Browsing: Bilim ve Teknoloji

Bilgi Dünyası amonyum nitrat

Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Amonyum Nitrat nedir? Amonyum Nitratın özellikleri nelerdir? Amonyum Nitrat formülü, kullanım alanları nelerdir? Amonyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları AMONYUM NİTRAT () Amonyum nitrat, kimyasal formülü olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır. 1. Amonyum Nitratın

Bilgi Dünyası Amonyum Klorür

Amonyum Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Amonyum Klorür nedir, formülü nasıldır? Amonyum Klorürün özellikleri ve kullanım alanları hakkında kısa bilgi. Amonyum Klorür Nedir? Özellikleri Nelerdir? Amonyum klorür (), nişadır olarak da bilinir. Hidrojen klorür ile amonyağın tepkimesiyle oluşan tuzdur. Renksiz, kristalleşmiş bir madde olan amonyum klorür suda kolayca çözünerek hafif asit özelliğinde bir çözelti oluşturur. 340 °C ta erimeden buharlaşıp ayrışarak

Bilgi Dünyası

Kalsiyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Kalsiyum Karbonat nedir? Kalsiyum Karbonatın, kireç taşı özellikleri nelerdir? Kalsiyum Karbonat formülü, kullanım alanları nelerdir? Kalsiyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları KALSİYUM KARBONAT (KireçTaşı) () Kalsiyum karbonat, halk arasında kireç taşı olarak bilinen bir tür kimyasal bileşiktir. Bileşik formülü şeklindedir. Bu bileşik doğada en fazla eski kayaçlarda ve deniz kabuklarında bulunur. Kalsiyum karbonatın doğada bulunduğu

Bilgi Dünyası Potasyum Nitrat

Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Potasyum Nitrat nedir? Potasyum Nitratın özellikleri nelerdir? Potasyum Nitrat formülü, kullanım alanları nelerdir? Hakkında Bilgi Potasyum Nitrat Özellikleri ve Kullanım Alanları POTASYUM NİTRAT () Potasyum nitrat, formülü olan bir potasyum bileşiğidir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal hâlde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. 1. Potasyum Nitratın Özellikleri Çözelti hâlindeki sodyum nitrat

Bilgi Dünyası

Kalsiyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Kalsiyum Sülfat nedir? Kalsiyum Sülfatın, alçı taşı özellikleri nelerdir? Kalsiyum Sülfat formülü, kullanım alanları nelerdir? Kalsiyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları KALSİYUM SÜLFAT () (Alçı Taşı) Kimyasal bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Aiçıtaşı olarak da adlandırılır. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips () denir. Beyaz renkli, tırnakla çizilebilen kimyasal tortul bir taştır.

Kimya Sodyum Bikarbonat

Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Bikarbonat nedir? Sodyum Bikarbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Bikarbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Bikarbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM BİKARBONAT () Sodyum bikarbonat kimyasal formülü olan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum tuzlarından birisidir. Sodyum bikarbonat halk dilinde karbonat olarak bilinir. 1. Sodyum Bikarbonatın Özellikleri Sodyum bikarbonat beyaz katı bir tozdur. Hafif alkali (acı) bir tadı

Bilgi Dünyası karbonat

Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Karbonat nedir? Sodyum Karbonatın özellikleri nelerdir? Sodyum Karbonat denklemi, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Karbonat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM KARBONAT () Sodyum karbonat formülü ile gösterilen beyaz kristalli bir bileşiktir. Sanayide ve günlük hayatta soda külü ya da soda olarak bilinen maddedir. 1. Sodyum Karbonatın Özellikleri Sodyum karbonat çoğunlukla doğal kaynaklardan elde edilir. En

Bilgi Dünyası Sodyum Sülfat

Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Sodyum Sülfat nedir? Sodyum Sülfatın özellikleri nelerdir? Sodyum Sülfat denklemi, formülü, kullanım alanları nelerdir? Sodyum Sülfat Özellikleri ve Kullanım Alanları SODYUM SÜLFAT () Sodyum sülfat birçok sanayi dalında talebi devamlı artan nötr bir tuzdur. Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de başta tuzlu ve acı sular içeren göllerden, katı hâlde bulunan maden yataklarından ve kimyasal proseslerden

Kimya tuz

Kimyada Tuzların Sınıflandırılması

0

Tuzların sınıflandırılması nasıl yapılır? Kimyada nötr tuz, asidik tuz, bazik tuz, çift tuz ve kompleks tuz nedir, özellikleri nelerdir? Kimyada Tuzların Sınıflandırılması Tuzlar kimyasal özelliklerine göre, katyonu oluşturan baz ve anyonunu oluşturan asidin karakterleri göz önüne alınarak üç farklı sınıfa ayrılır. Bu üç sınıfın dışında yapısı itibariyle de iki sınıf daha tuz vardır. A. NÖTR

Bilim ve Teknoloji Petrol Şeyli

Petrol Şeyli Nedir?

