Browsing: Biyoloji

Biyoloji damarlı bitkiler

Bitki Dokuları Nelerdir? Dokuların İsimleri, Özellikleri ve Sınıflandırılması

0

Bitki Dokuları nelerdir? Bitki Dokularının özellikleri, sınıflandırılması, görevleri hakkında bilgi. Bitki Dokuları; Yüksek yapılı bitkilerin dokuları başlıca iki büyük gruba ayrılır: Meristem doku: Bölünür doku ve sürgen doku da denen meristem doku, bölünme yeteneği olan, oldukça büyük ve küp, prizma, levha ya da uzunca biçimli hücrelerden oluşur. Bu hücrelerin çeperleri çok ince, sitoplazmaları bol, çekirdekleri

Biyoloji İnsan Vücudu

İnsan Vücudunun Bileşenleri Nelerdir? Nelerden Oluşur?

0

İnsan vücudunun bileşenleri nelerdir? İnsan vücudu nelerden oluşur, vücudumuzda bulunan maddeler ve oranları hakkında bilgi. İnsan Vücudunun Bileşenleri; İnsan vücudu su, organik ve inorganik maddelerden meydana gelmiştir. Vücut ağırlığının en büyük kısmı sudan ibarettir. Her organda su oranı insandan insana biraz değişir ve yaşlılıkta azalır. Altı aylık bir dölütün vücut ağırlığının yaklaşık olarak %90’ını, yetişkinde

Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyolojinin Kısa Tarihi, İlk Ünlü Biyoloji Bilginleri Kimlerdir?

0

Biyolojinin tarihi. İlk ünlü biyoloji bilginleri kimlerdir? Biyoloji biliminde dönüm noktası olan keşifler nelerdir Biyolojinin Tarihi Milattan 600 yıl önce yaşayan bir Yunanlı bilgin Anaksimanderos bütün canlıların sudan geldiğini ileri süren bir teori geliştirmişti. Ondan yüz yıl sonra gene bir Yunanlı bilgin olan Hipokrates sağlık üzerinde çok önemli çalışmalarda bulundu. Yunanlı Aristoteles’le Romalı Plinus da

Biyoloji Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Biyolojinin Bölümleri Nelerdir? Liste Halinde Kısa Tanımları İle Birlikte

0

Biyoloji biliminin bölümleri nelerdir? Biyoloji neyi inceler? Biyoloji biliminin başlıca dalları nelerdir? Kısa açıklamaların yer aldığı sayfamız. Biyolojinin Bölümleri Biyolojinin başlıca dalları şunlardır: Morfoloji : Şekil bilimidir. Hayvanların, dokuların, hücrelerin şeklini incel’er. Taksonomi : Yeni türler ve yeni akrabalıklar üzerinde çalışan bir bilimdir. Türün mahiyeti, nasıl meydana geldiği konusu da taksonominin çerçevesine girer. Embriyoloji :

Biyoloji Sindirim

Sindirilen Besinler Nerede Emilerek Kana Karışır? Sindirilenlerin Emilimi

1

Sindirilen besinler nerede emilerek kana karışır, besinlerin içeriklerinin emilimi, hangi besin nerede emilir, hakkında bilgi. Sindirilen Besinler Nerede Emilerek Kana Karışır? Sindirim sistemini oluşturan ve sindirime yardımcı olan organlardaki enzimler büyük moleküllü besin gereklerini küçük moleküllere dönüştürmekle görevliydi. Sindirime uğrayan besinler emilim ile ince bağırsaklardan kana, kandan ise vücut hücrelerine geçer. Aşağıdaki tabloda sindirim organlarındaki

Biyoloji Oniki Parmak Bağırsağı

Oniki Parmak Bağırsağı Yapısı, Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

0

Oniki parmak bağırsağı nedir, nerededir? Oniki parmak bağırsağının yapısı, görevleri, ne işe yarar, özellikleri hakkında bilgi. Oniki Parmak Bağırsağı Oniki Parmak Bağırsağı; ince bağırsağın ilk bölümüdür. Midede kısmen sindirilerek oniki parmak bağırsağına geçen besinlerin emilim süreci burada başlar. Yaklaşık 23-28 cm uzunluğunda olan oniki parmak bağırsağı, ince bağırsağın en kısa bölümüdür. Karaciğerin arkasında, açık ucu

Biyoloji Omurga

Omurga Hakkında Bilgi

0

Omurga nedir, ne işe yarar? Omurganın özellikleri nelerdir? Omurganın yapısı, görevleri, omurga ile ilgili bilgi.…

Biyoloji Omurilik

Omurilik Nedir? Görevleri Nelerdir?

