Browsing: Fizik

Fizik Düzgün Doğrusal Hareket

Düzgün Doğrusal Hareket Denklemleri (İvme Hız Konum Denklemleri)

0

Düzgün doğrusal hareket nedir, düzgün doğrusal hareket ivme, hız ve konum denklemleri nelerdir? Düzgün doğrusal hareket bağıntıları. Düzgün Doğrusal Hareket Bir doğru üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit yerdeğiştirmeler yapan cismin hareketine düzgün doğrusal hareket denir. Bu tanıma göre hareketin hızı sabittir. Hız sabit, yörünge de doğru olduğu için vektörel işlemler yerine cebirsel işlemleri alabiliriz. Ayrıca hızın

Fizik su dalgaları

Düğüm ve Katar Çizgilerinin Özellikleri Nelerdir? (Maddeler Halinde)

0

Su dalgalarında girişim konusu düğüm ve katar çizgilerinin maddeler halinde özellikleri, Düğüm ve Katar Çizgileri hakkında bilgi. Düğüm ve Katar Çizgilerinin Özellikleri: Düğüm ve katar çizgileri merkez doğrusuna göre simetrik ve eşit sayıdadır. Düğüm çizgileri ve dalga katarları kaynaklardan uzaklıklar farkı sabit olan noktaların geometrik yeri olduklarından hiperboliktir. Kaynakları birleştiren doğru üzerinde ardışık iki düğüm

Fizik Mutlak sıfır

Mutlak Sıfır Nedir? Ölçülebilir Mi? Kaç Derecedir? Evrenin En Soğuk Yeri

0

Mutlak sıfır nedir, kaç dercedir? Mutlak sıfır ölçülebilir mi? Evrenin en soğuk yeri neresidir? Kaç derecedir? Mutlak sıfıra ulaşma çabaları.. Mutlak Sıfır Mutlak sıfır; bir maddenin, atomlarının hareketinin duracağı kadar soğuk olduğu hayali bir noktadır. Mutlak sıfıra ne doğada ne de laboratuvarda ulaşılabilmiştir. Ama biliminsanları ona çok yakın sıcaklıklara inebilmiştir. Mutlak sıfıra ulaşmak imkânsız olabilir.

Fizik Termodinamiğin İkinci Yasası

Termodinamiğin İkinci Yasası Nedir? Entropi Kavramı ve Açıklaması

0

Termodinamiğin ikinci yasası nedir, neyi savunur? Entropi nedir, nasıl artar? Entropi, Maxwell’in cin deneyi hakkında bilgi, açıklamalar. Termodinamiğin İkinci Yasası Termodinamiğin ikinci yasası modern fiziğin temel direklerinden biridir. İsmin sıcak nesnelerden soğuk nesnelere doğru gittiğini, tersi yönde gitmediğini söyler. Isı, düzensizliği yani entropiyi ölçtüğünden, aynı olguyu şöyle de anlatabiliriz: Yalıtılmış bir sistemde entropi her zaman

Fizik Ateş

Isı Enerjisi Başka Enerjiye Dönüşür Mü? Nasıl Dönüşür?

3

Isı enerjisi başka bir enerjiye dönüşür mü? Isı enerjisi hangi enerjiye dönüşür, nasıl dönüşür, ısı dönüşümü hakkında bilgi. Isı Enerjisi Başka Enerjiye Dönüşür Mü? Isı, başka enerji şekillerine, meselâ mekanik iş haline çevrilebilir. Bunun tersi de olur: Mekanik iş, ısı enerjisine çevrilebilir. Bu değişmeler sırasında bir kayıp varsa da, enerjinin sakinimi ilkesine göre enerji tamamen