0

Petrol şeyli nedir? Petrol şeyli ne demektir? Petrol şeyli ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Petrol şeyli, hidrokarbonlar ve fosil haldeki organik malzemeler bakımından zengin, koyu renkli, ince taneli tortul kayaç. Bu tür şeyllerden damıtma yoluyla elde edilen ürüne şeyl petrolü denir. Petrol şeylleri tortullaşma ve birikme, organik malzemelerin ayrışması gibi jeolojik ve kimyasal

Teknoloji kulaklık

Kulaklık Seçimi Yaparken Bunlara Dikkat Edin! Tercih Sebepleri…

0

Kulaklık seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kulaklıkları neye göre tercih ediyoruz? Kulaklık seçimi ile ilgili bilgiler. Kulaklık Seçimi Yaparken Bunlara Dikkat Edin! Kulaklık seçerken dikkat etmeniz gereken bir oldukça önemli neden bulunuyor. Çünkü bazı durumlarda satın aldığımız kulaklıkları tahminimizden de daha fazla yıllar boyunca kullanabiliyoruz. Önemli olan kulaklıkların olabildiğince uzun bir ömür sunuyor olmaları

Bilim ve Teknoloji Pervaneler

Pervane Nedir? Pervaneler Hakkında Genel Bilgi

0

Pervane nedir? Pervaneler ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve pervaneler hakkında bilgi veren sayfamız. Pervane Nedir? Pervaneler Hakkında Genel Bilgi Pervane, bir motorun mekanik gücünü genellikle çekme, bazı özel durumlarda da itme kuvvetine dönüştürmekte kullanılan aygıt. Bir merkez “göbek” çevresine eşit açısal aralıklarla yerleştirilmiş ve uygun aerodinamik ya da hidrodinamik biçim verilmiş belirli

Bilim ve Teknoloji pertit

Pertit Nedir?

0

Pertit nedir? Pertit ile ilgili olarak genel bilgilerin ve pertit fotosunun bulunduğu sayfamız. Pertit, iç içe büyümüş çok küçük albit (sodyum bakımından zengin feldispat; ) ve ortoklaz (potasyum bakımından zengin feldispat; ) kristallerinden oluşan alkali feldispatlar sınıfı üyelerinin ortak adı. Ortoklazın yerini ender olarak mikroklin de alabilir. Eriyik halde bulunan homojen bir sodyum ve potasyum

Kimya Peroksi Asit

Peroksi Asit Nedir?

0

Peroksi asit nedir? Peroksi asit formülü ve genel özellikleri nelerdir? Peroksi asit yapısı ve kullanım alanları hakkında bilgi. Peroksi asit nedir? Peroksi asit, perasît olarak da bilinir, bir oksi asitin (bir hidrojen atomunun ortaklaşım bağıyla bir oksijen atomuna bağlandığı bileşik) grubunun, grubuyla yer değiştirmesi sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin, peroksiasetik asit () ve

Bilim ve Teknoloji Permiyen Dönemi Özellikleri ve Canlıları

Permiyen Dönemi Özellikleri ve Canlıları

0

Permiyen dönem nedir? Permiyen döneminin özellikleri nelerdir? Permiyen döneminde yaşamış olan canlılar ve genel olarak Permiyen Dönemi hakkında bilgi. Permiyen Dönemi Özellikleri ve Canlıları Permiyen Dönem, Permiyen Sistem kayaçlarının oluştuğu jeolojik zaman dilimi. Yer’in jeolojik tarihinin ayrıldığı 11 dönem içinde, en eski altıncı dönemdir. Birkaç jeolojik bölüm bir dönemi, birkaç dönem de daha büyük bir

Matematik Permütasyon

Permütasyon ve Kombinezon (Kombinasyon) Hesaplamaları Nasıl Olur?

