Browsing: Kimya

Bilgi Dünyası Potasyum Nitrat

Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Potasyum Nitrat nedir? Potasyum Nitratın özellikleri nelerdir? Potasyum Nitrat formülü, kullanım alanları nelerdir? Hakkında Bilgi Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları POTASYUM NİTRAT () Potasyum nitrat, formülü olan bir potasyum bileşiğidir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal hâlde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. 1. Potasyum Nitratın Özellikleri Çözelti hâlindeki sodyum nitrat

Bilgi Dünyası Kalsiyum Sülfat

Kalsiyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Kalsiyum Sülfat nedir? Kalsiyum Sülfatın, alçı taşı özellikleri nelerdir? Kalsiyum Sülfat formülü, kullanım alanları nelerdir? Kalsiyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları KALSİYUM SÜLFAT () (Alçı Taşı) Kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Aiçıtaşı olarak da adlandırılır. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips () denir. Beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul bir taştır.

Kimya Sodyum Bikarbonat

Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Bikarbonat nedir? Sodyum Bikarbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Bikarbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM BİKARBONAT () Sodyum bikarbonat kimyasal formülü olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Sodyum bikarbonat halk dilinde karbonat olarak bilinir. 1. Sodyum Bikarbonatın Özellikleri Sodyum bikarbonat beyaz katı bir tozdur. Hafif alkali (acı) bir tadı

Bilgi Dünyası karbonat

Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Karbonat nedir? Sodyum Karbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Karbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM KARBONAT () Sodyum karbonat formülü ile gösterilen beyaz kristalli bir bileşiktir. Sanayide ve günlük hayatta soda külü ya da soda olarak bilinen maddedir. 1. Sodyum Karbonatın Özellikleri Sodyum karbonat çoğunlukla doğal kaynaklardan elde edilir. En

Bilgi Dünyası Sodyum Sülfat

Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Sülfat nedir? Sodyum Sülfatın özellikleri nelerdir? Sodyum Sülfat denklemi, formülü, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM SÜLFAT () Sodyum sülfat birçok sanayi dalında talebi devamlı artan nötr bir tuzdur. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de başta tuzlu ve acı sular içeren göllerden, katı hâlde bulunan maden yataklarından ve kimyasal proseslerden

Kimya Peroksi Asit

Peroksi Asit Nedir?

0

Peroksi asit nedir? Peroksi asit formülü ve genel özellikleri nelerdir? Peroksi asit yapısı ve kullanım alanları hakkında bilgi. Peroksi asit nedir? Peroksi asit, perasît olarak da bilinir, bir oksi asitin (bir hidrojen atomunun ortaklaşım bağıyla bir oksijen atomuna bağlandığı bileşik) grubunun, grubuyla yer değiştirmesi sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin, peroksiasetik asit () ve

Bilgi Dünyası

Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

0

Metaller ve ametallerin birbirinden ayırıcı özellikleri nelerdir? Metaller ve ametallerin fiziksel ve kimyasal farkları nelerdir? Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar Elementler, özelliklerine bağlı olarak metaller veya metal olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. Çoğu zaman, bir elementin metalik parlaklığına bakarak bir metal olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bu iki genel element grubu arasındaki tek fark bu değildir. Metaller Çoğu element

Kimya Alkali Metaller

Alkali Metallerin Özellikleri

0

Alkali metaller nelerdir? Alkali metallerin kimyasal özellikleri nelerdir? Alkali metaller ve periyodik cetveldeki yeri hakkında bilgi. Alkali Metallerin Özellikleri Alkali metaller, periyodik tablonun IA Grubunda bulunan elementlerdir. Alkali metaller, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve franciumdur. Alkali Metal Özellikleri Alkali metallerin, yoğunlukları diğer metallerin yoğunluğundan daha düşüktür. Ancak alkali metaller, metallerde bulunan fiziksel özelliklerin birçoğunu

Bilgi Dünyası Ametaller - Periyodik Tablo

Ametaller Nelerdir?

