ulusal ahlakımız, uygarlık ilkeleriyle ve özgür düşüncelerle geliştirilmeli, güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir; özellikle uyarırım. Korkuya dayanan ahlak, ahlak değildir; böyle

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Ağaç, Orman, Çiçek Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Ağaç, Orman, Çiçek konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. AĞAÇ, ORMAN, ÇİÇEK • Uygarlığın temelinde ağaç, çiçek ve yeşillik bulunmaktadır. Bunlarsız uygarlığın korunması olası (mümkün) değildir. Yeşillikle her şey tamamlanır; gözle görünür bir rahatlama, elle tutulur bir gelişme içine girilir. • Yeşil görmeyen gözler,

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülük Nedir?

0

Atatürkçülük nedir? Kısaca Atatürkçülük nedir ne anlama gelmektedir ve ülkemiz için neden önemlidir konuları ile ilgili olarak genel açıklamaların yer aldığı sayfamız. ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? Atatürkçülük, Kurtuluş Savaşı ile (1919 – 1922) doğmuş, Cumhuriyet döneminde geliştirilmiş; uygar bir düzeyde gerçek demokrasiye ulaşmayı amaçlamış bir akımdır. Batılıların «Kemalizm» adını verdikleri, ülkemize özgü bu akım, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Tarih Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Tarih konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. TARİH • Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. • Türk çocuğu soyunu tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır.

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk ve Çağdaşlaşma Konulu Kompozisyon

0

Atatürk ve çağdaşlaşma konulu kompozisyon. Atatürk’ün yenileşme, çağdaşlaşma ve ulusun ve ülkenin ilerlemesi ile ilgili yazılmış kompozisyon. Atatürk ve Çağdaşlaşma Konulu Kompozisyon KORKUNÇ HIZ Bugün bütün uluslar dev adımlarla ilerlemektedir. Biz, onlardan geri mi kalacağız? Elbette hayır. Evrende üstün bir yerimiz olması için bu ülkelere yetişmemiz, adımlarımızı onlara göre ayarlamamız gerekir. Büyük önder Atatürk, bu

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir – Düşünce yazısı

0

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünü açıklayan bir düşünce yazısı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözü hakkında kompozisyon. İLİM ve GERÇEK Tarihin en eski çağlarından bu yana, insanlar birçok devirler geçirmişlerdir. İlk zamanlar mağaralarda yaşayıp ilkel âletlerle geçimlerini sağlarken bugün, Ay’ la, yıldızlarla uğraşacak, onun sırlarını çözecek duruma gelmişlerdir.

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk İlkeleri İle İlgili Sözler

0

Atatürk’ün ilkeleri ile ilgili söylediği sözler nelerdir? Atatürk hangi ilkesi ile ilgili hangi sözü söyledi, sözleri. Atatürk İlkeleri İle İlgili Sözler ATATÜRK’ÜN CUMHURİYETÇİLİKLE İLGİLİ SÖZLERİ ♦ “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizsiniz.” ♦ “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.” ♦ “Cumhuriyet

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Ulusa Saygısı

0

Atatürk’ün Ulusa, Türk milletine olan Saygısı nedir? Atatürk’ün Ulusa Saygısı ile ilgili yazı, bilgi. Atatürk’ün Ulusa Saygısı Atatürk’ün başlatmış olduğu mücadele ne kişisel ne de bir soyun, bir aile ya da sülalenin mücadelesi olmamıştır. O, mücadeleyi Türk ulusu adına başlatmış, öyle sürdürmüş ve öyle kazanmıştır. Kazanırken, yalnız kendisi değil kendisinin içinde olmasından her zaman onur

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk İlkeleri Amacı Nedir?

0

Atatürk ilkeleri nedir ve neden vardır? Atatürk ilkelerinin amacı, dayandığı esaslar ve özellikleri hakkında bilgi. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI Atatürk’ün Türk Devrimi dediği toplumsal gelişme ve oluşumun değişmez ilkeleri, onun ölümünden sonra Atatürk İlkeleri deyimiyle yeni Türkiye’nin yaşam felsefesinin ana kaynağı olmuştur. Atatürk ilkeleri, Türk devriminin dayandığı temel düşünce ve inançların özüdür. Devrimler, yeni Türkiye’nin ruhu,

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Milli Dış Siyasetinin Unsurları

0

Atatürk’ün Milli Dış Siyasetinin Unsurları nelerdir? Atatürk’ün dış politikası ve unsurlarının açıklaması, hakkında bilgi. Atatürk’ün Milli Dış Siyasetinin Unsurları A. Her Şeyden Önce Milli Gücümüze Dayanmak Atatürk, varlığımızı koruyabilmek için önce kendi gücümüze dayanmayı milli dış politikamızın bir unsuru, bir ilkesi olarak benimsemektedir. O, milli dış politikanın bu unsurunu ileri sürerken, Türkiye’yi tek başına ve