0

Permütasyon ve Kombinezon nedir? Permütasyon ve Kombinezon hesaplamaları ve konuları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Permütasyon ve Kombinezon (Kombinasyon) Hesaplamaları Nasıl Olur? Permütasyon ve kombinezon, verili bir kümenin sıra gözetilerek (permütasyon) ya da gözetilmeksizin (kombinezon) seçilen öğelerinden oluşturulan farklı altkümeler. Permütasyon ve kombinezon kuramındaki gelişmeler ve verili bir durum için olanaklı permütasyon

Fizik

Fizikte Periyodik Hareket Ne Demektir?

0

Periyodik hareket nedir? Fizikte periyodik hareketin tanımı ve periyodik hareket ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Periyodik hareket, dönemli hareket olarak da bilinir, fizikte, eşit zaman aralıklarında yinelenen hareket; bu zaman aralığı periyot (dönem) olarak adlandırılır. Salıncaklı bir koltuğun, zıplayan bir topun, titreşen bir diyapozonun, suda oluşan dalgaların ve Güneş çevresindeki yörüngesinde dolanmakta

Bilim ve Teknoloji Petrol Kuyusu

Pascal Prensibi İle Çalışan Aletler Makinelere Örnekler

0

Pascal prensibi kullanarak çalışan sistemler, alet ve makineler nelerdir? Pascal prensibi ile çalışan aletlerin çalışma şekilleri hakkında bilgi. Pascal Prensibi İle Çalışan Aletler Gazların aksine yağ ve su gibi sıvılar basınç altına alınamaz, molekülleri kolayca sıkıştırılamaz ve bir yere kapatılmasalar bile molekülleri dağılmaz. İnsanlar gazların yoğun hallerinden genleşirken ortaya çıkan enerjiden faydalanmak üzere dahice yöntemler

Bilgi Dünyası kurutma makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Nasıl Çalışır?

0

Çamaşır makinesinin çalışma prensibi nedir? Çamaşır kurutma makinesi ne işe yarar? Çamaşır kurutma makinesinin parçaları ve makine nasıl çalışır? Çamaşır Kurutma Makinesi Nasıl Çalışır? Çamaşır kurutma makinesinin 20.yüzyılda yaygın kullanılmaya başlamasından önce insanlar yıkanmış çamaşırları kurutmak için dışarı asarak geniş yüzeylerini mümkün olduğunca güneşe ve rüzgara maruz bırakırdı. Elektrikle çalışan bu ev aletinin yaptığı da

Teknoloji Samsung

Samsung Galaxy S11 veya S20 (?) Ne Zaman Piyasada – Özellikleri Fiyatı

0

Samsung Galaxy S11 veya S20 ne zaman piyasaya sürülecek? Samsung Galaxy S11 özellikleri neler, fiyatı hakkındaki söylentiler ve haberler. Samsung Galaxy S11 veya S20 Resmi Samsung Galaxy S11 lansman etkinliği 11 Şubat 2020’de olacak. Telefona Samsung Galaxy S11 diyoruz ancak, telefonun başka bir adla piyasaya sürüleceği söylentileri de var: Samsung Galaxy S20. Biz bu söylentiler

Bilgi Dünyası

Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar

0

Metaller ve ametallerin birbirinden ayırıcı özellikleri nelerdir? Metaller ve ametallerin fiziksel ve kimyasal farkları nelerdir? Metaller ve Ametaller Arasındaki Farklar Elementler, özelliklerine bağlı olarak metaller veya metal olmayanlar olarak sınıflandırılabilir. Çoğu zaman, bir elementin metalik parlaklığına bakarak bir metal olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak bu iki genel element grubu arasındaki tek fark bu değildir. Metaller Çoğu element

Teknoloji Sabit Telefon Yönlendirme İşlemi ve İptali Nasıl Yapılır?

Sabit Telefon Yönlendirme İşlemi ve İptali Nasıl Yapılır?

