Browsing: Atatürk

Atatürk

Laiklik İlkesi Nedir?

7

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Laiklik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Laiklik ilkesinin özellikleri maddeler halinde Laiklik; Laiklik; yönetimin, politikanın, eğitimin, devlet yönetimi ve toplum hayatının, hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Laiklik, çağdaşlaşmayı sağlayan Atatürk ilke ve inkılaplarının temelini meydana getirir. Duygu ve düşüncelerde tutum ve davranışlarda rahatlık, serbestlik sağlayan bir ilkedir.Gericiliği bağnazlığı

Atatürk

İnkılapçılık İlkesi Nedir? Kısaca

1

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan İnkılapçılık ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. İnkılapçılık ilkesinin özellikleri maddeler halinde İnkılapçılık; 1. “inkılap” sözcüğü değişme, biçim değiştirme, devrim” demektir. Bu kavram dilimizde daha çok “devlet ve toplum yapısında hızlı değişiklikler” anlamında kullanılmaktadır. 2. Bir ulusun, bağımsız kalabilmesi, çağdaş uygarlığın gereklerine ters düşmemesine bağlıdır. 3. Osmanlı Devleti, çağın gidişine ters düşen,

Atatürk

Milliyetçilik İlkesi Nedir?

0

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Milliyetçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Milliyetçilik ilkesi hakkında bilgi. Milliyetçilik; • Bir arada yaşayan insanların bugün ulaşabildiği en yüksek aşama “millet”tir. • “Milliyetçilik” de bu toplu yaşama biçiminden doğmuştur. • Bir millete mensup olma olgusu nedeniyle kişi; üyesi bulunduğu milletin yücelmesi, yükselmesi ve ilerlemesi duygu ve düşüncesine sahip olur. • işte

Atatürk

Devletçilik İlkesi Nedir?

0

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Devletçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir? Devletçilik; Sermaye birikimi olmadığından cumhuriyetin ilk yıllarında büyük yatırımların özel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştı. Bu durum devletin ekonomik alanda ağırlığını ortaya koymasını zorunlu kılmış ve özellikle büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini gerektirmiştir. 1929’larda dünyada yaşanan ekonomik kriz de devletin ekonomiye müdahalesini kaçınılmaz hale

Atatürk Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Az Bilinen Fotoğrafları

0

Sıkça rastlayamayacağınız Atatürk resimleri, fotoğrafları. Atatürk’ün az bilinen fotoğraflarından birkaç örnek. Daha önce görülmemiş resimleri. Atatürk’ün Az Bilinen Fotoğrafları

Atatürk

Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)

0

Amasya Görüşmeleri hangi tarihte kimler arasında gerçekleşmiştir? Amasya Görüşmelerinin önemi ve hakkında bilgi. OSMANLI HÜKÜMETLERİ VE TEMSİL HEYETİ Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri, kurtuluş inancını güçlendirdi ve geliştirdi. Bu gelişmeler Damat Ferit Paşa tarafından önlenmek istendi. Damat Ferit Paşa Elazığ Valiliği’ne atanan Ali Galip’e Sivas Kongresi‘ni dağıtmak, Mustafa Kemal ile Rauf Bey’i tutuklama görevini

Atatürk Atatürk Rozetleri

Atatürk Rozetleri

0

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rozetleri, çizimleri, Atatürk yaka resimleri. 10 Kasım’da ve diğer milli bayramlarda kullanabilirsiniz.

Atatürk Atatürk

Atatürk Fotoğrafları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün en güzel fotoğrafları. Bazı fotoğraflarını belkide ilk defa göreceğinzi Atatürk fotoğrafları galerisi.

