Browsing: İlginç Bilgiler

Bilgi Dünyası

Vaha Nedir

1

Vaha nedir? Vaha’ların özellikleri ve dünyadaki en büyük vahanın ismi. Çöllerdeki sulak ve bitkili yerlere denir. Genel olarak vahalar küçük alanlardır. Bazı vahalarda ancak birkaç ağaç küçük bir kaynak veya su birikintisi vardır. Buna karşılık bazı vahalar ise binlerce insanı barındırabilecek bir orman halindedir. Vahalar daha çok yeraltı sularının bulunduğu kurak çöl bölgelerinde olur. Buralarda

Bilgi Dünyası

Vaftiz Nedir

0

Vaftiz nedir? Vaftiz kelime anlamı ile Hıristiyanlar neden vaftiz edilir? Hıristiyan dinindeki yedi törenden biridir. Gerçekte temizlik anlamına gelir. Vaftiz töreninin esası genel olarak hıristiyan olan kişiyi su ile kucaklaştırmaktır. Bütün Hıristiyan mezheplerinde bu tören değişik şekillerde yapılır. Vaftiz töreni peygamber Hz. İsa’nın bir sözüne dayanılarak yapılır. Hz. İsa “Gidip bütün insanları aydınlatınız, onların ruhlarını

Bilgi Dünyası

Vantrilok Nedir

0

Vantrilok nedir? Vantrilok nasıl ikinci bir ses konuşur. Karından konuşanlar Sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kimselere denir. “Karnından konuşanlar” diye de anılan vantriloklar kendi normal seslerini kullanmalarından başka ikinci bir ses daha çıkarabilirler. Gırtlaklarındaki bir anormallikten ileri gelen bu durum sayesinde vantriloklar iki ayrı ses çıkararak karşılarındakinde karşılıklı iki kişi konuşuyormuş izlenimi uyandırırlar. Pek

Bilgi Dünyası

Leke Nedir?

0

Leke nedir? Lekeler hakkında bilgi ve lekeler hakkında kısa bilgilendirme yazısı Bir şeyin üzerinde sulu maddelerin dökülmesinden damlamasından ileri gelen kire ve renk değişikliğine “leke” denir: Yağ lekesi, mürekkep lekesi, kan lekesi gibi. Lekeleri çıkarmak için gerek dökülen maddenin, gerekse üzerine yabancı madde dökülen şeyin cinsine göre ayrı ayrı yöntemler ayrı ayrı “leke çıkarıcı” maddeler

Bilgi Dünyası

Laponya Nerededir? Laponlar Kimdir?

1

Laponya ve Laponlar hakkında bilgi. Laponya nerededir? Lapon insanları nasıl yaşarlar. Laponlar ile ilgili bilgi. Laponya Kuzey Avrupa’da bir bölgedir. Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde kalır. Norveç, İsveç, Finlandiya’nın en kuzey kesimleriyle Kola Yarımadası’nın doğusundaki Rus toprakları Laponya’yı meydana getirir. Yüzölçümü: 400.000 km2 Nüfusu: 150.000 Laponya, Laponlar’ın yurdudur. Bu bölgede yaşayan Laponların sayısı 60.000’i geçmez. Laponlara

Bilgi Dünyası

Labirent Nedir?

0

Labirent Nedir? Mitolojide labirent ile ilgili hikaye nasıldır? Labirent hakkında bilgi. Yollarının ya da geçitlerinin çokluğu, karışıklığı yüzünden içinden kolay kolay çıkılamayan yerlere labirent denir. Yunan mitolojisinde, bu çeşit yerlerden ilkinin mimar Daeclalus tarafından Girit Kralı Minos için yapıldığını anlatan bir hikaye vardır. Girit Kralı Minos bu labirente korkunç bir ejderhayı hapsetmişti. Bir gün Minos’un

Bilgi Dünyası

Ok ve Yay Hakkında Bilgi

0

Ok ve yay nedir? Oklar ve yaylar hakkında detaylı bilgi. Okçulukta ki parçalar ve terimler nelerdir. Ok eski bir av ve savaş silahıdır. Bugün ancak bir spor aracı olarak kullanılıyor. Kamıştan ya da başka bir ağaçtan yapılmış bir ucu sivri, düzgün, kısa bir değnektir. Yayla atılır. Silah olarak kullanılan okların sert ağaçtan yapılanları tercih edilirdi.

Bilgi Dünyası

Oksijenli Su Nedir? Oksijenli Su Ne İşe Yarar?

