Browsing: Cümle Örnekleri

Cümle Örnekleri Ya Ya Bağlacı

Ya Ya Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ya Ya İle İlgili Cümleler

0

Ya Ya bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ya Ya bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ya Ya Bağlacı İle İlgili Cümleler Ya Ya Farsçadan alınan ya bağlacı, türlü öğeler, sözcükler, tümceler arasında yeğleme, seçme, üstün tutma, oranlama anlamlarıyla bağlantı sağlar: Ya yerim ya yemem; Ya okurum ya okumam; Ya sen git, ya ben gideyim; Ya

Cümle Örnekleri Üstelik Bağlacı

Üstelik Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Üstelik İle İlgili Cümleler

0

Üstelik bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Üstelik bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Üstelik Bağlacı İle İlgili Cümleler üstelik Üstelik Bağlacı İle İlgili Cümleler Tümceleri, pekiştirme yoluyla bağlar: Çay güzel olmuş, üstelik bardaklar çok temiz; Dersleri iyi değil, üstelik eline bir tek kitap almıyor … gibi. “Neyse, diyeceğim, köfte, iyi oluyor. Yuvarla yut. Üstelik baharat,

Cümle Örnekleri Ya da bağlacı

Ya Da Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ya Da İle İlgili Cümleler

0

Ya Da bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ya Da bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ya Da Bağlacı İle İlgili Cümleler ya da Ya Da Bağlacı İle İlgili Cümleler Bu bağlaç, veya bağlacının, bir öğesi Türkçeleştirilmiş biçimi olup, bugün veya’nın yerini almıştır; çok sık kullanılır. Genellikle sözcükler, sözcük öbekleri, gör’evdeş sözcükler, kimi zaman da tümceler

Cümle Örnekleri ve bağlacı

Ve Bağlacının Kullanımı Görevleri Örnek Cümleler – Ve İle İlgili Cümleler

0

Ve bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ve bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ve Bağlacı İle İlgili Cümleler ve Ve Bağlacı İle İlgili Cümleler Arapçadan alınan, dilimizde eskiden beri sık kullanılan bir bağlaçtır. Görevdeş öğeler arasında bağlantıyı sağlar. Ve bağlacının türlü görevleri Vardır: 1— Aynı türden sözcükleri bağlar: bağ ve bahçe, güzel ve çirkin, iç

Cümle Örnekleri Kah kah bağlacı

Kah Kah Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Kah Kah İle İlgili Cümleler

0

Kah Kah bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Kah Kah bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Kah Kah Bağlacı İle İlgili Cümleler kâh… kâh Kah Kah Bağlacı İle İlgili Cümleler Farsçadan alman bu bağlaç kimi zaman, kimi kez anlamlarıyla sözcükleri, sözcük öbeklerini, eş görevli öğeleri bağlar. Bağ kurduğu sözcükler arasında karşılaştırma, yeğleme ilgisi vardır: “…yola çıkıncaya

Cümle Örnekleri Meğer Bağlacı

Meğer Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Meğer İle İlgili Cümleler

0

Meğer bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Meğer bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Meğer Bağlacı İle İlgili Cümleler meğer, meğerse, meğerki Meğer Bağlacı İle İlgili Cümleler Anlatıma olasılık katan bu bağlaç, dilimize Farsçadan geçmiştir. Beklenilmeyen, umulmayan durumları anlatan, yüklemleri belirsiz geçmiş ya da rivayet bileşik zamanındaki tümcelerin başında ya da sonunda kullanılır; böylece bir açıklama

Cümle Örnekleri Ama bağlacı

Ama Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Ama İle İlgili Cümleler

0

Ama bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Ama bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Ama Bağlacı İle İlgili Cümleler ama Arapçadan alınan ama, genellikle tümce bağlacı olarak kullanılır. Bağımsız tümceleri, aralarında karşıtlık, uyumsuzluk, aykırılık ilgileri kurarak bağlar: Sinemaya gidiyorsun ama dersini çalışmadın; Geleceğim diyorsun ama evi bilmiyorsun… gibi. Ama Bağlacı İle İlgili Cümleler “Demin gündüz gözüyle

Cümle Örnekleri Fakat bağlacı

Fakat Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Fakat İle İlgili Cümleler

0

Fakat bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Fakat bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Fakat Bağlacı İle İlgili Cümleler fakat Arapçadan dilimize geçen bir bağlaçtır. Tümceleri, aykırılık, karşıtlık, neden – sonuç ilgisiyle bağlar, bir önceki anlatımın genellikle açıklayıcısı durumundadır. Tümceler arasında kullanıldığı gibi, tümce başında da kullanılır. Fakat Bağlacı İle İlgili Cümleler Anlamları zıt, aykırı tümceleri

