Browsing: Coğrafya

Coğrafya Aydın İli Haritası

Aydın İli Coğrafi Özellikleri

0

Aydın ili coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler. Aydın ilinin doğal yapısı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aydın ilinin yüzey şekillerini Kuvaterner (Dördüncü) Dönem (y. 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) başlarında oluşan kırılmalar ve çökmeler sonucunda ortaya çıkan yüksek kütleler ile bunların arasındaki doğu-batı doğrultulu çukur alanlar belirler. Saruhan-Menteşe Masifi olarak adlandırılan eski kütlenin

Coğrafya

Kamçatka Yarımadası Hakkında Bilgi

0

Kamçatka Yarımadası nerededir, hangi kıtadadır? Kamçatka Yarımadası’nın üstündeki ülke, iklimi, özellikleri, hakkında bilgi. Kamçatka Yarımadası; Rusya Federasyonu’nun kuzeydoğusunda yarımadadır. Yüzölçümü 104.248 kilometrekare, kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 1.206 km, genişliği 129-483 km. Büyük Okyanus’un kollan Bering (doğusunda) ve Ohotsk (batısında) denizleri arasında uzanır. Yarımada, Kamçatka Yönetim Birimi’nin büyük bir bölümü nü ve Koryak Özerk Toprakları’nı oluşturur. Kuzeybatısında

Coğrafya

Takvim Ayı Ne Demek?

0

Bir takvim ayı ne demek ne anlama gelir? Bir ay nasıl ölçülür. Takvim ayı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. ay, Ay’ın Yer çevresindeki dolanımını tamamlaması için geçen süre. Bir kavuşum ayının, yani Ay’ın Yer’den görünen tüm evrelerini içeren tam bir çevrimin (örn. yeniay, ilkdördün, dolunay ve sondördün evrelerini tamamlayan Ay’ın tekrar yeniay evresine

Coğrafya

Dünyadaki Denizler ve Özellikleri

0

Dünyada bulunan denizler, okyanuslar nelerdir, coğrafi dağılımları nedir? Dünyadaki denizlerin yüzölçümleri ve derinlikleri hakkında bilgi. Dünyadaki Denizler ve Özellikleri Genel anlamda deniz, anakaralar üzerinde olmayan, karayla çevrilmemiş (tuz gölleri) tuzlu su kitleleridir. Çoğu zaman okyanuslarla denizler birbirinden ayrı tutulur. Okyanuslar, anakaraları birbirinden ayıran büyük su kitleleri olmalarına karşın .denizler, anakaralarla içiçe olan su kütleleridir. Dünya

Coğrafya Avustralya Bayrağı

Avustralya Federal Başkent Toprakları Hakkında Bilgi

0

Avustralya Federal Başkent Toprakları hakkında bilgi. Avustralya içerisinde bir ayrı siyasi birim olan bu yapı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Avustralya Federal Başkent Toprakları Hakkında Bilgi Avustralya Federal Başkent Toprakları, eski adıyla yass-canberra, Avustralya Uluslar Topluluğu’nda (AUT) ayrı siyasal birim. Federal başkent Canberra ve çevresini kapsayan topraklar Yeni Güney Galler eyaleti sınırları

Coğrafya Okyanus Çukuru

Okyanus Çukuru Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Okyanus çukuru nedir? Okyanus çukurunun özellikleri nelerdir, nasıl oluşur? Dünyadaki okyanus çukurları hakkında bilgi. Okyanus Çukuru Nedir? Nasıl Oluşur? Okyanus çukuru, derin deníz çukuru olarak da bilinir, okyanus dibinde uzanan uzun, dar, sarp yamaçlı çöküntülerin ortak adıdır. En derin okyanus bölgeleri (7.300-11.000 m) buralardadır. Bilinen en derin okyanus çukuru, Büyük Okyanusun kuzeybatısında, Mariana Adalarının doğusunda

Coğrafya okyanus akıntıları

Okyanus Akıntıları ve Özellikleri

0

Okyanus akıntısı nedir? Okyanus akıntıları nasıl ve neden oluşur? Okyanus akıntılarının özellikleri ve etkileri nelerdir, hakkında bilgi. Okyanus Akıntıları ve Özellikleri Okyanus akıntıları, okyanuslarda yerçekimi, rüzgâr sürtünmesi, su yoğunluğu farklılıkları etkisiyle ortaya çıkan yatay ve dikey su dolaşımı sistemleridir. Yönünü ve Biçimine Ne Etkiler? Okyanus akıntılarının yönünü ve biçimini belirleyen bir dizi doğal etmen vardır.

