Browsing: Kimya

Bilgi Dünyası

Titrasyon ve Uygulamaları

0

Titrasyon ve ph değişimi takibi nasıl yapılır? Mol sayısı ve nötralleşme, titrasyon ve indikatör kullanımı hakkında bilgi. Titrasyon ve Uygulamaları Çözeltilerin pH değerlerini belirlemek için farklı pH değerlerinde farklı renk alabilen boyar maddeler kullanılır. Bu tür maddelere indikatör (belirteç) adı verildiğini bir önceki bölümde ifade etmiştik. indikatörler genellikle organik bileşiklerdir. Not Nötrleşme tepkimeleri sırasında çözeltinin

Bilgi Dünyası kimyasal denklem (Kimya)

Nötralleşme Tepkimesi Nedir? Örnekleri

0

Nötralleşme, nötrleşme tepkimeleri nelerdir, nasıl meydana gelir? Asit ve bazların nötrleşme tepkimeleri örnekler, denklemler. Nötralleşme Tepkimesi Nedir? Örnekleri Bir sulu çözeltinin asidik olmasının nedeni çözeltide iyonu sayısının, iyonu sayısından fazla olmasıdır. Bir sulu çözeltinin bazik olmasının nedeni ise çözeltideki iyonu sayısının, iyonu sayısından fazla olmasıdır. Bir sulu çözeltide H+ iyonu sayısı ile iyonu sayısı eşit

Bilgi Dünyası kimyasal denklem (Kimya)

Bazların Metallerle Tepkimeleri

0

Bazlar metallerle nasıl tepkime verir? Bazların metallerle tepkime örnekleri, denklemleri ve kuralları hakkında bilgi. Bazların Metallerle Tepkimeleri Bazlar amfoter metaller dışındaki hiçbir metal ile tepkimeye girmezler. Tepkime olmaz Tepkime olmaz Tepkime olmaz Amfoter metaller, kuvvetli bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve gazı oluştururlar. Amfoter metaller Al, Zn, Cr, Sn ve Pb dir. Aşağıdaki tepkime denklemlerini

Bilgi Dünyası

Asitlerin Metallerle Tepkimeleri

0

Asitler metallerle nasıl tepkime verir? Asitlerin metallerle tepkime örnekleri, denklemleri ve kuralları hakkında bilgi. Asitlerin Metallerle Tepkimeleri Asitler suda çözündüklerinde suya iyonu veren maddelerdir. Yani asitlerin katyonu iyonudur. Asitlerin yapısında bulunan hidrojen elementi elektron alma yatkınlığı en küçük olan ametaldir. Bileşiklerini oluştururken yapısındaki elektronunu büyük ölçüde kaybeder. Metaller de bileşik oluştururken elektron veren elementlerdir. Metal

Bilgi Dünyası Hidroklorik Asit

Ametal Oksitlerin Asitliği

0

Ametal Oksitler nelerdir? Ametal oksitlerin asitlik özellikleri, nötr oksitler ve asidik oksitler hakkında bilgi. Ametal Oksitlerin Asitliği Ametal atomlarının iyonu ile oluşturduğu bileşikler ametal oksitleri olarak adlandırılır. Ametal oksitleri sudaki durumlarına göre iki sınıfa ayrılırlar. 1. Nötr Oksitler Ametalin, oksijen atomu ile oluşturduğu molekülde ametal ve oksijen atom sayıları eşit ya da oksijen atom sayısı,

Bilgi Dünyası Hidroklorik Asit

Metal Oksitlerin Bazlık Özellikleri

0

Metal Oksitler nelerdir? Metal oksitlerin ve bazlık özellikleri, bazik özellikler göstermeyen metal oksitler hakkında bilgi. METAL OKSİTLERİ ve BAZLIK Metal atomlarının iyonu ile oluşturduğu bileşikler metal oksitleri olarak adlandırılır. Metal oksitlerinin özellikleri metalin elektron verme yatkınlığına göre ve metalin karakterine göre değişir. Suda çözünebilen metal oksitlerinin çözünme olayı kimyasal bir tepkimeyle gerçekleşir. Alkali metallerin oksitleri