0

Ametaller Nelerdir? Ametallerin özellikleri nedir? Ametaller periyodik tabloda nerede yer alır, isimleri, hakkında bilgi. Ametaller Nelerdir? Ametaller basitçe, metalin özelliklerini göstermeyen bir elementtir. Ne olduğu ile değil, ne olmadığı ile tanımlanır. Metalik görünmez, tel yapılamaz, dövülerek şekillendirilmez veya bükülmez, ısı veya elektriği iyi bir şekilde iletmez ve yüksek bir erime veya kaynama noktasına sahip değillerdir.

Kimya pentaeritritol tetranitrat

Pentaeritritol Tetranitrat Nedir?

0

Pentaeritritol tetranitrat nedir? Pentaeritritol tetranitrat isimli organik bileşiğin yapısı ve özellikleri nelerdir? Pentaeritritol Tetranitrat bilgi Pentaeritritol Tetranitrat Nedir? Pentaeritritol tetranitrat (petn), nitrogliserinle aynı sınıfta yer alan, güçlü patlayıcı özelliğe sahip organik bileşiğe verilen isim. Bir polialkol olan pentaeritritolün nitrik asit esteridir. Pentaeritritol tetranitrat (PETN) I. Dünya Savaşı‘ndan sonra ortaya çıkmıştır. Kapsül ve fünyelerde tek başına

Bilgi Dünyası

Üretan Nedir? Poliüretan Nedir?

0

Üretan Nedir? Poliüretan Nedir? Üretan ve poliüretanın özellikleri, farkları ve kullanım alanları hakkında kısaca bilgi. Üretan Nedir? Poliüretan Nedir? Her ne kadar “üretan” ve “poliüretan” terimleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılırsa da, bunlar birbirinden farklı iki bileşiktir. Üretan Üretan, kimyasal formüllü kristalli bir bileşiktir. Bu bir karbonik asit esteridir. Poliüretan Poliüretana, çoklu veya “poli” üretan

Bilgi Dünyası

Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır?

0

Kum ve tuz karışımını ayırma deneyi nasıl yapılır? Kum ve tuz birbirinden hangi yöntemle ayrılabilir, açıklaması.Kum ve Tuz Karışımı nasıl ayrılır? Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır? Karışımların ayrılması, öğrencilere filtrasyon, ısıtma ve buharlaştırma gibi işlemlerin temellerini öğretmek için dünyadaki birçok sınıfta gerçekleştirilen temel bir bilim deneyidir. Kum ve tuz karışımını ayırmaya çalışırken, cam kaplar,

Bilgi Dünyası

Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler

0

Kimyada emülsiyon nedir? Emülsiyonların ve emilgatörlerin özellikleri nelerdir? Emülsiyon örnekleri, Kolloid ve Emülsiyon Arasındaki Fark hakkında bilgi. Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler İki veya daha fazla malzeme karıştırıldığında, oluşabilecek farklı ürünler vardır. Bunlardan biri bir emülsiyondur: Emülsiyonun tanımı Bir emülsiyon, birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Emülsiyon kelimesi, “süt” anlamına gelen Latince kelimeden gelir

Bilgi Dünyası

Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler

0

Kimyada Tyndall etkisi nedir, Tyndall etkisi nasıl oluşur? Tyndall etkisinin özellikleri nelerdir, örnekler ve açıklaması. Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler Tyndall Etkisi Tanımı Tyndall etkisi, ışık huzmesinin kolloid içinden geçerken ışığın saçılmasıdır. Bağımsız süspansiyon parçacıkları ışığı saçar ve yansıtır, böylece ışını görünür hale getirir. Saçılma miktarı ışığın frekansına ve parçacıkların yoğunluğuna bağlıdır. Rayleigh saçılımında olduğu

Bilgi Dünyası makarna

Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır?