Coğrafya Altun Dağları

Altun Dağları Nerededir? Altun Dağları Hakkında Bilgi

0

Çin’de Uygur Özerk Bölgesinde yer alan bir sıradağ takımı olan Altun Dağları ile ilgili coğrafi genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Altun Dağları Nerededir? Altun Dağları Hakkında Bilgi Altun Dağ, Wade-Giles yazımında a-erh-chin shan, Pinyin yazımında altun shan, Çin’in Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’nin güneyinde yer alan sıradağ. Yaklaşık 84° doğu boylamında çatallaşan büyük Kunlun Dağlarından ayrılarak

Coğrafya Paraguay Doğa

Paraguay Coğrafi Özellikleri

0

Paraguay coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler. Paraguay nerededir ve ne gibi özellikleri vardır? Paraguay’ın dağları ve ırmakları hakkında bilgiler. Paraguay Coğrafi Özellikleri Paraguay, resmi adı Paraguay Cumhuriyeti, İspanyolca Republica del Paraguay. Güney Amerika’nın ortagüney kesiminde, denize kıyısı olmayan ülke. Birçok akarsuyun geçtiği 406.752 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Adını Guarani Yerli dilinde “büyük ırmaklı yer” anlamına

Coğrafya Nüfus

Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı

0

Akdeniz Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Akdeniz Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı 2000 yılı nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusu 8,7 milyondur. Bölgedeki nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı bölgeye dengeli olarak dağılmamıştır. Nüfus daha çok kıyıdaki ovalarda ve bu ovaların kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. Taşeli

Coğrafya Karadeniz Ekonomisi

Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

2

Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Karadeniz Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge halkının en önemli geçim kaynağı tarımdır. Ancak bölgenin doğal koşulları nedeniyle tarım alanları oldukça dardır. Tarımda makina kullanımı çok güç olduğundan insan ve hayvan gücü ile işlenen tarım alanları vardır. Bölgenin en geniş tarım alanları

Coğrafya

Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Hakkında Bilgi

0

Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti nerededir? Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti coğrafi konumu, tarihçesi, Rusya ile bağı, ekonomisi hakkında bilgi. Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyettir. Doğuda Güney Ural Dağlarının batı eteklerinden, batıda Bugulma-Belebey Yaylasının engebeli tepelerine kadar uzanır ve 143.600 km2’lik bir alanı kaplar. Güney Urallar’ın en yüksek doruğu olan Yaman Dağından (Yamantau)

Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Haritası

Türkiye’nin Yüzölçümü Kaç Kilometrekaredir? Oransal Olarak Yüzölçümleri

0

Türkiye’nin yüzölçümü kaç kilometrekaredir? Yüzölçümünün kaçta kaçını göller ve adalar oluşturur? Avrupa ve Asya kıtasında ne kadar toprağı vardır? Toplam Yüzölçümü: 814,578 km² Göller;9.500 km² Adalar;630 km² Asya’daki Topraklar; 760.200 km² Avrupa’daki topraklar; 24.378 km² Kara sınırları uzunluğu; 2.753 km Deniz sınırları uzunluğu; 5.972 km Kıyı şeridi uzunluğu;8.333 km Türkiye’nin Yüzölçümü; Son kesin ölçümlere göre,

Coğrafya Ankara Gölbaşı

Ankara Gölbaşı Belde ve Köyleri

0

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan belde ve ilçelerin listesi. Ankara Gölbaşı belde ve köyleri isimleri. ANKARA İLÇELER VE KÖYLER LİSTESİ GÖLBAŞI İLÇESİ HAKKINDA BİLGİ GÖLBAŞI BELDELERİ YOK GÖLBAŞI KÖYLERİ Çimşit – Emirler – Gölbek GÖLBAŞI MAHALLELERİ Bezirhane – Karagedik – Selametli – Oyaca – Ahiboz – Ballıkpınar – Çayırlı – Gökçehüyük – Günalan – Hacıhasan –

Coğrafya Ankara Haymana

Ankara Haymana Belde ve Köyleri

0

Ankara’nın Haymana ilçesinde bulunan belde ve ilçelerin listesi. Ankara Haymana belde ve köyleri isimleri. ANKARA İLÇELER VE KÖYLER LİSTESİ HAYMANA İLÇESİ HAKKINDA BİLGİ HAYMANA BELDELERİ Balçıkhisar – Bumsuz – Çalış – Oyaca – Yenice – Yurtbeyli HAYMANA KÖYLERİ Ahırlıkuyu – Aktepe – Alahacılı – Altıpınar – Ataköy – Bahçecik – Boğazkaya – Bostanhüyük – Boyalık

