Kategori İsmi: Dil ve Edebiyat

Dil ve Edebiyat Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler Nelerdir? Açıklamalı Örnekler

0

Türkçede hangi birleşik kelimeler ayrı yazılır? Ayrı yazılan kelimeler nasıl anlaşılır, örnekler ve açıklamaları. Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler “1. Etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan bileşik fiiller herhangi bir ses düşmesine veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: “ alt etmek, arz etmek, azat etmek, boş olmak, dans etmek, el etmek, göç etmek,

Dil ve Edebiyat bitişik yazılan kelimeler

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler Nelerdir? Açıklamalı Örnekler

0

Türkçede hangi birleşik kelimeler bitişik yazılır? Bitişik yazılan kelimeler nasıl anlaşılır, örnekler ve açıklamaları. Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler Bileşik kelimeler aşağıdaki durumlarda bitişik yazılırlar: “1. Ses düşmesine uğrayan bileşik kelimeler bitişik yazılır:” kaynana ( kayın ana), kaynata ( kayın ata), nasıl (ne asıl), niçin (ne için), pazartesi ( pazar ertesi), sütlaç (sütlü aş), birbiri (biri

Atasözleri Deve İle İlgili Atasözleri

Deve İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Deve Geçen

0

İçinde deve kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Deve hakkında atasözleri. Deve İle İlgili Atasözleri *** bir tutam ot deveye hendek atlatır ufak bir para veya iyilik insana güç işler yaptırır. *** cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur) ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan

Atasözleri Yalan İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları

Yalan İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Yalan Sözleri

0

İçinde yalan, yalan söylemek, gerçeğin önemi ile ilgili atasözleri, deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Yalan hakkında sözler. Yalan İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları ATASÖZLERİ çok söz (laf) yalansız, çok para (mal) haramsız olmaz bol kazancın içinde yasa dışı elde edilmiş para bulunduğu gibi çok konuşanın sözleri arasında da mutlaka yalan

Dil ve Edebiyat Latin Amerika Ülkelerinin Bayrakları

Latin Amerika Edebiyatı ve Önde Gelen Yazar ve Eserleri (Ülke Ülke)

0

Dünya edebiyatının önemli bir ayağı olan Latin Amerika Edebiyatının ülke ülke önde gelen yazar ve eserleri hakkında bilgiler. LATİN AMERİKA EDEBİYATI, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin edebiyatının tamamına verilen isimdir. Brezilya Edebiyatı Portekizce, öteki ülkelerin edebiyatlarıysa İspanyolcadır. Latin Amerika’nın ortak tarihsel deneyimi, ulusal devletler kurulmasna karşın, bir Latin Amerika toplum bilincinin, oluşmasına da yol açtı.

Atasözleri Yol İle İlgili Atasözleri

Yol İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Yol Geçen

0

İçinde yol, yolculuk geçen atasözleri nelerdir? Bu yol ve yolculuk ile ilgili atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Yol İle İlgili Atasözleri *** abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur) çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır. *** acele ile yürüyen yolda kalır iş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez. *** aç at yol almaz, aç it

Atasözleri Sırt İle İlgili Deyimler ve Atasözleri

Sırt İle İlgili Deyimler ve Atasözleri Anlamları Açıklamaları – İçinde Sırt Geçen

0

İçinde sırt kelimesi geçen deyimler ve atasözleri nelerdir? Bu sırt hakkındaki atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Sırt İle İlgili Deyimler ve Atasözleri Deyimler ***(birine) sırtını dayamak (vermek) 1) bir yere dayanmak, yaslanmak: Kocaman duvara sırtını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi. -S. F. Abasıyanık. 2) güçlü birine, bir yere güvenmek. ***(birinin) sırtından

Deyimler nokta deyimler

Nokta İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Nokta Geçen

1

İçinde nokta kelimesi geçen deyimler hangileridir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Nokta hakkında deyimler ve anlamları. Nokta İle İlgili Deyimler ve Anlamları ***can alacak nokta (yer) bir şeyin en önemli yeri:  Bağırasım geldi ama bey kardeşim, bağıramadım bir türlü, kâfirin kızları oyunlarının tam can alacak noktalarına gelmişlerdi.  -N. Hikmet. ***cim karnında bir nokta 1) hiçbir

Dil ve Edebiyat Öykü kitabı

Edebiyatta Öykü Nedir? Edebiyatta Öykü Türünün Özellikleri ve Öncü Yazarlar Kimlerdir?

