Browsing: Din

Din

Hz. Nuh Kıssası Nedir? Hz. Nuh Kıssasının Özeti ve Çıkarılabilecek Dersler

0

Kuran’ı Kerim kıssalarından Hz. Nuh kıssasının, Kuran’da anlatılışı ve Hz. Nuh kıssasından çıkarılabilecek dersler hakkında bilgi. Hz. Nuh Kıssası Hz. İdris’ten (a.s) sonra peygamber olarak insanlara Hz. Nuh (a.s) gönderilmiştir. Kelime anlamı olarak “Nuh”çok ağlayan, inleyen manasına gelmektedir. Yüce Allah’ın korkusundan dolayı daima ağladığı için O’na Nuh ismi verilmiştir. Hz. Nuh (a.s) doğumunun kırkıncı günü

Din Eğitim

İslamda Temel Hak ve Özgürlüklerimiz Nelerdir? Kullanımı ve Açıklamaları

0

İslam dinindeki temel hak ve özgürlükler nelerdir? Bu hak ve özgürlüklerin kullanımı. Din Kültürü 10. sınıf Haklar özgürlükler konusu hakkında açıklamalar. Hak; sözlükte adalet, gerçeğe uygunluk, hukukun gerektirdiği şey anlamlarına gelir. Kur’an’da insaf, görev, sorumluluk, değer, hakların korunması gibi anlamlara gelir. Özgürlük, serbest karar verebilme ve dilediğini seçme hakkına sahip olmaktır. Temel hak ve özgürlükler

Din Kuran-ı Kerim

İlahi Kitaplar ve Kitaplara İman Nedir? Nasıl Olmalıdır Hakkında Bilgi

0

İlahi kitaplar hangileridir, ilahi kitapların isimleri ve özellikleri nelerdir? Kitaplara iman nedir, nasıl olmalıdır? Hakkında bilgi. Cenab-ı Hakk, kulları arasından seçerek peygamberlik makamına layık gördüğü rehberler vasıtasıyla emir ve nehiylerini, hikmetlerini insanlara duyurmuştur. Bütün peygamberler aynı şekilde görevlendirilmiş değildir. Bunlardan ancak bazılarına kitaplar indirilmiş ve bunların kapsamları çerçevesinde hareket olunması emrolunmuştur. Peygamberler de Allah’tan vahiy,

Din tevrat

İlahi Kitaplar Nelerdir? Kutsal Kitapların Maddeler Halinde Özellikleri

0

İlahi, kutsal kitaplar hangileridir? Suhuf nedir? İlahi kitapların özellikleri, gönderildiği peygamberler hakkında bilgi. İlahi Kitaplar Yüce Allah’ın peygamberlerine vahyettiği kitaplara, İlahi kitaplar denir. İlahi kitaplar suhuf ve büyük kitaplar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu kitaplarda; doğru, faydalı, iyi ve hoş olan davranışların neler olduğu yazılıdır. İlahi kitaplarda ilahi emirler, yasaklar ve öğütler bildirilmiştir. Helal olan

Din Kuran

Kur’an ı Kerim’in Belli Başlı Konuları Nelerdir? Örneklerle Konu Anlatımı

0

Kur’an-ı Kerim’in belli başlı konuları nelerdir? Kuran’da inanç, ibadet, ahlak, kıssalar konuları hakkında bilgi. Yüce Allah, Kur’an’ı insanları doğru yola ileten bir rehber olarak göndermiştir. Son ilahi kitap olan Kur’an, tüm insanlığa gönderilmiş kutsal kitaptır. Onda insanların Yüce Allah’a karşı görevleri ve sorumlulukları, insanların diğer canlılarla ve çevresiyle ilişkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiği, ahiret hayatının