0

Makarna ve su karışımını ayrıştırmada kullanılan yöntem nedir? Makarna ile su birbirinden nasıl ayrılır, ayrıştırma yöntemi hakkında bilgi. Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır? Öncelikle mağazadan bir makarna süzgeci satın almalısınız. Sonra süzgeci lavaboya koyduktan sonra makarna ve suyu süzgecin içine dökünüz. Sonunda makarnayı süzgeçten çıkartarak kaseye koyarsınız! ŞİMDİ BİLİMSEL AÇIKLAMA 🙂 Filtreleme yani süzme,

Bilgi Dünyası

Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca

0

Kimyada süspansiyon nedir? Süspansiyon karışımların özellikleri nelerdir? Süspansiyon karışımı örnekleri, hakkında kısaca bilgi. Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca Karışımlar özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Süspansiyon da bir tür karışımdır. Süspansiyon tanımı Kimyada bir süspansiyon, sıvı ve katı parçacıkların heterojen bir karışımıdır. Süspansiyon olabilmesi için, parçacıkların akışkan içinde çözülmemesi gerekir. Bir gaz içindeki sıvı veya katı parçacıkların süspansiyonuna bir

Bilgi Dünyası

Yarı Saydam Madde Nedir? Örnekler

0

Yarı Saydam madde neye denir? Yarı Saydam maddelerin, malzemelerin özellikleri nelerdir? Yarı Saydam maddelere örnekler, hakkında bilgi. Yarı Saydam Madde Nedir? Örnekler Işık bazı maddelerden bir miktar geçebilir. Ancak bu maddeler ışığı tamamen geçirmez. O yüzden saydam değildir ama opak da değildir. Bu maddeler yarı saydamdır. Yarı saydam bir malzeme ışığın geçmesine izin verir, ancak

Bilgi Dünyası

Opak Madde Nedir? Örnekler

0

Opak madde neye denir? Opak maddelerin, malzemelerin özellikleri nelerdir? Opak maddelere örnekler, hakkında bilgi. Opak Madde Nedir? Örnekler Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. Aslında, opak maddeler üzerilerine gelen ışığı emer. Yine de, ışığın bir kısmı geri yansır. Her nesne belirli bir rengin bazı ışık dalgalarını yansıtır. Bazı nesneler mavi ışık dalgalarını yansıtır. Bu nesneler

Bilgi Dünyası kaynama

Suyun Kaynama Noktası Nedir?

0

Suyun kaynama noktası kaç derecedir? Suyun kaynama sıcaklığı neye göre ve nasıl değişir? Suyun kaynama derecesi hakkında bilgi. Suyun Kaynama Noktası Nedir? Bu sorunun basit cevabı, suyun kaynama noktasının 1 atmosfer basınçta (deniz seviyesi) 100 C veya 212 F olmasıdır. Bununla birlikte, değer sabit değildir. Suyun kaynama noktası, yükselmeye göre değişen atmosfer basıncına bağlıdır. Su

Kimya kaynama

Suya Tuz Eklemek Kaynama Noktasını Değiştirir Mi?

0

Suya eklenen tuz kaynama noktasında nasıl bir değişiklik yapar? Suya tuz eklenmesi kaynama noktasını düşürür mü, arttırır mı? Suya Tuz Eklemek Kaynama Noktasını Değiştirir Mi? Tuz eklemek suyun kaynama noktasını düşürüyor mu? Bunu duymuş ve doğru olup olmadığını merak etmiş olabilirsiniz. İşte tuz ve kaynar suya bilimsel bir bakış. Tuzun Kaynar Su Üzerindeki Etkisi Tuz

