Browsing: Biyoloji

Biyoloji bakteri

Bakterilerde Üreme Hızı Nedir, Neye Bağlıdır? Bakterilerde Üreme Evreleri

0

Bakterilerde üreme hızı nedir, nasıldır? Bakterilerin üreme evreleri, üreme hızının bağlı olduğu şartlar nelerdir, nasıl gerçekleşir? Bakterilerde Üreme Hızı Bakteriler normal hava şartlarında ortadan ikiye bölünmek suretiyle çoğalırlar. Uygun ortam şartlarında yani uygun yem, besin, PH ve sıcaklık şartlarında çoğu bakteri hücresi her 20 dakikada bir defa bölünür. Eğer bu bölünme şartlarının normal olarak bozulmadan

Biyoloji kromozom

İnsanlarda Cinsiyet Belirlemede Y Kromozomunun Rolü Nedir?

0

İnsanlarda cinsiyet nasıl belirlenir, cinsiyet kromozomları nelerdir? Y kromozomunun cinsiyet belirlemedeki rolü nedir? Ebeveynler yavrularına, her biri 23 çift olmak üzere toplam 46 olmak üzere bir dizi kromozom bağışlar. Bu kromozomların her biri, bebeğin gözünden saç rengine, bebeğin cinsiyetine kadar her şeyi belirleyen genetik bilgiyi içerir. Cinsiyet, cinsiyet kromozomları tarafından belirlenir. Y kromozomu varsa, bebek

Biyoloji diyabet

Şeker Hastalığının (Diyabet) Tarihçesi – Diyabet Hastalığı Hakkında Bilgi

0

Şeker hastalığı, diyabetin tarihçesi nedir? İnsülin ilk olarak nasıl keşfedildi, kim buldu? İnsülinin ve şeker hastalığının tarihi. Şeker Hastalığının (Diyabet) Tarihçesi İlk olarak insülin keşfine neden olan deney – pankreasta üretilen ve kandaki glikoz miktarını düzenleyen hormon – neredeyse yapılamayacaktı. Bilim insanları yıllarca yüksek glikoz seviyelerini kontrol etmenin sırrının pankreasın iç kısmına uzandığından şüpheleniyorlar. 1920’de,

Biyoloji Bryophyte

Bryophyte (Bryofit) Nedir? Özellikleri Örnekleri ve Yaşam Döngüsü Nedir?

0

Bryophyte (Bryofit) nedir, nerede yaşar, özellikleri, üremesi nasıldır? Bryophyte (Bryofit) lerin yaşam döngüsü ve örnekleri. Bryophyte (Bryofit) Bryophyteler (bryofit), çiçekler veya tohumlar yerine sporlar yoluyla çoğalan bir grup bitki türüdür. Briyofitlerin çoğu nemli ortamlarda bulunur ve üç tür vasküler olmayan kara bitkisinden oluşur: yosunlar, boynuz otu ve ciğerotları. Bryofitlerin Özellikleri Aşağıdaki özellikler briyofitler tarafından sergilenmektedir:

Biyoloji hucre haberlesmesi

Hücreler Birbirleriyle Nasıl İletişim Kurar? Nasıl Haberleşir? Hücre Sinyalizasyonu

0

Hücreler birbirleriyle neden ve nasıl iletişim kurar? Hücrelerin sinyalizasyonu nasıl gerçekleşir, hücrelerin haberleşmesi. Yakın çevrelerindeki değişikliklere yanıt verebilmek için, hücrelerin sınırlarının dışından gelen sinyalleri alabilmesi ve işleyebilmesi gerekir. Bireysel hücreler genellikle eşzamanlı olarak birçok sinyal alır ve daha sonra aldıkları bilgileri birleşik bir eylem planına entegre ederler. Ancak hücreler sadece alıcı değildir. Ayrıca hem yakın

Biyoloji çevre koruma

İnsanların Doğal Çevreye Etkileri ve Doğal Çevrenin İnsanlara Etkileri

0

İnsanların doğal çevreyi kullanmaları, doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Doğal çevrenin insan faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi. İnsanların Doğal Çevreye Etkileri İnsanları Doğal Çevreyi Kullanması İnsanların gereksinimleri arttıkça ihtiyaç duyduğu gereksinimler artmakta buna bağlı olarak yeni ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Beslenme için tarım, korunma ve barınma için, enerji, iletişim, ulaşım olanakları geliştirir. Teknolojik