Coğrafya Yağmur Damlası

Atmosferdeki Nem ve Yağış Tipleri

0

Atmosferdeki nem neye bağlıdır? Mutlak bağıl nem nedir? Nem kaç şekilde ifade edilir? Nem ile ilgili kavramlar ve açıklamaları, yağış tipleri ve dağılımları. Atmosferdeki Nem; Nem iklimi oluşturan diğer önemli bir iklim elemamdır. Atmosferde daima bir miktar nem (su buharı) bulunur. Nemin kaynağı yeryüzündeki sulardır. Bu suların buharlaşması sonucu nem atmosfere karışır. 1) Buharlaşma ve

Coğrafya Ankara Bala

Ankara Bala Belde ve Köyleri

0

Ankara’nın Bala ilçesinde bulunan belde ve ilçelerin listesi. Ankara Bala belde ve köyleri isimleri. ANKARA İLÇELER VE KÖYLER LİSTESİ BALA İLÇESİ HAKKINDA BİLGİ BALA BELDELERİ Afşar BALA KÖYLERİ Akörençarşak – Altınçanak – Aşağıhacıbekir – Aşıkoğlu – Aybaran . Aydoğan – Bahçekaradalak – Bektaşlı – Belçarşak – Beynam – Buyukdavdanlı – Büyükbıyık – Çatalçeşme – Çatalören

Coğrafya Antalya - Akdağ

Akdağ Nedir? Nerededir?

0

Anadolu’da bulunan Akdağ isimli dağların listesi. Akdağ doruklarındaki kar ya da kayaçlarının rengi yüzünden Anadolu’da…

Coğrafya

Ege Denizine Dökülen Irmaklar / Nehirler Nelerdir?

0

Ege Denizine dökülen akarsularımız nelerdir? Ege Denizine dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. EGE DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR Gediz, İç Batı Anadolu platoları üzerinde yükselen Murat dağından doğar. Gediz’in eskiden denize döküldüğü yer çok sığdı. Bu yüzden nehir, taşıdığı alüvyonlarla körfezi doldurma tehlikesi gösterdiğinden, daha güneyde olan alt çığırı değiştirilerek

Coğrafya Akarsuların Aşındırma Faaliyetleri Nelerdir? Aşındırma Çeşitleri ve Etkileri

Akarsu Debisi ve Akarsu Rejimi Ne Demek? Kısa Açıklamaları

0

Akarsuların debisi ne demek? Akarsu rejimi ne anlama gelir? Akarsularda kullanılan iki kavram olan debi ve rejim terimleri hakkında kısaca bilgiler. AKARSUYUN DEBİSİ VE REJİMİ Bir akarsuyun herhangi bir yerdeki enine kesitinden bir saniyede geçen suyun metre küp cinsinden miktarına debi denir. Bir akarsuyun debisi yıl boyunca aynı değildir, önemli değişiklikler gösterir. Bir akarsuyun debisine

Coğrafya Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Dağ ve Ovaları

0

Ege bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Ege Bölgesi’nin asıl Ege bölümünde yüzey şekilleri İçbatı Anadolu’dakinden çok başkadır. Bu bölümde doğu-batı doğrultusunda uzanan oluk biçimi çukur alanlarla bunları birbirinden ayıran gene aynı doğrultulu dağ sıraları vardır. Çukur alanların en önemlileri kuzeyden güneye doğru Bakırçay, Gediz,

Coğrafya Türkiye Haritası

Türkiye’nin Sınır Komşuları

0

Türkiye Cumhuriyeti tam 8 ülke ile sınır komşusudur. Bunlar Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistandır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir kısım toprakları üzerinde kurulmuş yeni bir devlet olduğundan, İran sınırından başka bütün sınırları yenidir. Doğudaki İran sınırı 1639’da Kasr-ı Şirin Antlaşması ile çizilmiş, o zamandan beri değiştirilmemiştir. Uzunluğu 470 km.’dir. Türk-İran sınırının