Bilgi Dünyası Turnusol Kağıdı

İndikatörlerin Asit ve Baz Ortamında Renk Değiştirmesi

0

İndikatörler asit ve baz ortamlarında ne renk alırlar? Asit ve bazların belirlenmesinde indikatörlerin önemi hakkında bilgi. İndikatörlerin Asit ve Baz Ortamında Renk Değiştirmesi Bir maddenin asit ya da baz olduğunu belirlemek için kullanılan maddelere indikatör adı verilir. Turnusol boyası gibi birçok indikatör vardır. İndikatörler maddelerin pH değerlerine göre farklı renk oluşturan maddelerdir. İndikatörler kimyasal madde

Bilgi Dünyası

Asit ve Bazlarda pH Kavramı

0

Asit ve bazlarda pH kavramı neyi ifade eder? pH değeri arttıkça ve azaldıkça ne değişir, kurallar nelerdir, hakkında bilgi. Asit ve Bazlarda pH Kavramı Günlük hayatta kullandığımız bir çok malzemenin ya da gıdanın ambalajları üzerinde pH değerini ifade eden nicelikler vardır. Örneğin içme sularında, şampuanlarda, gazlı içeceklerde, deterjanlarda, sabunlarda pH değerinin kaç olduğu etiketleri üzerinde

Bilgi Dünyası Hidroklorik Asit

Bazların Değerliği Nedir?

0

Bazların Değerliği Nedir? Bazların değerliği neye göre değişir, özellikleri, bilinen Bazların değerliği listesi ve örnekler. Bazların Değerliği Nedir? Bir baz bileşiğinin suda iyonlaştığında bir molekülünden suda oluşturduğu iyon sayısı bazın değerliği olarak adlandırılır. Adı Formülü Kuvveti İyonları Değerliği Sodyum hidroksit NaOH Kuvvetli ve 1 Potasyum hidroksit KOH Kuvvetli ve 1 Kalsiyum hidroksit Zayıf ve 2

Bilgi Dünyası Kuvvetli Zayıf Bazlar

Bazların Kuvvetliliği

0

Bazların Kuvvetliliği nedir? İyonik bağlı bazların ve kovalent bağlı bazların kuvveti, kuvvetliliği nedir, özellikleri hakkında bilgi. Bazların Kuvvetliliği Bazların kuvvetlilikleri iki farklı şekilde değerlendirilir. a. İyonik Bağlı Bazların Kuvveti Bir metal katyonunun, hidroksit iyonu ile oluşturduğu bileşikler bazdır ve iyonik bağlıdır. İyonik bağlı bir bileşik suda çözündüğünde tamamen iyonlaşır. Yani oluşan sulu çözeltide iyonların dışında

Bilgi Dünyası Bazların İyonlaşması

Bazların İyonlaşması Nedir?

0

Bazların İyonlaşması Nedir? Bazların iyonlaşması nasıl meydana gelir? Bazların iyonlaşma denklemleri, tepkimeleri. Bazların İyonlaşması Nedir? Bazlar genellikle bir metalin, hidroksit iyonu ile oluşturduğu iyonik bağlı bileşiklerdir. Bu bileşikler suda çözündüklerinde iyonlaşarak metal katyonunu ve hidroksit iyonunu oluştururlar. Metal hidroksitleri şeklinde olan bazlar suda çözündüklerinde tamamen iyonlarına ayrılırlar. NaOH bazı suda hidroksit iyonu oluşturur. Ancak bazı

Bilgi Dünyası Hidroklorik Asit

Asitlerin Değerliği Nedir?

0

Asitlerin Değerliği Nedir? Asitlerin değerliği neye göre değişir, özellikleri, bilinen asitlerin değerliği listesi ve örnekler. Asitlerin Değerliği Bir asit bileşiği suda iyonlaştığında bir molekülünün suda oluşturduğu H ya da H30+ iyon sayısı asidin değerliği olarak adlandırılır. Adı Formülü Kuvveti İyonları Değerliği Hidroklorik asit HCl Kuvvetli ve 1 Sülfürik asit Kuvvetli ve 2 Nitrik asit Kuvvetli

Kimya pH

pH ne demek?

0

pH nedir? pH ne demek, nasıl ölçülür? Kimya biliminde sıklıkla kullanılan bir terim olan pH ile ilgili temel ve ansiklopedik bilgiler. pH ne demek? pH, sıvı çözeltilerin asitlik ve bazlık derecelerinin belirlenmesinde kullanılan niceliksel ölçü. Kimyada, biyolojide ve tarımda yaygın olarak kullanılan pH ölçüsü, çözeltideki hidrojen iyonlarının derişikliğini (normal olarak değeri litrede 1 ile eşdeğer-gram

Bilgi Dünyası

Asitlerin Kuvvetli ve Zayıf Olduğunu Nasıl Anlarız?