Biyoloji Sürüngenler vs Amfibiler

Sürüngenler İle Amfibiler Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler Benzerlikler

0

Sürüngenler ve amfibilerin ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir? Sürüngenler ve amfibilerin karşılaştırılması. Sürüngenler vs Amfibiler Sürüngenler ve amfibiler birbirleriyle uzaktan akraba olmakla birlikte, bazı benzerliklerine rağmen fiziksel görünümleri ve farklı yaşamları ile ayırt edilebilirler. Amfibiler “çifte hayat” yaşarlar – biri suda solungaçlarla, diğeri ise yaşlandıkça akciğerleri büyüyerek karada. Omurgalı ve soğuk kanlıdırlar (ektotermik). Balıklardan karasal

Biyoloji timsah

Sürüngenler: Vücut Yapıları, Özellikleri, Solunum, Üreme, Beslenme, Isıları

6

Sürüngenler nasıl solunum yapar, vücut yapıları ve özellikleri nelerdir? Sürüngenlerin vücut ısıları ve beslenme özellikleri, üremeleri hakkında bilgi. Sürüngenler Sürüngenler, amniyotik yumurta üreten bir tetrapod omurgalı sınıfıdır. Timsahlar, kertenkeleler, yılanlar ve kaplumbağaları içerir. Sürüngen sınıfı, en büyük omurgalı sınıflarından biridir. Kuşlar ve memeliler dışındaki tüm amniyotlardan oluşur. Sürüngenlerin kuru topraklarda yaşayabilmek için amfibilerin sahip olmadığı

Biyoloji Omurgalılar ve Omurgasızlar

Omurgalılar ve Omurgasızlar Arasındaki Farklar ve Ortak Özellikler Nelerdir?

0

Omurgalıları omurgasızlardan ayıran özellikler nelerdir? Omurgalılar ile omurgasızlar arasındaki farklar ve ortak özellikler. Omurgalılar vs Omurgasızlar Hayvan krallığı iki ana gruba ayrılmıştır: Omurgasızlar (Kordalı Olmayanlar) ve Omurgalılar (Kordalılar). Omurgasızlar, bir vertebral kolon veya omurgaya sahip olmayanlardır; Omurgalılar ise vertebral kolon veya omurganın bulunduğu hayvanlardır. Omurgalılarla Omurgasızların Kıyaslanması Tanım Omurgasızlar: Omurgaya sahip olmayan hayvanlardır. Omurgalılar: Kemikten

Biyografi Systema Naturae

Carolus Linnaeus Sınıflandırmaya Botanik Bilimine Katkıları Çalışmaları

0

Carolus Linnaeus’un botanik bilimine katkıları nelerdir? Carolus Linnaeus’un canlıları, bitki türlerini sınıflandırması ve yaptığı bitki keşifleri, kitapları. Carolus Linnaeus, aynı zamanda Carl Linnaeus, İsveçli Carl von Linné (23 Mayıs 1707, Råshult, Småland, İsveç doğumlu – 10 Ocak 1778, Uppsala’da öldü), İsveçli doğa bilimci ve kaşif, doğal cinsleri tanımlamak için ilkeleri çerçeveleyen ve organizma türlerini ve

Biyoloji virus genetik

Virüslerin Genetik Mühendisliğinde Kullanımı – Bilime Sağladıkları Katkılar

0

Virüsler genetik mühendisliğinde nasıl kullanılır? Virüslerin genetik mühendisliğindeki çalışmalara katkıları ve kullanımı. Virüs, doğanın etkili küçük katilidir. Bir hücreyi istila edebilir, iç mekanizmasını ele geçirebilir, onu daha fazla virüs DNA’sı yapması için kandırabilir ve yeni bir virüs çocuk grubu ile kaçabilir (genellikle bu süreçte konağı öldürür). Yaptıkları işte gerçekten çok iyilerdir ve bilim insanları insan

Biyoloji Kopepod

Kopepod (Copepod) Nedir? Kopepod Hayvanı Özellikleri Yaşam Döngüsü

0

Kopepod (Copepod) nedir? Kopepod nasıl bir hayvandır, nerede yaşar, ne yer? Kopepod hayvanının özellikleri ve yaşam döngüsü hakkında bilgi. Kopepod (Copepod) Kopepod terimi, sucul ortamların çoğunda bulunan küçük kabuklu türlerini tanımlamak için kullanılır. Kopepodlar, okyanusların ve tatlı su kütlelerinin hem üst sularında hem de dibinde, ayrıca bataklıklarda, göletlerde ve diğer ıslak habitatlarda bulunabilir. Kopepodlar, önemli