0

Omurilik ne demektir? Omurilik nerededir, yapısı, görevleri, özellikleri hakkında bilgi. Omurilik; (Lat. Medulla spinalis). Omurganın ortasındaki kanaldan geçen sinirsel organdır. Bir yandan beyinle ilgisi olduğu gibi, bir yandan da boylu boyunca vücudun her yanında da budak salan sinirler verir. Halk arasında murdariliği de denir. Erişkinlerde uzunluğu 45-50 cm arasında, genişliği ise 1 cm kadardır. Omuriliğe

Biyoloji

Omurga ve Omurilik Hakkında Bilgi

0

Omurga ve omurilik nedir? Omur kemiklerinin özellikleri nelerdir? Omurilik yapısının özellikleri ve görevleri ile ilgili bilgiler. Omurga, 33 kemiğin birbirlerine eklenmesiyle meydana gelmiş bir kemik dizisidir, omurgalı yaratıkların iskeletlerinin esasını meydana getirir. Bütün öteki kemikler bu omur dizisinin çevresine çatılmıştır. Omurgayı meydana getiren 33 kemiğin her birine «omur» denir. Omurların 7’si boyunda, 12’si sırtta, 5’i

Biyoloji

Vücudumuzdaki Organlar ve Görevleri, Ana Organlar ve Organ Sistemleri

0

İnsan vücudunda bulunan organlar ve görevleri nelerdir? Vücudumuzdaki organ sistemleri ve organların yapıları, fonksiyonları hakkında bilgi. Organ nedir? Organ, belirli bir biçim ve işlevi olan bir canlı organizmada bulunan bir grup dokudur. Organ sistemleri Organlar organ sistemlerine gruplandırılmıştır. Organ sistemleri belirli bir görevi yerine getirir. İnsanda on büyük organ sistemi vardır: Sinir sistemi – Sinir

Biyoloji ATP

ATP’nin Yapısı ve Canlılar için Önemi

0

ATP’nin yapısı nasıldır, yapısında bulunan maddeler ve özellikleri nedir? ATP’nin canlılar için önemi nedir, açıklaması, ATP hakkında bilgi. ATP’nin Yapısı ve Canlılar için Önemi Hücre faaliyetleri için gerekli olan enerji, ATP’den sağlanır. Solunumla elde edilen enerji, hücrede ATP şeklinde, kimyasal bağ , enerjisine dönüştürülür. Bir molekülü oluşturan atomların arasındaki bağlarda bulunan enerjiye, kimyasal bağ enerjisi

Biyoloji Sera Etkisi

Sera Etkisi Nedir?

0

Sera etkisi nedir? Sera etkisi nasıl meydana gelir, zararı nedir? Dünyanın geleceği için önemli olan sera etkisi hakkında kısaca bilgi. SERA ETKİSİ Kömür, doğalgaz ve fuel gibi fosil yakıtlar, yüksek basınç altında oluşmuş ve karbondioksit içeriği bakımından çok zengin organik maddelerdir. Bu yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan C02 gazı, atmosfere karışır. Normalde karbon döngüsünün bir

Biyoloji

İnterfaz Evresinin Aşamaları ve Fonksiyonları

0

Hücre bölünmesinde interfaz evresinin önemi ve amacı nedir? İnterfaz evresinin aşamaları ve fonksiyonları hakkında bilgi. İnterfaz Evresinin Aşamaları ve Fonksiyonları Bir hücre mitoz bölünmeye geçmeden önce, ara fazda ilerlemesi gerekir. Interfaz döneminde, bir hücre büyür ve bölünme için gerekli proteinleri oluşturur. Hücre döngüsünün bir parçası olarak belirli bir düzendeki interfazda üç aşamadan meydana gelir; Hücreler