Fizik Kaos Kuramı

Kaos Kuramı Nedir? Kaos Kuramı Gelişimi Kelebek Etkisi Hakkında Bilgi

0

Kaos kuramı nedir, neyi savunur? Kaos kuramının ortaya çıkışı, gelişimi nasıl olmuştur? Kelebek etkisi nedir, hakkında bilgi. Kaos Kuramı Kaos kuramı, koşullardaki çok küçük değişikliklerin ileride çok büyük sonuçlara yol açabileceğini söyler. Evden 30 saniye geç çıksaydınız, belki otobüsü kaçıracaktınız ama aynı zamanda sizi yeni bir işe yönlendirerek yaşamınızın akışını değiştirecek kişiyle de tanışacaktınız. Kaos

Fizik Hooke yasası

Hooke Kanunu Nedir? Yay Örneği İle Açıklaması, Anlatımı

0

Kuvvet ile şekil değişikliği arasındaki ilişki nasıldır? Hooke yasası nedir, nasıl hesaplanır, formülü ve özellikleri hakkında bilgi. Hooke Kanunu Hooke Kanunu; Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değişikliği yarattığını biliyoruz. Bu değişiklik kalıcı ya da geçici olabilir. Bir cam bardağın düşüp kırılması kalıcı bir şekil değişikliğidir. Oysa bir çelik yay çekilince uzar, bırakınca ilk durumuna döner. Bu

Fizik atlıkarınca

Fizikte Mach İlkesi (Prensibi) Nedir? Açıklaması ve Örneklerle Anlatımı

0

Ernest Mach’ın fizikteki Mach ilkesi, prensibi nedir? Nasıl açıklanabilir, neyi içerir? Örneklerle Mach ilkesinin anlatımı. Mach İlkesi Atlıkarıncada dönen bir çocuk uzaktaki yıldızlar tarafından yukarı doğru çekilir. Bu Mach ilkesidir: Oradaki kütle buradaki eylemsizliği etkiler. Kütleçekim etkisiyle, uzaktaki nesneler yakındaki nesnelerin hareketlerini ve dönüşlerini etkiler. Peki bunun sebebi nedir ve bir şeyin hareket edip etmediğini

Fizik Benzin Pompası Nasıl Çalışır?

Benzin Pompası Nasıl Çalışır?

0

Benzin istasyonlarındaki benzin pompalarının basit çalışma prensibi nasıldır? Benzin pompası nasıl çalışır, açıklaması. Her benzin istasyonunun altı, büyük bir sarnıçtır. Sarnıçtan benzin, pompa aracılığında çekilir. Pompanın hortumunu, askısından alıp, yan taraftaki küçük; kulağı çevirdiğiniz anda, kıvılcım çıkartmaması için iyice izole edilmiş bir elektrik motoru devreye girer, benzini sarnıçtan emmeye başlar. Benzin, hortumun ucundaki kolu da

Fizik Merceklerde Odak Uzaklığı

Merceklerde Odak Uzaklığı Formülü

0

Merceklerde odak uzaklığı nasıl hesaplanır, nelere bağlıdır? Merceklerde odak uzaklığı formülü ve şeması. Merceklerde Odak Uzaklığı OF1 = OF2 = f = Odak uzaklığı O = Optik merkez R1 = Tümsek 1. yüzün eğrilik yarıçapı R2 = Tümsek 2. yüzün eğrilik yarıçapı n1 = Ortamın kırılma indisi n2 = Merceğin kırılma indisi Tümsek yüzey için

Fizik Basit Sarkacın Formülü

Basit Sarkacın Periyodu, Formülleri, Tanımı ve Örnek Soru Çözümleri

0

Basit sarkaç nedir, özellikleri nelerdir? Basit sarkacın periyodu nasıl hesaplanır, nelere bağlıdır? Basit sarkaç formülleri. Basit Sarkacın Periyodu – Formülü BASİT SARKACIN TANIMI Kütle merkezinden geçmeyen bir eksen çevresinde dönebilen her cisim bir sarkaçtır. Ağırlıksız kabul edilebilecek bir ipin ucuna bağlı noktasal bir kütleye de basit sarkaç denir. BASİT SARKACIN PERİYODU 1. Şekilde bir basit

Fizik Alternatif Akım

Alternatif Akım Nedir?