Biyoloji ksilem

Ksilem Nedir? Ksilemin Özellikleri ve Görevleri İşlevi Nedir? Yapısı ve Türleri

0

Ksilem nedir, Ksilem hücreleri nelerdir? Ksilemin özellikleri, görevleri ve çalışma prensibi nedir, yapısı ve türleri hakkında bilgi. Ksilem Ksilem, vasküler bitkilerde suyu ve bazı besin maddelerini köklerden yapraklara taşıyan bir doku türüdür. Floem, diğer nakil dokusu türüdür; bitki boyunca sakaroz ve diğer besin maddelerini taşır. Ksilem ve floem, vasküler bitkilere sınıflandırmalarını verir; bitki boyunca maddeleri

Biyoloji Sentromer

Sentromer Nedir? Hücredeki Sentromerlerin Görevleri ve Özellikleri, Türleri

0

Sentromer nedir, hücrenin neresinde bulunur? Sentromerlerin özellikleri ve görevleri nelerdir, türleri hakkında bilgi. Sentromer Sentromer, hücre bölünmesi sırasında kardeş kromatitleri ayırmak için mitotik iğ liflerinin bağlandığı bir kromozom üzerindeki noktadır. Bir hücre kendini yeniden üretmeye çalıştığında, yavru hücresinin ana hücrenin DNA’sının tam bir tamamlayıcısını alabilmesi için önce kromozomlarının her birinin tam bir kopyasını yapmalıdır. Her

Biyoloji Kromatit

Kromatit Nedir? Hücredeki Kromatitlerin Görevleri ve Özellikleri, Hatalar

0

Biyolojide Kromatit nedir, nerede bulunur? Hücrede Kromatitlerin görevleri, işlevi nedir, ayrılmama hataları nelerdir, hakkında bilgi. Kromatit Bir hücre bölünmeye hazırlanırken, tüm DNA’sının yeni bir kopyasını oluşturur, böylece hücre artık her bir kromozomun iki kopyasına sahip olur. Hücrenin orijinal kromozomunun iki kopyasına “kardeş kromatitler” denir. Hücre bölünmesinin anafazı sırasında, iki kromatit birbirinden ayrılacak ve kromatit her

Biyoloji In Vivo

In Vivo Nedir? Özellikleri Avantaj Dezavantajları, In Vivo ile In Vitro Karşılaştırması

0

In vivo nedir, in vitro nedir? In vivo avantajları ve dezavantajları nelerdir? In vivo ile in vitronun kıyaslaması nasıldır? In Vivo In vivo terimi, bir bitki veya hayvan gibi bir bütün, canlı organizma içinde gerçekleştirilen bir tür deneyi ifade eder. In vivo, Latince’de “yaşamanın içinde” anlamına gelir ve modern tanımına uygun bir şekilde uyar. Genel

Biyoloji suda çözünen vitaminler

Suda Çözünen Vitaminler Nelerdir? Özellikleri, Depolanır Mı? Görevleri

0

Suda çözünen vitaminler nelerdir? Suda çözünen vitaminler depolanır mı? Özellikleri nelerdir? Bu vitaminlerin vücudumuzdaki görevleri. Suda çözünen vitaminler (yağda çözünen vitaminlerin aksine) vücutta depolanmaz, ihtiyacı olanı emer ve daha sonra genellikle fazla miktar idrarınızdan dışarı atılır. Depolanamadıkları için, vücudun düzenli günlük alım yoluyla sürekli beslenmeye ihtiyacı vardır. Bu, yediğimiz yiyecekler, aldığımız takviyeler veya her ikisinin

Biyoloji vitamin

Yağda Çözünen Vitaminler Nelerdir? Özellikleri Kaynakları Fazlasının Zararı

0

Yağda çözünen vitaminler nelerdir? Bu vitaminlerin özellikleri, eksiklikleri ve fazlalıklarında yaşananlar, bulundukları yiyecekler nelerdir? Vitaminler, çözünürlüklerine göre sınıflandırılabilir. Çoğu suda çözünür, yani suda çözünürler. Aksine, yağda çözünen vitaminler yağa benzer ve suda çözünmez. Yağda çözünen vitaminler en çok yüksek yağlı yiyeceklerde bulunur ve onları yağla yediğinizde kan dolaşımınıza daha iyi emilir. İnsan diyetinde yağda çözünen