0

Edebiyatta Öykü Nedir? Edebiyatta Öykü türünün özellikleri, öncüleri, yazarları, Türk edebiyatında öykü hakkında bilgi. Öykü; yaşanmış ya da görülmüş, duyulmuş bir olayı başkalarına söz ve yazıyla iletmekten doğan anlatı (tahkiye) türleriden, başlıca çağdaş örneklerinden biridir (hikâye). Edebiyattaki bütün türler en geniş anlamda birer anlatı ürünüdürler. Çünkü insanoğlunun yaşantısı anlatıya dayanmakta; herkes günlük yaşamda gördüğü, duyduğu,

Atasözleri Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler

Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Ömür Geçen

0

İçinde veya anlamında ömür geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Ömür hakkında atasözleri deyimler ve anlamları. Ömür İle İlgili Atasözleri Deyimler ATASÖZLERİ: *** alıcı kuşun ömrü az olur başkalarına saldırmayı alışkanlık edinen kimsenin düşmanı çok olur, bu düşmanlar onun canına kıyarlar. *** leyleğin ömrü (günü) laklakla geçer boş, anlamsız konuşanların durumunu anlatmak için söylenen bir söz.

Deyimler Kurt İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Kurt İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Kurt Geçen

0

İçinde kurt kelimesi geçen deyimler ve bu deyimlerin açıklamaları. Kurt kelimesinin geçtiği deyimlerin anlamları ve açıklamalar. Kurt İle İlgili Deyimler ve Anlamları *** aç kurt gibi büyük bir istekle. *** içine kurt düşmek kendisine zararı dokunacak bir durum meydana geleceğinden kuşkulanmak:  Kız geçen cuma, pazardan geç geldiğinden beri esasen içine kurt düşmüştü.  -H. E. Adıvar.

Deyimler Mal İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Mal İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Mal Geçen

0

İçinde mal kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu mal ile ilgili deyimlerin anlamları ve açıklamaları, hakkında bilgi. Mal İle İlgili Deyimler ve Anlamları *** fazla mal göz çıkarmaz “ne kadar ve ne türden mal olursa olsun elden çıkarılmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz. *** gümrükten mal kaçırır gibi yangından mal kaçırır gibi. *** kendine mal etmek 1)

Atasözleri Gölge İle İlgili Atasözleri Deyimler

Gölge İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Gölge Geçen

0

İçinde gölge kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları. Gölge hakkında atasözleri deyimler ve anlamları Gölge İle İlgili Atasözleri Deyimler ATASÖZLERİ: *** ağustosta gölge kovan zemheride karnın ovar elinde fırsat varken geleceğini sağlamaya gayret göstermeyip eğlenceye, keyfe dalan kimse sonunda aç kalır ve perişan olur. *** ceviz gölgesi yavuz gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi ağaçların gölgeleri

Atasözleri Fare İle İlgili Atasözleri Deyimler

Fare İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Fare Geçen

0

İçinde fare kelimesi geçen atasözleri ve deyimler, açıklamaları. Fare hakkında atasözleri deyimler ve anlamları. Fare İle İlgili Atasözleri Deyimler ATASÖZLERİ: *** dağ doğura doğura bir fare doğurmuş büyük şeyler beklenen bir işten önemsiz bir sonuç alındığında söylenen bir söz. *** eceli gelen fare kedi taşağı kaşır herkesin üzerine titrediği, kutsal saydığı şeyi kötüleyen, bozan kimse

Atasözleri Bıçak İle İlgili Atasözleri Deyimler

Bıçak İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Bıçak Geçen

0

Bıçak ile ilgili, içinde bıçak kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Bıçak hakkında atasözü deyimler anlamları. Bıçak İle İlgili Atasözleri Deyimler ATASÖZLERİ: *** altın eli bıçak kesmez 1) varlıklı veya değerli kişilerin elini kimse bükemez; 2) herhangi bir işte usta olan her zorluğun üstesinden gelir. *** arık öküze bıçak olmaz (çalınmaz) 1) güçsüz kimseyi ezmek

Atasözleri İnat İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

İnat İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İnat Geçen

0

İçinde inat kelimesi geçen, inat anlamı içeren atasözleri ve deyimler nelerdir? İnat ile ilgili atasözleri, deyimler ve açıklamaları İnat İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları ATASÖZLERİ “bir inat, bir murat” inatçı kişi, her inadında istediği bir şeyi elde eder. “keçi geberse de kuyruğunu indirmez” inatçı ölse de inadından vazgeçmez.  DEYİMLER “inadı tutmak” çok direnmek.