Din adem havva

Adem İle Havva’nın Hayatı, Adem ile Havva Kimdir? Cennetten Kovulmaları

0

Adem ile Havva kimdir? Hz. Adem ile Hz. Havva nasıl cennetten kovulmuştur, sonra neler yaşadılar, hayat hikayesi, hakkında bilgi. Adem İle Havva Adem İle Havva; Dini inanışlara göre dünyaya gelen ilk insan çiftidir. Tevrat’ın yazdığına göre Tanrı ilk önce Adem’i, sonra da ona yardımcı olması için birtakım hayvanları yaratmıştır. Adem bunlardan hiçbirini kendine denk görmediği

Din

Hz. Adem Kıssasından Çıkarılabilecek Dersler, Hz. Adem Kıssası Hakkında Bilgi

0

Kuran’ı Kerim kıssalarından Hz. Adem kıssasının, Kuran’da anlatılışı ve Hz. Adem kıssasından çıkarılabilecek dersler hakkında bilgi. Hz. Adem Kıssası Bütün insanların babası, atası, yaratılan ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’dir (a.s). Melekler Yüce Allah’ın emriyle dünyanın çeşitli memleketlerinden toprak getirip, bu toprakları su ile karıp çamurdan bir insan heykeli şekline koydular. Bu şekilde bir

Biyografi Hz. Adem

Hz. Adem Hayatının Özeti, Hz. Adem Kimdir? Özellikleri, Mucizeleri

40

Hz. Adem kimdir? Hz. Adem peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Adem’in hikayesi, hayatının özeti, Hz. Adem hakkında bilgi. Hz. Adem;ilk Peygamber ve ilk insandır. Allah O’nu topraktan yaratmış, sonra rûhundan üfleyerek can vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in yaratılışı ile ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. O, insanlığın babasıdır. Yaratıldığı zaman Allah meleklere Hz. Adem’e secde

Din komşu

İslamda Komşuluk Hakları Nelerdir? Hadis ve Ayetlerle Açıklaması

0

İslamiyette komşuluk neden önemlidir? İslama göre komşuluk hakları nelerdir, komşuluk ilişkileri nasıl olmalıdır? İslamda komşu hakkında bilgi. İslamda Komşuluk Hakları İslâm dininde müminlere yüklenen vazifelerden biri de: Komşu haklarıdır. Komşuluk, akrabalıktan sonra gelen ve bazen dostluktan bile güçlü bağlarla insanları birbirine bağlayan bir yakınlıktır demek yanlış olmaz. Konutları yakın kimseler arasında bir çok bakımdan ilişkiler

Din Mevlana

Tasavvuf Nedir? Tasavvuf Temsilcileri Kimlerdir? Hakkında Bilgi

0

Tasavvuf nedir, tasavvuf biliminin içeriği nedir? Tasavvufun temsilcileri, başlıca tasavvufçular kimlerdir, kısaca. TASAVVUF Tasavvuf, insanın sezgi yoluyla, ibadet yoluyla kendinden geçerek Tanrı’ya erişmesinin ve onla bütünleşmesinin yollarını gösteren bir öğretidir. Tasavvufa göre insan Tanrı’ya akıl yoluyla değil, gönül yoluyla ulaşır. Bu yüzden tasavvuf insanın dinsel anlamda nasıl yaşamasını işaret eden bir yasam felsefesidir. Başlıca Tasavvufçular:

Biyografi Mevlana

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinde Etkili Olan Şahsiyetler Kimlerdir?

0

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinde Etkili Olan Şahsiyetler kimlerdir? İslam anlayışının oluşumunda etkili olan bu kişilerin islama katkıları. Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinde Etkili Olan Şahsiyetler Temel esaslarını Kur’an-ı Kerim’den ve O’nun anlaşılmasında ve yaşanmasında en güzel örneği olan Hz. Peygamber (sav.)’in Sünnet’inden alan İslamiyet’in değişik coğrafyalarda ve kültürlerde farklı yorumlarla kabulü ve yaşanması gibi durumlar söz