Biyoloji Sitokin fırtınası

Sitokinlerin Bağışıklık Sistemindeki Görevleri ve Sitokin Fırtınası Tehlikesi

0

Sitokinler nelerdir ve bağışıklık sistemindeki görevleri nelerdir? Sitokinler nasıl çalışır, sitokin fırtınası tehlikesi nedir? Sitokinler Sitokinler, bağışıklık sisteminin bilinmeyen kahramanlarıdır ve genellikle bir patojen enfeksiyonuna ilk yanıt verenler olarak hareket ederler. Sitokinler, hücrelerinizin birbirleriyle konuşmasına izin veren moleküllerdir ve sağlıklı bağışıklık sistemi işlevi için çok önemlidir. Bununla birlikte, çok fazla sitokin olumsuz bir etkiye sahip

Biyoloji su içmek

Suyun İnsan Vücudu İçin Önemi ve Görevleri – Su Vücudumuzda Ne İşe Yarar?

0

Suyun insan vücudundaki görevleri nelerdir? Suyun insan vücudu için önemi ve görevleri nedir, su vücudumuzda ne işe yarar? Su. Onu içeriz, içinde yıkarız ve içinde yüzeriz ama vücudumuzda hangi rolleri oynar? Suyun vücudumuzu sağlıklı tutmasının ve etkili bir şekilde çalışması için optimum durumda kalmasındaki 5 görevi. Hidrasyon Su, dehidrasyonu uzak tutmaya yardımcı olur ve baş

Biyoloji

Biyolojide Atavizm Nedir? Atavizm Örnekleri ve Nasıl Gerçekleşir?

0

Biyolojide atavanizm nedir, neden meydana gelir? Atavanizmin gerçekleşmesi ve atavanizme örnekler. Örneklerle atavanizm Atavizm Atavizm, bir organizmada fenotipik bir özelliğin bir yokluk döneminden sonra yeniden ortaya çıkması olgusudur. Atavizm, atalarında var olmasına rağmen bir bireyin hemen öncüllerinde bulunmayan bir özelliği ifade eder. Bu, genlerin evrim süreci boyunca davranış biçiminden dolayı mümkündür. Doğal seçilim sürecinde fenotipik

Biyoloji abiyogenez biyogenez

Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Farklar – Benzerlikler Karşılaştırması

1

Abiyogenez nedir? Biyogenez nedir? Abiyogenez ve biyogenez arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Abiyogenez, Biyogenez karşılaştırması Dünyadaki yaşamın kökeni uzun zamandır tartışmalı bir konu olmuştur. Abiyogenez ve biyogenez, dünyadaki yaşamın kökenini tanımlayan iki felsefedir. Abiyogenez, yaşamın canlı olmayan şeylerden doğuşunu açıklarken, biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı formlarından doğuşunu açıklar. Abiyogenez, spontan nesil hipotezi olarak da

Biyoloji embriyoloji

Embriyoloji Nedir? Embriyoloji Biliminin Ortaya Çıkması Tarihçesi ve Dalları

0

Embriyoloji nedir? Embriyoloji bilimi neyi inceler, çalışmaları nasıldır, embriyolojinin tarihçesi, dalları hakkında bilgi. Embriyoloji Embriyoloji; canlıların oluşumlarını, gelişmelerini araştıran bilim dalıdır. Sözcük, Latince bryein (çimlenme) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bu bilim dalıyla uğraşanlar Hipokrates, Aristoteles ve Galenos’tus. Aristoteles, hayvanları yumurtadan çıkan (ovipar), canlı doğan (vivipar) ve yumurtadan çıkan canlı doğan (ovovivipar) olmak üzere

Biyoloji Embriyonun Gelişimİ

Embriyo Nedir? Nasıl Oluşur? Embriyonun Gelişim Evreleri ve Tamamlanması

0

Embriyo nedir, nasıl oluşur? Emriyonun memelilerde, insanda gelişim evreleri nelerdir, nerede tamamlanır? Embriyonik Gelişim Aşamaları Bir embriyo, bir yumurtanın (bir kadından elde edilen) sperm (bir erkekten elde edilen) tarafından bir cinsel üreme yöntemi olarak döllenmesinin ardından ökaryotik organizmaların erken gelişim aşamasını ifade eder. Hayvanlarda, yumurta ve spermin füzyonundan kaynaklanan ilk diploid hücre, ebeveyn hücrelerinin her

