Browsing: Cümle Örnekleri

Cümle Örnekleri İletişim İle İlgili Cümleler

İletişim İle İlgili Cümleler – İletişim Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

1

İletişim ile ilgili cümleler. İletişim kelimesi içeren “İletişim” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. İletişim Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler *** Bölgedeki iletişim kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre savaş sona ermiş. *** Bahreyn gelişmiş bilişim ve iletişim olanaklarıyla Basra Körfezinin önde gelen mali merkezi haline gelmiştir. *** Bu gelişmelerden küreselleşmeyi

Cümle Örnekleri ister ister bağlacı

İster İster Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – İster İster İle İlgili Cümleler

0

İster İster bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? İster İster bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. İster İster Bağlacı İle İlgili Cümleler ister… ister İster İster Bağlacı İle İlgili Cümleler Görevleri aynı olan sözcüklerden önce getirilerek onları bağlar. Bu öğelerden herhangi birinin onanmasında, yeğlenmesinde bir ayrıcalık, bir sakınca olmadığı anlatılmak istendiğinde bu bağlaç kullanılır: İster gel

Cümle Örnekleri Gerçek ve Hayal ürünü ifadeler

Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Nelerdir? Bu İfadelerle Cümle Örnekleri

0

Gerçek ve hayal ürünü ifadeler nelerdir? Gerçek ve hayal ürünü cümlelerin özellikleri nedir, bu ifadeler ile ilgili örnekler, örnek cümleler. Gerçek ve Hayal Ürünü İfadeler Gerçek İfadeler Gerçekleşmesi mümkün olan, akla mantığı aykırı olmayan durumları ve olayları anlatan ifadelerdir. Örnek Cümleler: *** Ülkemizde dört mevsimi yaşayabiliriz. *** Zeytinyağlı yemekler sağlıklı olmamızı sağlar. ***Kışın bu köyün

Cümle Örnekleri Gerek gerek bağlacı

Gerek Gerek Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Gerek Gerek İle İlgili Cümleler

0

Gerek Gerek bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Gerek Gerek bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Gerek Gerek Bağlacı İle İlgili Cümleler gerek… gerek Gerek Gerek Bağlacı İle İlgili Cümleler Sözcükleri, sözcük öbeklerini, görevdeş öğeleri birleştirme, eşitlik, istenileni seçme gibi anlamlar katarak bağlar: “Gerek kendi davranışımızı, gerek başkalarınınkini değerlendirmek için elimizde birtakım ilkeler olacak.” “Gerek Ertuğrul

Cümle Örnekleri Gerçekleşmemiş Beklenti Cümleleri

Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlesi Nedir? Cümle Örnekleri – Örnekler

0

Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi nedir? Bu cümlelerin özellikleri, Gerçekleşmemiş beklenti anlamı veren cümlelere örnekler, örnek cümleler. Gerçekleşmemiş Beklenti Nedir? Olay, durum veya olgunun ortaya çıktığını; ama istenildiğinden tersi bir durumun söz konusu olduğunu anlatan cümlelerdir. Gerçekleşmemiş Beklenti Cümlelerine Örnekler ***Bizim mahalleye gelince bize uğrar sanmıştım. ***Bana karşı daha nazik olmasını beklerdim. ***Gülümseyerek gelince aranız düzeldi sanmıştım.

Cümle Örnekleri Biberiyeli Zeytinyağlı Ekmek Tarifi

Ekmek İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Ekmek Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Ekmek kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Ekmek kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Ekmek ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. Ekmek Anlamları 1. Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek. 2. Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek Ekmek İle İlgili Eş Sesli Cümleler Yiyecek Anlamında Ekmek

Cümle Örnekleri Eleştiri Cümlelerine Örnekler

Eleştiri Cümlesi Nedir? Eleştiri Cümlelerine Örnekler – Örnek Cümleler

0

Eleştiri cümleleri nelerdir? Eleştiri cümlelerinin özellikleri nelerdir? Eleştiri cümlesi örnekleri. Eleştiri anlamı içeren cümle örnekleri. Eleştiri Cümlesi Nedir? Bir yapıtın, sanatçının, konunun, doğru ve yanlışlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işine eleştiri denir. Ele alınan yapıt, sanatçı, konunun beğenilen yönlerinin ortaya konmasına olumlu eleştiri, beğenilmeyen yanlış yönlerinin ortaya konmasına olumsuz eleştiri denir. Kimi yargılarda sözü edilen