1

Sabit telefondan yönlendirme nasıl yapılır ve yapmış olduğunuz yönlendirme nasıl iptal ettirilir? Telefon yönlendirme iptali ile ilgili bilgiler. Aşağıdaki yönergeler sadece Türk Telekom operatörüne ait olan sabit telefon yönlendirme iptali için olan bilgilerdir. Sabit telefonunuzu isterseniz ev telefonunuza dilerseniz iş telefonunuza hatta bir cep telefonuna dahi yönlendirebilirsiniz. Hem yönlendirme hem de iptal işlemleri oldukça basit

Kimya

Alkali Metallerin Özellikleri

0

Alkali metaller nelerdir? Alkali metallerin kimyasal özellikleri nelerdir? Alkali metaller ve periyodik cetveldeki yeri hakkında bilgi. Alkali Metallerin Özellikleri Alkali metaller, periyodik tablonun IA Grubunda bulunan elementlerdir. Alkali metaller, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve franciumdur. Alkali Metal Özellikleri Alkali metallerin, yoğunlukları diğer metallerin yoğunluğundan daha düşüktür. Ancak alkali metaller, metallerde bulunan fiziksel özelliklerin birçoğunu

Bilgi Dünyası Ametaller - Periyodik Tablo

Ametaller Nelerdir?

0

Ametaller Nelerdir? Ametallerin özellikleri nedir? Ametaller periyodik tabloda nerede yer alır, isimleri, hakkında bilgi. Ametaller Nelerdir? Ametaller basitçe, metalin özelliklerini göstermeyen bir elementtir. Ne olduğu ile değil, ne olmadığı ile tanımlanır. Metalik görünmez, tel yapılamaz, dövülerek şekillendirilmez veya bükülmez, ısı veya elektriği iyi bir şekilde iletmez ve yüksek bir erime veya kaynama noktasına sahip değillerdir.

Matematik

Kesirler Nasıl Sadeleştirilir?

0

Kesirlerin sadeleştirme işlemi nasıl yapılır ve ne işe yarar? Kesirleri sadeleştirmek için yapılması gerekenler ve örnek çözümler. Kesirler Nasıl Sadeleştirilir? Bazen, bir kesiri basitleştirmek veya sadeleştirmek, problemin çözümünü kolaylaştırır. Bir kesiri basitleştirdiğimizde, orijinaline eşit olan başka bir kesir yazmış oluruz; sadece başka bir şekilde yazılmıştır. Bunun ne anlama geldiğiyle ilgili bir fikir edinmek için aşağıdaki

Biyoloji Çocuk ve Doğa

Doğal Ortamı Neden Korumalıyız?

0

Çevremizi, doğal ortamı neden korumalıyız? Doğal ortamın bize verdikleri ve onu korumamız için nedenlerimizin örnekle açıklaması. Doğal Ortamı Neden Korumalıyız? Çevreyi, doğayı korumalısınız, çünkü her şeyiniz, sahip olduğunuz, ihtiyaç duyacağınız her şey bize doğa sayesinde sunuluyor. Gıda, barınma, sağlık ve giyim gibi temel ihtiyaçların tümü doğadan alınan ham maddelere dayanmaktadır. Tonlarca farklı örnekler verilebilir. Açıklamaya

Biyoloji Pepsin

Pepsin Nedir?

0

Mide özsuyunda yer alan bir madde olan pepsin ile ilgili olarak genel bilgiler. Pesin nedir, özellikleri ve görevi nedir? Pepsin, et, yumurta, tahıl ya da süt ürünlerindeki proteinleri sindiren mide sıvısı enzimi.1836’da Alman fizyolog Theodor Schwann tarafından varlığının belirlenmesinden yaklaşık yüz yıl sonra, 1930’da kristal haliyle elde edildi ve protein yapısında olduğu saptandı. Midenin içini

Kimya pentaeritritol tetranitrat

Pentaeritritol Tetranitrat Nedir?

0

Pentaeritritol tetranitrat nedir? Pentaeritritol tetranitrat isimli organik bileşiğin yapısı ve özellikleri nelerdir? Pentaeritritol Tetranitrat bilgi Pentaeritritol Tetranitrat Nedir? Pentaeritritol tetranitrat (petn), nitrogliserinle aynı sınıfta yer alan, güçlü patlayıcı özelliğe sahip organik bileşiğe verilen isim. Bir polialkol olan pentaeritritolün nitrik asit esteridir. Pentaeritritol tetranitrat (PETN) I. Dünya Savaşı‘ndan sonra ortaya çıkmıştır. Kapsül ve fünyelerde tek başına

Jeoloji Pensilvaniyen Dönemi

Pensilvaniyen Dönem Hakkında Bilgi

0

Pensilvaniyen Dönem nedir? Jeolojik bir zaman dilimi olan Pensilvaniyen Dönem ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pensilvaniyen Dönem, Kuzey Amerika’ da Permiyen Dönemden (y. 280-225 milyon yıl önce) önce ve Missisipiyen Dönemden (y. 345-325 milyon yıl önce) sonra yer alan jeolojik zaman dilimi. Pensilvaniyen Dönem kabaca Avrupa’daki Üst Karbonifer Döneme karşılık gelir (Karbonifer

Bilgi Dünyası

Borularda Su Hızı Nasıl Hesaplanır?

