Browsing: Din

Din Kurban Bayramı Mesajları

Dini Bayramlar Nelerdir?

8

İslamiyetteki dini bayramlar nelerdir? Dini bayramların özellikleri, kutlanma sebepleri ile dini bayramların hangi gün oldukları hakkında bilgi. Dini Bayramlar Nelerdir? Her milletin kendi inancına göre dini ve milli birtakım bayramları vardır. Bu günler sevinç ve neşe günleri olarak kutlanır. Bayram zaten, ferah, neşe ve sevinç günü demektir. İslâmda da senenin iki günü bayram ilan edilmiştir.

Din

Kunut Duaları Hakkında Bilgi

5

Kunut Duaları nedir? Kunut Dualarının anlamı, açıklaması, özellikleri, ile ilgili bilgi. Kunut Duaları; Yatsı namazının son iki sünnetinden sonra vitir namazı kılınır. Vitir namazının üçüncü rekâtında, Fâtiha ve zammı sure (Kur’an’dan bir bölüm) okunduktan sonra tekbir alınır ve sonrasında Kunut duası okunur. Vitir namazlarında Kunut duası okumak ve Kunut tekbiri almak vaciptir. Cemaatle kılınan bir namazda hem

Din

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü

0

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü kültürü ile ilgili dini içerikli bu konu hakkında açıklayıcı yazı. Toplumsal barış ve hoşgörü ile İslam dini. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü İslâm dini başta olmak üzere bütün dinler, insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç edinirler. Bu bağlamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlarında barış, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi ahlaki

Din Hz. Osman

Hz. Osman Hayatı (Kısaca)

0

Dört büyük halifenin üçüncüsü olan hz. Osman’ın hayatı ile ilgili olarak kısaca bilgilerin iki farklı kaynaktan verildiği sayfamız. Hz. Osman Kimdir? (Ölümü: 656) «Hulefây-ı Râşidîn»in, yani Peygamber’in ilk 4 halifesinin (Ebubekir’le Ömer’den sonra) 3.’südür. Umeyye (Emevî) ailesindendir. Mekke’de doğdu. Zengin, çok itibarlı bir adamdı, Peygamber’in davetine ilk katılanlardan bîri oldu; içtimai mevkii bu derece yüksek

Din

Aşure Günü Okunacak Dualar

0

Aşure günü okunacak dualar. Aşure günü herkesin okuyabileceği dualardan örnekler. Aşure gününde kalbinizden geçtiği gibi dua okumaya özen gösteriniz. Aşure Günü Okunacak Dualar Aşure Günü Duası – 1 “Allah’ım bu sene içerisinde işlediğim ve beni uzak tuttuğun şeylerden sakınmadıklarımdan, razı olmadıklarından ve hoşlanmadıklarından yapmışsam beni affet yarabbim. Bana yüklediğin görevlerden dolayı beni affedip ve beni

Din Aşure Gününde Neler Oldu?

Aşure Gününde Neler Oldu?

0

İslam aleminin en önemli günlerinden birisi olarak kabul edilen Aşure Günü İslam inancına göre gerçekleşen olaylar hakkında bilgi. Aşure Günü neler oldu? Aşure Günü İslam alemi için oldukça önemli bir gündür. Müslümanlar için bu gün, hem yakınlarına, hem komşularına hem de akrabalarına aşure dağıttıkları ve insanların aynı bayram günlerinde olduğu gibi kaynaştığı ve yeniden görüştüğü

Din Ahd-i Cedid Nedir?

Ahd-i Cedid Nedir?

0

Ahd-i Cedid nedir? Ahd-i Cedid tarihi, özelliği, önemi, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ahd-i Cedid;Hristiyanların…

Din Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Antlaşması Nedir?

0

Hudeybiye Antlaşması Nedir? Hudeybiye Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Hudeybiye Antlaşması önemi, hakkında bilgi. Hudeybiye Antlaşması Nedir? Hicaz’da, Mekke’nin kuzeybatısında, kente 17 km uzaklıkta bir vadi olan Hudeybiye’de Hz. Muhammed ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan antlaşmadır (628). Hz. Muhammed, kan dökmenin yasak olduğu Zilkade ayında (mart-nisan 628) 1.500 kişilik bir güçle Kâbe’yi ziyaret

Din Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Barışının Koşulları ve Sonuçları

0

Hudeybiye Barışı ya da Hudeybiye Antlaşması olarak geçen antlaşmanın maddeleri ile sonuçları hakkında bilgiler veren yazımız. Hudeybiye Antlaşması İle İlgili Bilgi Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ile Mekke önderleri arasında yapılan barıştır (Mart 628). Müslümanların dinsel ve siyasal bir topluluk olarak tanınmasını sağlayan ve İslamın kitlelere yayılıp güç kazanması açısından önemli bir dönüm noktası olan antlaşma.