0

Asitlerin kuvvetli ve zayıf olduğu nasıl belli olur, aralarındaki fark nedir? Asitlerin kuvvetliliği, zayıf ve kuvvetli asit örnekleri. Asitlerin Kuvvetli ve Zayıf Olduğunu Nasıl Anlarız? Asitlerin sulu çözeltilerinde çözünen asit moleküllerinin asidin türüne göre bazen tamamı iyonlarına ayrılırken, bazen de bir kısmı iyonlarına ayrılır. Farklı asitlerin suya H+ iyonu verme yatkınlıkları farklıdır, işte bu farklılık

Bilgi Dünyası Asitlerin İyonlaşması

Asitlerin İyonlaşması Nedir?

0

Asitlerin İyonlaşması Nedir? Asitlerin iyonlaşması nasıl meydana gelir? 10. sınıf kimya konusu kısaca özeti. Asitlerin İyonlaşması Nedir? Suda çözündüğünde az ya da çok iyonlaşarak H+ iyonu oluşturan maddelere asit adı verilir. Bu tanıma göre, asit adı verilen maddelerin yapısında hidrojen atomu vardır. Maddenin suda çözünmesi sonucunda oluşan H+ iyonu elektron içermediğinden sadece protondur. Asitler, hidrojen

Kimya

Şap Türü Tuzlar ve Özellikleri

0

Şap nedir, şap türleri nelerdir? Şap türü tuzlar nelerdir, formülleri, özellikleri ve kullanım alanları nelerdir, hakkında bilgi. Şap Türü Tuzlar ve Özellikleri Şaplar biri 1 + ve diğeri 3+ değerlikli iki katyonun çifte sülfatlarının 12 molekül kristal suyu alarak kristallenmiş biçimidir. Şaplarda 1 + değerlikli katyon olarak alkali metal katyonları, amonyum ve talyum (I), 3+

Bilgi Dünyası amonyum nitrat

Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitratın özellikleri nelerdir? Amonyum Nitrat formülü, kullanım alanları nelerdir? Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları AMONYUM NİTRAT () Amonyum nitrat, kimyasal formülü olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır. 1. Amonyum Nitratın

Bilgi Dünyası Amonyum Klorür

Amonyum Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Amonyum Klorür nedir, formülü nasıldır? Amonyum Klorürün özellikleri ve kullanım alanları hakkında kısa bilgi. Amonyum Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir? Amonyum klorür (), nişadır olarak da bilinir. Hidrojen klorür ile amonyağın tepkimesiyle oluşan tuzdur. Renksiz, kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir çözelti oluşturur. 340 °C ta erimeden buharlaşıp ayrışarak

Bilgi Dünyası Potasyum Nitrat

Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Potasyum Nitrat nedir? Potasyum Nitratın özellikleri nelerdir? Potasyum Nitrat formülü, kullanım alanları nelerdir? Hakkında Bilgi Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları POTASYUM NİTRAT () Potasyum nitrat, formülü olan bir potasyum bileşiğidir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal hâlde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. 1. Potasyum Nitratın Özellikleri Çözelti hâlindeki sodyum nitrat

Kimya Sodyum Bikarbonat

Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Bikarbonat nedir? Sodyum Bikarbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Bikarbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM BİKARBONAT () Sodyum bikarbonat kimyasal formülü olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Sodyum bikarbonat halk dilinde karbonat olarak bilinir. 1. Sodyum Bikarbonatın Özellikleri Sodyum bikarbonat beyaz katı bir tozdur. Hafif alkali (acı) bir tadı

Bilgi Dünyası karbonat

Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Karbonat nedir? Sodyum Karbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Karbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM KARBONAT () Sodyum karbonat formülü ile gösterilen beyaz kristalli bir bileşiktir. Sanayide ve günlük hayatta soda külü ya da soda olarak bilinen maddedir. 1. Sodyum Karbonatın Özellikleri Sodyum karbonat çoğunlukla doğal kaynaklardan elde edilir. En

Bilgi Dünyası Sodyum Sülfat

Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Sülfat nedir? Sodyum Sülfatın özellikleri nelerdir? Sodyum Sülfat denklemi, formülü, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM SÜLFAT () Sodyum sülfat birçok sanayi dalında talebi devamlı artan nötr bir tuzdur. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de başta tuzlu ve acı sular içeren göllerden, katı hâlde bulunan maden yataklarından ve kimyasal proseslerden

Kimya Peroksi Asit

Peroksi Asit Nedir?