Coğrafya İklim

Dünyadaki İklim Çeşitleri ve Özellikleri

0

Dünyanın değişik bölgelerinde görülen iklim çeşitleri nelerdir? İklim çeşitlerinin maddeler halinde özellikleri hakkında bilgi. Dünyadaki İklim Çeşitleri ve Özellikleri EKVATORAL (TROPİKAL) İKLİM ***Ekvator’un 10° kuzey ve güneyi arasında görülür. ***Sıcaklık yıl boyunca 20 °C üzerindedir. Tek mevsim yaşanır (Yaz). ***Her mevsim bol yağış alır. ***Yağış miktarı fazladır. ***Amazon Havzası, Kongo Havzası, Malezya ve Endonezya Adalarında

Coğrafya Andorra

Andorra Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Andorra – Andorra ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi Andorra; Yüzölçümü: 467.76 km2. Başkent: Andorra la Vella Dil: Katalanca, İspanyolca, Fransızca. Din: Hıristiyan (Katolik, Protestan), Musevi. Para birimi: Euro Başlıca kentler: Les Escaldes, St. Julia de Lorio, Encamp, La Massana, Canillo, Ordino. Batı Avrupa’da özerk prensliktir. Devletler hukukuna

Coğrafya Coğrafya

Coğrafya’nın Tarihi

0

Coğrafya biliminin ilk çağlardan günümüze kadar ki gelişimi ve bu gelişime katkı yapan ünlü Coğrafyacıların…

Coğrafya Çeduba Adası Haritası

Çeduba Adası Nerededir?

0

Myanmar’da bulunan Çeduba Adası hakkında kısa bilgi. Çeduba Adası, Myanmar Birliği’nde, Bengal Körfezi’nde, Arakan Yönetim…

Coğrafya Çinhindi Haritası

Çinhindi Neresidir?

0

Çinhindi veya Hindiçin neresidir? Çinhindi coğrafi konumu, özellikleri, bölgedeki ülkeler, tarihçesi hakkında bilgi. Çinhindi; Hindistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yarımadadır. Myanmar Birliği (eski Birmanya), Singapur, Tayland, Kampuçya, Vietnam, Laos ve Malaysiya’nın bir bölümünü içine alan yarımada, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra genelde Güneydoğu Asya diye anılır. Çin’in güneybatısında, Tibet’in doğusundaki üç dağ zinciri, Himalayalar’ın uzantısı

Coğrafya Angola'dan insan manzaraları

Angola Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Angola – Angola ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi Angola; Yüzölçümü: 1.246.700 km2. Başkenti: Luanda. Dil: Portekizce, Bantu dilleri. Din: % 88.5 Hıristiyanlık (Katolik, Protestan), doğal dinler (% 11.5). Para birimi: Kvanza reajustado = 1.000 yeni kwanza Başlıca kentleri: Huambo, Lobito, Benguela, Lubango, Kabinda, Namibe. Güneybatı Afrika’da devlettir.

Coğrafya Ruhr Havzası Haritası

Ruhr Havzası Nerededir? Ruhr Havzasının Coğrafi ve Tarihi Bilgileri

0

Ruhr havzası nerededir? Almanya’nın batısında yer alan ünlü Ruhr havzası hakkında bilgi. Ruhr havzasının coğrafyası ve tarihçesi Ruhr Havzası, Almanya’da, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde endüstri bölgesi. Yüzölçümü 3.100 km2. 12 milyonun üzerinde insanı barındıran, Ren Irmağı’nın doğusunda, Ruhr ile Lippe ırmakları arasında kalan Ruhr (Ruhrgebiet) Havzası, adını Ruhr Ir-mağı’ndan alır. Essen, Dortmund, Bochum, Müllheim, Reinhausen,

Coğrafya Omsk

Omsk Nerededir?

0

Rusya’da bulunan Omsk hakkında kısa bilgi. Omsk, Rusya’da kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezi.…

Coğrafya Akçakoca - Bolu

Akçakoca Nerededir?

0

Akçakoca nerededir? Akçakoca hangi ilimize bağlıdır? Akçakoca ilçesi özellikleri, hakkında bilgi. Akçakoca, Düzce ili’ne bağlı…

Coğrafya Akçay - Edremit - Balıkesir

Akçay Nerededir?

0

Akçay nerededir? Akçay hangi ilimize bağlıdır? Akçay tatil yöresi özellikleri, hakkında bilgi. AKÇAY, Balıkesir İli’ne…

Coğrafya Kamboçya Bayrağı

Kamboçya Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Kamboçya – Kamboçya ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında…

Coğrafya Kamerun Bayrağı

Kamerun Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Kamerun – Kamerun ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında…

1 10 11 12 13 14 15