Din Roş Aşana

Roş Aşana (Rosh Hashanah) Nedir? Shana Tova Nedir? Anlamı ve Tarihçesi

0

Roş Aşana (Rosh Hashanah) nedir, Yahudiler için önemi nedir, ne kutlanır, gelenekler ve inanışlar nelerdir? Shana Tova ne anlama gelir, ne zaman söylenir, hakkında bilgi. Roş Aşana (Rosh Hashanah) Yahudi Yeni Yılı olan Roş Haşanah (Rosh Hashanah), Yahudiliğin en kutsal günlerinden biridir. “Yılın başı” veya “yılın ilk günü” anlamına gelen festival, Eylül veya Ekim aylarına

Din secde

Namaz Çeşitleri Nelerdir? Namaz Çeşitlerinin İsimleri Özellikleri Rekatları

0

Namaz çeşitleri nelerdir? Namaz çeşitlerinin isimleri nelerdir, kaç rekat kılınırlar, ne zaman kılınırlar? Namaz çeşitleri hakkında bilgi. NAMAZ ÇEŞİTLERİ 1. FARZ NAMAZLAR : Beş vakit namazlardan yani : Sabah namazı 2, öğlen namazı 4, ikindi namazı 4, akşam namazı 3, yatsı namazı 4 olmak üzere yekûn 17 rek’at farz namazlar vardır. Cuma namazı da farzdır.

Din Türklerde Sanat

Türkler ve İslamiyet Konu Anlatımı (9. Sınıf Din Kültürü)

0

Türklerin Müslüman olma sebepleri ve bu yolda etkili olan şahıslar, Türklerin İslama katkıları, yaptıkları ve katkıda bulunanlar. Türkler ve İslamiyet (9. Sınıf Din Kültürü) Türkler İslam’dan önce Budizm, Zerdüşlük, Maniheizim, Yahudilik ve Hristiyanlık dinleriyle tanışmışlardır. Genel olarak inandıkları din ise Gök Tanrı dini olmuştur. Türkler ilk defa Emeviler Dönemi’nde Müslüman Araplarla karşılaşmış, Emevilerin sert tutumu

Din Peygamberimizin Doğduğu Ev

Peygamberimizin Doğumu ve Çocukluğu Hakkında Bilgi

0

Peygamber Efendimizin doğuşu ve çocukluk yıllarının özellikleri, ailesi. Peygamberimizin doğumu ve çocukluğu hakkında bilgi Peygamberimizin Doğumu Peygamberimiz (s.a.v), Mekke’deki Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır. Babası Abdullah, dedesi ise Abdulmuttalib’di. Büyük dedesinin adı Haşim’in asıl adı Amr olup görevi Kabe’yi ziyarete gelenlerin su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak idi. Dedesi Abdulmuttalib Kabe’nin yanındaki zemzem suyunun yerini tekrar bularak,

Din papa

Papa Nedir? Ne İş Yapar? Papalık Tarihi, Hakkında Bilgi

0

Papa nedir, papalar ne işe yapar? Papalığın kuruluşu, tarihçesinedir? Papanın özellikleri nelerdir? Papa ve papalık hakkında bilgi. PAPA VE PAPALIK Papa, Katolik Kilisesi’nin en yüksek ruhani önderi, Roma piskoposudur. Özellikle 3-5. yüzyıllar arasında bütün piskoposların resmî sıfatı olan Yunanca pappas (baba) unvanı günümüzde de Doğu’da İskenderiye patriği ile Ortodoks papazlar için kullanılmaktadır. Buna karşılık Batı’da, Latinceye

Din Budizm

Budizm Nedir? Buda Kimdir? Budizm İnancının Temelleri Nelerdir?

0

Budizm nedir? Budizm yada Budacılık öğretileri, özellikleri, Buda kimdir? Budizm hakkında bilgi. Budizm; Buda’nın (İÖ 563-483) oluşturduğu gizemsi dünya görüşü ve dindir. Doğaüstü kişileşmiş bir Tanrı düşüncesi yerine salt varlığı koyarak, onun insanda arzu biçiminde belirdiğini, bundan da ıstırabın doğduğunu ıstıraptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğini ileri sürer. Var olmaktan vazgeçmek şu yolla olur:

Din islamda emanet

İslamiyette Emanetin Önemi, Emanete İhanet Etmenin Sonu Ne Olur?