Biyoloji Hücre ve Doku Kültürü

Hücre ve Doku Kültürü Hakkında Bilgi

0

Hücre kültürü nedir? Doku kültürü nedir? Hücre ve Doku Kültürünün Özellikleri Nelerdir?Açıklaması, örnekler Hakkında Bilgi. Hücre ve Doku Kültürü Hakkında Bilgi Günümüzde herhangi bir bitki dokusundan alınan parçanın hazırlanan kültür ortamında bekletilip, bu dokudan kök sürgünlerin oluşturulması ve bitkinin gelişmesi sağlanır. Bunun için mineraller, su ve hormon gibi besleyici maddeleri içeren doku kültürüne, bir grup

Biyoloji kan alma

Kanda Hangi Bakteriler Bulunur? Hastalıkları, Kanda Bulunan Bakteriler

0

Kanda hangi bakteriler bulunabilir ve ne gibi hastalıklara yol açarlar? Kanda bulunabilecek bakterilerin özellikleri hakkında bilgi. Kanda Bulunan Bakteriler Bazıları hastalık ve enfeksiyona neden olabilen birçok farklı bakteri türü vardır. Bakteriler cilt, bağırsak ve kan dahil olmak üzere vücudun farklı bölgelerinde yaşayabilirler. Bazı bakteriler kan dolaşımına girdiklerinde ciddi hastalıklara ve hatta ölüme neden olabilirler. Hangi

Biyoloji Hücre Duvarı

Hücre Duvarı Hakkında Kısaca Bilgi

0

Hücre duvarı nedir? Hücre duvarı ne işe yarar? Hücre duvarının yapısı ve özellikleri nelerdir? Hücre duvarı hakkında kısaca bilgi. Hücre Duvarı Hakkında Kısaca Bilgi Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde bulunur. Bu canlılarda bulunan çeperlerin temel yapıları farklıdır. Bitki hücrelerinin çeperleri selüloz, mantarların kikitin, bakterilerin iseaminoasitve glikoz türevi moleküllerden meydana gelmiştir. Bu yapı, cansız olup üzerinde

Biyoloji Ribozom

Ribozom Nedir? Görevleri Kısaca

0

Hücrede ribozom nedir, ne işe yarar? Ribozomların yapısı ve görevleri nelerdir? Ribozomların hücre içindeki fonksiyonları hakkında bilgi. Ribozom Nedir? Görevleri Kısaca Virüsler hariç, bütün hücrelerde bulunan ribozomlar, büyüklüğü 150-200 A° arasında değişen en küçük organeldir. Ribozomlarda protein sentezi yapılır. Hücreye giren amino asitler, burada protein haline getirilir. Proteinler hücrenin en önemli yapıtaşları olduğu için, ribozomlar

Biyoloji Kloroplast

Plastit Nedir? Görevleri Kısaca

0

Hücrede plastit nedir, ne işe yarar? Plastitlerin hücre içindeki görevleri, yapısı ve fonksiyonları nelerdir? Plastit hakkında kısaca bilgi. Plastit Nedir? Görevleri Kısaca Klorofil, karotinoid gibi pigmentleri bulunduran, besin sentezleyen ve depolayan hücre organelleridir. Bakteriler, siyanobakteriler, mantarlar ve hayvan hücrelerinde plastit yoktur. Hücrelerde; kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç tip plastit bulunur. Kloroplast: Bitkilerde fotosentezin

Biyoloji Sentrozom

Sentrozom Nedir? Görevleri Kısaca

0

Sentrozom nedir? Sentrozom ne demek? Sentrozomun hücre içindeki görevleri ve fonksiyonları nelerdir, sentrozom hakkında bilgi. Sentrozom Nedir? Görevleri Kısaca Hayvan hücrelerinin bölünmesinde rol oynayan, birbirine dik, iki sentriolden meydana gelmiş zarsız bir organeldir. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Bu hücrelerde kromozomların hareketini sağlayan iğ iplikleri, mikrotübüllerden meydana gelir. Hücre bölünmesinde sentrozomlar eşlenerek hücrenin kutuplarına çekilir. Bölünme