0

Peroksi asit nedir? Peroksi asit formülü ve genel özellikleri nelerdir? Peroksi asit yapısı ve kullanım alanları hakkında bilgi. Peroksi asit nedir? Peroksi asit, perasît olarak da bilinir, bir oksi asitin (bir hidrojen atomunun ortaklaşım bağıyla bir oksijen atomuna bağlandığı bileşik) grubunun, grubuyla yer değiştirmesi sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin, peroksiasetik asit () ve

Bilgi Dünyası Metaller ve Ametaller (Periyodik Tablo Gösterimi)

Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

0

Metaller ve ametallerin birbirinden ayırıcı özellikleri nelerdir? Metaller ve ametallerin fiziksel ve kimyasal farkları nelerdir? Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar Elementler, özelliklerine bağlı olarak metaller veya metal olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. Çoğu zaman, bir elementin metalik parlaklığına bakarak bir metal olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bu iki genel element grubu arasındaki tek fark bu değildir. Metaller Çoğu element

Kimya pentaeritritol tetranitrat

Pentaeritritol Tetranitrat Nedir?

0

Pentaeritritol tetranitrat nedir? Pentaeritritol tetranitrat isimli organik bileşiğin yapısı ve özellikleri nelerdir? Pentaeritritol Tetranitrat bilgi Pentaeritritol Tetranitrat Nedir? Pentaeritritol tetranitrat (petn), nitrogliserinle aynı sınıfta yer alan, güçlü patlayıcı özelliğe sahip organik bileşiğe verilen isim. Bir polialkol olan pentaeritritolün nitrik asit esteridir. Pentaeritritol tetranitrat (PETN) I. Dünya Savaşı‘ndan sonra ortaya çıkmıştır. Kapsül ve fünyelerde tek başına

Bilgi Dünyası Urethane

Üretan Nedir? Poliüretan Nedir?

0

Üretan Nedir? Poliüretan Nedir? Üretan ve poliüretanın özellikleri, farkları ve kullanım alanları hakkında kısaca bilgi. Üretan Nedir? Poliüretan Nedir? Her ne kadar “üretan” ve “poliüretan” terimleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılırsa da, bunlar birbirinden farklı iki bileşiktir. Üretan Üretan, kimyasal formüllü kristalli bir bileşiktir. Bu bir karbonik asit esteridir. Poliüretan Poliüretana, çoklu veya “poli” üretan

Bilgi Dünyası Laboratuvar Tüpleri

Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır?

0

Kum ve tuz karışımını ayırma deneyi nasıl yapılır? Kum ve tuz birbirinden hangi yöntemle ayrılabilir, açıklaması.Kum ve Tuz Karışımı nasıl ayrılır? Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır? Karışımların ayrılması, öğrencilere filtrasyon, ısıtma ve buharlaştırma gibi işlemlerin temellerini öğretmek için dünyadaki birçok sınıfta gerçekleştirilen temel bir bilim deneyidir. Kum ve tuz karışımını ayırmaya çalışırken, cam kaplar,

Bilgi Dünyası Emulsiyon

Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler

0

Kimyada emülsiyon nedir? Emülsiyonların ve emilgatörlerin özellikleri nelerdir? Emülsiyon örnekleri, Kolloid ve Emülsiyon Arasındaki Fark hakkında bilgi. Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler İki veya daha fazla malzeme karıştırıldığında, oluşabilecek farklı ürünler vardır. Bunlardan biri bir emülsiyondur: Emülsiyonun tanımı Bir emülsiyon, birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Emülsiyon kelimesi, “süt” anlamına gelen Latince kelimeden gelir

Bilgi Dünyası Tyndall

Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler

0

Kimyada Tyndall etkisi nedir, Tyndall etkisi nasıl oluşur? Tyndall etkisinin özellikleri nelerdir, örnekler ve açıklaması. Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler Tyndall Etkisi Tanımı Tyndall etkisi, ışık huzmesinin kolloid içinden geçerken ışığın saçılmasıdır. Bağımsız süspansiyon parçacıkları ışığı saçar ve yansıtır, böylece ışını görünür hale getirir. Saçılma miktarı ışığın frekansına ve parçacıkların yoğunluğuna bağlıdır. Rayleigh saçılımında olduğu

Bilgi Dünyası makarna

Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır?