Kimya kaynama

Kaynama Noktası Nedir? Kısaca

0

Kaynama noktası nedir? Kaynama noktası nasıl belirlenir, buharlaşmadan kaynamanın farkı nedir? Kaynama noktasının kısaca açıklaması. Kaynama Noktası Nedir? Kısaca Kaynama noktası, bir sıvının buhar basıncının sıvıyı çevreleyen dış basınca eşit olduğu sıcaklıktır. Bu nedenle, bir sıvının kaynama noktası atmosfer basıncına bağlıdır. Dış basınç azaldıkça kaynama noktası düşer. Örnek olarak, deniz seviyesinde suyun kaynama noktası 100

Kimya kimyasal denklem

Kimyasal Denklemlerde Mol Hesaplama

0

Kimyasal denklemlerde mol hesabı nasıl yapılır? Kimyasal denklemlerden mol bulma, hesaplama ile ilgili örnekler, çözümler. Kimyasal Denklemlerde Mol Hesaplama Denkleştirilmiş bir kimyasal bir denklemde reaktant ve ürün kullanılarak mol sayısı hesaplanabilir. Mol Problemi # 1 Reaksiyon için 3.62 mol ile tamamen reaksiyona girmek için gereken mol sayısını belirleyin. Problemin Çözümü İlk adım, kimyasal denklemin dengeli

Bilgi Dünyası

Kimyasal Denklem Nedir? Nasıl Yazılır?

0

Kimyasal denklem nedir, ne işe yarar? Kimyasal denklemlerde neler bulunur, nasıl yazılır, nasıl gösterilir? Kimyasal denklem hakkında bilgi. Kimyasal Denklem Nedir? Nasıl Yazılır? Kimyasal denklem, her gün kimyada karşılaşacağımız bir şeydir. Kimyasal tepkime sırasında meydana gelen sürecin rakam ve sembolleri kullanarak yazılan halidir. Kimyasal Denklem Nasıl Yazılır? Okun sol tarafındaki reaktanlar ve sağdaki kimyasal reaksiyon

Bilgi Dünyası

Kimyasal Tepkime Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Kimyasal tepkime, reaksiyon nedir, nasıl meydana gelir? Kimyasal reaksiyonların özellikleri, örnekleri ve denklemleri hakkında bilgi. Kimyasal Tepkime Nedir? Nasıl Oluşur? Her zaman kimyasal reaksiyonlarla karşılaşırız. Yangın, solunum ve yemek pişirmenin hepsi kimyasal reaksiyonları içerir. Yine de tam olarak kimyasal reaksiyonun ne olduğunu biliyor musunuz? İşte sorunun cevabı. Kimyasal reaksiyon (tepkime) tanımı Basitçe söylemek gerekirse, kimyasal

Bilgi Dünyası

Periyodik Tablonun Bölümleri

0

Periyodik tablonun bölümleri nelerden oluşur? Periyodik tabloda elementlerin dizilişi, satır ve sütunlar, özellikleri hakkında bilgi. Periyodik Tablonun Bölümleri Elementlerin periyodik tablosu, kimyada kullanılan en önemli araçtır. Tablodan en iyi şekilde yararlanmak için periyodik tablonun parçalarını ve grafiğin nasıl kullanıldığını bilmek gerekir. Periyodik Tablonun 3 Ana Bölümü Periyodik tablo kimyasal elementleri, her elementin atomundaki proton sayısını

İlginç Bilgiler

En Zehirli Kimyasal Bileşen Nedir?

0

En zehirli kimyasal bileşen hangisidir? Zehirlerin türler için etkileri nelerdir? Zehirli kimyasallar hakkında bilgi. En Zehirli Kimyasal Bileşen Nedir? Her şey bir miktar zehirlidir. Çok fazla içersen, su seni öldürür. Oksijen ölümcül bir zehirdir, ama yaşamak için ihtiyacımız vardır. Bununla birlikte, uzak durmamızın yararımıza olacağı bazı kimyasallar vardır. İşte bilinen en zehirli kimyasalların bir listesi.

Kimya

Aktivasyon Enerjisi Nedir?

