Kategori İsmi: Dil ve Edebiyat

Atasözleri

Elin ağzı torba değil ki büzesin – Resimli Atasözleri ve Anlamları

2

Elin ağzı torba değil ki büzesin atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Elin ağzı torba değil ki büzesin. Açıklaması : Birinin hakkında bir dedikodu çıkmasın; herkes kendi de bir şeyler katarak onu anlatır ve bu kimseleri susturmak mümkün olmaz. DEDİKODU Herkesin diline düşücek, dedikodu yaratacak bir duruma düşerseniz, hakkınızda çok

Atasözleri Dost başa bakar düşman ayağa

Dost başa bakar düşman ayağa – Resimli Atasözleri ve Anlamları

0

Dost başa bakar düşman ayağa atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Dost başa bakar, düşman ayağa. Açıklaması : İyi niyetli kişiler, arkadaşlarına hoşgörülü ve anlayışlı davranırlar. Kötü niyetli kişilerse, arkadaşlarının hatalarını açığa vurmaya çalışırlar. Bu söz temiz giyinip kuşanmanın önemini anlatır. Dostumuz yükselmemizi istediği için başımıza, düşmanımız kaymasını istediği için

Atasözleri Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar – Resimli Atasözleri ve Anlamları

12

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Açıklaması : Sözünü eirgemeyen,doğruları konuşan cesur kişi;başkasının yalanını hatalarını onların yüzlerine vurursa,o kişilerce sevilmez ve sürekli rahatsız edilerek,bulunduğu yerden uzaklaştırılmak istenir. GERÇEK İnsan ilişkilerine yalan dolan iyice karıştığı için, toplumsal yaşayış bozuldu. Toplumdaki aksaklıkları

Atasözleri

Dil kılıçtan keskindir – Resimli Atasözleri ve Anlamları

14

Dil kılıçtan keskindir atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Dil kılıçtan keskindir. Açıklaması : Bazen kötü bir söz insana silâhla açılmış bir yaradan daha büyük bir yara açar. KONUŞMA Konuşma, düşüncenin sözle ifadesidir. Dil, insanların birbirleriyle karşılıklı anlaşma ihtiyacından doğmuştur. Dili iyi kullanmayı bilmek gerekir. Dil, insanı yerine göre yüceltir,

Atasözleri Denize düşen yılana sarılır

Denize düşen yılana sarılır – Resimli Atasözleri ve Anlamları

0

Denize düşen yılana sarılır atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Denize düşen yılana sarılır. Açıklaması : Tehlike içindeki çaresiz insan, kendini kurtarmak için başka tehlikelere atılmaktan kaçınmaz. ÇARE Güç bir duruma düşenlerin bundan kurtulmak için her türlü çareye başvurmaları olağandır. Çaresizlik insanlara hiç yapmayacakları şeyleri yaptırır, herşeyden medet umar hale

Atasözleri

Acele eden ecele gider – Resimli Atasözleri ve Anlamları

4

Acele eden ecele gider atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Acele eden ecele gider. Açıklaması : Acelecilik kişiyi ölüme götürür. ACELECİLİK Acele ile hareket eden kimseler, telaştan hata yapma meyilinde olurlar. Dikkatsizlik sonucu felaket doğurabilir. Özellikle trafikte arabayı hızlı kullanmak, kaza yapma ihtimalini ve malesef de hızlı araba ile kaza

Atasözleri

Adı çıkmış dokuza inmez sekize – Resimli Atasözleri ve Anlamları

0

Adı çıkmış dokuza inmez sekize atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Adı çıkmış dokuza, inmez sekize. Açıklaması : İnsan, çevresinde kötü davranışlarıyla tanınmışsa, yaptığı iyi ve doğru davranışlar onun itibarını daha iyi duruma getirmez. ÜN Ünlenen herkes tarafından tanınan kimse, insanların gözünde belli bir itibar edinir. Ama olumlu ama olumsuz

Atasözleri

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur – Resimli Atasözleri ve Anlamları

0

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Açıklaması : Çocuklar, ana babalarından ne görürlerse ona özenirler. ANA BABA Çocukların öğrendiklerinin çoğu, ana baba ve büyüklerin gördükleridir. Aynı zamanda çocuklar çok iyi birer taklitçidirler. Gördüklerini aynen yapmak isterler

