Browsing: Din

Bilgi Dünyası

İmam A’zam Ebu Hanife ve Hanefi Mezhebi

0

İmam A’zam Ebu Hanife Kimdir? Hanefi Mezhebi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. İslam fıkıh mezheplerinin en büyüğü ve en çok müntesibi bulunanı olan Hanefi Mezhebinin kurucusu Ebu Hanife’nin asıl adı Numan, baba adı da Sabit’tir. Ebu Hanife, onun künyesidir. Genellikle “en büyük imam” anlamına olarak kendisine hürmeten “İmam-i A’zam” denilir. Doğumu Küfe’de 699 yılındadır. Sahabe-i kiram devrine

Bilgi Dünyası

Sadaka Nedir? Sadakanın Faydaları

0

Sadaka ne demektir? Sadaka neden önemlidir? Sadakanın toplum ve birey için faydaları, sadaka ile ilgili hadisler. Sadaka, İslamiyette, imkanı olanların, Allah rızası için yoksullara, muhtaçlara yaptıkları yardım hakkında kullanılan bir sözcüktür. Sadaka vermeye de tasadduk denilir. Kur’an-ı Mecid’de sadaka hakkındaki ayetler, müslümanlarca, bu konuda doğru yolu göstermiş ve onun önemini açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hakk’ın bu

Bilgi Dünyası

İslamda Anne ve Babaların Çocuklara Karşı Görevleri

0

Anne ve babaların çocuklara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir? İslam dinindeki bu görevler ve önemi hakkında bilgi. Gerçekte ana ve baba için eğer bunlar dejenere bir karaktere sahip değillerse evlat sevgisinden daha üstün bir sevgi düşünülmesi güçtür. Onlar ömürlerinin çoğu zaman gençlikle donatılmış güzel yıllarını çocuklarını büyütüp yetiştirmek uğrunda harcarlar; bazen hatta heba da ederler,

Din

İslamda Selamlaşmanın Önemi

0

İslamiyette selamlaşmanın yeri nedir? Selamlaşmanın önemi ve faydaları, selam vermek ile ilgili bilgi. İslam dininde adab-ı muaşeret (birlikte hoş geçinme görgüsü) ‘in ilk koşulları arasında: güleç yüzlü, yumuşak huylu olmak, kimseyi incitmek kasdında olmamak, dargın durmamaya çalışmak, ara bulma yolunda çaba harcamak, dostların yokluğunda onları savunmak, insanlarla tatlı tatlı sohbette bulunmak gibi güzel vasıfların geldiği

Bilgi Dünyası

İslamda Şükür Önemi

0

İslamiyette şükretmek nasıl olur? Şükür ne demektir? Neden önemlidir, anlamı, faydaları hakkında bilgi. Sözlüklerde: “Görülen nimet ve ihsanın kadr ve kıymetini bilip serıa ve dua ile neşretmek” şeklinde tanımlanan şükür (şükr), demek olur ki, ilk önce binlerce nimetine kavuştuğumuz Allahu Taala’ya karşı övgü ile O’nu yadetmemiz (anmamız) ‘ı kapsar. Sonra da iyiliğini gördüğümüz insanlara karşı

Bilgi Dünyası Buyrun Cenaze Namazına Deyiminin Anlamı ve Hikayesi

Cenaze Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

0

Cenaze namazı ne demektir? Cenaze namazı nasıl kılınır, farz mıdır, cenaze İslamiyette nasıl defnedilir, hakkında bilgi. Vefat eden bir Müslümanın. tertemiz yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınması ve kabre defnedilmesi bir “farz-i kifaye”dir. Bir bölük Müslümanın yükümlülüğü yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden düşen buyruklardandır. İnsan ölüsü anlamına gelen cenazeye karşı İslam cemaatının önemli bir görevi de onun, namazında

Din

Kelime i Şehadet Anlamı ve Önemi

0

Kelime-i Şehadet nedir? Kelime-i Şehadet’in İslam dinindeki yeri ve önemi, ne anlama gelir, ne zaman getirilmelidir? Hakkında bilgi Peygamber Efendimizin sahih hadislerinden birinin anlamı şöyledir: “İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve kitaplı elçisi olduğuna Şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beytullah ‘ı haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak”

Bilgi Dünyası

Sünnilik Nedir?