0

Emanet nedir? İslamda emanet neden önemlidir? Emanet sahibi nasıl davranmalıdır? Emanete ihanet edene ne olur? İslamiyette Emanetin Önemi Emanet; saklanması hususunda titizlik gösterilmesi gereken bir haktır ki buna hiyanet büyük günahtır. Emin, yani güvenilir bir kimse olmak İslâmda esastır. Emanet Peygamberlerin de sıfatlarından biri olup, onlar, Allah’ın bildirdiklerini eksiksiz olarak insanlara duyururlar. Sevgili Peygamberimize müşrikler

Din Bedir Savaşı

Bedir Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Neden Gerçekleşmiştir?

0

Bedir Savaşı ne zaman ve kimler arasında, nerede gerçekleşmiştir? Bedir Savaşı’nın Müslümanlar için önemi hakkında bilgi. Bedir Savaşı;Müslümanların Hz. Muhammed‘in yönetiminde yaptıkları ilk savaştır. 624’te (Ramazan ayının 17 ya da 19. günü) Medine’nin güneybatısındaki Bedir’de yapıldığından Bedir (Bedr) Savaşı adı ile bilinir. Mekke’ deki müşrikler (putataparlar) Medine’ de Müslümanlığın hızla yayılıp güçlenmesini önlemek için Hicret’in

Din Kuran

Kur’anı Kerim’in Temel Amaçları Nelerdir? (Doğru Bilgi, İnanç, Davranış)

0

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in temel amacı nelerdir? Doğru bilgi ve doğru inanç kavramları hakkında bilgiler. Kur’an-ı Kerim’in Temel Amaçları Allah, Kur’an-ı Kerim’i tüm insanlığa rehber olsun diye göndermiştir. Onun temel amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: İnsanların ve diğer varlıkların yaratıcısının Allah olduğunu bildirmek İnsanların varlıklar içinde seçkin bir yerinin olduğunu ve sorumluluklarının bulunduğunu bildirmek İnsanların

Din Mevlid-i Nebi Haftası İle İlgili Kompozisyon (Haftanın Amacı Nedir?)

Mevlid i Nebi Haftası İle İlgili Kompozisyon (Haftanın Amacı Nedir?)

3

Mevlid-i Nebi haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili yazı, kompozisyon örneğinin yer aldığı sayfamız. Mevlid-i Nebi Haftası Peygamber Efendimizin doğumunun kutlandığı haftadır. Güzeller güzeli, sevgililer sevgilisinin doğumu bu hafta süresince kutlanır, bu hafta süresince programlar düzenlenir, dini şiir vb. yarışmalar yapılır, dualar okunur, Peygamber efendimizin hayatı öğrenilir, öğretilir. Tüm

Din Kur'an'da Adı Geçen Peygamberlerden Hz. Zekeriya'nın Hayatı ve Hikayesi

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberlerden Hz. Zekeriya’nın Hayatı ve Hikayesi

3

Hz. Zekeriya peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Zekeriya’nın hikayesi, hayatının özeti, Hz. Zekeriya hakkında bilgi. Zekeriya (a.s.), Kur’ân’da adı geçen peygamberlerden biridir. Soyu Dâvud (a.s.)’a dayanmaktadır. Kur’ân’da anılan duâlarından (19/Meryem, 6) anlaşıldığına göre, soyu daha sonra Yâkub (a.s.)’a varmaktadır. Zekeriya (a.s.) İsrâiloğullarının peygamberi olduğu gibi, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşâviri, yani danışmanı idi