Atasözleri Akacak kan damarda durmaz

Akacak kan damarda durmaz – Resimli Atasözleri ve Anlamları

0

Akacak kan damarda durmaz atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Akacak kan damarda durmaz. Açıklaması : Kişinin alınyazısında bir zarara uğramak varsa, hiçbir güç bunun önüne geçemez. ALIN YAZISI Kişinin kaderinde alınyazında ne varsa o mutlaka yaşanır. Kişinin başına gelecek olan şeyler ne kadar uğraşılsa da engellenemez, er yada geç

Atasözleri Aman” diyene kılıç kalkmaz

“Aman” diyene kılıç kalkmaz – Resimli Atasözleri ve Anlamları

1

Aman diyene kılıç kalkmaz atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : “Aman” diyene kılıç kalkmaz. Açıklaması : Mert insan kendisine sığınıp af dileyen kimselere karşı acımasız davranmaz. Her zaman bağışlayıcı ve affedici olmak gerekmektedir. BAĞIŞLAMA Bağışlama, herhangi kötü bir davranış karşısında ceza vermekten vazgeçme yani affetmedir. Affetmek bir olgunluk göstergesidir. Koruyuculuk

Atasözleri

Ava giden avlanır – Resimli Atasözleri ve Anlamları

1

Ava giden avlanır atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Ava giden avlanır. Açıklaması : Başkalarına kötülük yapmayı düşünen insanın bazen plânları yürümez. Zarar gören yine kendisi olur. Hayatta hep öyle olmasını dilemekten başka bir çare de yoktur. Tabii açıkgöz olmakta da fayda vardır. Bazen önleyemediğimiz kötülükleri hayat kendi kendine halledebilir.

Atasözleri

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar – Resimli Atasözleri ve Anlamları

1

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar. Açıklaması : Dürüst ve mert yaradılışlı kimseler, kötü bir ortamda yaşamak zorunda kalsalar bile karakterlerini değiştirmezler. Ortamımız ve koşullarımız ne kadar kötü ve zorlayıcı olsa da doğruluk ve dürüstlük üzerine

Atasözleri

Besle kargayı oysun gözünü – Resimli Atasözleri ve Anlamları

2

Besle kargayı oysun gözünü atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Besle kargayı, oysun gözünü. Açıklaması : Bazen kendisine yardım ettiğimiz, iyilik yaptığımız kimselerin kötülüğüne uğrarız. Bu hayatın acı bir gerçeği olarak ortaya çıksa bile bizler hiçbir zaman insanlara iyilik yapmaktan uzak kalamayız. Sadece bir iyilik yaparken kime ve nasıl bir

Atasözleri

Beş parmak bir değildir – Resimli Atasözleri ve Anlamları

1

Beş parmak bir değildir atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Beş parmak bir değildir. (olmaz) Açıklaması : Bir toplumda kötü insan da çıkabilir, iyi insan da. Çünkü herkesin karakteri farklıdır. İnsanın iyi ya da kötü olmasının bağlı olduğu ulus, din, mezhep v.b. gibi özelliklere bağlı olmadığı çok övünerek mensup olduğun

Atasözleri

Büyük balık küçük balığı yutar – Resimli Atasözleri ve Anlamları

2

Büyük balık küçük balığı yutar atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Büyük balık küçük balığı yutar. Açıklaması : Güçlüler güçsüzleri her zaman ezerler. GÜÇ Güçlü devletler, güçsüz devletleri, güçlü kişiler de güçsüz kişileri ezerler. Ekonomi alanında da güçlü kuruluşlar, güçsüzleri ya ortadan kaldırır, ya da kendine bağlı bir kuruluş haline

Atasözleri

Çocuktan al haberi – Resimli Atasözleri ve Anlamları

2

Çocuktan al haberi atasözünün resimli anlatımı ve açıklaması. Atasözlerinin resimleri ve anlamları. Atasözü : Çocuktan al haberi. Açıklaması : Büyükler bazı konuları abartarak veya gizleyerek işine geldiği gibi anlatır. Çocuklar ise olayı olduğu gibi anlatmakta sakınca görmez, gerçeği söylerler. Çünkü çocuklar masumdur ve kalplerinde bir kötülük yoktur. ÇOCUK Yetişkinler olayları ve durumları işlerine geldiği gibi

1 51 52 53