0

İslamiyette bir kavram olan ve dört büyük mezhebe ayrılmış olan Sünnilik ne anlama gelir ve mezhepleri nelerdir? Sünnilik Hz. Muhammed’in yolundan gitme, O’nun hadislerine ve Kuran hükümlerine dayanma anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet olarak da adlandırılan bu mezhepten olanlara Sünni denilir. İslam dininde sünnet denilen peygamber yolunda gitme, iki biçimde yorumlanır. İlkine akıl yolu, ikincisine inanç

Bilgi Dünyası

İslamiyette Sünnet Ne Anlama Gelir

0

İslamiyette ve uygulamada sünet ne anlama gelir. Sünnet ne demektir kısa açıklaması ve sünnetin sözlük anlamı Sünnet Arapça sunna’dan ütremiştir ve işlek yol anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed’in Müslümanlar tarafından uyulması gerekli sayılan ibadet, söz ve davranışlarının tümünü anlatan kavramdır. İslam inancında sünnet, Hz. Muhammed’in yaptıklarını ve söylediklerini anlatır, tutulması gerekli bir yol olarak ortaya çıkar.

Bilgi Dünyası

Kaza ve Kadere İman Nedir?

0

Kaza ve kadere iman ne demektir? Nasıl olur? Kaza ve kadere imanın faydaları, etkileri ve hakkında bilgi. Kader, Allahu Taala’nın, olmazdan önce her şeyin ne zaman ve ne mekanda olacağını ezelden takdir buyurmuş olmasıdır. Kaza da: Allah katında zamanı, yeri, nasıl olacağı bilinen kaderin yaratılıp gerçekleşmesinden ibarettir. Demek oluyor ki: Cenab-ı Hakk’ın ilim ve iradesi

Bilgi Dünyası

Meleklere İman Nedir?

0

Meleklere iman nedir? Meleklere iman, meleklerin görevleri, hakkında bilgi Allah’a, O’nun Resulü Hz. Muhammed’e ve ona gönderilenlere inananlar iman şartlarından olan meleklere de inanmakla yükümlüdürler. Melekler, nurlu, latif ve gözle görülmeyen cisimlerdir. Allahu Taala, melekleri, kendisine ibadet etmek, verdiği görevleri noksansız yapmakla vazifelendirmiştir. Melekler asla Hakk’a isyan etmezler, Hakk’ın buyruğundan hiç bir suretle çıkmazlar. Yemez

Bilgi Dünyası

Allah’a İman Nedir? Nasıl Olur?

0

Allah’a iman etmek ne demektir? Allah’a iman etmek nasıl olur? Allah’a iman neyi gerektirir, hakkında bilgi. İman sözcüğü, sözlüklerde genellikle, kutsal inanç, gerçekleme anlamındadır. Terim olarak: “Hz. Muhammed’e, Allahu Taala tarafından bildirilen bütün ilke ve buyrukların doğruluğunu, gerçekliğini dille ikrar ve gönülle tasdik”tir. iman sahibine: Mümin ve iman edilen esaslara da: Aka’id, imanın şartları, yaygın

Din

Enfal Suresi Hakkında Bilgi

0

Enfal suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi. ENFAL SÛRESİ, Kuran-ı Kerim’in 8. sûresidir. 75 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. Enfal, Arapça “ele geçirilmiş, savaşta elde edilmiş, ganimet” anlamına gelen “nefel” sözünün çoğuludur. Bedir gazasında alman ganimetlerin bölüşülmesinde Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıktığından bu sûre Medine’de indirilmiştir. Allah’ın Bedir’de Müslümanlara yaptığı