Biyoloji Sitoplazma

Hücrede Sitoplazmanın Yapısı ve Kısaca Maddeler Halinde Görevleri

0

Hücrede sitoplazma nedir, nerede bulunur? Sitoplazmada bulunan organeller, sitoplazmanın yapısı ve görevleri nelerdir, hakkında kısaca bilgi. Sitoplazmanın görevi kısaca Sitoplazma; hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunan, hücre iskeleti, organeller ve sitozol adı verilen sıvıdan oluşan hücre bölümüdür. Sitoplazmadaki canlı yapıyı organeller, cansız yapıyı ise, organik ve inorganik bileşikler oluşturur. Cansız yapı; katı sıvı arası,

Biyoloji Sitoplazma

Sitoplazmada Bulunan Organeller ve Görevleri Nelerdir? Konu Anlatımı

0

Sitoplazma nedir ve sitoplazmanın görevleri nelerdir? Sitoplazmada bulunan organeller ve bu organellerin görevlerinin anlatıldığı yazımız. Sitoplazma Hücre zarı ile çekirdek arasında kolloidal bir ortamdır. Canlı bir hücrenin sitoplazmasının büyük bir kısmını su (%60-90) meydana getirir. Sitoplazmada enzimler, amino asitler, glikoz, yağ asidi gliserol, hormonlar ve sodyum potasyum kalsiyum, klor gibi iyonlar bulunur. Sitoplazmanın Görevi: Hayat

Biyoloji Golgi Aygıtı

Golgi Aygıtı Nedir? Golgi Cisimciğinin Görevleri Maddeler Halinde Kısaca

0

Golgi Aygıtı nedir? Golgi Aygıtı ne demek? Golgi aygıtının hücredeki fonksiyonları(maddeler halinde) Golgi içerisinde neler olur? Golgi Aygıtı Nedir? Görevleri Kısaca Olgunlaşmış alyuvar hücreleri hariç, bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. Golgi aygıtı, üst üste yığılmış yassı keselerden meydana gelmiştir. Bir hücrede bu yığınlardan, birkaçı ya da yüzlercesi bulunabilir. Keselerin çevresinde tomurcuklanma sonucu oluşan, irili ufaklı vesiküller

Biyoloji yemek borusu

Yemek Borusu Nedir? Ne İşe Yarar? Nerededir? Yapısı Görevleri ve Özellikleri

0

Yemek Borusu nedir, ne işe yarar? Yemek borusunun yapısı ve görevleri nelerdir? Yemek borusunun özellikleri hakkında bilgi. Yemek Borusu Yemek borusu (özofagus), yiyecekleri ağızdan sindirim sistemine taşıyan uzun, içi boş bir organdır. Tipik olarak yemek borusu doğrudan ağızdan sindirim sistemine gider. Bazı hayvanların özel bir mide bölgesi yoktur ve yemek borusu doğrudan bağırsaklara dökülür. Daha

Biyoloji Hipofiz Bezi

Hipofiz Bezi Nedir? Nerededir? Salgıladığı Hormonlar Görevleri ve Yapısı

0

Hipofiz Nedir? Hipofiz bezi nerede bulunur, hangi hormonların salgılanmasından sorumludur? Hipofiz bezinin yapısı, görevleri ve hastalıkları. Hipofiz Bezi Hipofiz bezi, diğer bezlerin aktivitesini kontrol eden “ana” veya baskın bezdir. Hipofiz bezi, bir dizi önemli hormonu üretmekten ve depolamaktan sorumludur. Ancak, genel olarak, hipofiz bezi, endokrin sistemin ana bezlerinden biridir ve vücudu etkilemek için çeşitli yollardan

Biyoloji Hücre İskeleti

Hücre iskeleti Nedir? Hücre iskeletinin yapısı ve görevleri nelerdir?

0

Hücre iskeleti nedir? Hücre iskeletinin yapısı ve tanımı nedir? Hücre iskeletini meydana getiren yapılar, özellikleri ve görevleri nelerdir? Hücre iskeleti Mikroskop ve araştırma tekniklerindeki gelişmeler, ökaryot hücrelerin iç yapısının tahmin edilenden daha yüksek bir organizasyona sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bir hayvan iskeletinin diğer vücut kısımlarını, kendi yerinde tutmasına benzer şekilde, hücre iskeleti de birçok organeli

1 2 3 4 5 12