0

Oksijenli su nedir? Kimyasal olarak karşılığı nedir ve oksijenli su ne işe yarar Kimyadaki adı “hidrojen peroksit“‘tir. Konuşma dilinde “oksijenli su” denilmesi peroksitlerin bozulma sırasında kolaylıkla oksijen vermesi dolayısıyla hidrojen peroksit çözeltisinde de aynı olayın kolaylıkla olabilmesinden kaynaklanmaktadır. “Oksijenli su” deyiminin anlamı içinde oksijen çözünmüş su demektir. Hidrojen peroksit ise doğrudan doğruya bir molekül hidrojen

Bilgi Dünyası

Oidipos Kimdir : Yunan Mitolojisinden Bir Karakter

0

Oidipos kidmir? Mitolojik bir karakter olan ve birçok sanat eserine ilham olan Oidipos hikayesi nasıldır? Oidipos hakkında bilgi. Oidipos, Eski Yunan mitolojisinin ünlü kişilerinden biridir. O çağ yazarlarının trajedileri sayesinde yüzyıllar boyu bütün dünya sanatında yer almıştır. Efsaneye göre Delfoi Tapınağı’nın kahini Thebai Kralı Laios’a erkek çocuk sahibi olmamasını söylemişti. Çünkü Laios o çocuğun eliyle

Bilgi Dünyası

Pegasus Nedir? Pegasus Resimleri

0

Pegasus Nedir? Pegasus’un mitolojik hikayesi ve pegasus resimleri. Unicorn Pegasus Yunan mitolojisinde kanatlı bir attır. Efsaneye göre tanrıların kralı olan Zeus’un oğlu Perseus canavar Medusa’nın başını kestiği zaman yere akan kanlardan Pegasus doğmuştur. Bu kanatlı at doğar doğmaz gökyüzüne doğru uçmuş ve tanrıların arasına karışmıştır. Burada Pegasus’u Athena yakalamış ve altın bir yularla bu vahşi

Bilgi Dünyası

Lamba Nedir? Lamba İle İlgili Bilgiler

0

Lamba nedir? Lamba ile ilgili bilgiler. Tarih boyunca lambanın kullanımı hakkında bilgi. Lamba bir aydınlatma aracıdır. İçine yağ doldurarak yakılan kaplardan elektrik ampulüne kadar aydınlatmak için kullanılan araçlara lamba denir. Lambanın en ilkel şeklini mağara adamları kullanmıştır. Tarihi kalıntılardan anlaşıldığına göre mağara adamları hayvanların kafataslarına yağ doldurup içine batırdıkları sazları tutuşturarak meydana getirdikleri bir çeşit

Bilgi Dünyası

Pedal Nedir?

0

Pedal nedir? Pedal nasıl çalışır? Pedallara örnekler. Makinaların ayakla kumanda etmeye yarrayan parçalarına pedal denir. Pedala ayakla basılarak çeşitli işler elde edilir. En basit örneğini bisiklette görürüz. Bisiklet pedalına ayakla basılır bu sırada bir kuvvet tatbik edilmiş olur. Bu kuvvet dişli ve zincir donanımlariyle bisikletin tekerleğine iletilir. Tekerlek döner ve sonuş olarak da bisiklet ilerler.

Bilgi Dünyası

Parakete Nedir?

0

Parakete nedir? Parakete hakkında bilgi. Gemicilikte kullanılan parekete hakkında Bir geminin hızını ölçmek için kullanılan alettir. Bir olta çeşidine de «parakete» denir. Ancak bu yazıda bahsedilen parekete bir aygıt olan pareketedir. Geminin saatte kaç mil hızla gittiğini ölçmek için kullanılan parakete uçurtma biçiminde bir levhadır. Bunun her üç köşesinden bir ip çıkar, ipler bir noktada

Bilgi Dünyası

Gülhane Parkı Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

2

İstanbul’un önemli alanlarından olan Gülhane Parkı hakkında bilgi. Gülhane Parkının tarihi ile ilgili bilgiler. İstanbul’da Sarayburnu ile Alemdar arasında Topkapı Sarayı‘nın yanında kuzey yönünden denize yaslanmış bir parktır. Şehrin bu en büyük parkı çeşitli ağaçlarla örtülüdür. Yüzölçümü ortalama 100.000 m2 olan Gülhane Parkı’nın içinde ayrıca pek çok eski anıt ve yapı kalıntıları da vardır. Gülhane