Cümle Örnekleri Çünkü Bağlacı

Çünkü Bağlacının Kullanımı Örnek Cümleler – Çünkü İle İlgili Cümleler

0

Çünkü bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Çünkü bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Çünkü Bağlacı İle İlgili Cümleler çünkü Farsçadan alman çünkü, tümceleri bir neden belirtme, açıklama anlamı katarak bağlar. Genellikle, önceki tümcede dile getirilen yargıyı açıklayıcı nitelikte olmak üzere sonraki tümcenin başına getirilir: Çünkü Bağlacı İle İlgili Cümleler “Bu bayraksız, donanmasız, davulsuz zurnasız bir zafer

Cümle Örnekleri Yapılarına Göre Cümle

Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Nelerdir? Özellikleri ve Örnek Cümleler

0

Yapılarına göre cümle çeşitleri nelerdir? Yapılarına göre cümlelere örnekler, açıklamalar ve konu anlatımı. Cümle çeşitlerinin özellikleri YAPILARINA GÖRE CÜMLELER Cümleler bir yargıyı ifade eden sözcük veya sözcük gruplarıdır. Fakat bazı cümlelerde sadece bir yargı varken, bazılarında ise birden çok yargı vardır. Bu yargılar bazen iki yüklem bazen de yan cümlelerle sağlanır. Yapılarına göre cümleler basit,

Cümle Örnekleri İsim fiil

İsim Fiil Nedir? İsim Fiil Örnekleri Cümle İçinde Kullanımı Örnek Cümleler

0

İsim fiil nedir, nasıl elde edilir? İçinde isim fiiller bulunan örnek cümleler. İsim fiil ile ilgili cümle örnekleri, isim fiil ekleri, -mek, -me, -iş ekleriyle yapılan isim fiiller. İsim Fiil Fiillere getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleriyle türetilen, bir eylemin, oluşun, kılışın adı olan sözcüklerdir. İsim fiiller bir eylemin ismi olur. Örneğin “yürümek” sözcüğü ele alındığında

Cümle Örnekleri Ünlü düşmesi örnekleri

Ünlü Düşmesi İle İlgili Cümleler – Ünlü Düşmesi Örnekleri

0

İçinde ünlü düşmesi bulunan kelimelerin kullanıldığı cümle örnekleri. Ünlü düşmesi nasıl olur, örnek kelimeler ve cümle içinde kullanımı. Ünlü Düşmesi İle İlgili Cümleler ***Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış. ***Yazar bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış. ***Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum. ***Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş ***Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını İnliyor baktım uzaktan

Cümle Örnekleri Ünsüz Yumuşaması

Ünsüz Yumuşaması Nedir? Örnekleri Ünsüz Yumuşaması İle İlgili Cümleler

0

Ünsüz Yumuşaması nedir, nasıl olur? Ünsüz Yumuşamasının açıklaması, örnekleri. Ünsüz yumuşamasının kullanıldığı cümleler, cümle örnekleri Ünsüz Yumuşaması Sert ünsüzlerden “p, ç, t, k” biri ile biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ” olur. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması (değişimi) denir. Ünsüz Yumuşaması İle

Cümle Örnekleri Ünsüz Sertleşmesi

Ünsüz Sertleşmesi Nedir? Örnekleri Ünsüz Sertleşmesi İle İlgili Cümleler

0

Ünsüz Sertleşmesi nedir, nasıl olur? Ünsüz Sertleşmesinin açıklaması, örnekleri. Ünsüz sertleşmesinin kullanıldığı cümleler, cümle örnekleri. Ünsüz Sertleşmesi Bir sözcükte yan yana gelen ünsüzlerin sertlik – yumuşaklık yönünden uyumlu olmaları gerekir. Sonunda sert ünsüzlerden “f, s, t, k, ç, ş, h, p” (fıstıkçı şahap) biri bulunan sözcüklere yumuşak ünsüzlerden “c, d, g” biri ile başlayan bir

Cümle Örnekleri Zengin

Zengin İle İlgili Cümleler – İçinde Zengin Kelimesi Geçen Cümleler

0

Zengin ile ilgili cümleler. Zengin kelimesi içeren “Zengin” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Zengin İle İlgili Cümleler *** Zengin ve etkili ailelerin çoğu yüksek eğitim görmüş fertlerden oluşmaktadır. *** Baden-Württemberg, mimari anıtlar bakımından zengindir. *** Bafra su ürünleri bakımından zengin bir ilçedir. *** Paranâ Brezilya’nın zengin eyaletlerinden biridir. *** Gönlü zengin

Cümle Örnekleri İşyerinde Öfke Kontrolü Nasıl Yapılır? Öfkenizi Kontrol Edin!