Din

Ramazan Bayramının Özellikleri ve Önemi, Ayet ve Hadisler İle Açıklaması

0

Ramazan bayramı nedir? Ramazan bayramı neden önemlidir, neden kutlanır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Ramazan Bayramı; Bütün İslâm âleminin Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretlerinin ikinci yılından beri sevinç, neşe ve gönül alma ve gönül yapma günleri olarak kutladığı iki mübarek bayramdan ilki Ramazan, ikincisi Kurban bayramıdır. Bu iki din bayramının, bu yıl, Hicret’in 1401. senesi içinde yaşanması,

Din Hz Muhammed'in Evi

Hz. Muhammed’in Ahlak Anlayışı Nasıldır? Örnekleri İle Konu Anlatımı

0

Hz. Muhammed’in Ahlak Anlayışı nasıldır? Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Ahlakı hakkında örnekleri ile konu anlatımı. Hz. Muhammed’in Ahlakı; “Alemlere ancak rahmet olarak” gönderilen Hz. Muhammed’in her bakımdan eşsiz ve eksiksiz şahsiyetini simgeleyen yüksek ahlâkı hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılabilir. Biz O’nun ahlâk üstünlüğüne, ayrıcalığına ancak şöylece bir göz atıp geçmek zorundayız. Zaten kendileri: “Ben mekarim-i ahlâkı

Din Kurban Bayramı Mesajları

Kurban Bayramının Önemi, Özellikleri ve Hikayesi Nedir? Neden Kutlanır?

0

Kurban bayramı nedir? Kurban bayramı neden önemlidir, neden kutlanır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Kurban Bayramı; Toplamı bir milyara yaklaşan müslümanların en büyük bayramı,-arapça deyimi ile “İd-i Adhâ”; Arabî ayların sonuncusu olan Zi’l-hicca’nın onunda, gün doğuşundan sonra başlayan ve dört gün süren kısa bir sevinç, neş’e ve Tanrıya şükran dönemidir. Biz Müslüman-Türklerin Kurban Bayramı dediğimiz ve

Din Mücadele Suresi Kaç Ayettir? Kaçıncı Suredir? Meali Nasıldır?

Mücadele Suresi Kaç Ayettir? Kaçıncı Suredir? Meali Nasıldır?

0

Mücadele suresi Kuran-ı Kerim’in kaçıncı suresidir, kaç ayettir, meali nedir, nerede inmiştir, hakkında bilgi. Mücadele Suresi; Kuran ı Kerim’in 58. sûresi. 22 ayetten oluşur. Medine’de inmiştir. İlk 10 ayetinin Medine’de, öteki ayetlerin Mekke’de ya da bunun tam tersi olduğunu ileriye sürenler de vardır. Arapça mücadele sözcüğü “çekişen, tartışan yakınan kadın” anlamını taşır. Sûrenin birinci ayetinde

Din gıybet sözleri

İslamda Başkalarını Çekiştirme Gıybet Nedir? İslamda Bozgunculuk Nedir?

0

İslama göre başkalarını çekiştirmek, gıybet nedir? İslamda bozgunculuk nedir? Gıybet ve bozgunculuğun zararları ve İslamın bakış açısı. İslamda Başkalarını Çekiştirme Gıybet Gıybet, Gıybet dinimizin yasakladığı çirkin hareketlerden biridir. Bu, kendi hoşumuza gitmeyen bir şeyi bir başkasına yakıştırarak söylemek ve onu kötülemeye çalışmaktır. Sevgili Peygamberimiz gıybeti tarif ederken: “Gıybet, kardeşini hoşuna gitmeyen vasıflarla anmandır.” buyurmuşlardır. Gıybetin

Din islamda zulüm

İslamda Zulüm Nedir? İslamiyette Zulüm Kavramı Çeşitleri ve Mahiyeti

0

İslamiyette zulüm nedir? İslamiyete göre Zulüm kavramı ve zulmün çeşitleri, haram oluşu ve zulmün mahiyeti hakkında bilgi, açıklama. İslamda Zulüm Zulüm, aslında: haksız muamele, adaletten ayrılma anlamına gelir. Dince haram kılınan hususlardan biri niteliğiyle zulüm, toplumun da hoş görmediği ve insan haklarının çiğnenmesini temsil eden bir işlem olarak bir çok zararı görülen kötü ve yasak,

