Browsing: Cümle Örnekleri

Cümle Örnekleri Yorum Cümleleri

Yorum Cümlesi Nedir? Yorum Cümleleri Örnekleri – Özellikleri Anlaşılması

0

Türkçede Yorum cümlesi nedir, nasıl anlaşılır? Yorum cümlelerine örnekler, yorum anlamı veren cümleler, özellikleri ve örnekleri. Yorum Cümlesi Nedir? Yorum cümlesi, cümlenin genelinde ifade edilen durumun değerlendirildiği ya da açıklandığı cümlelerdir. Yorum Cümlelerine Örnekler ***Adam derin düşüncelere dalmış olmalı ki birdenbire irkildi. ***Yalan söylüyor olmalı çünkü sürekli gözlerini kaçırıyor, gözümün içine bakamıyor. ***Kitabın dili o

Cümle Örnekleri Ünlü düşmesi örnekleri

Ünlü Düşmesi İle İlgili Cümleler – Ünlü Düşmesi Örnekleri

0

İçinde ünlü düşmesi bulunan kelimelerin kullanıldığı cümle örnekleri. Ünlü düşmesi nasıl olur, örnek kelimeler ve cümle içinde kullanımı. Ünlü Düşmesi İle İlgili Cümleler ***Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış. ***Yazar bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış. ***Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum. ***Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş ***Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını İnliyor baktım uzaktan

Cümle Örnekleri nane yağı

Yağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Yağ Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Yağ kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Yağ kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Yağ ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Yağın anlamları” 1- Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde 2 – Yağmur, kar, dolu gökten düşmek Yağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Cümle Örnekleri Ya Ya Bağlacı

Ya Ya Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ya Ya İle İlgili Cümleler

0

Ya Ya bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ya Ya bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ya Ya Bağlacı İle İlgili Cümleler Ya Ya Farsçadan alınan ya bağlacı, türlü öğeler, sözcükler, tümceler arasında yeğleme, seçme, üstün tutma, oranlama anlamlarıyla bağlantı sağlar: Ya yerim ya yemem; Ya okurum ya okumam; Ya sen git, ya ben gideyim; Ya

Cümle Örnekleri Ya da bağlacı

Ya Da Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ya Da İle İlgili Cümleler

0

Ya Da bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ya Da bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ya Da Bağlacı İle İlgili Cümleler ya da Ya Da Bağlacı İle İlgili Cümleler Bu bağlaç, veya bağlacının, bir öğesi Türkçeleştirilmiş biçimi olup, bugün veya’nın yerini almıştır; çok sık kullanılır. Genellikle sözcükler, sözcük öbekleri, gör’evdeş sözcükler, kimi zaman da tümceler

Cümle Örnekleri ve bağlacı

Ve Bağlacının Kullanımı Görevleri Örnek Cümleler – Ve İle İlgili Cümleler

0

Ve bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ve bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ve Bağlacı İle İlgili Cümleler ve Ve Bağlacı İle İlgili Cümleler Arapçadan alınan, dilimizde eskiden beri sık kullanılan bir bağlaçtır. Görevdeş öğeler arasında bağlantıyı sağlar. Ve bağlacının türlü görevleri Vardır: 1— Aynı türden sözcükleri bağlar: bağ ve bahçe, güzel ve çirkin, iç

Cümle Örnekleri Varsayım cümleleri

Varsayım Cümlesi Nedir? Varsayım Cümlesi Örnekleri – Örnek Cümleler

0

Varsayım cümlesi nedir, nasıl anlaşılır, özellikleri nelerdir? Varsayım cümlelerine örnekler, varsayım anlamı içeren cümle örnekleri. Varsayım Cümlesi Nedir? Gerçekleşmemiş bir olayın veya durumun gerçekleşmiş gibi anlatıldığı cümlelerdir. Bu cümlelerde diyelim ki, düşünelim, farz et, tut ki gibi ifadeler sıkça kullanılır. Varsayım Cümlesi Örnekleri ***Diyelim ki bu gece çalışamadın. ***Diyelim ki arabanı aldın, ilk nereye giderdin.

Cümle Örnekleri Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Yumuşaması Nedir? Örnekleri Ünsüz Yumuşaması İle İlgili Cümleler

0

Ünsüz Yumuşaması nedir, nasıl olur? Ünsüz Yumuşamasının açıklaması, örnekleri. Ünsüz yumuşamasının kullanıldığı cümleler, cümle örnekleri Ünsüz Yumuşaması Sert ünsüzlerden “p, ç, t, k” biri ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ” olur. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması (değişimi) denir. Ünsüz Yumuşaması İle

Cümle Örnekleri Ünsüz Sertleşmesi

Ünsüz Sertleşmesi Nedir? Örnekleri Ünsüz Sertleşmesi İle İlgili Cümleler

0

Ünsüz Sertleşmesi nedir, nasıl olur? Ünsüz Sertleşmesinin açıklaması, örnekleri. Ünsüz sertleşmesinin kullanıldığı cümleler, cümle örnekleri. Ünsüz Sertleşmesi Bir sözcükte yan yana gelen ünsüzlerin sertlik – yumuşaklık yönünden uyumlu olmaları gerekir. Sonunda sert ünsüzlerden “f, s, t, k, ç, ş, h, p” (fıstıkçı şahap) biri bulunan sözcüklere yumuşak ünsüzlerden “c, d, g” biri ile başlayan bir

Cümle Örnekleri Üstelik Bağlacı

Üstelik Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Üstelik İle İlgili Cümleler