Kız İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Kız Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Kız kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Kız kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Kız ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. Kız’ın Anlamları 1. Dişi çocuk 2. Öfkelenmek, sinirlenmek 3. Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak Kız İle İlgili Eş Sesli Cümleler Dişi Çocuk Anlamındaki Kız İle Cümleler Babası kızının bütün yaptıklarını

Cümle Örnekleri Sağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Sağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Sağ Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Sağ kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Sağ kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Sağ ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Sağın anlamları” 1 – Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı 2 – Sağlam, esen Sağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler Sol Karşıtı Anlamında Sağ İle Cümleler ***Sağ tarafta duran kitabı bana

Cümle Örnekleri bin

Bin İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Bin Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Bin kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Bin kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Bin ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Dolunun anlamları” 1 – Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı 2 – Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp ayaklarını sallandırarak oturmak 3 – Bir yere gitmek için tren, vapur,

Cümle Örnekleri Dolu İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Dolu İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Dolu Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Dolu kelimesinin eş sesli anlamları ile ilgili cümle örnekleri. Dolu İle İlgili Eş Sesli Cümleler. Dolu kelimesinin anlamı ve cümle içinde kullanımı “Dolunun anlamları” 1 – Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü 2 – İçi boş olmayan, dolmuş, boş

Cümle Örnekleri

Yağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Yağ Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Yağ kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Yağ kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Yağ ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Yağın anlamları” 1- Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde 2 – Yağmur, kar, dolu gökten düşmek Yağ İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Cümle Örnekleri yat

Yat İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Yat Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Yat kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Yat kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Yat ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Yatın anlamları” 1 – Özel gezinti gemisi 2 – Bir yere veya bir şeyin üzerine boylu boyunca uzanmak Yat İle İlgili Eş Sesli Cümleler Özel gezinti gemisi anlamında Yat İle cümleler ***Türkiye lüks

Cümle Örnekleri Yüz İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Yüz İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Yüz Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Yüz kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Yüz kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Yüz ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Yüzün anlamları” 1 – Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı 2 – Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat 3 – Kol, bacak, yüzgeç vb. organların

Cümle Örnekleri Al İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Al İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Al Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Al kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Al kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Al ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. Alın anlamları 1 – Kanın rengi, kızıl, kırmızı 2 – Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak. Al İle İlgili Eş Sesli Cümleler Kırmızı Anlamında Al İle Cümleler

Cümle Örnekleri kara

Kara İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Kara Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Kara kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Kara kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Kara ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Karanın anlamları” 1 – Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak 2 – En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı Kara İle İlgili Eş Sesli Cümleler Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü Anlamında Cümle Örnekleri

Cümle Örnekleri

Ben İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Ben Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Ben kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Ben kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Ben ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Benin anlamları” 1 – Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı 2 – Teklik birinci kişiyi gösteren söz Ben İle İlgili Eş Sesli Cümleler Koyu Renkli Leke Anlamında Cümleler ***Yanağında

Cümle Örnekleri Pastırma Yazı

Yaz İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Yaz Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Yaz kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Yaz kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Yaz ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Yazın anlamları” 1 – Kuzey yarım kürede 21 Haziran 23 Eylül, güney yarım kürede 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasındaki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim 2 – Söz ve düşünceyi özel

Cümle Örnekleri dal

Dal İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Dal Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Dal kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Dal kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Dal ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Dalın anlamları” 1 – Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri 2 – Suyun içine bütün vücuduyla ve hızla girmek 3 – Kendini bilmez duruma gelmek, kendinden geçmek, uyumak 4 – Başka bir şeyle

Cümle Örnekleri Düş İle İlgili Eş Sesli Cümleler

Düş İle İlgili Eş Sesli Cümleler – Düş Eş Sesli Anlamları ve Örnek Cümleler

0

Düş kelimesinin eş sesli anlamları nelerdir? Düş kelimesinin eş sesli anlamları ile kurulmuş örnek cümleler. Düş ile ilgili eş sesli cümle örnekleri. “Düşün anlamları” 1 – Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya 2 – Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Düş İle İlgili Eş Sesli Cümleler Rüya Anlamında Cümleler ***Her gece düşümde onu

1 2 3 4 5 17