Dil ve Edebiyat Manas Destanı

Manas Destanı Hangi Zamanı ve Kimleri Anlatır? Konusu Nedir?

0

Manas destanı hangi zamanı ve kimleri anlatan bir destandır? Manas Destanının özellikleri, konusu, hakkında bilgi. Manas Destanı;Kırgız Türklerinin destanıdır (epik şiir-epope). Son yüzyıl içinde varlığı saptanan, çeşitli söylentileri yazıya geçirilen, zaman zaman değişik biçimlerde kitaplaşan destanın 9. yüzyılda oluşmaya başladığını doğru saydıran nedenler vardır. Karahanlılar dönemindeki İslâmlaşma aşamasının (10.-11. yüzyıl) açık izleri bulunan, İslâmlığın kafir sayılan

Cümle Örnekleri İletişim İle İlgili Cümleler

İletişim İle İlgili Cümleler – İletişim Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

1

İletişim ile ilgili cümleler. İletişim kelimesi içeren “İletişim” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. İletişim Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler *** Bölgedeki iletişim kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre savaş sona ermiş. *** Bahreyn gelişmiş bilişim ve iletişim olanaklarıyla Basra Körfezinin önde gelen mali merkezi haline gelmiştir. *** Bu gelişmelerden küreselleşmeyi

Atasözleri Acı İle İlgili Atasözleri - Deyimler ve Anlamları

Acı İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Acı Çekmek Hakkında

0

İçinde ve anlamında acı, acı çekmek geçen atasözleri, deyimler ve açıklamaları. Acı hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları. Acı İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları ATASÖZLERİ ***acı acıyı keser, su sancıyı bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurulmalıdır. DEVAMI ***acı patlıcanı kırağı çalmaz herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar etkilemez.DEVAMI

Deyimler heyecan deyimler

Heyecan İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Heyecan Anlamı Veren

0

İçinde heyecan, telaş geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Heyecan hakkında deyimler. Heyecan İle İlgili Deyimler *** eli ayağı titremek korku, sinir vb. sebeplerle heyecanlanmak. *** heyecan duymak heyecanlanmak. *** heyecan vermek heyecan duymasına sebep olmak: “Göz kamaştırıcı bir mücevher, kuyumcuya heyecan verir.” -S. Ayverdi. *** heyecana düşürmek heyecanlandırmak: “Adına ve şimdi gördüğüm

Dil ve Edebiyat Fabl

Fabl Nedir? İlk Fabl Ne Zaman Yazılmıştır? Edebiyatımızda Fablın Yeri

0

Fabl nedir, özellikleri nelerdir? İlk fabl ne zaman, nerede yazılmıştır, fablın edebiyatımızdaki yeri hakkında bilgi. Fabl, kişileri çoğunlukla hayvan, bitki, eşya olan içinde bir ders vermeyi, bir öğütte bulunmayı amaçlayan masallara denir. İnsanların kusurlarını, yanlışlarını düzeltmeye, onlara bir ahlak dersi vermeye yarar. Bunlar bir masal içinde benzetmeler ve simgelerle ortaya konur. Bir fablın ortaya koyduğu

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Dünya Edebiyatındaki (Doğu ve Batı) Önemli Yazarlar – Şairler

0

Dünya edebiyatında çığır açanlar, Batı ve Doğu edebiyatındaki önemli şairler, yazarlar kimlerdir? Bu önemli şahsiyetler haklarında kısaca bilgi. Batı Edebiyatı; DANTE ( 1265-1321 ). — “İlâhi Komedi” siyle Rönesans edebiyatında çığır açmış, İtalyan şiirini yaratmıştır. PETRARCA (1304-1374). — Rönesans çağının ilk hümanist yazarlarındandır. Avrupa edebiyatına klâsik konuları getirmiştir. BOCCACCİO (1313-1373). — Toplum hayatını ilk hicveden