Bilgi Dünyası

Ahiret Nedir? Çeşitli Dinlerde Ahiret İnancı

0

Ahiret ne anlama gelir? Müslümanlarda, Hristiyanlarda, Musevilikte ve diğer dinlerde ahiret inancı nasıldır? Ahret yada Ahiret; dinsel inançlara göre insanların öldükten sonra sonsuza kadar kalacakları yer: Öte dünyadır. Ahret kavramı, tarihin ilk çağlarından başlayarak, kişiyi ve toplumları çok yakından ilgilendirdi. Bu nedenle kavram, bütün din ve inançlarda geniş ölçüde işlendi. Günümüzde de, ölümden sonra gidilecek

Din

Gaşiye Suresi Hakkında Bilgi

0

Gaşiye Suresi nedir? Gaşiye (Gaaşiye) Suresi anlamı, açıklaması, ile ilgili bilgi. GAŞİYE (GAAŞİYE) SÛRESİ, Kuran-ı Kerim’in 88. sûresi, 26 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça gaşıye (gaaşiye) sözcüğü “perde” demekse de, Kuran-ı Kerim’de her yerin felaketle kaplanması anlamına kullanılmıştır. Sûre, “Felaketi dünyaya yayılan”, (Hel etake hadiysul gaaşiyeh) ayetiyle başladığından, bu adla anılır. Bu deyimle kıyamet günü

Bilgi Dünyası Zekat İle İlgili Sözler

Zekat Nedir? Zekat Neden Verilir

12

Zekat nedir? Zekat kelime anlamı ve Zekat ile ilgili ayet ve hadislerden örnekler Zekat İslam’ın beş şartından birisidir. Zekatın hem kelime hem de dini anlamı bulunmakta ve bu iki anlam arasında bir bağ bulunmaktadır. Şöyle ki; kelime anlamı olarak zekat “Temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak” tır. Dini anlamı ise “Nisap miktarında mal

Din Regaib Kandili Sözleri

Regaib Kandili Tarihleri (1900 ve 2015 yılları Arası Regaip Kandilleri)

0

Regaib Kandili Receb ayının ilk perşembe gecesidir. Aşağıda 1900 yılından 2015 yılına kadarki Miladi ve Hicri takvime göre Regaib Kandili tarihleri mevcuttur. MİLADİ YIL MİLADİ TARİH HİCRİ TARİH HİCRİ YIL 1900 25/26 EKİM 01/02 RECEB 1318 1901 17/18 EKİM 04/05 RECEB 1319 1902 09/10 EKİM 06/07 RECEB 1320 1903 24/25 EYLÜL 02/03 RECEB 1321 1904

Bilgi Dünyası

Aşere i Mübeşşere Nedir?

0

Aşere-i Mübeşşere neye denir? Aşere-i Mübeşşere kimdir? Aşere-i Mübeşşere hadisi, hakkında bilgi. Aşere-i Mübeşşere; Hz. Muhammed’in daha sağlıklarında kendilerine doğrudan cennete gideceklerini müjdelediği Müslümanlığın önde gelen on kişisidir: Hz. Ebubekir (571-634), Hz. Ömer (591-644), Hz. Osman (576-656). Hz. Ali (598-661), Abdurrahman bin Avf (öl. 652), Ebu Ubeyde bin el Cerrah (öl. 639), Talha bin Ubeydullah (öl.

Bilgi Dünyası Kuran

Asr Suresi ve Anlamı

23

Asr suresi, Asr suresinin özellikleri, anlamı, açıklaması, tefsiri, hakkında bilgi. Asr suresi; Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Mekke’de inmiştir. 3 ayetten oluşur. Arapça asr sözcüğü zaman anlamına gelir. Sure bu sözcükle başladığından bu adı taşır. Mekke’de ya da Medine’de indiği yolunda görüş ayrılığı varsa da genellikle Mekke’de indiği kabul edilir. Sure, Müslümanlar için gerekli şu dört

Bilgi Dünyası

Hızır Aleyhisselam Kimdir?

1

Hızır Peygamber, Hızır Aleyhisselam Kimdir? Hızır Aleyhisselam hayatı, özellikleri, Hızır ve İlyas Peygamberler hakkında bilgi. Hızır Aleyhisselam adı efsanelere karışmış kutsal bir şahsiyettir. İslam topraklarında Hızır ile ilgili rivayetlerin esası Kuran’a dayanır. Kuran’ın XVIII. suresinin 59-81. ayetlerinde anlatıldığına göre, Hz. Musa bir delikanlıyla birlikte yolculuğa çıkmıştı. Yanlarında bir de balık vardı. Yolda bir yere geldikleri

Bilgi Dünyası

Ayet Nedir?