Atatürk

Atatürk’ün Ölümü İle İlgili Yabancı Basında Çıkan Yazılar

0

Atatürk’ün Ölümü İle İlgili Yabancı Basında Çıkan Yazılar, haberler, demeçler. Atatürk hakkında yabancı gazetelerde çıkan haberler. ÖLÜMÜ NEDENİYLE YABANCI BASINDA ÇIKAN YAZILAR “Ölüm, yenilmezi yendi. Hâkim bakışlı, madenî mavi gözleri kapandı. Fakat muazzam eser bakidir ve Türk Cumhiriyeti-nin mazisi gelecek için teminattır.” LE TEMPS “Eğer Atatürk, can çekişen Osmanlı Imparatorluğu’ndan genç ve hayat dolu bir

Atatürk Atatürk ve Bilim

Atatürk’ün İngilizce Sözleri (Atatürk Quotes – Sayings)

0

Mustafa Kemal ATATÜRK’e ait sözlerin ingilizceleri. Atatürk’ün ingilizce sözleri, söyleyişleri, vecizeleri. “A nation which makes the final sacrifice for life and freedom does not get beaten.” Mustafa Kemal Atatürk “Justice is the infrastructure of proprietorship.” Mustafa Kemal Atatürk “A nation devoid of art and artists cannot have a full existence.” Mustafa Kemal Atatürk “Sovereignty is

Atatürk

Atatürk ve Eğitim İle İlgili Yazı

1

Atatürk’ün eğitime verdiği önem, eğitimin önemi ve Atatürk’ün eğitim ile ilgili tutumunu anlatan yazı örneği. Bütün kurumlarıyla çöküşe doğru giden bir imparatorluktan en ümitsiz zannedilen bir dönemde milli bir devlet çıkarabilmek hiç şüphesiz çok büyük bir başarıdır. Bu mücadele Atatürk’ün önderliğinde başlamış ve işgal edilen imparatorluk coğrafyasından bir vatanlık yurt koparabilme başarısına ulaşmıştır. Bilindiği gibi

Atatürk

Atatürk’ün Ölümü ve Cenazesi

0

Atatürk’ün ölmeden önceki ve öldüğü gün yapılanlar. Cenazesinin Antkabire defnine kadar sürede yapılanlar ile ilgili bilgi. 8 Kasım 1938’de Atatürk’ün sağlık durumu hakkında yayınlanan dokuzuncu bildiride hastalığının normal seyrinden çıkarak sağlığının yeniden ciddiyet kazandığı bildirildi. Yabancı uzmanların da katıldığı konsültasyon sonunda Atatürk’ün karnından su alınması gerektiği anlaşıldı. Yüksek dikkat ve özenle yapılan bu işlem Atatürk’ün

Atatürk

Atatürk’ün Son Günleri ve Hastalığı

0

Atatürk’ün son günleri yaşadıkları gittiği şehirler, gezileri ve Atatürk’ün orduya göndermiş olduğu son mesaj. Atatürk 1938 yılının ilk aylarında Yalova ve Bursa’ya gitti. Termal Oteli yeni yapılmıştı. 22 ocak 1938’de Yalova’ya giderek bu otelin ilk misafiri oldu. 1 şubat 1938’de Gemlik’te yapılan Suni İpek Fabrikasının açılış töreninde bulunduktan sonra ertesi gün de Bursa’da kurulan Merinos

Atatürk

Atatürk Ankara’ya Neden Geldi

1

Atatürk Milli Mücadeleyi başlatması sonrası neden Ankara’ya geldi ve neden Ankara’yı Milli Mücadelenin Kurtuluş Savaşı’nın merkezi yaptı. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu müttefiklerinin yenilmesi sebebi ile mağlup sayılmış ve emperyalist devletlerin büyük bir akınına uğramıştı. Özellikle Sevr antlaşması sonrası yurdumuzun nefes dahi almasına izin verilmemiştir. Yurdun hemen hemen büyük bir bölümü işgal edildi. Başta

Atatürk

Atatürk’e İzmir Suikasti

0

Mustafa Kemal Atatürk’e İzmir’de gerçekleştirilen suikast girişimi, İzmir Suikastinin iç yüzü, tarihi açıklaması. Kurtuluş Savaşı’nın başından beri Atatürk’ü çekemeyenler, ona karşı muhalif bir cephe almış olanlar, zaman zaman yüzüne güldükleri, kendisiyle dost geçindikleri halde, bu büyük önderi ortadan kaldırmayı tasarlamışlardı. Devrimler henüz oturmamış, siyasi fikirler henüz istikrar bulmamıştı. Devrimler yüzünden menfaatlerini kaybedenler de pek çoktu.