Deyimler Burun İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Burun İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Burun Olan Deyimler

11

İçinde burun kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Burun ile ilgili deyimlerin açıklamaları ve anlamları. Burun İle İlgili Deyimler ve Anlamları ***ağız burun birbirine karışmak 1) dayak sonucunda yüz yara bere içinde kalmak; 2) yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk vb. durumların izleri görünmek. ***Azrail’le burun buruna gelmek ölümle karşı karşıya gelmek. ***(bir

Atasözleri Her Koyun Kendi Bacağından Asılır

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Atasözünün Anlamı ve Hikayesi

0

Her Koyun Kendi Bacağından Asılır ne demek? Her Koyun Kendi Bacağından Asılır atasözünün hikayesi, anlamı, açıklaması. Her Koyun Kendi Bacağından Asılır “Her Koyun Kendi Bacağından Asılır Anlamı” herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes hatasının cezasını kendisi çeker. Kişisel hareketlerde kişinin yaptığı isten sorumlu tutulması, iyiliğinin de kötülüğünün de kişinin kendisine ait olması doğaldır. Böyle bir yaklaşım

Deyimler ETEKLERİ ZİL ÇALMAK

Etekleri Zil Çalmak Ne Demek? Deyiminin Hikayesi Anlamı Örnek Cümleler

0

Etekleri Zil Çalmak ne demek? Etekleri Zil Çalmak deyiminin hikayesi, anlamı, Etekleri Zil Çalmak ile ilgili örnek cümleler. Etekleri Zil Çalmak “Etekleri Zil Çalmak Anlamı” 1) çok sevinmek 2) alınan sevinçli bir haber üzerine telaşa ve heyecana kapılmak. Etekleri Zil Çalmak Deyiminin Hikayesi Vaktiyle Anadolu’nun bir şehrinde, herkesin sevdiği, hürmet ettiği, keramet sahibi güler yüzlü,

Deyimler Kulağına Küpe Olmak

Kulağına Küpe Olmak Deyimin Anlamı Hikayesi ve Deyim İle İlgili Cümleler

0

Kulağına Küpe Olmak ne demektir? Kulağına Küpe Olmak deyiminin açıklaması, anlamı, hikayesi nasıldır, Kulağına Küpe Olmak ile ilgili cümleler. “Kulağına Küpe Olmak Anlamı” Başına gelen bir işten hiç unutamadığı bir ders almak. Başına gelen bir olaydan kendine ders çıkararak onu bir tecrübe olarak hiç unutmamaya çalışmak. Deyimin Hikayesi; Bektaşilik tarikatına girenlerin kulağına nasihat edilir ve

Dil ve Edebiyat İlahi

İlahi Nedir? İlahiler Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Özellikleri Nelerdir?

0

İlahi nedir? Türk halk edebiyatında ilahinin yeri ve önemi, özellikleri nelerdir? İlahi hakkında bilgi. İLAHİ İlahi, Türk halk edebiyatının bir kolu olan dinî-tasavvufî Türk şiirinde Tanrı’yı övmek, onun birliğini, yüceliğini, kudretini dile getirmek için söylenen şiirlerin genel âdıdır. Tarikatlara göre çeşitli şekillerde adlandırılan ‘(Mevleviler ilahiye âyin, Gülşeniler tapuğ, Halvetiler durak, öteki tarikatlar da cumhur ya

Deyimler Gülmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları - Kahkaha Deyimleri

Gülmek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Kahkaha Deyimleri

0

İçinde ve anlamında Gül, gülmek geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Gülmek hakkında deyimler ve anlamları. Gülmek İle İlgili Deyimler ***ağzını bırakıp kıçıyla (bir tarafıyla) gülmek alay ederek karşısındakine gülmek. ***bıyık altından gülmek birinin durumuna belli etmemeye çalışarak gülümsemek: Sanki yarım ağız söylediğimi anlamış gibi bıyık altından gülerek şöyle bir süzüyor beni. -A.