Cümle Örnekleri Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadelerle Örnek Cümleler

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadelerle Örnek Cümleler – Cümle Örnekleri

0

Farklı düşünmeye yönlendiren, düşüncenin yönünü değiştiren, ifadeler nelerdir, bu ifadelerle kurulmuş cümlelere örnekler. Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Yazılı ve sözlü anlatımlarda bir düşünceden başka bir düşünceye geçerken düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler kullanırız. Bu ifadeler şunlardır. Ama, fakat, ancak, yalnız, oysa, buna rağmen, yada veya, yoksa… Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadelerle Örnek Cümleler ***Çok dikkat etti ama

Cümle Örnekleri Fakat bağlacı

Fakat Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Fakat İle İlgili Cümleler

0

Fakat bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Fakat bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Fakat Bağlacı İle İlgili Cümleler fakat Arapçadan dilimize geçen bir bağlaçtır. Tümceleri, aykırılık, karşıtlık, neden – sonuç ilgisiyle bağlar, bir önceki anlatımın genellikle açıklayıcısı durumundadır. Tümceler arasında kullanıldığı gibi, tümce başında da kullanılır. Fakat Bağlacı İle İlgili Cümleler Anlamları zıt, aykırı tümceleri

Cümle Örnekleri dal

Dal İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Dal Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Dal kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Dal kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Dal ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Dalın anlamları” 1 – Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri 2 – Suyun içine bütün vücuduyla ve hızla girmek 3 – Kendini bilmez duruma gelmek, kendinden geçmek, uyumak 4 – Başka bir şeyle

Cümle Örnekleri Derece İle İlgili Cümleler

Derece İle İlgili Cümleler – İçinde Derece Kelimesi Geçen Cümleler

0

Derece ile ilgili cümleler. Derece kelimesi içeren “Derece” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Derece İle İlgili Cümleler Termometrelerde sıcaklık 42 dereceyi gösterirken herkes gölge bir yere geçiyordu. Yönetsel ve toplumsal koşullar. Paraguay’ın yönetim biçimi son derece merkeziyetçi bir yapı ve güçlü bir yürütme organıyla belirlenen, temsili demokrasiye dayalı bir cumhuriyettir. Mısır

Cümle Örnekleri Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler İle İlgili Cümlelere Örnekler - Bu İfadeler Neler?

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler İle İlgili Cümlelere Örnekler – Bu İfadeler Neler?

0

Destekleyici ve Açıklayıcı ifadeler olan “örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, başka bir deyişle, yani, açıklamak gerekirse, vb.” ile kurulmuş cümle örnekleri. Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı bir örnek verirken, yazılarımızda, konuşmalarımızda, bir takım kelimeleri kullanırız. Bunlar, örneğin, özellikle, gibi, açıkçası, yani, hepsi bir yana, başka bir değişle vb. dir. Destekleyici ve Açıklayıcı

Cümle Örnekleri Dolu İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Dolu İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Dolu Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Dolu kelimesinin eş sesli anlamları ile ilgili cümle örnekleri. Dolu İle İlgili Eş Sesli Cümleler. Dolu kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı “Dolunun anlamları” 1 – Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü 2 – İçi boş olmayan, dolmuş, boş

Cümle Örnekleri Çünkü Bağlacı

Çünkü Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Çünkü İle İlgili Cümleler

0

Çünkü bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Çünkü bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Çünkü Bağlacı İle İlgili Cümleler çünkü Farsçadan alman çünkü, tümceleri bir neden belirtme, açıklama anlamı katarak bağlar. Genellikle, önceki tümcede dile getirilen yargıyı açıklayıcı nitelikte olmak üzere sonraki tümcenin başına getirilir: Çünkü Bağlacı İle İlgili Cümleler “Bu bayraksız, donanmasız, davulsuz zurnasız bir zafer

Cümle Örnekleri

Ben İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Ben Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Ben kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Ben kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Ben ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Benin anlamları” 1 – Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı 2 – Teklik birinci kişiyi gösteren söz Ben İle İlgili Eş Sesli Cümleler Koyu Renkli Leke Anlamında Cümleler ***Yanağında