0

Aktivasyon Enerjisi Nedir? Aktivasyon enerjisi nelere bağlıdır, enzimlerin etkileri nelerdir? Aktivasyon enerjisi hakkında bilgi. Aktivasyon Enerjisi Nedir? Canlı hücrelerde gerçekleşen, yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denilir. Moleküller arasındaki kimyasal tepkimelerde, hem bağlar kırılır, hem de yeni bağlar kurulur. Örneğin, laktozun hidrolizi, önce galaktoz ile glikoz arasındaki bağın kırılmasını, daha sonra da bir hidrojen ile

Kimya

Karbonik Asit Kullanım Alanları

0

Karbonik asit nasıl bir asittir, nerelerde bulunur, ne işe yarar? Karbonik asidin kullanım alanları, uygulamaları nelerdir, hakkında bilgi. Karbonik Asit Kullanım Alanları Karbonik asit, H2CO3 kimyasal formülüyle zayıf bir asittir. Akciğerler tarafından bir gaz olarak atılan tek asit olduğu için solunum asidi veya uçucu asit olarak da bilinir. 2 çeşit tuz oluşturur – karbonatlar ve

Kimya Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asidin Kullanım Alanları

0

Hidroklorik asit nasıl bir maddedir? Hidroklorik asit nerelerde kullanılır? Hidroklorik asidin kullanım alanları hakkında bilgi. Hidroklorik Asidin Kullanım Alanları Hidrojen klorür (HCI) gazı suda çözüldüğünde, Hidroklorik Asit adı verilen keskin kimyasal bir bileşik oluşur. Hidrojen, Klorür ve suyun kokusuz ve renksiz bir çözeltisidir. Ayrıca Muriatic Acid ve tuz veya asidum salislerinin ruhları olarak da bilinir.

Kimya Azot Monoksit

Azot Monoksit Hakkında Bilgi

0

Azot monoksit hakkında bilgi. Bir gaz olan azot monoksit ile ilgili olarak kimyasal bilgilerin yer aldığı sayfamız. azot monoksit (NO), azot ile oksijenin bileşiği olan renksiz, zehirli gaz. Azot ve oksijenin elektrik kıvılcımları ya da yüksek sıcaklık etkisiyle birleşmesinden oluşur; sanayide ise daha çok bakır ya da cıva üzerine şeyreltik nitrik asit uygulayarak elde edilir.

Kimya

Azlon Nedir?

0

Azlon nedir, nasıl bir maddedir? Bir yapay elyaf olan azlon ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Azlon hakkında bilgi.. Azlon Nedir? Azlon, doğal kaynaklı proteinlerden üretilen yapay dokuma elyafıdır. Öbür yapay liflerin üretiminde olduğu gibi, azlon üretiminde de, hammadde önce çözelti haline getirilerek eğirme kovanı adı verilen bir aygıtın deliklerinden çekilir, daha sonra lifleri oluşturan molekül

Kimya Külçe Altın

Metallerin Ayar Saptama İşlemi Nasıl Yapılır?

0

Metallerin ayar saptama işlemi nasıl yapılır? Kimyada değerli metallerin oranını belirleme işlemi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Metallerin Ayar Saptama İşlemi Nasıl Yapılır? Ayar saptama, kimyasal çözümlemede, cevherlerdeki ve metalürji ürünlerindeki metallerin, özellikle de değerli metallerin oranını belirleme işlemi. Bugün de kullanılan en önemli ayar saptama tekniği, temel metalleri ya da mineralleri ısıtarak

Kimya Hidrojen Spektrumu

Hidrojen Spektrumunda Seriler

0

Hidrojen atomunun spektrum serileri nelerdir, formülleri nedir? Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund serileri açıklaması. HİDROJENİN SPEKTRUM SERİLERİ: 1) LYMAN SERİSİ (Morötesi ışınlar bölgesi) 2) BALMER SERİSİ (Görünür ışınlar bölgesi) 3) PASCHEN SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi) 4) BRACKETT SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi) 5) PFUND SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi)

Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Kimyasal Denge

0

Kimyasal tepkimelerde kimyasal denge nedir? Kimyasal denge, örnekler ve açıklamalarla konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerde Kimyasal Denge Kimyasal tepkimelerin büyük bir kısmı da denge haline ulaşabilir. ÖRNEK: tepkimesine göre; t sıcaklığında kapalı bir kapta başlangıçta A ve B gazları bulunsun. A ve B moleküllerinden eşik enerjisine sahip olanların çarpışmaları sonucu C ve D molekülleri oluşabilir. C

Kimya

Kimyasal Tepkimelerin Hızı

0

Kimyasal tepkimelerin hızı nasıl değişir, etkileri, tepkime hızı nasıl ölçülür, örneklerle açıklaması, konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerin Hızı Maddelerin birbiriyle etkileşerek tepkimeler vermesi ve bu sırada enerji değişiminin oluşması ne kadar önemli ise; bu etkileşmenin ve enerji değişiminin ne kadar zamanda oluştuğu da önemlidir. ÖRNEK: Oksijen, altınla doğada kolay etkileşmez. Demir oksijenle yavaş etkileşerek demir oksit

Kimya Oleik Asit

Oleik Asit Nedir?

0

Oleik Asit nedir? Oleik Asitin özellikleri ve formülü, kullanımı hakkında bilgi. Oleik Asit, C12H33COOH kimyasal…

Kimya

Molekül Nedir?

0

Molekül nedir, ne demektir? Molekül tanımı ve hakkında kısa bilgi Molekül, iki ya da daha…

Kimya Platin Doğal Külçesi

Platin Nedir? Platin Elementinin Özellikleri

0

Platin elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Platin elementi ile ilgili bilgi. Platin; periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Altın ve elmas ile birlikte eski kayaçların kalıntılarında bulunan değerli bir metaldir. 1735’te Güney Amerika’da Ulloa ve 1744’te Wood tarafından bulundu. 1,2,3 ya da 4 değerlik alabilen bir soy

Kimya neon lamba

Neon Nedir? Neon Elementinin Özellikleri

50

Neon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Neon elementi ile ilgili bilgi. İlk kez 1898’de İngiliz kimyacısı Sir William Ramsay tarafından öteki gazlarla (argon, kripton, helyum, ksenon) birlikte bulundu. Renksiz, kokusuz ve tek atomludur. Düşük basınç altında bir tübe doldurularak içinden elektrik akımı geçirilince, portakal kırmızısı renginde bir güzel ışık verir.

Kimya Akridin

Akridin Nedir?

0

Akridin nedir? Akridin formülü, elde edilişi, kullanıldığı yerler ve diğer özellikleri hakkında bilgiler Akridin, orta…

Kimya

Samaryum Nedir? Samaryum Elementinin Özellikleri

0

Samaryum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Samaryum elementi ile ilgili bilgi. Nadir topraklar grubundan bir kimyasal elementtir. 1878’de samarskitin didim oksiti üstünde Lecoq de Boisboudran’ın yaptığı tayf araştırmaları sırasında bulunarak, Muthmann tarafından elde edilir. 2 ve 3 değerlik alabilen samaryum arı durumda beyaz-gri renktedir. Tuzları açık sarı yada koyu kırmızıdır.