0

Makarna ve su karışımını ayrıştırmada kullanılan yöntem nedir? Makarna ile su birbirinden nasıl ayrılır, ayrıştırma yöntemi hakkında bilgi. Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır? Öncelikle mağazadan bir makarna süzgeci satın almalısınız. Sonra süzgeci lavaboya koyduktan sonra makarna ve suyu süzgecin içine dökünüz. Sonunda makarnayı süzgeçten çıkartarak kaseye koyarsınız! ŞİMDİ BİLİMSEL AÇIKLAMA 🙂 Filtreleme yani süzme,

Bilgi Dünyası Süspansiyon

Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca

0

Kimyada süspansiyon nedir? Süspansiyon karışımların özellikleri nelerdir? Süspansiyon karışımı örnekleri, hakkında kısaca bilgi. Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca Karışımlar özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Süspansiyon da bir tür karışımdır. Süspansiyon tanımı Kimyada bir süspansiyon, sıvı ve katı parçacıkların heterojen bir karışımıdır. Süspansiyon olabilmesi için, parçacıkların akışkan içinde çözülmemesi gerekir. Bir gaz içindeki sıvı veya katı parçacıkların süspansiyonuna bir

Bilgi Dünyası Yarı Saydam Madde

Yarı Saydam Madde Nedir? Örnekler

0

Yarı Saydam madde neye denir? Yarı Saydam maddelerin, malzemelerin özellikleri nelerdir? Yarı Saydam maddelere örnekler, hakkında bilgi. Yarı Saydam Madde Nedir? Örnekler Işık bazı maddelerden bir miktar geçebilir. Ancak bu maddeler ışığı tamamen geçirmez. O yüzden saydam değildir ama opak da değildir. Bu maddeler yarı saydamdır. Yarı saydam bir malzeme ışığın geçmesine izin verir, ancak

Bilgi Dünyası Opak

Opak Madde Nedir? Örnekler

0

Opak madde neye denir? Opak maddelerin, malzemelerin özellikleri nelerdir? Opak maddelere örnekler, hakkında bilgi. Opak Madde Nedir? Örnekler Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. Aslında, opak maddeler üzerilerine gelen ışığı emer. Yine de, ışığın bir kısmı geri yansır. Her nesne belirli bir rengin bazı ışık dalgalarını yansıtır. Bazı nesneler mavi ışık dalgalarını yansıtır. Bu nesneler

Bilgi Dünyası kaynama

Suyun Kaynama Noktası Nedir?

0

Suyun kaynama noktası kaç derecedir? Suyun kaynama sıcaklığı neye göre ve nasıl değişir? Suyun kaynama derecesi hakkında bilgi. Suyun Kaynama Noktası Nedir? Bu sorunun basit cevabı, suyun kaynama noktasının 1 atmosfer basınçta (deniz seviyesi) 100 C veya 212 F olmasıdır. Bununla birlikte, değer sabit değildir. Suyun kaynama noktası, yükselmeye göre değişen atmosfer basıncına bağlıdır. Su

Kimya Kaynama Noktası

Suya Tuz Eklemek Kaynama Noktasını Değiştirir Mi?

0

Suya eklenen tuz kaynama noktasında nasıl bir değişiklik yapar? Suya tuz eklenmesi kaynama noktasını düşürür mü, arttırır mı? Suya Tuz Eklemek Kaynama Noktasını Değiştirir Mi? Tuz eklemek suyun kaynama noktasını düşürüyor mu? Bunu duymuş ve doğru olup olmadığını merak etmiş olabilirsiniz. İşte tuz ve kaynar suya bilimsel bir bakış. Tuzun Kaynar Su Üzerindeki Etkisi Tuz

Kimya Kaynama Noktası

Kaynama Noktası Nedir? Kısaca

0

Kaynama noktası nedir? Kaynama noktası nasıl belirlenir, buharlaşmadan kaynamanın farkı nedir? Kaynama noktasının kısaca açıklaması. Kaynama Noktası Nedir? Kısaca Kaynama noktası, bir sıvının buhar basıncının sıvıyı çevreleyen dış basınca eşit olduğu sıcaklıktır. Bu nedenle, bir sıvının kaynama noktası atmosfer basıncına bağlıdır. Dış basınç azaldıkça kaynama noktası düşer. Örnek olarak, deniz seviyesinde suyun kaynama noktası 100