0

Borulardaki su hızını hesaplamak için nasıl bir formül kullanılır? Borularda su hızı hesaplama, Poiseuille Yasası nedir, formülü, hakkında bilgi. Borularda Su Hızı Nasıl Hesaplanır? Fizikçiler ve mühendisler, suyun boru içerisindeki hızını tahmin etmek için Poiseuille yasasını kullanır. Bu yasa, akışın laminer olduğu varsayımına dayanmaktadır; bu, küçük kılcal borular için su akışına uygun yaklaşımdır. Türbülanslı akış,

Bilgi Dünyası

Dairenin Alanı Nasıl Bulunur?

0

Bir dairenin alanı nasıl hesaplanır? Dairenin alan formülü ve açıklaması, hesaplama örneği. Dairenin alanı hesaplaması konu anlatımı Dairenin Alanı Nasıl Bulunur? Bir daire, sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan bir dizi noktadan oluşan, sınırları olan yuvarlak bir düzlem şeklidir. Bu nokta dairenin merkezi olarak bilinir. Daireyle ilgili birçok ölçüm var. Bir çemberin çevresi esasen şeklin

Bilgi Dünyası

Esansiyel Amino Asitler Nelerdir? Ne İşe Yarar?

0

Esansiyel amino asitler nelerdir? Esansiyel amino asitlerin insan vücudundaki görevleri nedir, ne işe yararlar, hakkında bilgi. Esansiyel Amino Asitler Nelerdir? Ne İşe Yarar? Esansiyel bir amino asit, vazgeçilmez bir amino asit olarak da adlandırılabilir. Bu, vücudun kendi başına sentezleyemediği bir amino asittir, bu nedenle diyetten elde edilmesi gerekir. Her organizmanın kendi fizyolojisine sahip olması nedeniyle,

Bilgi Dünyası Matematik Bölümü Taban Puanları

Karenin Alanı Hesaplama

0

Bir karenin alanı nasıl hesaplanır? Kare alanını hesaplama, bulma yöntemi, kısaca açıklaması, formülü. Karenin alan özellikleri. Karenin Alanı Hesaplama Bir karenin alanını hesaplamak, kenarların eşit uzunluklarda olması nedeniyle tüm şekillerin en kolayıdır. Alan, karenin içindeki boşluk miktarıdır ve kare birimlerle ifade edilir. Buna karşılık, çevre, etrafına bir çit koyacağınız gibi, karenin dışının etrafındaki mesafedir. Karenin

Bilgi Dünyası

Üretan Nedir? Poliüretan Nedir?

0

Üretan Nedir? Poliüretan Nedir? Üretan ve poliüretanın özellikleri, farkları ve kullanım alanları hakkında kısaca bilgi. Üretan Nedir? Poliüretan Nedir? Her ne kadar “üretan” ve “poliüretan” terimleri çoğu zaman birbirinin yerine kullanılırsa da, bunlar birbirinden farklı iki bileşiktir. Üretan Üretan, kimyasal formüllü kristalli bir bileşiktir. Bu bir karbonik asit esteridir. Poliüretan Poliüretana, çoklu veya “poli” üretan

Bilgi Dünyası

Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır?

0

Kum ve tuz karışımını ayırma deneyi nasıl yapılır? Kum ve tuz birbirinden hangi yöntemle ayrılabilir, açıklaması.Kum ve Tuz Karışımı nasıl ayrılır? Kum ve Tuz Karışımı Nasıl Ayrılır? Karışımların ayrılması, öğrencilere filtrasyon, ısıtma ve buharlaştırma gibi işlemlerin temellerini öğretmek için dünyadaki birçok sınıfta gerçekleştirilen temel bir bilim deneyidir. Kum ve tuz karışımını ayırmaya çalışırken, cam kaplar,