Bilgi Dünyası

Osmanlı Padişahları Hakkında Bilinmeyenler

0

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar hüküm süren padişahlar hakkında bilinmeyenler ve ilginç bilgiler gerçekler. •Osmanlı padişahları 36’dır. Bazı padişahlar ikişer defa tahta çıktığı için saltanat değişikliği 39’u bulmuştur. İkişer defa saltanatta bulunanlar Murat II, Mehmet II ve Mustafa I’dir. •Padişahların ilk 8’i halife ünvanına sahip değildi. Ondan sonraki 28 tane Osmanlı padişahı hem halife hem

Bilgi Dünyası

Sanskritçe Hakkında Kısa Bilgi

0

Sanskritçe dili hakkında bilgi. Sanskritçe ile ilgili kısa bilgi. Brahman dininin kutsal dilidir. Hint-Avrupa dillerinden türemiştir. Arilerce M.Ö. 2000-1000 arası Hindistan’a getirildi. Eski İrançaya benzer öğeleri içerir. M.Ö. 1000’den sonra Sanskritçe bir kuzey batı lehçesi olarak bilim dilinde kullanılmaya başlandı. Brahmanlar arasında rahiplerce dinsel törenlerde ve eğitimde ağırlık kazandı. Önceleri dinsel şiirlerde daha sonra edebiyatın

Bilgi Dünyası

Sanrı Ne Demek? Sanrı Hakkında Bilgi

0

Sanrı ne demektir? Sanrı ile ilgili bilgiler ve Sanrı çeşitleri ile bunların bilimsel karşılıkları hakkında çeşitli bilgiler. Sanrı Ne Demek? Sanrı Hakkında Bilgi Sanrı uyanık durumda bulunan bir bireyin kendi dışında var olduğunu sandığı, oysa gerçekte var olmayan olayları algılamasına denir. Sanrı psikiyatrinin ele aldığı temel bir belirtidir ve duygusal etkinliğin hemen tüm alanlarında gözlemlenebilir.

Bilgi Dünyası

Minerva Ne Demek? Minerva Nedir?

0

Eski Romalıların tanrıçalarından bir olan Minerva hakkında bilgi ve Minerva için yapılmış heykel ve tapınak fotoğrafları Eski Romalılar’ın tanrıçalarından biridir. Yunanlılar bu tanrıçaya Athena adını vermişlerdir. Romalılar Minerva’ya bir savaş, akıl, sanat tanrıçası olarak taparlardı. Minerva için Roma’da yapılmış birçok tapınak vardır. Bunların en önemlilerinden biri işçilerin, sanatçıların, ustaların, şairlerin, aktörlerin toplanma yeri olan Aventina’da

Bilgi Dünyası

Türkler’de Mobilya

0

Eski Türklerden günümüze Türklerin moilya üretim ve kullanımı hakkında bilgi. Eski Türkler genel olarak çadırda yaşadıkları sık sık göç ettikleri için eşyaları kolay taşınabilir cinstendi. Bugünkü anlamda mobilya denebilecek eşyalan ancak küçük çekmecelerdi. Çadırın içine minderler serilir onların üzerine oturulurdu. Şehir hayatı kurulunca Türkler de mobilya kullanmaya başladılar. Gene de evler az çok farkla çadırlar

Bilgi Dünyası

Mobilya Tarihi

0

Tarih boyunca mobilyanın gelişimi hakkında bilgi. Eski Mısırlılardan günümüze kadar değişik medeniyetlerde mobilya. Mobilya tarihi. Mobilyanın çok eski devirlere kadar uzanan bir geçmişi vardır. Yalnız o çağların mobilyalarını bugün ancak kabartmalarda görebiliyoruz. Öte yandan tarihin ilk medeni miletlerinden Sümerliler’in mobilyaları hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Bilinen en eski mobilyalar Mısırlılar’dan kalanlardır. Eski Mısır’da Mobilya

Bilgi Dünyası

Kalemlerden Mikro Heykeller – Dalton Ghetti

0

Dalton Ghetti, Dalton Ghetti kimdir ve Dalton Ghetti nin çalışmaları. Mikro sanatsal çalışmalar, kurşun kalemler ile yapılan mikro heykeller Mikro heykel kavramı ile ilk defa bugün karşılaştım. Resimlerde görmüş olduğunuz kalemler Brezilya doğumlu Conecticut ta yaşayan Dalton Ghetti ye ait. Birçok sanatçı kalem kullanarak sanat yaparken Ghetti kalemleri kullanarak sanat icra ediyor. Bu müthiş çalışmaları

El işi & Hobi Değişik Sevgililer Günü Hediyesi

Değişik Sevgililer Günü Hediyesi

1

Sevgililer günü için farklı değişik hediye arayan kişiler için güzel bir alternatif. Kendi kendinize yapacağınız sevgililer günü hediyesinin adım adım yapılışı Değişik orijinal sevgililer günü hediyesi.Özellikle çalışmayan ve maddi olarak azıcık sıkıntıda olan kişiler için oldukça ideal bir hediye. Hem çok değişik, orijinal hem de yok denecek kadar az maliyetli bir hediye seçeneği. Öncelikle şunu