Kimya kimyasal denklem (Kimya)

Kimyasal Denklemlerde Mol Hesaplama

0

Kimyasal denklemlerde mol hesabı nasıl yapılır? Kimyasal denklemlerden mol bulma, hesaplama ile ilgili örnekler, çözümler. Kimyasal Denklemlerde Mol Hesaplama Denkleştirilmiş bir kimyasal bir denklemde reaktant ve ürün kullanılarak mol sayısı hesaplanabilir. Mol Problemi # 1 Reaksiyon için 3.62 mol ile tamamen reaksiyona girmek için gereken mol sayısını belirleyin. Problemin Çözümü İlk adım, kimyasal denklemin dengeli

Bilgi Dünyası Kimya Bilimi

Kimyasal Tepkime Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Kimyasal tepkime, reaksiyon nedir, nasıl meydana gelir? Kimyasal reaksiyonların özellikleri, örnekleri ve denklemleri hakkında bilgi. Kimyasal Tepkime Nedir? Nasıl Oluşur? Her zaman kimyasal reaksiyonlarla karşılaşırız. Yangın, solunum ve yemek pişirmenin hepsi kimyasal reaksiyonları içerir. Yine de tam olarak kimyasal reaksiyonun ne olduğunu biliyor musunuz? İşte sorunun cevabı. Kimyasal reaksiyon (tepkime) tanımı Basitçe söylemek gerekirse, kimyasal

Bilgi Dünyası Periyodik Tablo

Periyodik Tablonun Bölümleri

0

Periyodik tablonun bölümleri nelerden oluşur? Periyodik tabloda elementlerin dizilişi, satır ve sütunlar, özellikleri hakkında bilgi. Periyodik Tablonun Bölümleri Elementlerin periyodik tablosu, kimyada kullanılan en önemli araçtır. Tablodan en iyi şekilde yararlanmak için periyodik tablonun parçalarını ve grafiğin nasıl kullanıldığını bilmek gerekir. Periyodik Tablonun 3 Ana Bölümü Periyodik tablo kimyasal elementleri, her elementin atomundaki proton sayısını

İlginç Bilgiler Zehir

En Zehirli Kimyasal Bileşen Nedir?

0

En zehirli kimyasal bileşen hangisidir? Zehirlerin türler için etkileri nelerdir? Zehirli kimyasallar hakkında bilgi. En Zehirli Kimyasal Bileşen Nedir? Her şey bir miktar zehirlidir. Çok fazla içersen, su seni öldürür. Oksijen ölümcül bir zehirdir, ama yaşamak için ihtiyacımız vardır. Bununla birlikte, uzak durmamızın yararımıza olacağı bazı kimyasallar vardır. İşte bilinen en zehirli kimyasalların bir listesi.

Kimya Aktivasyon Enerjisi

Aktivasyon Enerjisi Nedir?

0

Aktivasyon Enerjisi Nedir? Aktivasyon enerjisi nelere bağlıdır, enzimlerin etkileri nelerdir? Aktivasyon enerjisi hakkında bilgi. Aktivasyon Enerjisi Nedir? Canlı hücrelerde gerçekleşen, yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denilir. Moleküller arasındaki kimyasal tepkimelerde, hem bağlar kırılır, hem de yeni bağlar kurulur. Örneğin, laktozun hidrolizi, önce galaktoz ile glikoz arasındaki bağın kırılmasını, daha sonra da bir hidrojen ile

Kimya Karbonik Asit

Karbonik Asit Kullanım Alanları

0

Karbonik asit nasıl bir asittir, nerelerde bulunur, ne işe yarar? Karbonik asidin kullanım alanları, uygulamaları nelerdir, hakkında bilgi. Karbonik Asit Kullanım Alanları Karbonik asit, H2CO3 kimyasal formülüyle zayıf bir asittir. Akciğerler tarafından bir gaz olarak atılan tek asit olduğu için solunum asidi veya uçucu asit olarak da bilinir. 2 çeşit tuz oluşturur – karbonatlar ve

Kimya Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asidin Kullanım Alanları

0

Hidroklorik asit nasıl bir maddedir? Hidroklorik asit nerelerde kullanılır? Hidroklorik asidin kullanım alanları hakkında bilgi. Hidroklorik Asidin Kullanım Alanları Hidrojen klorür (HCI) gazı suda çözüldüğünde, Hidroklorik Asit adı verilen keskin kimyasal bir bileşik oluşur. Hidrojen, Klorür ve suyun kokusuz ve renksiz bir çözeltisidir. Ayrıca Muriatic Acid ve tuz veya asidum salislerinin ruhları olarak da bilinir.