Deyimler İyimserlik İle İlgili Deyimler / Güzel Sözler

İyimserlik İle İlgili Deyimler / Güzel Sözler Anlamları ve Açıklamaları

0

İyimserlik ve kötümserlik ile ilgili deyimler, nelerdir? İyimserlik hakkındaki deyimler ve güzel anlamlı sözlerin anlamları, açıklamaları İyimserlik İle İlgili Deyimler / Güzel Sözler Deyimler ***(bir yeri, bir şeyi) tozpembe görmek, aşırı iyimser olmak: “Fakat aynı adamın bütün sıkıntılarına rağmen, kara ufukları tozpembe gördüğü … anlar da vardır.” -Ş. Rado. ***dünyayı tozpembe görmek üzücü durumlara bile

Deyimler Dümen İle İlgili Deyimler Atasözleri

Dümen İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – Dümen Geçen

0

İçinde dümen kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir? Bu deyimlerin ve atasözlerinin anlamları ve açıklamaları nelerdir? Dümen hakkında deyimler Dümen İle İlgili Deyimler Atasözleri DEYİMLER “(bir şeyin) dümenini elinde tutmak” yönetmek, istediği yöne doğru götürmek: Başımıza gelenler, son elli yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor. -A. Boysan. “(birinin) dümen suyunda gitmek” birine bağımlı olmak, her

Deyimler Gemi İle İlgili Deyimler

Gemi İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Gemi Hakkında Deyim

0

İçinde ve anlamında Gemi kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Gemi hakkında deyimler ve açıklamaları. Gemi İle İlgili Deyimler “(birinin) gemisi şapa oturmak” iş, düzelemeyecek kadar bozulmak. “eğri gemi doğru sefer” kullanılan araç yetersiz ancak yapılan iş isteğe uygun “gemi azıya almak” 1) at, gemi azıları arasına alıp etkisiz bırakarak süvarisinin yönetiminden

Atasözleri Çalışmak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Anlamları

Çalışmak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

87

Çalışmak, çalışkanlık ile ilgili atasözleri ve deyimler. Çalışmak ile ilgili atasözlerinin ve deyimlerin anlamları, açıklamaları. Çalışmak İle İlgili Atasözleri ve Deyimler ve Anlamları Atasözleri: boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir çalışmak insanı tembellikten kurtarır. yazın çalışan, kışın gülüşür yazın çalışan kışın rahat eder. yolcu yolunda gerek 1) vakit geçirmeden yola devam edilmeli; yazın başı pişenin, kışın

Deyimler köpek deyimler

Köpek İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde İt Geçen

0

Köpek hakkında deyimler nelerdir? İçinde köpek kelimesi geçen deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Köpek İle İlgili Deyimler Köpek İle İlgili Deyimler ***hâline köpekler bile güler tkz. çok kötü bir duruma düşenler için kullanılan bir söz. ***kedi ile köpek gibi birbirleriyle geçinemeyen, anlaşamayan kimseler için söylenen bir söz ***köpeğe atsan yemez çok kötü (yiyecek) anlamında kullanılan bir

Atasözleri Huy İle İlgili Atasözleri Deyimler

Huy İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Huy Geçen

0

Huy ile ilgili,içinde huy kelimesi geçen atasözleri, deyimler ve anlamları. Huy hakkında atasözleri, deyimler ve açıklamaları Huy İle İlgili Atasözleri ve Deyimler ATASÖZLERİ *** üzüm üzüme baka baka kararır her zaman bir arada bulunan, arkadaşlık eden kimseler birbirlerine huy aşılar. *** arlı arından, huylu huyundan vazgeçmez herkes kendi karakterine göre davranışta bulunur. *** bacak kadar

Deyimler Yangın İle İlgili Deyimler

Yangın İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Ateş Geçen

0

İçinde yangın kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları nelerdir? Yangın hakkında deyimler anlamları ve açıklamaları Yangın İle İlgili Deyimler “ağzının içi yangın yerine dönmek” ağzının tadı bozulmak, tat alma duyusunu yitirmek: Ağzımın içi yangın yerine dönüp yine de ağrılar kesilmeyince çok sıkıntılı bir vaziyete düştüm. -R. N. Güntekin. “yangın bacayı sarmak” durum

1 2 3 4 53