Bilgi Dünyası

Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler

0

Kimyada emülsiyon nedir? Emülsiyonların ve emilgatörlerin özellikleri nelerdir? Emülsiyon örnekleri, Kolloid ve Emülsiyon Arasındaki Fark hakkında bilgi. Kimyada Emülsiyon Nedir? Özellikleri ve Örnekler İki veya daha fazla malzeme karıştırıldığında, oluşabilecek farklı ürünler vardır. Bunlardan biri bir emülsiyondur: Emülsiyonun tanımı Bir emülsiyon, birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımıdır. Emülsiyon kelimesi, “süt” anlamına gelen Latince kelimeden gelir

Bilgi Dünyası

Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler

0

Kimyada Tyndall etkisi nedir, Tyndall etkisi nasıl oluşur? Tyndall etkisinin özellikleri nelerdir, örnekler ve açıklaması. Kimyada Tyndall Etkisi Nedir? Örnekler Tyndall Etkisi Tanımı Tyndall etkisi, ışık huzmesinin kolloid içinden geçerken ışığın saçılmasıdır. Bağımsız süspansiyon parçacıkları ışığı saçar ve yansıtır, böylece ışını görünür hale getirir. Saçılma miktarı ışığın frekansına ve parçacıkların yoğunluğuna bağlıdır. Rayleigh saçılımında olduğu

Bilgi Dünyası makarna

Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır?

0

Makarna ve su karışımını ayrıştırmada kullanılan yöntem nedir? Makarna ile su birbirinden nasıl ayrılır, ayrıştırma yöntemi hakkında bilgi. Makarna ve Su Karışımı Nasıl Ayrılır? Öncelikle mağazadan bir makarna süzgeci satın almalısınız. Sonra süzgeci lavaboya koyduktan sonra makarna ve suyu süzgecin içine dökünüz. Sonunda makarnayı süzgeçten çıkartarak kaseye koyarsınız! ŞİMDİ BİLİMSEL AÇIKLAMA 🙂 Filtreleme yani süzme,

Bilgi Dünyası

Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca

0

Kimyada süspansiyon nedir? Süspansiyon karışımların özellikleri nelerdir? Süspansiyon karışımı örnekleri, hakkında kısaca bilgi. Kimyada Süspansiyon Nedir? Kısaca Karışımlar özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Süspansiyon da bir tür karışımdır. Süspansiyon tanımı Kimyada bir süspansiyon, sıvı ve katı parçacıkların heterojen bir karışımıdır. Süspansiyon olabilmesi için, parçacıkların akışkan içinde çözülmemesi gerekir. Bir gaz içindeki sıvı veya katı parçacıkların süspansiyonuna bir

Bilgi Dünyası

Cildimizde Yaşayan Canlılar

0

Cildimizde hangi canlılar yaşar? Cildimizde sıklıkla yaşayan bakterilerin isimleri ve özellikleri, hastalık yapma yetenekleri hakkında bilgi. Cildimizde Yaşayan Canlılar Cildimiz milyarlarca çeşit bakteri ile doludur. Deri ve dış dokular çevre ile sürekli temas halinde oldukları için, mikroplar vücudun bu alanlarını kolonileştirmek için kolay erişime sahiptir. Deride ve saçta bulunan bakterilerin çoğu ya komensalistikdir (konakçıya yarar

Fizik

Balistik Nedir?

0

Balistik nedir ne demektir? Balistik tanımı nasıldır? Balistik ve balistiğin tarihi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Uzay içinde atılan cisimlerin, daha özel olarak mermilerin hareketlerini ve bu hareketlere etki yapan şartları inceleyen bir tekniktir. Merminin hareketi barut gazının yanmasından hasıl olan kuvvetle veya başka bir itici kuvvetle meydana gelir. Bu hareket namlu içinde

Bilgi Dünyası

Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Elektromanyetik Radyasyon nedir? Elektromanyetik Radyasyonun özellikleri nelerdir? Elektromanyetik Spektrum nedir, tarihçesi, hakkında bilgi. Elektromanyetik Radyasyon Nedir? Özellikleri Nelerdir? Elektromanyetik radyasyon, elektrik ve manyetik alan bileşenleri ile kendi kendini sürdüren enerjidir. Elektromanyetik radyasyon yaygın olarak “ışık”, EM, EMR veya elektromanyetik dalgalar olarak adlandırılır. Dalgalar ışık hızında vakumda yayılır. Elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin salınımları birbirine ve

Bilgi Dünyası Kanser Hücresi

Normal Hücre ile Kanser Hücresi Arasındaki Farklar

0

Normal hücrelerin ve kanser hücrelerinin özellikleri nelerdir? Normal ve kanser hücreleri arasındaki farklar hakkında bilgi. Normal Hücre ile Kanser Hücresi Arasındaki Farklar Tüm canlı organizmalar hücrelerden oluşur. Bu hücreler organizmanın düzgün çalışması için kontrollü bir şekilde büyür ve bölünür. Normal hücrelerdeki değişiklikler kontrol edilemeyecek şekilde büyümelerine neden olabilir. Bu kontrol edilemeyen büyüme, kanser hücrelerinin ayırt

Bilgi Dünyası kan

İnsan Ne Kadar Kan Kaybederse Ölür?