Kimya Azot Monoksit

Azot Monoksit Hakkında Bilgi

0

Azot monoksit hakkında bilgi. Bir gaz olan azot monoksit ile ilgili olarak kimyasal bilgilerin yer aldığı sayfamız. azot monoksit (NO), azot ile oksijenin bileşiği olan renksiz, zehirli gaz. Azot ve oksijenin elektrik kıvılcımları ya da yüksek sıcaklık etkisiyle birleşmesinden oluşur; sanayide ise daha çok bakır ya da cıva üzerine şeyreltik nitrik asit uygulayarak elde edilir.

Kimya

Azlon Nedir?

0

Azlon nedir, nasıl bir maddedir? Bir yapay elyaf olan azlon ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Azlon hakkında bilgi.. Azlon Nedir? Azlon, doğal kaynaklı proteinlerden üretilen yapay dokuma elyafıdır. Öbür yapay liflerin üretiminde olduğu gibi, azlon üretiminde de, hammadde önce çözelti haline getirilerek eğirme kovanı adı verilen bir aygıtın deliklerinden çekilir, daha sonra lifleri oluşturan molekül

Kimya Külçe Altın

Metallerin Ayar Saptama İşlemi Nasıl Yapılır?

0

Metallerin ayar saptama işlemi nasıl yapılır? Kimyada değerli metallerin oranını belirleme işlemi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Metallerin Ayar Saptama İşlemi Nasıl Yapılır? Ayar saptama, kimyasal çözümlemede, cevherlerdeki ve metalürji ürünlerindeki metallerin, özellikle de değerli metallerin oranını belirleme işlemi. Bugün de kullanılan en önemli ayar saptama tekniği, temel metalleri ya da mineralleri ısıtarak

Kimya Hidrojen Spektrumu

Hidrojen Spektrumunda Seriler

0

Hidrojen atomunun spektrum serileri nelerdir, formülleri nedir? Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund serileri açıklaması. HİDROJENİN SPEKTRUM SERİLERİ: 1) LYMAN SERİSİ (Morötesi ışınlar bölgesi) 2) BALMER SERİSİ (Görünür ışınlar bölgesi) 3) PASCHEN SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi) 4) BRACKETT SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi) 5) PFUND SERİSİ (Kırmızı ötesi ışınlar bölgesi)

Kimya

Kimyasal Tepkimelerde Kimyasal Denge

0

Kimyasal tepkimelerde kimyasal denge nedir? Kimyasal denge, örnekler ve açıklamalarla konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerde Kimyasal Denge Kimyasal tepkimelerin büyük bir kısmı da denge haline ulaşabilir. ÖRNEK: tepkimesine göre; t sıcaklığında kapalı bir kapta başlangıçta A ve B gazları bulunsun. A ve B moleküllerinden eşik enerjisine sahip olanların çarpışmaları sonucu C ve D molekülleri oluşabilir. C

Kimya

Kimyasal Tepkimelerin Hızı

0

Kimyasal tepkimelerin hızı nasıl değişir, etkileri, tepkime hızı nasıl ölçülür, örneklerle açıklaması, konu anlatımı. Kimyasal Tepkimelerin Hızı Maddelerin birbiriyle etkileşerek tepkimeler vermesi ve bu sırada enerji değişiminin oluşması ne kadar önemli ise; bu etkileşmenin ve enerji değişiminin ne kadar zamanda oluştuğu da önemlidir. ÖRNEK: Oksijen, altınla doğada kolay etkileşmez. Demir oksijenle yavaş etkileşerek demir oksit

Kimya Oleik Asit

Oleik Asit Nedir?

0

Oleik Asit nedir? Oleik Asitin özellikleri ve formülü, kullanımı hakkında bilgi. Oleik Asit, C12H33COOH kimyasal…

1 7 8 9 10