0

Ayet ne demektir? Ayetlerin sınıflandırılması, indirilmesi, Muhkemat ve Müteşabihat nedir, hakkında bilgi. Ayet; Kur’an-ı Kerim’in surelerini oluşturan cümlelerden her biridir. Sözcük Arapçada açık belirti, nişane (iz), emare buyuran (zorlayıcı), ibret (yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu ya da bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders) anlamlarını birlikte içerir. Kur’an-ı Kerim’de bu anlamların tümünü birden kapsayan

Din İsrafil

İsrafil Meleği Hakkında Bilgi

0

İslam inancına göre dört büyükmelekten birisi olan ve Kıyamet günü sur borusunu üfleyeceğine inanılan israfil melek hakkında bilgi. İsrafil Meleği Hakkında Bilgi Dört büyük melekten biri. Dört kanadı vardır. Bunlardan biri doğuda, biri de batıdadır. Öteki iki kanadından birisiyle vücudunu örter, ötekisiyle de Allah’ın celalinden kendisini korumaya çalışır. İsrafil’in görevi, kıyamet günü birinci kez, mahşer

Din

Cemel Vakası Hakkında Bilgi

6

Cemel Vakası (Cemel Savaşı) nedir? Cemel Savaşı kimler arasında olmuştur? Cemel Savaşı neden ve ne zaman olmuştur, hakkında bilgi. İslam tarihindeki ilk iç savaştır. 656’da öldürülen Hz. Osman’ın yerine, bu makamı Peygamber’in vefatından beri isteyen Hz. Ali‘nin halife seçilmesi, bazı çevre ve kimselerce çok kötü karşılanmıştı. Bunların içinde Peygamber’in en sevgili eşi (ilk halife Hz.

Din Dua

LGS Duası Oku! LGS Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Başarı Duası

0

LGS ye girecek olan adaylar için sınava girerken ve sınav başlayınca okuyabilecekleri dua. Herkese başarılar dileriz. İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur:(isra suresi;80) رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا “Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” ANLAMI:”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile

Din Berat Yazısı

Berat Kandili Tarihleri (1900 ve 2015 yılları Arası Berat Kandili Tarihleri)

1

Berat Kandili tarihleri. 1900 ile 2015 yılları arasını kapsayan bir dönem için tüm Berat Kandili tarihleri. MİLADİ YIL AY GÜN HİCRİ YIL 1900 07/08 ARALIK CUMA/CUMARTESİ 1318 1901 26/27 KASIM SALI/ÇARŞAMBA 1319 1902 16/17 KASIM PAZAR/PAZARTESİ 1320 1903 05/06 KASIM PERŞEMBE/CUMA 1321 1904 24/25 EKİM PAZARTESİ/SALI 1322 1905 14/15 EKİM CUMARTESİ/PAZAR 1323 1906 03/04 EKİM

Din Mevlid Kandili Sözleri

Mevlid Kandili Tarihleri (1900 ve 2015 yılları Arasındaki Mevlid Tarihleri)

0

Mevlid Kandili tarihleri. 1900 ile 2015 yılları arasını kapsayan bir dönem için tüm Mevlid Kandili tarihleri. MİLADİ YIL AY GÜN HİCRİ YIL 1900 09/10 TEMMUZ PAZARTESİ/SALI 1318 1901 28/29 HAZİRAN CUMA/CUMARTESİ 1319 1902 18/19 HAZİRAN ÇARŞAMBA/PERŞEMBE 1320 1903 07/08 HAZİRAN PAZAR/PAZARTESİ 1321 1904 26/27 MAYIS PERŞEMBE/CUMA 1322 1905 16/17 MAYIS SALI/ÇARŞAMBA 1323 1906 05/06 MAYIS

1 14 15 16