0

Bir insan ne kadar kan kaybederse hayatı tehlikeye girer? Ne kadarlık kan kaybı bizi öldürür, kan kaybında vücudumuzda neler olur? İnsan Ne Kadar Kan Kaybederse Ölür? Ne kadar kan kaybedebilirsiniz? Çok fazla kan kaybederseniz, beyniniz hayatı desteklemek için yeterli oksijeni almaz. Araba kazası gibi büyük yaralanma ve travma geçiren insanlar çok çabuk kan kaybedebilirler. Aşırı

Bilgi Dünyası Siyah Işık

Siyah Işık Nedir? Kısaca

0

Siyah ışık nedir, siyah ışığın özellikleri nelerdir? Siyah ışık altında hangi maddeler parlar? Siyah ışık ile ilgili kısaca bilgi. Siyah Işık Nedir? Kısaca Hiç siyah ışığı duydunuz mu? Farklı siyah ışık türleri olduğunu biliyor muydunuz? İşte siyah ışıkların ne olduğuna ve siyah bir ışığı nasıl bulacağınıza ve kullanabileceğine bir bakış. Siyah Işık Nedir? Siyah ışık,

Bilgi Dünyası kozmik hız limiti

Kozmik Hız Limiti Nedir? Neden Aşılamaz?

0

Kozmik hız limiti nedir, neden aşılamaz? Kozmik hız limiti ne kadardır, kim tarafından öne sürülmüştür, ışık hızında seyahat mümkün mü, hakkında bilgi. Kozmik Hız Limiti Nedir? Einstein’ın özel görelilik kuramına göre, ışığın hızı vakumda (boşlukta) sabittir ve hiçbir nesne onu geçemez. Kısacası hiçbir şey ışığın hızından daha hızlı hareket edemez. Bu kozmik hız limitidir. Bilim

Fizik

Radyoaktif İzotopların Kullanım Alanları

0

Radyoaktif izotopların kullanım alanları nelerdir, faydaları nedir? Tıp ve bilimsel araştırmalarda radyoaktif izotopların kullanılması. Radyoaktif İzotopların Kullanım Alanları Radyoaktif izotoplar, kararsız bir çekirdeğe sahip kimyasal bileşenlerdir. Radyoizotopların birçok yararlı kullanımı vardır. Radyoaktif izotoplar veya radyoizotoplar, kararsız çekirdeğe sahip kimyasal elementlerin doğal veya yapay olarak oluşturulmuş izotoplarıdır. Bu ürünler alfa, beta ve gama ışınları gibi ışınlar

Bilgi Dünyası

Yarı Saydam Madde Nedir? Örnekler

0

Yarı Saydam madde neye denir? Yarı Saydam maddelerin, malzemelerin özellikleri nelerdir? Yarı Saydam maddelere örnekler, hakkında bilgi. Yarı Saydam Madde Nedir? Örnekler Işık bazı maddelerden bir miktar geçebilir. Ancak bu maddeler ışığı tamamen geçirmez. O yüzden saydam değildir ama opak da değildir. Bu maddeler yarı saydamdır. Yarı saydam bir malzeme ışığın geçmesine izin verir, ancak

Fizik

Saydam Madde Nedir? Örnekleri – Özellikleri Nelerdir? Nasıl Anlaşılır?

0

Saydam madde neye denir? Saydam maddelerin, malzemelerin özellikleri nelerdir? Saydam maddelere örnekler, hakkında bilgi. Saydam Madde Nedir? Örnekler Işığın geçerebilen maddelere saydam (şeffaf) madde denir. Işık dalgaları, belirli materyallerden geçebilir veya sıçrayabilirler. Işık dalgaları veya Güneş ışığı gibi ışık formları saydam (şeffaf), yarı saydam ve opak nesnelere farklı tepki verir. Saydam nesnelerde, ışık dalgaları aslında

1 33 34 35 36 37 40