0

AC kısaltması ile bilinen Alternatif Akım tanımı ve Alternatif Akım ile ilgili olarak temel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Alternatif Akım Nedir? Alternatif Akım, bir kapalı devre içindeki yönü devre sabitlerinden bağımsız olarak belirli bir f frekansıyla sürekli biçimde değişen elektrik akımıdır. Bu akımın herhangi bir andaki zamana bağlı olarak değişen değeri I=I0 Sin 2 π ft

Bilgi Dünyası

Titreşim ve Ses Oluşumu İlişkisi

0

Titreşim ve ses nasıl oluşur? Titreşim ve sesin oluşmasında nasıl bir ilişki vardır? Titreşim ve ses nedir, hakkında bilgi. TİTREŞİM ve SES Bir çanın verdiği ses, sadece bir metal çanağa vuran bir tokmağın sebep olduğu titreşimlerdir. Çanın titreşimleri çevresindeki havayı ileri iter, geri çeker, o hava da daha ötedeki havayı ileri geri hareket ettirir. Böylece

Fizik

Reynold Sayısı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Reynold sayısı nedir, nasıl hesaplanır, formülü nedir? Reynold sayısı akışkanda neyin göstergesidir, örnekler, hakkında bilgi. Reynold Sayısı Nedir? Reynold sayısı, bir borudan akarken laminer veya türbülanslı akış modelinin türünü belirlemek için kullanılan boyutsuz bir sayıdır. Reynold sayısı , atalet kuvvetlerinin viskozite kuvvetlerin oranına ile tanımlanır. Aşağıdaki formülle bulunur; Reynold Sayısı = Atalet kuvvetleri / Viskozite

Bilgi Dünyası sürtünmeyle elektriklenme

Sürtünmeyle Elektriklenme Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Sürtünmeyle Elektriklenme Nedir? Sürtünmeyle elektrik nasıl oluşur? Sürtünmeyle elektriklenme örnekleri, deneyi, hakkında bilgi. Sürtünmeyle Elektriklenme Nedir? Nasıl Oluşur? Bazı cisimlerin birbirine sürtülmesi elektronların birinden ötekine aktarılmasına sebep olur. Elektronlar negatif elektrik yükü birimidir ve bunları alan cisim negatif, öteki ise pozitif elektrik ile yüklenmiş olur. Cisimlerden birinin üzerindeki pozitif yük miktarı, ötekine aktarılan negatif yük

Bilgi Dünyası sürtünme

Sürtünme Kuvvetine Karşı Yapılan İş Hesabı

0

Sürtünme Kuvvetine Karşı yapılan iş nasıl hesaplanır? Sürtünme kuvvetine karşı iş hesaplanması, örnekler çözümleri ve formülü. Sürtünme Kuvvetine Karşı Yapılan İş Hesabı Hareket sırasında sürtünme kuvveti daima yerdeğiştirmeye ters yöndedir. Bu kuvvetin yaptığı iş daima negatiftir ve ısıya dönüşen enerjiyi verir. Sürtünme kuvveti fs, alınan yol x ise ısıya dönüşen enerji, olur. Buradaki eksi işareti,

Bilgi Dünyası

Sürtünme Kuvvetini Azaltmak İçin Neler Yapmalıyız?

9

Sürtünme kuvveti nedir ve nasıl azaltılabilir? Sürtünmeyi azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir? Ne zaman sürtünme kuvvetini arttırmak isteriz? Sürtünme Kuvvetini Azaltmak İçin Neler Yapmalıyız? Yüzeylerin hareketli cisimlerin hareketine zıt yönde uyguladıkları kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır. Bir cisme kuvvet uygulayarak cisme yol aldırdığımızda cisim ve yüzey arasındaki sürtünmeden dolayı zorlanırız. Ama aynı

Bilgi Dünyası

Sürtünme Kuvvetinin Yararları ve Zararları Nelerdir?