Atatürk Anıtkabir

Anıtkabir Resimleri

1

Anıtkabir resimleri, Resimlerle Anıtkabir, Anıtkabir Sanal Gezi. Anıtkabir’in Fotoğrafları. Anıtkabir Resimleri

Atatürk

Atatürk’ün Çocuklara Verdiği Önem

12

Atatürk’ün Çocuklara ve Türk Gençlerine verdiği önemi anlatan, Çocuk Bayramı ile ilgili yazı. Büyük kurtarıcı Atatürk’ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik gününü Çocuklara armağan edip “Çocuk Bayramı” olarak kutlanmasını istemesi çok anlamlıdır. Bugünün çocukları büyüyecekler yarının güçlü ve büyük Türkiye’sini meydana getireceklerdir. Atatürk bunu “Bugünün küçüğü, yarının büyüğüdür” özdeyişiyle ifade etmiştir. Hepimiz büyüklerimizden dinler, kitaplardan okuruz:

Atatürk Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur Kompozisyon

1

Büyük Önder Mustafa kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur sözünün anlam ve önemi ile ilgili kompozisyon Muhtaç Olduğun Kudret Damarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur Kompozisyon Çok küçük yaşlarda başlarız Atatürk’ü öğrenmeye: Atatürk büyük bir önderdir. Önce hayatını öğreniriz sonra da Cumhuriyeti kurmasını ve yaptığı inkılapları öğreniriz. Tarihlerini öğreniriz önemli olayların. Hangi

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk’ün Sorumluluk İle İlgili Sözleri

12

Ulu önder Atatürk cumhuriyeti kurduktan sonra özellikle Türk gençliğine bir çok görev ve sorumluluklar vermiştir. Bu görev ve sorumlulukları ise çeşitli vesileler ile yapmış olduğu konuşmalarda belirtmiştir. İşte o konuşmalardan Atatürk’ün sorumluluk ile daha doğrusu Türk gençliğine verdiği sorumluluk ve görevler ile söylediği sözler Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk’ün Barışçılık İle İlgili Sözleri

33

Atatürk’ün barış, birlik beraberlik ile ilgili söylediği güzel sözler, Barış hakkında güzel sözler. • Milletlerarası anlaşmazlıklar, ancak iyi niyetle ve genel çıkarlar adına karşılıklı fedakarlık yolu ile halledilir. (ATATÜRK) • Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır. (ATATÜRK) • Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur. Ancak hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, namusumuzu,

Atatürk Atatürk Featured

Güzel Sanatlarla İlgili Atatürk’ün Sözleri

17

Sanat ve güzel sanatlar hakkında Atatürk’ün söylediği sözler, Güzel Sanatlarla ilgili güzel sözler. GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ ★ “Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, yontma, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.” ★ “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi

Atatürk

Atatürk’ün Söylediği Sözler

50

Mustafa Kemal Atatürk’ün Devrimler, Başarı ve Hürriyet ile ilgili söylemiş olduğu sözler. ATATÜRK’TEN SÖZLER *Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdur. *Türk Milletinin kuruduğu yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı esaslar, “Tam Bağımsızlık” ve “Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik”

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk İnkılapları Nelerdir?

5

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar, devrimler nelerdir? Atatürk inkılapları ile ilgili bilgi.. Atatürk, kısa zamanda gerçekleştirdiği inkılapları zorla değil, halka faydası, iyiliğini anlatarak kabul ettirmiştir. Böylece çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ideali de kısa zamanda gerçek meyvelerini vermiştir. Bu devrimlere kısaca değinelim. Saltanatın kaldırılarak, Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, yeni Anayasanın kabulü ve kadın hakları ile siyasal inkılaplar

Atatürk

Atatürkçülük İle İlgili Yazı

1

Atatürkçülük nedir. Atatürkçülük tanımı ve değerleri nelerdir? Atatürkçülük ile ilgili Atatürkçülüğü anlatan güzel bir yazı. Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını Atatürk’ün başlattığı inkılaplarının sürdürülmesinde gören bu amaca ulaşmak için de bağlı kalacağı ilkeleri gösteren yoldur. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideolojik temelidir. Tamamen uygulama ürünüdür. Atatürkçülüğün ana amaçları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık

Atatürk Atatürk'ün Bir Çınar Dalı İçin Yaptığı Fedakarlık

Atatürk’ün Bir Çınar Dalı İçin Yaptığı Fedakarlık

0

Atatürk’ün bir çınar dalını kestirmemek için bir köşkü raylar üzerinde nasıl yürüttüğünün öyküsü. Atamızın çevreye verdiği önemi anlatan önemli bir hadise. Köşkün temeline çınar ağacının köklerinin yayılmaya başlamasıyla Atatürk çınar ağacının kesilmesini değil, köşkün taşınmasını emretmiştir. Görevi, İstanbul Belediyesi’nin Fen işleri Yollar, Köprüler Şubesi üstlenmiştir. Başmühendis Ali Galip (Alnar) Bey teknik elemanlarıyla gelip çalışmaya başlar. Önce bina

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Atatürk’ün Kütahya Lisesinde Öğretmenlere Yaptığı Konuşma

3

Atatürk’ün Kütahya’da ve İstanbul’dan gelen öğretmenlere Bursa’da yapmış olduğu iki konuşma. Atatürk eğitim öğretime büyük önem verdiğinden Öğretmenlere de ayrı bir önem verirdi. İşte o önemi gösteren iki konuşması ATATÜRK’ÜN KÜTAHYA LİSESİ’NDE ÖĞRETMENLERE YAPTIĞI KONUŞMA “Muallime hanımlar ve muallime efendiler, bu irfan yuvası altında hepinizi bir arada görmekten ve hepinizi selamlamaktan çok memnunum. Memleketimizi, toplumumuzu

Atatürk

10 KASIM 1938.. ATATÜRK için ne demişler:

0

Atatürk’ün ölümünün ardından dünya liderlerinin Atatürk hakkında söylemiş oldukları sözler Atatürk hakkındaki fikirleri. 10 KASIM 1938..ATATÜRK için ne demişler: Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Franklin D. ROOSEVELT ( A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963 ) Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini,

Atatürk

Yıkın Heykellerimi Şiiri – Süleyman Apaydın

0

Süleyman Apaydın dan Atatürk için yazılmış olan Yıkın Heykellerimi şiiri. Etkilenilmeyecek gibi değil…Çok güzel. Yıkın Heykellerimi Ey milletim Ben Mustafa Kemal’im Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim Hala en hakiki mürşit değilse ilim Kurusun damağım dilim Özür dilerim Unutun tüm dediklerimi Yıkın diktiğiniz heykellerimi Özgürlük hala En yüce değer Değilse eğer Prangalı kalsın diyorsanız köleler Unutun tüm

Atatürk Atatürk'ün Öğretmenler İçin Söylediği Söz

Atatürk’ün Öğretmenlere Hitabı – Atatürk’ün Öğretmenlere Bakış Açısı

0

Atatürk’ün öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmalar. Ulu Önder Atatürk’ün öğretmenlere olan bakış açısını gösteren iki tarihi konuşma. (Eğitim Kurultayı’nı Açarken, 16.07.1921) Bayanlar, Baylar! Genel savaşta, yenilgiye uğradık. Düşmanlarımız bunu fırsat bilerek ulusumuzu büsbütün yok etmek istediler. Buna karşı beliren ulusal şahlanış Ankara’da toparlandı. Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı savunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada,

Atatürk Atatürk Hakkında Bir Yazı

Atatürk Hakkında Bir Yazı

0

Atatürk hakkında duygu yüklü ve o dönemin realitesini gerçeğini ortaya koyan bir yazı. Atatürk’ün zorlu mücadele yıllarında nelerden mahrum kaldığını anlatan çok özel bir yazı Gençliğinde kot pantolon giyememiş. Sevgilisinin elinden tutup hasılat rekorları kiran bir sinema filmine gidememiş… Padişah ona Trablusgarp Cephesi’nde görev verdiğinde, lüks uçak şirketinin, first class koltuğunda viskisini yudumlayarak görev yerine

1 4 5 6