Atatürk Atatürk Dinlerken

Atatürk ve Milli Egemenlik Hakkında Bilgi

0

Atatürk’ün milli egemenlik anlayışı nedir? Atatürk ve Milli Egemenliğin önemi, özellikleri, Atatürk’e göre milli egemenlik ile ilgili yazı. ATATÜRK VE MİLLİ EGEMENLİK “Başarı için pratik ve güvenilir yol, her safhayı vakti geldikçe uygulamaktır. Milletin gelişmesi ve yükselmesi için selâmet yol bu idi. Ben de böyle hareket ettim. Milletin vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme istidadını,

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri

0

Atatürk’ün ekonomi politikası nasıldı? Atatürk’ün ekonomik sistemlerle ilgili görüşleri, ekonomi anlayışı hakkında bilgi. Atatürk’ün Ekonomik Sistemlerle İlgili Görüşleri Atatürk’e göre, ekonomik ve toplumsal konular, hem devletin hem bireylerin çıkarlarıyla ilgilidir. Bu nedenle, bu konularda sadece bir tarafa ağırlık verilmesi yanlıştır. Devletçilik uygulaması da bu doğrultuda yapılmalıdır. Devletçilik; büyük kuruluşları, fazla sermayeyi ve üretim aracını gerektiren

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Din Laiklik ve Atatürk – Sosyoloji

0

Din ve laiklik arasındaki ilişki nedir? Atatürk’ün din ve laiklik anlayışı, sosyolojide din laiklik ve Atatürk hakkında bilgi. Din, Laiklik ve Atatürk Laik sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Eski çağlarda bu sözcük, “rahipler sınıfına üye olmayan” anlamına geliyordu. Zamanla sözcük, daha geniş ve farklı bir anlamda kullanılmaya başlandı. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milli Güç Unsurları Nelerdir?

0

Atatürkçü Düşünce Sisteminde Milli Güç Unsurları Nelerdir? Milli güç unsurlarının kısaca açıklaması, ekonomik, siyasi, askeri güç hakkında bilgi. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda güçlü kılmayı amaçlayan Atatürkçü Düşünce Sistemi bu amacına ulaşmak için bazı güçlere dayanır. Bunlar siyasal, ekonomik ve askeri güçtür. SİYASİ GÜÇ Bir devletin hedeflerine ulaşmak, ulaştıklarını da

Atatürk

Hatay’ın Türkiye’ye Katılma Süreci

0

Hatay Türkiye’ye ne zaman ve nasıl katılmıştır? Hatay’ın Türkiye’ye katılma süreci, meclisteki görüşmeler hakkında bilgi. Hatay’ın Türkiye’ye Katılma Süreci Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’yla, Suriye sınırları içinde bırakılan İskenderun Sancağı’na özel bir idare şekli tanınmıştı. Türk parası resmi para birimi olacak ve Sancak halkı milli kültürlerinin korunmasında her türlü kolaylıktan

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Dış Politikası

0

Atatürk’ün dış politikası nasıldı? Dış Politasının temel ilkeleri nelerdir? Dış ülkelerle yaşanan sorunlar ve ilişkiler. Atatürk’ün Dış Politikası Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin temelini oluşturan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye ile İtilaf Devletleri arasında eşit şartlara göre yapıldı. Bu antlaşma, Türkiye ile dünya devletleri arasında yeni bir siyasal ve hukuksal yapı kurdu. Bağımsız bir devlet olan Türkiye, Atatürk’ün

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir?

0

Atatürk devrimleri, inkılapları nelerdir? Atatürk’ün çeşitli alanlarda yaptığı yenilikler ve özellikleri hakkında bilgi. Atatürk Devrimleri (İnkılapları) Nelerdir? SİYASAL ALANDA YAPILAN DEVRİMLER • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) • Yeni Türk Devletinin İdari Teşkilatlanması • Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923) • Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923) • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) • Çok Partili

Atatürk

Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. EKONOMİK ALANDA YAPILAN DEVRİMLER (İNKILAPLAR) Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında özellikle ekonomik alanda büyük bir sıkıntı yaşanıyordu. 19.yüzyılın sonundaki hiç bitmeyen savaşlar ve dış borçlanmalar, ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir duruma sürüklemişti. Yabancı ülkelere tanınmış olan kapitülasyonlar, yerli üretimin yok olmasına

Atatürk Türk Harf Devrimi

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ve kültür alanında yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER (İNKILAPLAR) TEVHİD-İ TEDRİSAT (ÖĞRETİM BİRLİĞİ) KANUNU (3 Mart 1924) Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, diğer kurumlar gibi eğitim kurumlan da büyük bir çöküntü içindeydi. Osmanlı Devleti’ndeki eğitim kurumları olan medreseler, kuruluş ve yükselme

Atatürk Saltanatın Kaldırılması

Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal alanda yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. SİYASAL ALANDA YAPILAN DEVRİMLER (İNKILAPLAR) SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) SALTANATIN KALDIRILMASININ NEDENLERİ ♦ Saltanat sisteminin ulusal egemenlik ilkesine ters düşmesi ♦ itilaf Devletleri’nin Lozan Barış Konferansı’na TBMM ile birlikte Osmanlı Hükümeti’ni de davet etmeleri ♦ Ülkede, TBMM ve istanbul