Din Yahudilik Dini Nasıl Doğmuştur? Altın Çağ ve Yahudilik Tarihi

Yahudilik Dini Nasıl Doğmuştur? Altın Çağ ve Yahudilik Tarihi

0

Yahudilik dini nasıl doğmuştur? İlk yahudiler, Yahudilerde Altın Çağ ve Yahudilerin parçalanması, Yahudiliğin tarihçesi hakkında bilgi. YAHUDİLER, yeryüzünde tarihleri en eski, en karışık ve efsanelerle dolu bir kavimdir. Yahudi kelimesi, bu kavmin, belli bir kolunun kurmuş olduğu bir devlet adından, «Yahuda» devletinden genelleşmiştir. Yahudilere, Hazreti Musa‘dan sonra, din adını kavim adı olarak benimsemelerinden dolayı «musevi»

Din

Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı, İnsanlığa Mesajları Nedir?

0

Tarih boyunca peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? Peygamberlerin insanlığa ne mesajı vermeye çalışmışlardır? Hedefleri Nedir? Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı Peygamberler farklı zamanlarda ve farklı yerlerde görevlendirildiği halde Yüce Allah’tan getirdikleri mesajlar ve arzuladıkları hedefler benzerdir. Peygamberlerin ortak mesajlarının başında Yüce Allah’a, peygamberlere, meleklere ve ahiret gününe inanmak yer almaktadır. Bunun yanı sıra dünyada

Din Oruç Duası

Oruç (İftar) Duası, Oruç Tutanlar İçin İftar Sofrasında Okunacak Dualar

0

12İftarda oruç tutanların okumaları için dualar. Oruç tutanlar, iftar sofraları için dualar, iftar vaktinde okunacak dualara örnekler. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç münasebiti ile iftar sofralarında oruç için dua edilmesi sünnettir. Aşağıda Türkçe özellikle iftar vakti kullanabileceğiniz dualar yer almaktadır. “İftar Duası ( Oruç Duası)” Kainatın tek efendisi yüce Allah’ım! Bu Ramazan ayında da orucumu

Din İslam - Kabe

Hac Nedir? Sözlük Anlamı, Hac Neden Yapılır? Hac İçin Nereye Gidilir?

0

Hac nedir? Hac sözlük anlamı nedir? Hac nasıl ve neden yapılır? Hac’ın kuralları nelerdir? Hac için nereye gidilir? Hac hakkında bilgi. HAC “Hac Anlamı” 1. isim, din b. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi 2. İslam’ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan

Din Dünya Dinler Haritası

Dünyadaki Dinler ve İnançlar Nelerdir? Ortak Özellikleri ve Dinlerin İsimleri

4

Yeryüzünde yaşayan dinler hangileridir, ortak özellikleri, inançları nelerdir? Yaşayan beşeri ve ilahi dinler hakkında bilgi. Dünyadaki Dinler ve İnançları Peygamberimiz her çocuğun bir fıtrat üzerine doğduğunu, daha sonra anne-babasının o çocuğu kendi inançlarına göre yetiştirdiğini belirtmiştir. İnsan yaratılış olarak inanma ihtiyacıyla doğar. İnanmak fıtrattan (yaratılış özelliği) gelir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli inanç biçimlerinin ve dinlerin

Din Sosyal Yardımlaşma

İslam’da Sosyal Yardımlaşma Nedir? Neden Önemlidir? Nasıl Yapılır?