0

Üstelik bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Üstelik bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Üstelik Bağlacı İle İlgili Cümleler üstelik Üstelik Bağlacı İle İlgili Cümleler Tümceleri, pekiştirme yoluyla bağlar: Çay güzel olmuş, üstelik bardaklar çok temiz; Dersleri iyi değil, üstelik eline bir tek kitap almıyor … gibi. “Neyse, diyeceğim, köfte, iyi oluyor. Yuvarla yut. Üstelik baharat,

Cümle Örnekleri Üretim İle İlgili Cümleler

Üretim İle İlgili Cümleler – İçinde Üretim Kelimesi Olan Cümleler

0

Üretim ile ilgili cümleler. Üretim kelimesi içeren “Üretim” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Üretim İle İlgili Cümleler Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya meyve ve şarap üretiminde çok ileridir. Balkan ülkelerindeki başlıca sanayi kollan dokumacılık, gıda ve şarap üretimi, tarımsal ve öteki makineler, kimyasal maddeler ve gemi yapımıdır. Kişi başına elektrik üretiminde birinci

Cümle Örnekleri Üslup (Biçem) Cümlesi

Üslup (Biçem) Cümlesi Nedir? Üslup Cümlesi Örnekleri – Örnek Cümleler

4

Türkçede Üslup (Biçem) cümlesi nedir, özellikleri nelerdir? Üslup (Biçem) anlamı veren cümlelere örnekler. Üslup (Biçem) cümleleri, örnekleri. Üslûp Cümlesi Nedir? Üslûp bir sanatçının, bir çağın, bir ülkenin kendine özgü söyleyiş biçimidir. Bir yazarın üslûbu o yazarın söyleyiş biçimi, seçtiği sözcükler, dil ve anlatım özellikleridir. Üslup cümleleri “Eserde olaylar nasıl anlatılıyor?” sorusuna cevap verir. Üslup (Biçem)

Cümle Örnekleri Ne ne bağlacı

Ne Ne Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ne Ne İle İlgili Cümleler

0

Ne Ne bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ne Ne bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ne Ne Bağlacı İle İlgili Cümleler ne … .ne Ne Ne Bağlacı İle İlgili Cümleler Sözcükleri, tümceleri bağlamaya yarayan ne bağlacı, genellikle yinelenerek kullanılır, ne …ne bağlacının başlıca iki önemli görevi vardır. Görevleri aynı olan öğeleri bağlamak, kullanıldığı tümceye olumsuzluk

Cümle Örnekleri Meğer Bağlacı

Meğer Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Meğer İle İlgili Cümleler

0

Meğer bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Meğer bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Meğer Bağlacı İle İlgili Cümleler meğer, meğerse, meğerki Meğer Bağlacı İle İlgili Cümleler Anlatıma olasılık katan bu bağlaç, dilimize Farsçadan geçmiştir. Beklenilmeyen, umulmayan durumları anlatan, yüklemleri belirsiz geçmiş ya da rivayet bileşik zamanındaki tümcelerin başında ya da sonunda kullanılır; böylece bir açıklama

Cümle Örnekleri Kah kah bağlacı

Kah Kah Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Kah Kah İle İlgili Cümleler

0

Kah Kah bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Kah Kah bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Kah Kah Bağlacı İle İlgili Cümleler kâh… kâh Kah Kah Bağlacı İle İlgili Cümleler Farsçadan alman bu bağlaç kimi zaman, kimi kez anlamlarıyla sözcükleri, sözcük öbeklerini, eş görevli öğeleri bağlar. Bağ kurduğu sözcükler arasında karşılaştırma, yeğleme ilgisi vardır: “…yola çıkıncaya

Cümle Örnekleri kara

Kara İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Kara Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Kara kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Kara kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Kara ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Karanın anlamları” 1 – Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak 2 – En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı Kara İle İlgili Eş Sesli Cümleler Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü Anlamında Cümle Örnekleri

Cümle Örnekleri Karşılaştırma Cümle Örnekleri

Karşılaştırma Cümlesi Nedir? Karşılaştırma Cümlelerine Örnekler

0

Karşılaştırma cümlesi nedir? Karşılaştırma anlamı içeren cümleler nasıl kurulur? Karşılaştırma cümlelerine örnekler, örnek cümleler. Karşılaştırma Cümlesi İki durum, konu, olay veya varlığın benzer yada farklı yanlarını belirten cümlelerdir. Karşılaştırma cümlelerinde genel olarak “gibi, kadar, ise, en” gibi sözcükler kullanılır. Karşılaştırma Cümle Örnekleri *** Roman, öyküden uzundur. *** Dışarıda dolaşmak için en uygun mevsim yazdır. ***Sınıfımızın

Cümle Örnekleri Koşul Sonuç Cümleleri

Koşul Sonuç Cümlelerine Örnekler – Koşul Sonuç Cümlesi Nasıl Anlaşılır?

0

Koşul sonuç cümlesi nedir, nasıl anlaşılır? Koşul sonuç anlamı içeren cümlelere örnekler, koşul sonuç anlamının cümlede kullanım şekilleri, örnek cümleler. Koşul Sonuç Cümlesi Nedir? Nasıl Anlaşılır? Bir işin yada durumun gerçekleşmesini bir koşula bağlayan cümlelerdir. Koşul anlamı genellikle -dıkça / -dikçe, -se / -sa ekleri, ki ve ama ama bağlaçları ve mi edatı ile sağlanır.

Cümle Örnekleri İşyerinde Öfke Kontrolü Nasıl Yapılır? Öfkenizi Kontrol Edin!

Kız İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Kız Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Kız kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Kız kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Kız ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. Kız’ın Anlamları 1. Dişi çocuk 2. Öfkelenmek, sinirlenmek 3. Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak Kız İle İlgili Eş Sesli Cümleler Dişi Çocuk Anlamındaki Kız İle Cümleler Babası kızının bütün yaptıklarını

1 2 3 4 17