Biyoloji Kök Ayaklılar (Rhizopoda)

Kök Ayaklılar (Rhizopoda) Nedir? Kısaca Bilgi

0

Kök Ayaklılar (Rhizopoda) nedir? Kök Ayaklılar (Rhizopoda) biyoloji konusunun kısaca anlatıldığı ve Kök Ayaklılar (Rhizopoda) hakkında bilgi verildiği sayfamız. Kök Ayaklılar (Rhizopoda) Nedir? Kısaca Bilgi Protistlerin yeryüzünde yaşayan yaklaşık 200,000 türü olduğu bilinmektedir. Mikroskobik boyutlarda olabileceği gibi, 60 cm uzunluğa ulaşabilen örnekleri de bulunabilen bu canlılar; tek, hücreli, koloni veya çok hücreli türleri içermektedir. Ancak

Biyoloji Çekirdek

Hücre Çekirdeğin Özellikleri Yapısı ve Görevleri Nelerdir?

0

Hücre çekirdeğinin görevleri ve özellikleri nelerdir? Çekirdekte neler bulunur? Hücre çekirdeği ile ilgili olarak genel bilgiler. Çekirdeğin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. Hücre metabolizmasını çekirdek yönetir. Yine canlıların özelliklerini taşıyan kromozomlar çekirdekte bulunur. Hücre bölünmesiyle bu özellikler, hücreden hücreye aktarılır. Dolayısıyla çekirdek, hücrenin yaşamını ve hayatını sürdürebilmesi için, mutlaka gerekli olan

Biyoloji deniz kaplumbağası

Deniz Kaplumbağaları Işık Kirliliğinden Nasıl Olumsuz Yönde Etkilenir?

75

Işık kirliliğinin deniz kaplumbağaları üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Işık kirliliği ve deniz kaplumbağaları hakkında bilgi. Deniz Kaplumbağaları Işık Kirliliğinden Nasıl Olumsuz Yönde Etkilenir?  Kimi deniz hayvanlarının yuvalama alışkanlıkları ışık kirliliği ya da yapay aydınlatma yüzünden tehlikededir. deniz Kaplumbağalarının binlerce yumurtasından çıkan yavrulardan yalnızca birkaçı denize ulaşabilmektedir. Denize ulaşmak için deniz ile kara arasındaki aydınlık farkını

Biyoloji Dış ve iç döllenme

Dış Döllenme ve İç Döllenme Nedir?

9

Dış döllenme nedir? Özellikleri nelerdir? İç döllenme nedir? Özellikleri nelerdir? İç ve dış döllenme arasındaki farklar, hakkında bilgi. Dış Döllenme ve İç Döllenme Nedir? Dış Döllenme: Suda yaşayan canlılarda görülür. Sperm ve yumurtalar, dış ortama bırakılarak döllenme sağlanır. Bu canlıların yumurta ve spermleri, suda yaşayan diğer canlılar için besin kaynağı olduğundan ve dış ortamda, gametlerin

Biyoloji

Hidrosferin (Su Küre) Önemi

0

Su küre olarak da bilinen Hidrosfer neden önemlidir? Hidrosferin özellikleri ve canlılar, insanlar için önemi nedir, hakkında bilgi. Hidrosferin (Su Küre) Önemi Dünyadaki su miktarının ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Dünya uzaydan bakıldığında, mavi gözüküyor. Araştırmalara göre, dünyanın yaklaşık% 71’i suyla kaplıdır. Sular okyanuslarda, göllerde, nehirlerde ve akarsularda bulunur ve yeraltı suyu olarak yeraltında depolanır.