Din

Nuh Peygamberin Hayatı

3

Hz. Nuh (Nuh Peygamber)in hayatı, mucizeleri, kıssası. Hz. Nuh Peygamberin hikayesi, özellikleri hakkında bilgi. Nuh Peygamberin Hayatı Müslümanlık inancına göre, ilk peygamber Hz. Adem‘den sonra dördüncü peygamberdir. Adem’den sonra oğlu Şiyt, ondan sonra İdris, ondan sonra Nuh, peygamber olmuştur. Şiyt’e 50 sayfalık emir inmiş, Kâbe onun tarafından yapılmıştır. İdris elbiseyi, yazıyı icat etmiştir. Ondan sonra

Bilgi Dünyası Allah

Allah (C.C) İle İlgili Bilgiler

0

İslam inancına göre Allah ile ilgili bilgiler. Allah kelimesinin kökeni hakkında bilgi, Allah hakkında ve ismin kökeni hakkında kısa bilgi Allah (C.C) İle İlgili Bilgiler Allah, Müslümanlara göre evrenin ve bütün varlıkları yaratıcı ve koruyucu büyük güç, tapılacak tek varlıktır. Allah Sözünün Kökeni Allah sözünün kökeni kimi İslam bilginlerine göre Arapça, kimi İslam bilginlerine göre

Din Hacerü'l Esvet Taşı

Hacerü’l Esvet Taşı Nedir? Nerededir? Özelliği ve Anlamı

0

Hacerü’l Esvet nedir, anlamı. Hacerü’l Esvet taşı nerededir, özelliği nedir, islam dinindeki yeri nedir, Hacerü’l Esvet hakkında bilgi. Hacerü’l Esvet Taşı Nedir? Nerededir? Hacerü’l Esvet; Mekke’de Kâbe‘nin kutsallığının simgesi sayılan, Kâbe yapımından kaldığına inanılan “karataş”tır. Kâbe‘nin doğu köşesinde, 1.5 m. yükseklikte, söbe (söbü) biçiminde, 30 cm. çapında, hafif kırmızı ve sarı damarlı, parlak görünümde, gümüş

Bilgi Dünyası hadis

Hadis Nedir? Hakkında Bilgi

0

Hadis nedir, ne demektir? Hadis çeşitleri nelerdir? Hadislerin önemi ve islamdaki yeri nedir, hadisler ile ilgili, hakkında bilgi. Hadis Nedir? Hakkında Bilgi Hadis; Hz. Muhammed‘in İslâm diniyle ilgili sözleri; kök anlamı, haber, söylenti, bildirmedir. Hz. Muhammed, Kuran hükümlerine dayanarak Müslümanlara din öğretirken, zaman zaman kendisi de aydınlatmalarda bulundu ve özlü sözlerle Kuran ayetlerinin daha açık

Bilgi Dünyası Kabe

Hac İbadeti Nedir? Niçin Yapılır?

0

Hac ibadeti nedir? Hac ibadeti neden ve nasıl yapılır? İlk hac ne zaman yapılmıştır, hakkında bilgi. Hac İbadeti Nedir? Niçin Yapılır?  Hac; İslâm dininin beş temel şartından biri; Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Kâbe‘yi ziyaret (tavaf) etmekle gerçekleşen bu ibadet, İslâm dininin kalbi sayılan Mekke’de yapılır. İnanışa göre Hz. İbrahim ile oğlu İsmail Peygamber, Kâbe‘nin

Bilgi Dünyası Ahirete İman

Ahirete İman Nedir?

0

Ahirete, ahiret gününe iman ne demektir? Ahirete iman ile ilgili hadisler, ahirete imanın nasıl olacağı ve etkileri ile ilgili bilgi. Ahirete İman Nedir? Ahiret, dünya ötesi alem, ölümden sonra başlayacak olan ebedi hayat, insanın bu yer yüzünde yaşarken yaptıklarının hesabını vereceği hüküm günü gibi anlamlarda kullanılır. Her müslüman, imanın altı şartından birini oluşturan Ahiret gününe

Din Hendek Savaşı Haritası

Hendek Savaşı Hakkında Bilgi

0

Hendek Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Hendek Savaşı’nın önemi ve sonuçları hakkında bilgi. Hendek Savaşı Neden ve Ne Zaman Gerçekleşti? Hendek Savaşı; Medineli Müslümanlarla, Mekkeli müşriklerin yaptıkları savaştır (627). Mekkeliler Ebu Süfyan komutasında 4.000 asker, 300 süvari, 1.500 develiyle yola çıkınca öteki kabileler de Medine’ye doğru yürüdüler. 10.000’e yaklaşan büyük bir gücün üzerlerine

Bilgi Dünyası peygamberlere iman

Peygamberlere İman Ne Demektir?

0

Peygamberlere iman nedir? Peygamberlere iman neden önemlidir, nasıl olur? Peygamberlerin özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlere İman Ne Demektir? Peygamber’in asıl anlamı haber getirip bildiren olmakla beraber, inanç bahsinde, terim olarak, Allahu Taala’nın buyruklarını ve yasaklarını insanlara tebliğle görevlendirilip gönderilen zat demektir. Cenab-ı Hakk’ın emirlerini bu seçkin zatlara, bir melek getirir. Onlar da, yükümlülük ölçüsüne göre,

Din

Hristiyanlıkta İlk Günah Nedir?

0

Hristiyanlıkta ilk günah nedir? İlk günahın özellikleri, Hristiyan inancında ilk günah hakkında bilgilerin ve Hristiyanlık dini temel bilgileri. Hristiyanlıkta İlk Günah İlk günah, Hristiyan öğretisinde, her insanın doğuştan paylaştığı günahkârlık durumu ve bu durumun kaynağıdır. İlk günahın Âdem’ den kaynaklandığına ve onun soyundan gelen tüm insanlara geçtiğine inanılır. İlk günah öğretisi Kitabı Mukaddes’e dayanır. İnsanın

Din islam

Alem Nedir? (Dini Anlamı)

0

Çeşitli tek tanrılı ve çoktanrılı dinlerde alem kavramı ile ilgili bilgiler. Kutsal kitaplardaki alem ve…

1 2 3 4 5 17