27

Sürtünme kuvveti doğanın temel kanunlarından birisidir. Sürtünme kuvvetinin faydaları (yararları) ve zararları nelerdir? Maddeler haline ve kısa kısa açıklamalar. Sürtünme Kuvvetinin Yararları ve Zararları Nelerdir? Sürtünme kuvveti cisimlerin hareketine karşı olan ve hareketin yönüne zıt yönde meydana gelen kuvvete verilen isimdir. Sürtünme kuvvetinin oluşması için sürtünen yüzeylerin var olması gerekmektedir. Yani sürtünme kuvveti sürtünen iki

Fizik sürtünme

Sürtünme Nedir? (Kısaca) Sürtünme Kuvvetinin Açıklaması

0

Sürtünme nedir? Sürtünme kuvvetinin özellikleri ve sürtünme ile ilgili olarak genel bilgi ve tanımlamaların yer aldığı yazımız. Sürtünme Nedir? (Kısaca) Cisimlerin birbirleri üzerinde kaymalarını önlemeye çalışan bir kuvvettir. Sürtünmeyi cisimlerin yüzlerindeki pürüzler doğurur. Göze en düzgün görülen cismin yüzeyinde bile küçük pürüzler, girinti-çıkıntılar vardır. En az pürüzlü olan cisimlerden biri buzdur, öyleyken, buz üstünde de

Fizik

Sürtünme Kuvvetinin Formülleri ve Her Durum İçin Hesaplama Yolları

0

Sürtünme kuvveti nasıl hesaplanır, formülleri nelerdir? Bazı özel durumlar için sürtünme kuvvetini hesaplama, denklemler ve grafikler. Sürtünme Kuvvetinin Formülleri a) b) c) d) e) f) Gergin ip bağlı bulunduğu cismi daima kendisine doğru çeker. Sözde kuvvet, ivmeli hareket eden sistemdeki bir gözlemci, ivme vektörüne zıt yönlü kadarlık bir kuvvetin varlığını hisseder. Bu kuvvete sözde kuvvet

Fizik

Sürtünme Kuvveti Özellikleri Çeşitleri Etkileri Hesaplamaları

0

Sürtünme kuvveti nasıl meydana gelir, özellikleri nelerdir? Sürtünme genel koşulları, çeşitleri, yasaları, zararları hakkında bilgi. SÜRTÜNME Birbirine değen iki cismin ürettiği ve hareketi bozan ya da yavaşlatan eylemdir. GENEL KOŞULLAR Bir kuvvetler sistemi birbirine değen S ve S’ katı cisimlerini birbirine oranla kaydırmaya çalıştığında, bu kaymaya karşı koyan ve sürtünme kuvveti adı verilen bir kuvvet

Bilgi Dünyası sürtünme

Sürtünme Kuvveti Konu Anlatımı

0

Sürtünme kuvveti nedir ve nelere bağlıdır? Katı yüzeyler arasındaki sürtünme, akışkan direnci, sürtünme kuvveti konu anlatımı. SÜRTÜNME KUVVETLERİ Katı cisimler birbiri üzerinden kayarken ya da bir katı cisim bir sıvı içinden geçerken hareketi zorlaştırıcı kuvvetler ortaya çıkar. Bu kuvvetlere sürtünme kuvvetleri denir. Sürtünme kuvvetleri hareketi zorlaştırıcı oldukları için bu yönüyle istenmezler. Ancak, sürtünme kuvvetlerinin yararları

Bilgi Dünyası Kayak Sporu

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

0

Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Sürtünme kuvvetinin avantaj ve dezavantajları nelerdir, maddeler halinde. Sürtünme Kuvvetinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Sürtünmenin Olumlu Yönleri Yürümek Sürtünmenin en önemli olumlu etkisi hareket etmemize yardımcı olmasıdır. Ayakkabılarınızla zemin arasında sürtünme olmadan yürüyemezsiniz. Adım atmaya çalışırken ayak geriye doğru itilir. Sürtünme, ayakkabınızı yerde sabitleyerekk yürümenizi sağlar. Sürtünmenin

Bilgi Dünyası madde sikistirma

Sıkıştırılabilirlik Nedir?