Biyoloji laboratuvar deney

Amilaz Nedir? Biyoloji

0

Biyolojide amilaz nedir? Amilaz enzimi ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Amilaz enzimi hakkında bilgi. Amilaz Nedir? Biyoloji Amilaz, nişasta moleküllerinin parçalanmasını hızlandıran bir grup enzimin ortak adıdır. Bu enzimler, bitkilerin binlerce glikoz molekülünden oluşturduğu nişasta moleküllerinin parçalanarak, birbirine bağlanmış yalnızca ikişer glikoz molekülünden oluşan maltoz moleküllerine dönüşmesinde katalizör işlevi görür. Amilazların, nişasta molekülleri arasındaki bağları

Biyoloji Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik Retikulum Nedir? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

0

Endoplazmik retikulum nedir? Kaç çeşit endoplzmik retikulum vardır ve bunların görevleri ile özellikleri ile ilgili bilgiler. Endoplazmik Retikulum Nedir? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? Hücre zarını çekirdek zarına bağlayan kanallardan meydana gelir. Endoplazmik retikulum, alyuvarlar hariç, genelde bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. Her hücrenin endoplazmik retikulumu, kendisine özgü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle endoplazmik retikulum kanalcıkları, sabit

Biyoloji

Mikroorganizmaların Faydaları ve Kullanım Alanları

0

Mikroorganizmaların faydaları nelerdir? Mikroorganizmaların yararları ve kullanım alanları nelerdir? Mikroorganizmalar hakkında bilgi. Mikroorganizmaların Faydaları ve Kullanım Alanları Mikroorganizmalar insan hayatının her alanında kullanılır ve yarar sağlar. Sindirime yardımcı olan bakterilerden, bitkinin sıcaklığa dayanıklığını arttıran virüse kadar, doğru kullanıldıklarında, bakteriler, virüsler ve mantarlar, gıda, ilaç, tarım gibi birçok alanda faydalıdırlar. Gelecekte, inşaat ve diğer yeni teknolojilerin

Biyoloji sindirim

Hangi Besinler Sindirilmeden Kana Geçer? Sindirilmeden Kana Geçenler

0

Hangi besinlerin sindirilmeye ihtiyacı olmadan kana karışması mümkündür? Sindirilmeden kana karışan besinler ve özellikleri nelerdir? Hangi Besinler Sindirilmeden Kana Geçer? Yediğiniz besinlerin, ince bağırsağınızdaki hücrelerin emmesi için yeterince küçük olması gerekir. Sindirim süreci, gıda partiküllerini emilimin gerçekleşmesi için yeterli bir boyuta indirir. Bununla birlikte, yediğiniz bazı yiyecekler, sindirime gerek duymadan yeterince küçük olan şeker ve

Biyoloji Fotosentez şeması

Bitkilerde Solunum

5

Bitkilerdeki solunum hakkında kısa bilgi ve bitkilerde solunum ve fotosentezin şekil ile gösterimi Bitkilerde Solunum Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi solunurlar. Yani havadaki oksijeni alarak, bunun yerine karbondioksit gazı çıkarırlar. Bu bakımdan beslenmedeki fotosentez olayı ile solunum birbirinden çok farklıdır. Fotosentez güneş ışığında olur, bitki karbon dioksit alıp oksijen çıkarır. Böylece havayı temizler. Bunun

Biyoloji Hücre Çekirdeğinin özellikleri

Hücre Çekirdeğinin Özellikleri Nelerdir?

0

Hücrenin temel yapılarından birisi olan hücre çekirdeği özellikleri ve hücre çekirdeğinin işlevleri, özellikleri hakkında bilgiler. Hücre Çekirdeğinin Özellikleri Nelerdir? Monera ve insan alyuvarları dışında bütün hayvan ve bitki hücrelerinde bulunur. Bazı hücrelerde birden fazla bulunur. Çekirdek hücrenin bütün biyolojik olaylarını kontrol eder. Bütün hayat faaliyetlerini yönetir. Canlının kalıtım maddesini de kontrol eder. Çekirdeği kısımları: 1-

Biyoloji Hücre Yapısı

Hücrenin Yapısı ve Özellikleri

0

Hücrenin özellikleri, yapısı, çekirdeği, zar ve organeller, görevleri, bölünmesi nasıl olur, hücre hakkında detaylı bilgi. HÜCRE Biyolojide, canlının tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve uygun koşullarda yaşamını tek başına sürdürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlev birimi. Hücreler farklı koşullarda yaşamaya uyum sağlayacak biçimde farklılıklar göstermekle birlikte, içerdikleri moleküller ve yürüttükleri biyokimyasal süreçler temelde birbirine benzer.

1 10 11 12 13 14 15