Kimya

Rutenyum Nedir? Rutenyum Elementinin Özellikleri

1

Rutenyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Rutenyum elementi ile ilgili bilgi. Rutenyum, 1843’de Clauss tarafından iridyum, osmiyür içinde bulunmuştur. 12,3 yoğunluğunda olup, 2500 dereceye doğru ergiyen sert ve kırılgan bir madendir. Kimyasal bakımdan kalaya benzer. Sembolü: Ru Atom Numarası: 44 Atom Ağırlığı: 101,7 Elemet serisi: Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşi

Kimya

Rubidyum Nedir? Rubidyum Elementinin Özellikleri

0

Rubidyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Rubidyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 1A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Alkali madenler grubunda potasyumdan sonra gelen ve kimyasal özellikleri bakımından ona çok benzeyen rubidyum, beyaz renkte bir katıdır. Sembolü: Rb Atom Numarası: 37 Atom Ağırlığı: 85,48 Elemet serisi: Alkali Metal

Kimya

Rodyum Nedir? Rodyum Elementinin Özellikleri

0

Rodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Rodyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin VIII. grubunda yer alan kimyasal elementtir. Gümüş renginde sert ve kırılgan ve elementtir. Sembolü: Rh Atom Numarası: 45 Atom Ağırlığı: 102.90550 Elemet serisi: Geçiş metali Maddenin Hali: Katı Görünümü: Beyaz-gümüş renkte Elde Edilmesi: 2,3,4,5 ve 6 değerlik

Kimya

Renyum Nedir? Renyum Elementinin Özellikleri

0

Renyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Renyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 7B grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. Doğada ender olarak bulunan bir metaldir. 1925’de bulundu. -1,2,3,4,5,6,7 değerlik alabilen bir metaldir. Özdirenci yüksek ve elektron yayma gücü çok fazladır. Sembolü: Re Atom Numarası: 75 Atom Ağırlığı: 186,2 Elemet

Kimya

Radyum Nedir? Radyum Elementinin Özellikleri

0

Radyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Radyum elementi ile ilgili bilgi. Radyum, doğal radyoaktif kimyasal bir elementtir. Periyodik çizelgenin II A grubunda yer alır. 1898’de Pierre Curie, Marie Curie ve G. Bemont tarafından kuzey Bohemya’dan getirilen Pitchbelend filizinde bulundu. Metalik radyum ise, 1910’da M. Curie ve A. Debierne tarafından arı

Kimya Asit

Asitler ve Kullanım Alanları Hakkında Bilgi

0

Asit nedir? Asit çeşitleri, asitler nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Sülfürik asit, nitrik asit ve asetik asitin özellikleri. Asitler endüstrinin en önemli ilkel maddelerindendir. Bir ülkede üretilen asit, özellikle sülfürik asit, miktarı o ülkenin zenginliğinin ölçüsü kabul edilir. Örneğin İngiltere’de üretilen sülfürik asitin %35 kadarı gübre yapımında kullanılır. Gübreler arasında süper fosfat (monokalsiyum fosfat ve

Kimya Kükürt

Kükürt ve Bileşikleri

0

Kükürt elementi, başlıca kullanım alanları nelerdir;? Kükürtün bileşikleri, özellikleri hakkında bilgi. Kükürdün başlıca kullanma yeri, endüstri için son derece önemli bir madde olan, sülfürik asit sentezidir. Kükürt tozu mantarları öldürmek için bağ ve bahçelere serpilir. Bir parazit olan bu mantarlar bitkilere zarar verirler. Doğal kauçuk fazla sert ve dayanıklı değildir. Otomobil lastiği olarak kullanmak için

Kimya Bizmut Elementi

Bizmut Elementi Hakkında Bilgiler – Bizmut’un Özellikleri ve Tarihçesi

0

Bizmut madeni hakkında bilgi. Bizmutun atom ağırlığı, simgesi, atom numarası ve hem sanayi de hem de tıpta kullanma alanları. Kızılkıra çalan beyaz renkli katı fakat kolay kırılabilen bir madendir. Doğada gayet ender rastlanır. Daha çok Peru, Meksika, Bolivya ve Avustralya’da serbest veya bileşikler halinde bulunur. En önemli bileşikleri bizmut sülfür ile bizmut trioksittir. Saf bizmut

1 6 7 8