Cümle Örnekleri bin

Bin İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Bin Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Bin kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Bin kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Bin ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Dolunun anlamları” 1 – Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı 2 – Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak 3 – Bir yere gitmek için tren, vapur,

Cümle Örnekleri İçerik Cümlesi Örnekleri

İçerik Cümlesi Nedir? Örnekleri – İçerik Anlamı Veren Cümlelere Örnekler

11

İçerik cümlesi nedir? İçerik anlamı veren cümlelerin özellikleri nelerdir? İçerik cümlelerine örnekler, örnek içerik cümleleri. İçerik Cümlesi Nedir? Eserin konusundan, anlatımında verilmek istenen düşünceden söz eden cümlelerdir. Bu cümlelerde “Neyi anlatıyor?” “Eserde hangi konu ele alınmış?” sorusuna cevap aranır. Cümlenin içerdiği bilgiler, cümlede ileri sürülen veya savunulan düşünceler, anlatılan duygular ve olaylardır. İçerik Cümlesi Örnekleri

Cümle Örnekleri Benzetme Cümlesi Örnekleri

Benzetme Cümlesi Nedir? Benzetme Cümlesi Örnekleri – Nasıl Anlaşılır?

13

Türkçede benzetme cümlesi nedir, nasıl kurulur? Benzetme cümlesi örnekleri. Benzetme cümlesi nasıl anlaşılır, örnek cümleler, benzetme anlamlı cümleler. Benzetme Cümlesi Nedir? Anlatımı güçlendirmek amacıyla aralarında ortak özellik bulunan iki varlık yada kavramdan güçlü olanı zayıf olana aktaran cümlelerdir. Benzetme cümlelerinde, benzetmenin ögelerine (benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü, benzetme edatı) yer verilir. Benzetme cümlelerinde benzetme ilgisi

Cümle Örnekleri Öznel anlatım

Öznel Cümle – Öznel Anlatımlı Cümle Örnekleri – Öznel Anlatım Nedir?

0

Öznel Cümle, öznel anlatım nedir? Öznel cümlelere örnekler, özellikleri nelerdir, nasıl yapılır? Öznel cümle ilgili ilgili örnekler. Öznel Cümle Kişiden kişiye değişen, doğruluğu yada yanlışlığı kanıtlanamayan, kişisel duygu ve düşüncelerin yer aldığı cümlelerdir. Bu cümleler kişisel bir görüş ifade etmektedir ve ileri sunulan düşünce kanıtlanamaz. Öznel Cümle Örnekleri ***Oysa bu tür yapıtlar yani mektup ve

Cümle Örnekleri Düş İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Düş İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Düş Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Düş kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Düş kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Düş ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Düşün anlamları” 1 – Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya 2 – Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Düş İle İlgili Eş Sesli Cümleler Rüya Anlamında Cümleler ***Her gece düşümde onu

Cümle Örnekleri yat

Yat İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Yat Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Yat kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Yat kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Yat ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Yatın anlamları” 1 – Özel gezinti gemisi 2 – Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak Yat İle İlgili Eş Sesli Cümleler Özel gezinti gemisi anlamında Yat İle cümleler ***Türkiye lüks

Cümle Örnekleri İsim fiil

İsim Fiil Nedir? İsim Fiil Örnekleri Cümle İçinde Kullanımı Örnek Cümleler

0

İsim fiil nedir, nasıl elde edilir? İçinde isim fiiller bulunan örnek cümleler. İsim fiil ile ilgili cümle örnekleri, isim fiil ekleri, -mek, -me, -iş ekleriyle yapılan isim fiiller. İsim Fiil Fiillere getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleriyle türetilen, bir eylemin, oluşun, kılışın adı olan sözcüklerdir. İsim fiiller bir eylemin ismi olur. Örneğin “yürümek” sözcüğü ele alındığında

Cümle Örnekleri Düşünce İle İlgili Cümleler

Düşünce İle İlgili Cümleler – Düşünce Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Düşünce ile ilgili cümleler. Düşünce kelimesi içeren “Düşünce” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Düşünce Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Annem sanki düşüncelerimi okuyor, ne düşündüğümü hemen anlıyor. Bu düşünceli hallerin de nedir, Karadeniz’de gemilerin mi battı? Sabah uyandığımda yataktan kalkmadan önce düşünceli düşünceli etrafıma bakınıyorum. Bu tür kötü

1 2 3 4 5 17