0

İslam dininde sosyal yadımlaşma nedir? İslam’da sosyal yardımlaşma neden önemlidir, nasıl olmalıdır? Nasıl yapılır hakkında bilgi. İslam’da Sosyal Yardımlaşma İslâm dininde ahlâk güzelliğinin en çok övülen yönlerinden birini, sosyal yardımlaşma teşkil eder. Bu aynı zamanda kişinin âhiret hayatı bakımından da mükâfata kavuşmasına neden olur. Genellikle İslâmiyet’te çeşitli hayrat ve hasenatın (Hayırlı işler, iyi işler) amaçlarında

Din Babilik

Babilik Nedir? Babilik İnancı ve Mirza Ali Muhammed Hakkında Bilgiler

0

Babilik nedir? Babilik inancının ya da mezhebinin özellikleri nelerdir? Babilik inancı, tarihçesi, kurucusu Mirza Ali Muhammed hakkında bilgi. BABİLİK NEDİR? Babilik, Şiraz’da dünyaya gelen Mirza Ali Muhammed’in kurduğu mezhebin adıdır. İslâmlıkta devrim yapmak bahanesiyle ortaya atılan Mirza Ali Muhammed ( 1821 – 1850) «Bâb» lâkabıyla tanınmıştır. Şii mezhebine getirmek iddiasında bulunduğu, İslâmlığa sığnmayan acayip yenilikleri

Din uyku

Uyku Tutmadığında Okunacak Dua, Rahat Uyumak İçin Dua

3

Uyku tutmadığında okunacak dua ve anlamı, rahat uyumak için okunabilecek duanın hem Arapça okunuşu hem de Türkçe karşılığı. “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” Manası: Ey Allahim ! Yıldızlar battı, gözler sakinledi, ( ve yumuldu ) Sen hayat

Din Rüşvet sözleri

İslama Göre Rüşvet Nedir? İslam Rüşvet Almak ve Vermeye Nasıl Bakar?

0

İslam dininde rüşvet nedir? İslama göre rüşvet almak ve vermek günah mıdır, ne buyurulmuştur? Rüşvet hakkında hadisler ve ayetler, bilgi. İslama Göre Rüşvet Sözlüklerde : “hakka bâtıl, bâtıla hak dedirtmek için verilen akçe ve başka şeyler” ya da “bir görevlinin elindeki olanakları para, yahut mal karşılığında kötüye kullanması” aynı zamanda “bu yolda verilip alınan para

Din rüşvet

Rüşvet Nedir? Anlamı, Dinimizde Rüşvet Almak Vermek ve Zararları Nelerdir

0

Rüşvet ne anlama gelir? Rüşvet kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamıdinimizce rüşvet almak ve vermenin zararları hakkında bilgi. RÜŞVET ANLAMI “Rüşvet” Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar “Bu zat rüşvetin, hediyenin korkunç bir düşmanıymış!” – Ö. Seyfettin “rüşvet almak ” rüşvet olarak verilen parayı

Din

İslam’da Gıybet ve Dedikodu Nasıl Karşılanır? Hakkında Ayetler Hadisler

0

İslam dinine göre gıybet, dedikodu, çekiştirme, yerme ve koğuculuk nedir? Gıybet ve dedikodu neden günahtır, İslam nasıl bakar, hakkında bilgi. İslam’da Gıybet ve Dedikodu Eskiden gıybetçi de denilen kimselere nemmâm (koğucu) adı verilirdi. Bunlar bir mecliste söylenen sözü başka meclislere taşıyan, başkasının arkasında söylenilen bir lafı -yemeden içmeden- ona götürüp ara bozan, söz gezdirenler olup

Din islam

İslamın Korunmasına Önem Verdiği Temel Haklar, Temel Haklara Yaklaşımı

0

İslamin korunmasına önem verdiği temel haklar nelerdir? İslama göre temel hak ve özgürlükler ve İslamın temel haklara yaklaşımı hakkında bilgi. İslam’ın Temel Haklara Yaklaşımı 1. Yaşama Hakkı İnsanların sahip olduğu her türlü yarar anlamına gelen “hak” terimi, İslâmî kaynaklarda doğuştan sahip olunan ve sonradan elde edilen “kazanılmış haklar”ı ifade eder. Hukuk dilinde “insan haklan” diye

1 2 3 4 16