İlginç Bilgiler

Amerika-Meksika Sınırından Görüntüler

0

İki komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki sınır hattı boyunca çekilmiş ilginç resimler Yukarıda gördüğünüz ve aşağıda göreceğiniz fotoğraflar Amerika Meksika sınırına ait fotoğraflar. Basit bir çit ile birbirinden ayrılan iki ülkenin sınır görüntüsü. Fotoğrafı ilk gördüğümde sağ taraf Amerika sol taraf ise Meksika diye düşünmüştüm. Ancak fotoğraftaki görüntünün kafanızdaki imajın tam tersi

İlginç Bilgiler

Boksörlerin Garip Boş İnançları

0

Boks tarihinden enteresan batıl inanışlar. Boksörlerin boş batıl inançları • Ünlü ağır sikletlerden Kübalı boksör Nino Valdes rakibi Archie Moore ile yaptığı karşılaşmada ringe siyah şortla çıkmış maçta fena halde dayak yemişti. Bu olaydan sonra Valdes siyah rengi uğursuz saydı. • Amerikalı ağır siklet Lou Nova maçlarını kazanabilmek için bir yogiden kuvvet alır her maçında

İlginç Bilgiler üzüm

Garip Bir Yeni Yıl Geleneği: 12 Saniye de 12 Üzüm

0

İspanya’da ki yeni yıl kutlaması geleneği olarak geceyarısı 12 kez çalan çan ile birlikte 12 adet üzüm yenmesi üzerine kısa bilgilendirme Garip Bir Yeni Yıl Geleneği: 12 Saniye de 12 Üzüm Yeni yıla girerken hemen hemen tüm dünyada insanlar eğlenirler. yeni yılın sağlıklı ve neşeli olması için dileklerde bulunurlar. Kısaca nasıl başlarsa öyle biter tarzında

İlginç Bilgiler

Fly Geyser Hakkında Bilgi ve Fly Geyser Resimleri

0

Fly Geyser Nevada Gerlach’da yer alan küçük bir jeotermal gayzerdir. Çok netresan bir şekilde resimlerini görmüş olduğunuz gayzer bir özel şahıs malıdır ve arazinin sahibi olan Todd Jaksick isimli Amerikalı arazisini halka açık bir hale gelmesine izin vermemektedir. Fly Geyser dünyada pek tanınmış bir yer değildir. Nevada’da yaşayanlar tarafından dahi çok az tanınmaktadır. Aslında bu

Bilgi Dünyası

Ekmeğin Tarihçesi – İlk Ekmek

0

Tarihte ilk ekmek kimler tarafından ve nasıl yapılmıştır? Ekmeğin tarih boyunca gelişimi, tarihçesi hakkında bilgi. Ekmek, binlerce yıldır insanoğlunun temel gıdası olma özelliğini korumaktadır. Günümüzden 9 bin yıl önce, Mezopotamya’da ilkel tahıl ürünlerinin tarımı yapılıyordu. Hemen hemen aynı dönemde de Amerika kıtasında, California yöresinde yaşayan yerliler de, ekmeklik un elde edebilmek için bazı ürünleri ekip

İlginç Bilgiler Albert Einstein Resimli Sözleri

Albert Einstein’ın Hastalığı

3

En zeki bilim adamlarından biri olan Albert Einstein ne hastası idi. Albert Einstein ve hastalığı hakkında bilgi. Albert Einstein’ın Hastalığı Albert Einstein kimdir? Yahudi asıllı Alman teorik fizikçi. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelendirilir… *Disleksi (Basit tanımıyla öğrenme bozukluğu demek. Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli

İlginç Bilgiler "Diamond Sutra" (Elmas Sutra)

Dünyada Basılan İlk Kitap Hangisidir? Kim Yazmıştır ve İsmi Nedir?