0

Sıkıştırılabilirlik nedir? Hangi maddeler sıkıştırılabilir? Gazların, sıvıların ve katıların sıkıştırılabilirliği ve uygulamaları hakkında bilgi. Sıkıştırılabilirlik…

Fizik Elektromagnetik Spektrum

Elektromagnetik Spektrum Nedir?

0

Elektromagnetik Spektrum nedir? Elektromagnetik Spektrum ve elektromagnetik dalgaların özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Elektromagnetik Spektrum; Elektromagnetik…

Fizik Fotoelektrik

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanamayan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanamayan Olaylar 1. Saydam bir yüzeye düşen ışık demetinin aynı anda hem yansıma hem de kırılma olayı. Işığı taneciğe benzettiğimizde, tanecik ya yansır yada iletilir. Taneciğin yarısı yansır yarısı iletilir diye bir şey olamaz. 2.

Bilgi Dünyası yuvarlanma hareketi

Yuvarlanma Hareketi Konu Anlatımı

0

Yuvarlanma Hareketi nedir? Yuvarlanma hareketinin özellikleri, formülleri, örnekli konu anlatımı, Yuvarlanma Hareketi hakkında bilgi. Yuvarlanma Hareketi Konu Anlatımı YUVARLANMA HAREKETİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Aşağıdaki şekildeki gibi yuvarlanan bir çemberi gözönüne alalım. Çember, kütle merkezi çevresinde ω açısal hızıyla dönüyor olsun. Tam bir devir yaptığında da kütle merkezi, yolunu alır. Bu sırada çember üzerindeki bir nokta

Bilgi Dünyası Hall Potansiyel Farkı

Hall Potansiyel Farkı Nasıl Hesaplanır?

0

Hall potansiyel farkı nedir ve özellikleri nelerdir? Hall potansiyel farkı nasıl hesaplanır, formülleri, özellikleri ve açıklaması. Hall Potansiyel Farkı Nasıl Hesaplanır? HALL OLAYI NEDİR? BİLGİ İÇİN TIKLA HALL POTANSİYEL FARKI (VH) ***Yük taşıyıcı yoğunluğu ile ters orantılıdır. ***İletkenin içinde bulunduğu magnetik alanla ve içinden geçen akımla doğru orantılıdır. ***İletkenin kalınlığı ile ters orantılıdır. olur. Burada;

Bilgi Dünyası kayık

Bileşik Hareket Nedir?

0

Bileşik hareket nedir? Bileşik hareketin özellikleri nelerdir, bileşik hareket nasıl oluşur? Bileşik hareket hakkında bilgi ve örnek. Bileşik Hareket Nedir? Bileşik Hareket Bir cisim, birden fazla basit hareketi aynı anda yapıyorsa bileşik hareket yapıyor denir. Örneğin, akıntılı nehirde karşıya geçen bir kayığın hareketi bileşik bir harekettir. Çünkü kayık bir yandan kendi hareketini yaparken bir yandan

Fizik Basınç Nedir?

Basınç Nedir?

0

Basınç nedir, ne demektir? Atmosfer basıncı nedir? Basınç nasıl ölçülür, basınç birimleri nelerdir? Basınç hakkında bilgi. Basınç Nedir? Basınç; bir kuvvetin kendisine engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlamadır. Bir yüzeye tüm olarak etki eden kuvvete “basınç kuvveti” birim yüzeye etki eden kuvvete ise “basınç şiddeti” ya da kısaca “basınç” adı verilir. Basınç kullanıldığı alana

1 5 6 7 8 9