1

Tarihte basılan ilk kitap hangisidir? İlk kitabın basılış hikayesi, ilk kitap ne zaman ve nasıl basıldı? “Diamond Sutra” (Elmas Sutra) kitabı hakkında bilgi Günümüze kadar ulaşanlar içinde yapılan bir değerlendirmeye göre, tarihin basılan ilk kitabı, Buda’nın öğretilerini içeren “Diamond Sutra” (Elmas Sutra)’dır. Buda’nın ağzından, müridi Subhuti’ye söylenen sözleri ve öğütleri aktarır. Tamamı yedi sayfa olan

İlginç Bilgiler Eski Kitap ile Yapılmış Banko

Kütüphane’de Eski Kitaplardan Yapılmış Banko

0

İç mimarlık örneği, eski kitap dönüşümü nasıl yapılır diye düşünüyorsanız işte cevabı. Bizlere cevabı veren TU Delft Üniversitesi (Hollanda) Aşağıda resimlerini görmüş olduğunuz kütüphane bankosu eski kitaplardan yapılmıştır. TU Delft Teknoloji Üniversitesi tarafından yine aynı üniversite içerisinde Mimarlık bölümü tarafından yapılan bu banko % 100 geri dönüşümlü kitap kullanılarak ve üzerine kalın cam eklenerek yapılmıştır.

İlginç Bilgiler Baba Vanga Kehanetleri

Vanga Kehanetleri

1

Baba Vanga Kimdir? Vanga ne gibi kehanetlerde bulunmuştur? Vanga kehanetleri doğru çıkmış mıdır? Bildiği kehanetler nelerdir? Vanga hayatı ile ilgili bilgi. Obama’nın başkan olacağını 18 yıl önce bilen Bulgar kahin Baba Vanga’ya (Vanga nine) göre Obama’nın “değişim” sloganı sanılanın aksine dünyaya barış değil felaket getirecek demiş. İkinci dünya savaşı sırasında Nazi Lideri Adolf Hitler tarafından

İlginç Bilgiler Rüya

Binlerce kişinin rüyasına giren adam

0

Hiç Bu Adamı Rüyanızda Gördünüz mü? Gördüyseniz dünya üzerindeki binlerce kişiden biri de sizsiniz. Hiç Bu Adamı Rüyanızda Gördünüz mü? Gördüyseniz dünya üzerindeki binlerce kişiden biri de sizsiniz. Dünyada binlerce kişinin rüyasına girdiği söylenen adam şu ara çok konuşulan haberlerden.Kadının birini rüyasında gördükten sonra robot resmini çizip psikolog’unun masasında resmi bırakıyor.Diğer bir hasta bu resmi

İlginç Bilgiler

Toprak Yapılar

0

Dünya üzerinden en enteresan toprak yapılar hakkında bilgi ve toprak yapıların fotoğraflar. Bu binalar alışıldık binalara benzemiyor! İşte topraktan yapılabilecek en enteresan 11 yapı!   1)Dünyanın en büyük toprak camisi : Great Mosque Dünyada Mali’de bulunan bu devasa camiden daha büyük bir toprak yapı yok. Mimarlar tarafından Sudan mimarisinin doruk noktası kabul edilen Great Mosque

İlginç Bilgiler NKFU

Dünyanın En Pahalı İçkileri, İsimleri ve Fiyatları

0

Dünya üzerinde ki, en pahalı içkiler ve bu içkilerin isimleri ile en pahalı içkilerin fiyatları Dünya üzerinde bir içkinin fiyatı en fazla ne kadar olabilir ki demeyin(?). Öyle içkiler varki bin dolarları buluyor. Bi tek alkollu içecekler değil tüm içeceklerin pahalı olanları var. Mesela çay. Chinese Oolong (Tieguanyin) adındaki çin çayının kilosu 2400 dolardan satılıyor.

İlginç Bilgiler

Dünyanın En İlginç Yasakları

0

Dünyanın En İlginç Yasakları Dünyanın dört bir tarafından garip saçma sapan yasaklar. Hepsi gerçekmiş. çamaşırsız gezmek, yolda öpüşmek, Lolipop yemek yasaktır..İşte bu kadarına da pes dedirten dünyanın en ilginç yasakları… Demiryolunda öpüsmek yasaktir. ABD eyaletlerinde bir dönem uygulanan yasaklar akıllara zarar türünden. İşte örnekleri… ALABAMA – Pazar gunleri domino oynamak yasaktir. – Kilisede sahte biyik

İlginç Bilgiler michael jackson

Michael Jackson Hakkında Bilinmeyen 100 Şey

13

Dünya’nın en tanınmış kişilerinden bir olan Michael Jackson’ın fazla bilinmeyen pek çok yönü de vardı. İşte ‘Popun Kralı’nın az bilinen 100 özelliği Dünya’nın en tanınmış kişilerinden bir olan Michael Jackson’ın pek fazla bilinmeyen pek çok yönü de vardı. İşte “Popun Kralı“nın az bilinen 100 özelliği: 1- En sevdiği çizgi film karakteri Pinokyo’ydu. 2- Çocukluğunda en

1 4 5 6